Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγικά : Απευθύνεται σε :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγικά : Απευθύνεται σε :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγικά : Απευθύνεται σε :
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα συγκέντρωσης, διαχείρισης, παρουσίασης & διανομής υπηρεσιών τουριστικών επιχειρήσεων On line & real time κρατήσεις Εργαλείο οργάνωσης & διαχείρισης κρατήσεων τουριστικών υπηρεσιών Etour Outgoing & Incoming services Απευθύνεται σε : Τουριστικά γραφεία Tour Operators Ξενοδοχεία, αλυσίδες ξενοδοχείων Portals διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών

2 Δυνατότητες - Επίπεδα εφαρμογής :
Backoffice, Operator - εσωτερικό σύστημα για την οργάνωση & διαχείριση των τουριστικών υπηρεσιών μιας επιχείρησης B2B - διανομή υπηρεσιών μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων B2C - ηλεκτρονική πώληση τουριστικών υπηρεσιών της επιχείρησης σε τελικούς πελάτες (χρήστες internet) Αυτοτελή υποσυστήματα εσωτερικής διαχείρισης των επιμέρους τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχείο, car rental, transfer, excursion, boat, real estate) Χρήση etour : Ως ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Ως επιλογή ή συνδυασμό ανεξάρτητων εφαρμογών διαχείρισης και διανομής, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τουριστικής επιχείρησης

3 Χαρακτηριστικά της εφαρμογής :
Κρατήσεις καταλυμάτων Οργάνωση και διαχείριση πτήσεων charters Κρατήσεις και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων (IATA, charters) Κρατήσεις και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Διαχείριση, διαθεσιμότητα, κοστολόγηση και κράτηση εκδρομών και μεταφορών (excursion, transfer) και διαχείριση στόλου Οργάνωση και κρατήσεις πολυήμερων πακέτων Ενοικιάσεις οχημάτων και διαχείριση στόλου Διαχείριση και ενοικίαση πλοιαρίων

4 Χαρακτηριστικά της εφαρμογής :
Τουριστικό Real Estate Πληροφορίες διαθεσιμότητας Κοστολόγηση υπηρεσιών Ηλεκτρονική ενημέρωση του χρήστη-πελάτη & επιβεβαίωση κράτησης Έκδοση εισιτηρίων, voucher, παραστατικών Αυτόματη εξαγωγή αναφορών (reports) για συγκεντρωτική πληροφορία και εικόνα των κρατήσεων, διαθεσιμότητας, λογιστικών κινήσεων - εκκρεμοτήτων Δυνατότητα διασύνδεσης με ιδιωτικά συστήματα κρατήσεων (ForthCRS, Galileo, Αmadeus, IATA), με λογιστικά συστήματα και ERP

5 Modules – description :
Operator Module: οργάνωση και διαχείριση όλων των τουριστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με προγράμματα BackOffice, ERP, λογιστικά Travel Agent Module: διανομή των υπηρεσιών και παροχή επιχειρηματικής πρόσβασης σε συνεργάτες (Travel Agents, Tour Operators, εταιρικούς πελάτες) Accommodation Module: πλήρης διαχείριση ξενοδοχείου, παρακολούθηση front office και back office με χρήση πλάνου δωματίων Car Rentals Module: πλήρης διαχείριση στόλου οχημάτων με χρήση πλάνου οχημάτων (reservation plan) Transfer Module: οργάνωση, διαχείριση και κρατήσεις transfer και διαχείριση στόλου

6 Modules - description :
Excursion Module: διαχείριση own και other εκδρομών, κρατήσεις και διαχείριση στόλου Boat Rentals Module: πλήρης διαχείριση στόλου πλωτών με χρήση πλάνου οχημάτων Real Estate Module: Supplier Module: παροχή επιχειρηματικής πρόσβασης σε προμηθευτές υπηρεσιών Representative Module: κρατήσεις εκδρομών από αντιπροσώπους της επιχείρησης ή συνεργατών τουριστικών επιχειρήσεων Reservation Module: περιορισμένα δικαιώματα για κρατήσεις όλων των etour υπηρεσιών και διαχείριση κρατήσεων Accounting Module: περιορισμένα δικαιώματα για διαχείριση όλων των λογιστικών κινήσεων και παραστατικών

7 Operator Module - System :
Shared data: κοινά παραμετροποιήσιμα δεδομένα με βάσει τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης Topology: διαχείριση και ταξινόμηση τοποθεσιών σε 3 επίπεδα (υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης από τον πελάτη) Languages: δυνατότητα υποστήριξης πολυγλωσσικού συστήματος στα B2C Users: οργάνωση και παρακολούθηση χρηστών της εφαρμογής Documents: οργάνωση και ταξινόμηση παραστατικών

8 Operator Module - Relations :
Clients: οργάνωση και διαχείριση στοιχείων και επαφών, που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα πελατών Companies: οργάνωση και διαχείριση στοιχείων και επαφών εταιριών Travel Agents: οργάνωση και διαχείριση στοιχείων και επαφών των Travel Agents, παροχή πρόσβασης στο B2B Suppliers: οργάνωση και διαχείριση στοιχείων και επαφών των προμηθευτών, παροχή πρόσβασης στο Supplier Module

9 Operator Module - Services :
Accommodations: υπηρεσία παροχής καταλυμάτων πλήρης διαχείριση και παρουσίαση ξενοδοχείου (φωτογραφίες, κείμενο, meals, supplements, facilities, room types), διαχείριση συμβολαίων προμηθευτών και τιμοκαταλόγων (4 κατηγορίες τιμολόγησης Allotment, Commit, Freesale, On Request, 2 τύποι συμβολαίων general και simple με χρήση matrix, markup σε ποσό ή ποσοστό γενικό στο συμβόλαιο ή ειδικό στον τύπο δωματίου, 2 είδη συμβολαίων per room και per person συμβόλαια, δυνατότητα χρέωσης meals & supplements στο συμβόλαιο γενικά αλλά και ειδικά για κάθε τύπο δωματίου, διαχείριση Special Policies με πολλαπλά conditions, match και λειτουργίες διευκόλυνσης του χρήστη, όπως copy, break, autogenerate) δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών τιμοκαταλόγων με διαφορετικές τιμές και αγορές, ανάλογα τον Travel Agent, Travel Agent Group και το market

10 Operator Module - Services :
Car Rentals: υπηρεσία ενοικίασης οχημάτων σε επίπεδο group και εταιρίας δημιουργία εταιριών παροχής οχημάτων ταξινόμηση μοντέλων αυτοκινήτων σε Group ανά εταιρία pickup σημεία παραλαβής, παράδοσης οχημάτων ανά εταιρία δημιουργία συμβολαίων προμηθευτών και τιμοκαταλόγων (4 κατηγορίες τιμολόγησης, Allotment, Commit, Freesale, On Request, markup σε ποσό ή ποσοστό γενικό στο συμβόλαιο ή ειδικό στο Group, δυνατότητα χρέωσης extras στο συμβόλαιο γενικά αλλά και ειδικά για κάθε Group, δυνατότητα πολλαπλών τύπων χρέωσης με ημέρες ή μήνες και λειτουργίες διευκόλυνσης του χρήστη, όπως copy, break, create price period) δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών τιμοκαταλόγων με διαφορετικές τιμές για διαφορετικά Travel Agent Group

11 Operator Module - Services :
Boat Rentals: υπηρεσία ενοικίασης πλοιαρίων σε επίπεδο boat group και εταιρίας (όμοια χαρακτηριστικά με την υπηρεσία των Car Rentals) Charters: υπηρεσία διαχείρισης και κρατήσεων αεροπορικών θέσεων και έκδοση εισιτηρίων charter τιμές ανά τύπο επιβατών, σε επίπεδο αγοράς και σε επίπεδο provider γρήγορη καταχώρηση συμβολαίων με θέσεις και τιμές δυνατότητα καταχώρηση Fees & Discounts διαχείριση ημερήσιας διαθεσιμότητας έκδοση και εκτύπωση voucher ticket

12 Operator Module - Services :
Excursions: υπηρεσία διαχείρισης other εκδρομών και κρατήσεων διαχείριση εκδρομών τρίτων δυνατότητα πλήρους περιγραφής εκδρομής (πρόγραμμα, πληροφορίες σε μορφή κειμένου, φωτογραφίες, αξιοθέατα, κατηγορία εκδρομής) σημεία αναχώρησης εκδρομών και προορισμός δημιουργία συμβολαίων προμηθευτή (καθορισμός τιμής βάσει σημείου αναχώρησης και τύπο ατόμου, προγραμματισμένες ημέρες, extra ή default services που παρέχονται στην εκδρομή με 2 τρόπους τιμολόγησης per person και per excursion, markup σε ποσό ή ποσοστό, λειτουργίες διευκόλυνσης του χρήστη, όπως copy, break, create price period) δημιουργία τιμοκαταλόγων (για Travel Agent και Tour Operator Group) Flights: υπηρεσία διαχείρισης και κρατήσεων προγραμματισμένων πτήσεων

13 Operator Module - Services :
Transfers: υπηρεσία διαχείρισης μεταφορών και κρατήσεων δυνατότητα πλήρους περιγραφής μεταφοράς (πληροφορίες σε μορφή κειμένου, φωτογραφίες, κατηγορία μεταφοράς) δυνατότητα για διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ ανάλογα με την κατηγορία της μεταφοράς καθορισμός σημείων και δρομολογίων της μεταφοράς δημιουργία συμβολαίων πολλαπλών προμηθευτών (καθορισμός τιμής ανά τύπο οχήματος και ανά δυνατό δρομολόγιο, 2 τρόποι τιμολόγησης per vehicle και per person, δυνατότητα συνεχούς μεταφοράς ή προγραμματισμένης ανά ημέρα και συχνότητα, markup σε ποσό ή ποσοστό γενικό στο συμβόλαιο ή ειδικό στον τύπο οχήματος, λειτουργίες διευκόλυνσης του χρήστη, όπως copy, break, create price period) δημιουργία τιμοκαταλόγων (για Travel Agent και Travel Agent Group)

14 Operator Module - Services :
Sealines: υπηρεσία οργάνωσης και διαχείρισης ακτοπλοϊκών διαχείριση εταιριών και πλοίων ανά εταιρία διαχείριση ακτοπλοϊκών δρομολογίων ανά πλοίο και εταιρία διαθέσιμοι τύποι θέσεων τιμολόγηση ανά δρομολόγιο, θέση δυνατότητα τιμολόγησης για τις εξής 3 επιλογές one way, roundtrip, open roundtrip προγραμματισμός αριθμού θέσεων και ώρας αναχώρησης και άφιξης ανά ημέρα

15 Operator Module - Services :
Handling Fees: υπηρεσία που παρέχει δυνατότητα επιπλέον χρέωσης ανά κράτηση και Travel Agent 5 τρόποι τιμολόγησης (per person, per day, per person per day, per booking, per unit) δυνατότητα διαφορετικών τιμών πώλησης ανά Travel Agent και Travel Agent Group) Other Services: υπηρεσία διαχείρισης και κρατήσεων τουριστικών υπηρεσιών που δεν συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις προηγούμενες αντιστοίχηση κάθε other service σε συγκεκριμένη κατηγορία (συσχέτιση με το συντελεστή ΦΠΑ) και συγκεκριμένο ή όχι προμηθευτή δυνατότητα διαφορετικών τιμών πώλησης ανά Travel Agent Group)

16 Operator Module - Services :
Packages: υπηρεσία διαχείρισης και παροχής συνδυασμένων υπηρεσιών συνδυασμός υπηρεσιών Accommodation, Charter, Car Rental, Transfer, Excursion προγραμματισμός βάσει ημερών άφιξης τιμολόγηση ανά άτομο Vacations: υπηρεσία διαχείρισης και παροχής συνδυασμένων υπηρεσιών συνδυασμός υπηρεσιών Accommodation, Transfer, Excursion, Other Services προγραμματισμός βάσει ημερών ή/και ημερομηνιών άφιξης δυνατότητα επέκτασης πακέτου (min, max extra days) multiple destinations και οργάνωση υπηρεσιών (ως διαθέσιμα, ενεργά, προκαθορισμένα, ή προαιρετικά) ανά destination πλήρης παρουσίαση πακέτου (περιγραφή, πρόγραμμα, φωτογραφίες) εύκολο στήσιμο τιμοκαταλόγου με τιμολόγηση ανά άτομο

17 Operator Module - Bookings :
Δυνατότητα κρατήσεων για όλες τις υπηρεσίες 2 τρόποι κρατήσεων Quick Reservation διαθέσιμη μόνο στις υπηρεσίες accommodation, excursion, transfer λιγότερα βήματα κράτησης κράτηση χωρίς διαθεσιμότητα δυνατότητα κράτησης σε NA, OR υπηρεσίες Single Reservation διαθέσιμη για όλες τις υπηρεσίες παροχή έξτρα λεπτομερειών για μια ολοκληρωμένη κράτηση ερώτηση διαθεσιμότητας και παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων που δίνει η διαθεσιμότητα και με συγκεκριμένο info δυνατότητα κράτησης σε NA, OR υπηρεσίες

18 Operator Module - Management :
Pnr Retrieval: δυνατότητα αναζήτησης κρατήσεων με τη χρήση πολλών κριτηρίων και βάσει του pnr (passenger name record) κάθε κράτησης, δυνατότητα προβολής στοιχείων και κατάστασης κάθε υπηρεσίας και δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας και διαχείρισης των κρατήσεων ανάλογα με την υπηρεσία Accounting: παρουσίαση της οικονομικής κίνησης του συστήματος, δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, δυνατότητα διασύνδεσης (interface) με πακέτα λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών Reports: πολλαπλές δυνατότητες εκτύπωσης (σε μορφή pdf, excel, word) αναλυτικών και συνοπτικών καταστάσεων που αφορούν στοιχεία schedule, συμβόλαια, τιμοκαταλόγους, κρατήσεις, λογιστικά στοιχεία, λίστες, καρτέλες πελατών και προμηθευτών, κινήσεις και πληροφορίες ανάλογα με την κάθε υπηρεσία

19 Travel Agent Module – B2B :
Υποστήριξη όλων των επιμέρους υπηρεσιών που περιγράφηκαν στο operator module Δυνατότητα αναζήτησης διαθεσιμότητας σε όλες τις υπηρεσίες Πραγματοποίησης κράτησης σε όλες τις υπηρεσίες Δυνατότητα αναζήτησης των κρατήσεων Παρακολούθηση του status της κάθε κράτησης (εάν έχει γίνει η έγκριση ή όχι από τον operator) Δυνατότητα αιτήματος ακύρωσης μιας κράτησης Δυνατότητα εκτύπωσης voucher Πραγματοποίηση κρατήσεων με διαφορετικές τιμές ανάλογα το market Ενημέρωση και επιβεβαίωση κράτησης με στον Travel Agent και τον Provider

20 Online - B2C : Παρουσίαση και προβολή όλων των υπηρεσιών του etour
Δυνατότητα αναζήτησης διαθεσιμότητας για όλες τις υπηρεσίες Δυνατότητα πραγματοποίησης κράτησης με 2 τρόπους: Απευθείας κράτηση διαθέσιμων υπηρεσιών και άμεση χρέωση της πιστωτικής κάρτας του τελικού πελάτη (η κράτηση περνάει και αποθηκεύεται στο σύστημα ως CF, άμεση ενημέρωση και επιβεβαίωση της κράτησης με αυτόματη αποστολή στον πελάτη και στον Provider) On Request κράτηση με στον Provider, για τις περιπτώσεις των μη άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών (η κράτηση περνάει και αποθηκεύεται στο σύστημα ως OR, και καλείται ο Operator να ενημερώσει και αλλάξει το status της κράτησης σε CF)

21 Online websites που υποστηρίζονται από το
μηχανισμό κρατήσεων etour (B2C) :


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγικά : Απευθύνεται σε :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google