Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κέντρο Ημέρας Ζεφυρίου – Μενιδίου για τους Ρομ Αρ. αποφ.: Υ5β/723, 14/3/01 Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2 Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ένας εξειδικευμένος φορέας
στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην ανάπτυξη στρατηγικών για αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

3 Κέντρο Ημέρας Ζεφυρίου – Μενιδίου
για τους Ρομ Η ΚΛΙΜΑΚΑ από τον Ιούνιο του 2001 λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τους Ρομ που διαβιούν στην Αττική το οποίο υλοποιείται μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Ζεφυρίου – Μενιδίου.

4 Κέντρο Ημέρας Ζεφυρίου – Μενιδίου
για τους Ρομ Στηρίζεται και εποπτεύεται από Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εντάσσεται στο υποπρόγραμμα «Ψυχαδέλφεια» που έχει στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη ατόμων από πολιτισμικά διαφοροποιημένες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού

5 Στο Κέντρο Ημέρας Ζεφυρίου – Μενιδίου από την αρχή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα απασχολήθηκαν 29 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες: 1 Παιδίατρος 1 Γυναικολόγος 1 Παθολόγος 1 Νομικός 2 Διοικητικοί 3 Κοινωνικοί Διαμεσολαβητές 3 Εκπαιδευτικοί 1 Λογιστής 5 Ψυχίατροι 3 Κοινωνιολόγοι 4 Ψυχολόγοι 2 Κοινωνικοί λειτουργοί 1 Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια 1 Κοινωνιολόγος της Υγείας

6 Εκπαιδεύτηκε μεγάλος αριθμός εθελοντών:
Φοιτητές της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών επιστημών Επαγγελματίες της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών επιστημών Πληθώρα εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων

7 Υπηρεσίες ιατρική φροντίδα- ψυχιατρικές υπηρεσίες
ατομική & ομαδική συμβουλευτική εμβολιασμοί αγωγή υγείας νομική συμβουλευτική επαγγελματικός προσανατολισμός Ενισχυτική διδασκαλία ψυχαγωγικές & πολιτιστικές δραστηριότητες δημιουργική απασχόληση-αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

8 Υ π η ρ ε σ ί ε ς Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος &των προκαταλήψεων Ψυχοκοινωνική στήριξη κρατούμενων Ρομά και των οικογενειών τους Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ουσιοεξαρτημένα άτομα Εναρμόνιση και εξοικείωση της κοινότητας με το σύστημα υγείας Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων

9 Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι Ρομά:
να μην εγκλωβίζονται στο ρόλο του παθητικού δέκτη υπηρεσιών αλλά να μπορούν να αναπτύσσονται και να διεκδικούν ισότιμο ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα. Να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση δράσεων δίνοντας την δική τους προσέγγιση και τις δικές τους προτάσεις είτε ως μεμονωμένα άτομα(εξυπηρετούμενοι) είτε ως εκπρόσωποι φορέων Ρομά

10 Μέσα σε 5 χρόνια λειτουργίας 15
Μέσα σε 5 χρόνια λειτουργίας περίπου άτομα από τους Δήμους Ζεφυρίου και Μενιδίου δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Παράλληλα Μέσω Κινητής Μονάδας έγιναν παρεμβάσεις σε κοινότητες Rom του Ασπροπύργου, Ναυπλίου, Τρίπολης, Παρελλίων Κερκύρας με παροχή ιατρικής φροντίδας, εμβολιασμούς, ερευνητικά πρωτόκολλα και αγωγή υγείας

11 Ψυχιατρικές Υπηρεσίες / Ψυχολογική Στήριξη
Ψυχιατρικές Υπηρεσίες / Ψυχολογική Στήριξη Προσφέρθηκαν συνολικά υπηρεσίες σε άτομα 650 εκ των οποίων παρακολουθούνται τακτικά 112 παραπέμφθηκαν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία 94 στηρίχθηκαν σε διαδικασίες απεξαρτητικής κατεύθυνσης {24 παραπέμφθηκαν σε κοινότητες &70 απεξαρτήθηκαν με θεραπεία} Διενεργήθηκαν 6 Εισαγγελικές Εντολές

12 Ψυχιατρικές Υπηρεσίες / Ψυχολογική Στήριξη
Ψυχιατρικές Υπηρεσίες / Ψυχολογική Στήριξη 75 κρατούμενοι στηρίχθηκαν ψυχοκοινωνικά μέσα στα καταστήματα κράτησης 25 παρεμβάσεις από την Ομάδα Παρέμβασης στην Κρίση (θάνατοι, αυτοκτονίες, συμπλοκές κ.λ.π) Νοσοκομειακή στήριξη και παρακολούθηση Φιλοξενία σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 4 Ρομά

13 Τμήμα Γ ε ν ι κ ή ς Ι α τ ρ ι κ ής
Τμήμα Γ ε ν ι κ ή ς Ι α τ ρ ι κ ής 1550 άτομα εξετάσθηκαν και έτυχαν φαρμακευτικής αγωγής & οδηγιών 36 άτομα παραπέμφθηκαν σε υπηρεσίες του ΕΣΥ Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα Υγιεινής & Πρόληψης.

14 Εξετάσθηκαν όλοι οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Π α ι δ ι α τ ρ ι κ ό Τμ ή μ α 3.500παιδιά έτυχαν ιατρικής φροντίδας & τους χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή 2.700 παιδιά εμβολιάσθηκαν Εξετάσθηκαν όλοι οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Έγινε ενημέρωση των γονέων για θέματα που αφορούν την υγεία του παιδιού καθώς και την πρόληψη ασθενειών και ατυχημάτων.

15 Γ υ ν α ι κ ο λ ο γ ι κ ό Τμήμα 650 γυναίκες εξετάσθηκαν και τους δόθηκαν ιατρικές οδηγίες Παραπέμθηκαν 70 για εργαστηριακές εξετάσεις (Test Pap κ.λ.π) Έγιναν ενημερώσεις για ζητήματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, καρκίνο του μαστού, των γεννητικών οργάνων κ.λ.π Υπήρξε διεπιστημονική συνεργασία με άλλους φορείς για την προαγωγή ζητημάτων υγείας.

16 Κ ο ι ν ω ν ι κ ή Υπηρεσία Τα κοινωνικά αιτήματα αριθμητικά ξεπερνούν τον πληθυσμό του Μενιδίου – Ζεφυρίου Εκδόθηκαν πάνω από 100 αστυνομικές ταυτότητες Επιλύθηκαν προβλήματα καθημερινής διαβίωσης (έκδοση επιδομάτων, συντάξεων, βιβλιαρίων υγείας, διπλωμάτων οδήγησης κ.λ.π) Γενικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία επιτελεί διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ της κοινότητας των Rom και των κρατικών υπηρεσιών του Δημοσίου

17 Ενισχυτική Διδασκαλία
Πάνω από 400 άτομα συμμετείχαν σε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 150 άτομα φοίτησαν στο μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας για 2 χρόνια 25 άτομα εντάχθηκαν σε σχολείο της Β΄ ευκαιρίας στο Μενίδι

18 ΚΛΙΜΑΚΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά
Η εργασιακή ένταξη ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη κοινωνική ένταξη των Ρομά

19 Η ΚΛΙΜΑΚΑ σχεδίασε και υλοποίησε μέσα στο 2003 ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την εργασιακή αποκατάσταση των Ρομά

20 Εργασιακή ένταξη Ρομά Το πρόγραμμα της παρέμβασης αφορούσε στην ψυχοκοινωνική στήριξη και προετοιμασία 98 ατόμων προκειμένου να εκπαιδευτούν για να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στον εργασιακό ρόλο του Ειδικού Φροντιστή σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

21 Το πρόγραμμα παρέμβασης, προετοιμασίας και κατάρτισης αφορούσε
60 Ρομά από τους Δήμους Ζεφυρίου, Μενιδίου και Ασπροπύργου 30 Ρομά από τον Δήμο Παρελλίων Κέρκυρας 6 Ρομά από τον Ν. Αχαΐας (Κάτω Αχαΐα) 2 Ρομά από καταυλισμούς του Ναυπλίου

22 Εργασιακή ένταξη των Ρομά
Από διετίας 35 Ρομά εργάζονται: Σε Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία) της ΚΛΙΜΑΚΑΣ Σε καθεστώς μόνιμης και πλήρους απασχόλησης Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ Αποτελούν μέλη της Πολυκλαδικής – θεραπευτικής ομάδας των δομών

23 Αποτελέσματα της εργασιακής ένταξης των Ρομά
Προαγωγή της ψυχικής υγείας: Βελτίωση της αυτοεικόνας & της αυτοεκτίμησης Μείωση της ανασφάλειας Αισιοδοξία για το μέλλον Δυνατότητα οργάνωσης και προγραμματισμού της ζωής τους και της οικογένειάς τους Διαφοροποίηση της αντίληψης τους για την ψυχική υγεία

24 Αποτελέσματα της εργασιακής ένταξης των Ρομά
Κοινωνική αναβάθμιση Αντικατάσταση της παθητικής στάσης και αδράνειας με τον ενεργό ρόλο απέναντι στο κοινωνικό σύνολο Επαγγελματική ταυτότητα του επαγγελματία της ψυχικής υγείας Καλύτερες συνθήκες στέγασης, διατροφής, ένδυσης και δυνατότητα απολαβής υλικών αγαθών Πρότυπα μίμησης για άλλους Ρομά

25 Αποτελέσματα της εργασιακής ένταξης των Ρομά
Οικονομική αναβάθμιση Σταθερό μηνιαίο εισόδημα και αύξηση της απολαβής υλικών αγαθών Δυνατότητα κοινωνικής ασφάλειας των ίδιων και των οικογενειών τους Δυνατότητα συνταξιοδότησης

26 Αποτελέσματα της εργασιακής ένταξης των Ρομά
βελτίωση της εικόνας των Ρομά και προβολή των δυνατοτήτων τους

27 Συμμετοχή της ΚΛΙΜΑΚΑΣστο Πρόγραμμα
«Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Λιβαδίου Ρόπα Δήμος Παρελίων που εντάσσεται στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Η ΚΛΙΜΑΚΑ συμμετέχει με τη δράση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ σε πληθυσμό 55 Ρομά της περιοχής στο πλαίσιο της κατάρτισής τους και προετοιμασίας τους για εργασιακή ένταξη

28 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΡΕΥΝΕΣ
Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες για τους Ρομά που ανακοινώθηκαν σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια Σε συνεργασία με τους Δήμους Ζεφυρίου, Μενιδίου, Παρελλίων Κέρκυρας, και τους πληθυσμούς Ρομά πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός Ημερίδων για θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικού αποκλεισμού, διπλώματα οδήγησης, στρατιωτικής θητείας, παραβατικότητας κ.λ.π

29 Προσεγγίσεις σε αποτελέσματα ερευνών
Περίπου το 75 % ζουν σε μη ασφαλή κατοικίες (2005) 70-85% είναι λειτουργικά αναλφάβητοι.(2003) 75% - 80 % δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και όσοι έχουν δεν είναι σε καθεστώς μονιμότητας. (2003) 32% οδηγούν χωρίς δίπλωμα (2004) 3% δεν έχουν ταυτότητες και άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα (2004) 36% έχει εμπλοκή με το νόμο (2003)

30 Το κόστος του κοινωνικού αποκλεισμού
κοινωνικό κόστος Παραβατικότητα:Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, παραεμπόριο, υλικές καταστροφές, τροχαία ατυχήματα κ.λ.π αστική και ρατσιστική βία Παιδική εγκληματικότητα Διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής

31 Το κόστος του κοινωνικού αποκλεισμού
Οικονομικό κόστος Αυξημένες κρατικές εισφορές για επιδόματα ανεργίας Kόστος αυξανόμενης αστυνόμευσης Αυξανόμενο κόστος λειτουργίας δικαστηρίων Αυξανόμενο κόστος λειτουργίας φυλακών Αυξανόμενο κόστος συντήρησης δημόσιων χώρων, σχολείων, σταθμών συγκοινωνίας κ.λ.π. Αυξανόμενο κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης λόγω ατυχημάτων και βίας Κ.λ.π

32 Το κόστος του κοινωνικού αποκλεισμού
Πολιτικό κόστος Αναφέρεται στη φθορά και την αναξιοπιστία τηςπολιτικής ως κοινωνικής λειτουργίας. Επίσης στην άνοδο νεοφασιστικών ρευμάτων και στην άνοδο του ρατσισμούκαι της ξενοφοβίας. Η άνοδος αυτή συντηρείται από τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και τον αναπαράγει. Πολιτιστικό κόστος Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η παραβατικότητα μετατρέπουν την πόλη από χώρο πολιτιστικής ανάπτυξης σε χώρο φόβου και ανασφάλειας.

33 Η εμπειρία μας: Η περιθωριοποίηση ατόμων, ομάδων και φυλών οφείλεται σε αδυναμία του κοινωνικού συστήματος να τους εντάξει και όχι σε αδυναμία των ίδιων να ενταχθούν.

34 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή
- ΤΕΛΟΣ- Σας ευχαριστούμε για την προσοχή


Κατέβασμα ppt "Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google