Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου Εφαρμογές Ευρυζωνικών Δικτύων στους Ο.Τ.Α. Νίκος Γ. Βορριάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος μηχανογράφησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου Εφαρμογές Ευρυζωνικών Δικτύων στους Ο.Τ.Α. Νίκος Γ. Βορριάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος μηχανογράφησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου Εφαρμογές Ευρυζωνικών Δικτύων στους Ο.Τ.Α. Νίκος Γ. Βορριάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος μηχανογράφησης Δήμου Ιωνίας

2 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου2 Εισαγωγή  Ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (Wireless Local Area Network-WLAN) είναι ένα επικοινωνιακό σύστημα που χρησιμοποιείται ως επέκταση ή εναλλακτική λύση ενός κοινού ενσύρματου δικτύου (Ethernet) και επιτρέπει στον κινητό χρήστη την ασύρματη μετάδοση και λήψη δεδομένων.  Προσφέρουν ασύρματη πρόσβαση ανάμεσα σε PCs, φορητούς υπολογιστές αλλά και άλλες προσωπικές συσκευές όπως εκτυπωτές, Palmtops, κ.λ.π.

3 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου3 Πλεονεκτήματα των Wireless LAN  Η ευκολία και ταχύτητα εγκατάστασης και λειτουργίας.  Το χαμηλό λειτουργικό κόστος και κόστος εγκατάστασης.  Οι μεγάλες δυνατότητες κλιμάκωσης.  Οι υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης και λήψης δεδομένων.

4 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου4 Εφαρμογές WLANs  Μικρές ομάδες εργασίας με διαμοιραζόμενες πληροφορίες  Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  Ιστορικά κτήρια, διασύνδεση κτηρίων ή οπουδήποτε η εγκατάσταση καλωδίων είναι δύσκολη ή αδύνατη  Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με τεράστιες ανάγκες καλωδίωσης

5 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου5 Τοπολογίες  Point to Point  Point to Multipoint

6 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου6 Διατάξεις (1/4)  Η ανεξάρτητη διάταξη, στην οποία οι χρήστες συνδέονται απευθείας μεταξύ τους, χωρίς τη διαμεσολάβηση AP

7 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου7 Διατάξεις (2/4)  η ανεξάρτητη διάταξη με μεσολάβηση AP ως επαναλήπτη, το οποίο αυξάνει την επιτρεπόμενη απόσταση των τερματικών

8 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου8 Διατάξεις (3/4)  WLAN με σταθερή υποδομή όπου πολλαπλά APs συνδέονται με το σταθερό δίκτυο, αυξάνοντας την κάλυψη και την χωρητικότητα του δικτύου πρόσβασης

9 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου9 Διατάξεις (4/4)  κυψελωτό WLAN όπου οι κυψέλες κάλυψης των APs επικαλύπτονται, παρέχοντας δυνατότητες συνεχούς επικοινωνίας

10 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου10 Εξέλιξη WLANs  Εξέλιξη των ασύρματων τοπικών δικτύων σε ότι αφορά το πρότυπο που χρησιμοποιείται κάθε χρονική περίοδο

11 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου11 WiMAX Κύρια Χαρακτηριστικά oΥιοθετήθηκε από την ΙΕΕΕ ( Institute of Electrical and Electronic Engineers ) το 2003 με την ονομασία ΙΕΕΕ 802.16 oΛειτουργεί σε μια ευρεία μπάντα συχνοτήτων η οποία εκτείνεται από 2 ως 66 GHz oΠαρέχει ρυθμούς μετάδοσης που αγγίζουν τα 72 Mbps στον αέρα oΠαρέχει κάλυψη που μπορεί να αγγίξει τα 50Km στην περίπτωση επικοινωνίας σημείου προς σημείο oΠαρέχει συνδέσεις σημείων τα οποία βρίσκονται ακόμη και σε συνθήκες μη οπτικής επαφής oΔυνατότητα επικοινωνίας σημείου προς σημείο (PTP) και σημείου προς πολλά σημεία (PTM)

12 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου12 Χρήσεις WiMAX και Ασφάλεια  Δίκτυο κορμού στα κυψελωτά συστήματα κινητής τηλεφωνίας  Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατο τα καλυφθούν με χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας  Broadband on Demand. Παρέχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης κάνοντας εφικτή τη χρήση της τεχνολογίας για εφαρμογές πραγματικού χρόνου κάτι που με το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 σε μεγάλες αποστάσεις δεν ήταν εφικτό.  Την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων στο WiMAX αναλαμβάνει ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης Triple-DES (Data Encryption Standard, Πρότυπο Κωδικοποίησης Δεδομένων, όπου το μήνυμα κωδικοποιείται τρεις φορές, με τρία διαφορετικά κλειδιά

13 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου13 ΙΕΕΕ 802.16 vs IEEE 802.11  Καλύπτει μεγάλες αποστάσεις  Κάνει γεγονός την αξιόπιστη ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση  Παρέχει επικοινωνία σημείων τα οποία δεν έχουν οπτική επαφή  Χρησιμοποιείτε κυρίως σαν δίκτυο κορμού και λιγότερο σαν δίκτυο πρόσβασης

14 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου14 Παραδείγματα  Εξυπηρέτηση του πολίτη  Παροχή πιστοποιητικών και πληρωμή Δημοτικών τελών από αυτόματα μηχανήματα από το σπίτι του μέσω διαδικτύου

15 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου15 Παραδείγματα  Αγορά δεδομένων  Παροχή δεδομένων πολεοδομίας σε τρίτο φορέα που τα χρησιμοποιεί για να λειτουργήσει εφαρμογή υπολογισμού κοινοχρήστων χωρίς ο ίδιος να διατηρεί ΒΔ με τα στοιχεία των διαμερισμάτων

16 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου16 Παράδειγμα  Σύστημα για ενημέρωση οδηγών σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο  Αξιοποίηση χαρτογραφικών δεδομένων σε ανοιχτή μορφή  Ενημέρωση κατάστασης χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, από τρίτα μέρη και κατάλληλες διατάξεις αισθητήρων  Παροχή υπηρεσίας στην ομάδα-στόχο μέσω κατάλληλου λογισμικού και δικτύου

17 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου17 Παράδειγμα Car computer LBS operation center Car GSMComm Parking sensoring system(s ) Car GPS&NAV User management and accounting Mobile operator (GSM network) GIS

18 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου18 Παράδειγμα  Σύστημα Αυτοματοποίησης Αντλιοστασίων και αποστολής δεδομένων και εντολών σε πραγματικό χρόνο  Ενημέρωση κατάστασης δεξαμενών, αντλιών, σε πραγματικό χρόνο, από κατάλληλες διατάξεις αισθητήρων και αποστολή σε κεντρικό σταθμό.  Λήψη εντολών από τον κεντρικό σταθμό ή από κινητό σταθμό.

19 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου19 Παραδείγματα DISPLAY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ 1 RADIOTELEMETRY MODULE ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: High Level ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Low Level Φ/Β ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΊΣΙΟ RADIOTELEMETRY MODULE DISPLAY συνδεδεμένο σειριακά με το PLC Modem PLC ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΛΑΒΙΑ RADIOTELEMETRY MODULE DISPLAY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΗ RADIOTELEMETRY MODULE DISPLAY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ SCADA Εκτυπωτής UPS Modem ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

20 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου20 Παράδειγμα  Σύστημα ανακοινώσεων από το Δημαρχείο σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα σε πραγματικό χρόνο.

21 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου21 Τέλος  Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "1 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου Εφαρμογές Ευρυζωνικών Δικτύων στους Ο.Τ.Α. Νίκος Γ. Βορριάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος μηχανογράφησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google