Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Οπτικοακουστικού Αλφαβητισμού στην Ελλάδα Βασιλική Νίκα, εκπαιδευτικός Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Σχεδιασμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Οπτικοακουστικού Αλφαβητισμού στην Ελλάδα Βασιλική Νίκα, εκπαιδευτικός Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Σχεδιασμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Οπτικοακουστικού Αλφαβητισμού στην Ελλάδα Βασιλική Νίκα, εκπαιδευτικός Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Σχεδιασμού Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 educación en medios éducation aux médias

3

4 Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Σχεδιασμού Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πανεπιστήμιο Αθηνών Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μπετίνα Ντάβου

5 Βραχυπρόθεσμα σεμινάρια Αγωγής και Εκπαίδευσης στα μμε για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

6

7 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα σεμινάρια εξέφρασαν την ανάγκη •να συνεχίσουν την επιμόρφωσή τους •να υποστηρίζονται σταθερά από ομάδα ειδικών •να έχουν συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα νέα ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα Βλ. σχετικά: Davou, B. & Nika V. (2006) “Diseño de un programa de educación en medios en la escuela primaria griega” Comunicar (28)

8 Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου •η καταγραφή των ερευνητών και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών οι οποίοι ασχολούνται με την Εκπαίδευση στα μμε •η καταγραφή και συγκέντρωση των προγραμμάτων που εκπονούνται από φορείς εκπαίδευσης ή μεμονωμένους εκπαιδευτικούς •η πρόταση για τη θέσπιση σταθμισμένων κριτηρίων για τα προγράμματα αυτά με βάση τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα

9 Επιμέρους στόχοι... •η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση του Παρατηρητηρίου •η ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών για τους σκοπούς της Αγωγής και Εκπαίδευσης στα μμε •η δημιουργία βάσης δεδομένων ερευνητών και εκπαιδευτικών •η ανταλλαγή εμπειριών των ήδη εμπλεκομένων σε τέτοια προγράμματα •η διάχυση πληροφοριακού και διδακτικού υλικού •η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν προγράμματα οπτικοακουστικού αλφαβητισμού

10 Έδρα του Παρατηρητηρίου... Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Σχεδιασμού Καλαμιώτου 2, 105 63 Αθήνα  210 3689262  www.media.uoa.gr/psylab  psylab@media.uoa.gr

11 Ηλεκτρονική παρουσία του Παρατηρητηρίου  εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τα διεθνή σταθμισμένα κριτήρια  περιλήψεις σχετικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε σχολεία  άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία  forum για ανταλλαγή απόψεων

12 Στα άμεσα σχέδια του Παρατηρητηρίου...  επικοινωνία με σχολεία ή φορείς που έχουν ασχοληθεί με αντίστοιχα προγράμματα  καταγραφή των ερευνητών και των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε προγράμματα εκπαίδευσης στα μμε  δημιουργία φυλλαδίων με τους στόχους και τους σκοπούς της Αγωγής και Εκπαίδευσης στα μμε  επιμορφώσεις σε μικρές ομοιογενείς ομάδες εκπαιδευτικών  παραγωγή διδακτικού υλικού

13 Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Οπτικοακουστικού Αλφαβητισμού psylab@media.uoa.gr


Κατέβασμα ppt "Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Οπτικοακουστικού Αλφαβητισμού στην Ελλάδα Βασιλική Νίκα, εκπαιδευτικός Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Σχεδιασμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google