Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιγραφή της λειτουργίας του προγράμματος LabVIEW

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιγραφή της λειτουργίας του προγράμματος LabVIEW"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιγραφή της λειτουργίας του προγράμματος LabVIEW
Μπεκρής Ευάγγελος Σταματούλης Ελευθέριος

2 Τί είναι το LabVIEW Το LabVIEW είναι μια γραφική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί τις εικόνες αντί γραμμές κειμένου για να δημιουργήσει τις εφαρμογές. Σε αντίθεση με τις text-based προγραμματισμού γλώσσες, όπου οι οδηγίες καθορίζουν την εκτέλεση προγράμματος, το LabVIEW χρησιμοποιεί τον προγραμματισμό ροής πληροφοριών, όπου η ροή των στοιχείων καθορίζει την εκτέλεση. Στο LabVIEW, δημιουργείτε το user interface με τη χρησιμοποίηση ενός συνόλου εργαλείων και αντικειμένων. Το user interface είναι γνωστό ως κεντρικός πίνακας επιλογών. Προσθέτετε έπειτα κώδικα χρησιμοποιώντας γραφικές αντιπροσωπεύσεις των λειτουργιών για να ελέγξουν τον κεντρικό πίνακα επιλογών. Το block diagram περιέχει αυτόν τον κώδικα. Ορισμένες φορές, το block diagram μοιάζει με ένα διάγραμμα ροής. Το LabVIEW είνα πλήρως ενσωματωμένο για την επικοινωνία με hardware όπως GPIB, VXI, PXI, RS- 232, RS- 485, και έλεγχος αποκτήσεων στοιχείων, όραση, και συσκευές ελέγχου κινήσεων.

3 To LabVIEW έχει επίσης ενσωματωμένα χαρακτηριστικά για τη σύνδεση των εφαρμογών στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί τον κεντρικό υπολογιστή δικτύου LabVIEW και πρότυπα λογισμικού όπως τα πρωτόκολλα TCP/IP και ActiveX. Χρησιμοποιώντας το LabVIEW, μπορείτε να δημιουργήσετε 32-bit εφαρμογές που δίνουν γρήγορες ταχύτητες εκτέλεσης που απαιτούνται για την απόκτηση στοιχείων, δοκιμής, μέτρησης και λύσεις ελέγχου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόνομο εκτελέσιμα προγράμματα και κοινές βιβλιοθήκες, όπως DLLs, επειδή το LabVIEW είναι ένας πραγματικός 32-bit μεταγλωττιστής. Το LabVIEW περιέχει τις περιεκτικές βιβλιοθήκες για τη συλλογή δεδομένων, για ανάλυση, για παρουσίαση και τέλος για αποθήκευση. Το LabVIEW περιλαμβάνει επίσης τα συνηθισμένα εργαλεία ανάπτυξης. Μπορείτε να θέσετε τα σημεία παύσης, να αναπαραστήσετε την εκτέλεση του προγράμματος, και να κινηθείτε step-by-step μέσω του προγράμματος για να γίνει η διόρθωση και η ανάπτυξη ευκολότερα. Το LabVIEW παρέχει επίσης τους πολυάριθμους μηχανισμούς για τη σύνδεση με εξωτερικό κώδικα ή λογισμικό μέσω DLLs, κοινές βιβλιοθήκες, ActiveX κ.ά. Επιπλέον υπάρχουν πολυάριθμα πρόσθετα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τις ποικίλες ανάγκες εφαρμογής.

4 Πώς λειτουργεί Τα προγράμματα LabVIEW καλούνται virtual instruments, ή VIs, επειδή η εμφάνιση και η λειτουργία τους μιμείται τα φυσικά όργανα, όπως παλμογράφοι και πολύμετρα. Κάθε VI χρησιμοποιεί λειτουργίες που χειρίζονται την είσοδο από το user interface ή άλλες πηγές και δείχνουν εκείνες τις πληροφορίες ή τις μεταφέρουν σε άλλα αρχεία ή άλλους υπολογιστές. Ένα VI (Virtual Instrument) περιέχει τα παρακάτω τρία συστατικά: Front Panel - Λειτουργεί ως user interface Block Diagram – Περιέχει το γραφικό πηγαίο κώδικα ο οποίος προσδιορίζει τη λειτουργικότητα του VI. Icon and connector pane – Προσδιορίζει το VI, ώστε αυτό το VI να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο VI. Ένα VI μέσα σε ένα άλλο VI, ονομάζεται subVI. Ένα subVI αντιστοιχεί σε μια υπορουτίνα στις text-based γλώσσες προγραμματισμού.

5 Το front panel είναι το user interface του VI
Το front panel είναι το user interface του VI. Δημιουργώντας το front panel με έλεγχους και δείκτες, οι οποίοι είναι τα διαλογικά τερματικά εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων από το VI, αντίστοιχα. Οι έλεγχοι είναι μπουτόν, πίνακες, και άλλες συσκευές εισαγωγής. Οι δείκτες είναι γραφικές παραστάσεις, LEDs, και άλλες αναπαραστάσεις. Οι έλεγχοι προσομοιώνουν τις συσκευές εισαγωγής των οργάνων και παρέχουν τα δεδομένα στο block diagram του VI. Οι δείκτες προσομοιώνουν τις συσκευές εξόδου οργάνων και αναπαριστούν τα δεδομένα που το block diagram αποκτά ή παράγει. Front Panel

6 Αφού δημιουργηθεί το front panel, προσθέτουμε κώδικα χρησιμοποιώντας γραφικές αναπαραστάσεις των λειτουργιών για να ελέγχουν τα εργαλεία του front panel. Το block diagram περιέχει αυτό το γραφικό πηγαίο κώδικα. Τα αντικείμενα του front panel εμφανίζονται ως τερματικά στο block diagram. Επίσης, το block diagram περιέχει λειτουργίες και δομές απο ενσωματωμένες βιβλιοθήκες του LabVIEW. Τα καλώδια συνδέουν κάθε ένας από τους κόμβους στο block diagram, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών ελέγχου και δεικτών, λειτουργίας, και δομών. Block Diagram

7 Palettes Οι παλέττες του LabVIEW μας δίνουν τις επιλογές που χρειάζονται για να δημιουργηθεί και να επεξεργαστεί το front panel και το block diagram Η παλέττα των εργαλείων εναι διαθέσιμη στο front panel και στο block diagram. Ένα εργαλείο είναι μία ειδική λειτουργία του κέρσορα του ποντικιού. Επιλέγοντας ένα εργαλείο, το εικονίδιο του κέρσορα αλλάζει σε εικονίδιο εργαλείου. Με τη χρήση των εργαλείων μπορούμε να τροποποιήσουμε και να λειτουργήσουμε τα αντικείμενα του front panel και του block diagram. Επιλέγοντας Window»Show Tools Palette για να εμφανιστεί η παλέττα των εργαλείων (Tools Palette). Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επιλογή εργαλείου και μετακινηθεί ο κέρσορας επάνω από αντικείμενα στο front panel και στο block diagram, το LabVIEW επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο εργαλείο. Tools Palette

8 Controls Palette Η παλέττα του ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο στο front panel. Η παλέττα αυτή περιέχει τους ελέγχους και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί το front panel. Επιλέγοντας Window»Show Controls Palette ή κάνοντας δεξί κλικ στο χώρο front panel για να εμφανιστεί η παλέττα των ελέγχων (Controls Palette).

9 Functions Palette Η παλέττα των λειτουργιών είναι διαθέσιμη μόνο από το block diagram. Αυτή περιέχει τα VIs και τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του block diagram. Επιλέγοντας Window»Show Functions Palette ή κάνοντας δεξί κλικ στο χώρο του block diagram για να εμφανιστεί η παλέττα των λειτουργιών (Functions Palette).

10 Πλοήγηση στις παλέττες του ελέγχου και των λειτουργιών
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά πλοήγησης που υπάρχουν στις παλέττες ελέγχου και λειτουργιών για να πλοηγηθούμε και να ανιχνεύσουμε ελέγχους, VIs, και λειτουργίες. Κάνοντας κλικ σε εικονίδιο υποπαλέττας, ολόκληρη η παλέττα αλλάζει στην υποπαλέττα που επιλέχθηκε. Επίσης, κάνοντας δεξί κλικ σε ένα VI εικονίδιο της παλέττας και επιλέγοντας Open VI από το μενού συντόμευσης για να ανοίξει το VI. Τα Controls και Functions Palettes, περιέχουν τα παρακάτω κουμπιά πλοήγησης: Up – Επάνω ένα επίπεδο στην ιεραρχία της παλέττας Search – Αλλάζει η παλέττα σε search mode. Σε search mode, μπορούμε να εκτελέσουμε text-based αναζητήσεις για να εντοπίσουμε ελέγχους, VIs, ή λειτουργίες στις παλέττες. Options – Ανοίγει το παράθυρο Function Browser Options, από το οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε την εμφάνιση των παλεττών.

11 Ροή Δεδομένων (Data Flow)
Το LabVIEW ακολουθεί ένα πρότυπο ροής πληροφοριών για την εκτέλεση των VIs. Ένας κόμβος του block diagram εκτελείται όταν όλες οι εισαγωγές της είναι διαθέσιμες. Όταν ένας κόμβος ολοκληρώνει την εκτέλεση, παρέχει τα δεδομένα στα τερματικά εξόδου και περνά τα δεδομένα εξόδου στον επόμενο κόμβο στο μονοπάτι της ροής των δεδομένων.

12 Το περιβάλλον του LabVIEW
To front panel περιέχει ελέγχους που τροφοδοτούν τα δεδομένα στο block diagram του VI. Οι δείκτες εμφανίζουν τα δεδομένα που το block diagram αποκτά ή παράγει. Το block diagram είναι ο πηγαίος κώδικας του VI. Κατασκευάζετε το block diagram καλωδιώνοντας τα αντικείμενα τα οποία στέλνουν ή λαμβάνουν δεδομένα, εκτελώντας συγκεκριμένες εργασίες, και ελέγχουν τη ροή της εκτέλεσης.

13 Το παράθυρο του VI Hierarchy εμφανίζει μία γραφική αναπαράσταση τής καλούμενης ιεραρχίας για όλα τα VIs στη μνήμη. Επιλέξτε Browse»Show VI Hierarchy για να εμφανιστεί το παράθυρο της VI hierarchy.

14

15

16

17

18

19

20 LabVIEW Tutorial Τα tutorial του LabVIEW μας καθοδηγούν μέσω διάφορων δραστηριοτήτων για να μας εξοικειώσουν με το γραφικό προγραμματισμό. Μπορούμε να καλέσουμε τα LabVIEW Tutorials επιλέγοντας Help»VI, Function, and How-To-Help ή κάνοντας κλικ στο κουμπί LabVIEW Tutorial που βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου, όπως φαίνεται παρακάτω:

21 Virtual Instruments (VI)
Αφού ολοκληρωθούν τα Tutorials, μπορούμε να προχωρήσουμε, δημιουργώντας βήμα-βήμα μία εφαρμογή σε LabVIEW. Σε αυτό το στάδιο θα αναφερθούμε σε: Δημιουργία καινούργιου προγράμματος σε LabVIEW. Το VI που θα κατασκευάσουμε παράγει δεδομένα, τα αναλύει και μετά τα γράφει σε ένα αρχείο. Ανίχνευση και εφαρμογή ενός παραδείγματος VI. Το LabVIEW περιλαμβάνει τις εκατοντάδες παραδείγματα VIs που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να ενσωματώσετε σε VIs σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα παράδειγμα για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σας, ή μπορείτε να αντιγράψετε και επικολλήσετε από ένα ή περισσότερα παραδείγματα στο VI σας.

22 Search for VIs In the LabVIEWdialog box, click the Find Examples button to display the Find Examples dialog box. If you already opened a VI, select Help»Find Examples to display the Find Examples dialog box. 2. On the Browse tab, navigate to the Industry Applications»Analysis category. You also can search by keyword on the Search tab. 3. Double-click Temperature System Demo to open this example VI. 4. Click the Run button, shown at left, on the front panel toolbar to see how the VI runs. 5. Click the sliders, knobs, and other controls to see how they affect the data. 6. Stop the program bymoving the Acquisition switch to the off position. 7. Close the example and use the Find Examples dialog box to browse or search for other example VIs.

23 Build a Virtual Instrument
Create a User Interface Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα user interface στον κεντρικό πίνακα επιλογών χρησιμοποιώντας τους ελέγχους και δείκτες του Controls palette. 1. Create a new VI by clicking the New VI button in the LabVIEW dialog box. Either launch LabVIEW or close all open VIs if you are already running LabVIEW to access the LabVIEW dialog box. 2. Select Window»Show Tools Palette to display the Tools palette. 3. If the Automatic Tool Selection LED in the Tools palette is not lit, click the Automatic Tool Selection button, shown at left, to enable automatic tool selection. 4. Select Window»Show Controls Palette to display the Controls palette. 5. Select a stop button on the Controls»Boolean palette and place it on the front panel, as shown in the following example.

24

25 Μπορείτε κάνοντας δεξί κλικ το αντικείμενο και επιλέγοντας Visible Items»Label από shortcut menu για να κρύψει την ετικέτα κειμένου. 6. Click the Up button on the Controls palette toolbar, shown at left, to navigate back to the main Controls palette. 7. Select a waveform chart on the Controls»Graph palette and place it on the front panel. This chart plots data one point at a time. 8. When you place the chart on the front panel, LabVIEW highlights the label and selects the Labeling tool, shown at left. Type Random Plot and press the <Shift-Enter> keys to edit the label. To edit the label again, double-click the label to switch to the Labeling tool and highlight the text you want to edit. 9. Double-click on the y-axis of the chart and type 0.0 to change the scale. Double-click 10.0 on the y-axis and type 1.0 to change the scale. The front panel should appear similar to the following example.

26

27 Κατασκευή του Block Diagram
Μέχρι τώρα, έχετε καθορίσει πώς το user interface θα μοιάζει. Τώρα μπορείτε δημιουργήστε τον πηγαίο κώδικα στο block diagram. Για αυτό το VI, παράγετε τυχαίους αριθμούς που κυμαίνονται από μηδέν έως το ένα και τα σχεδιάζετε σε ένα διάγραμμα. 1. Εμφανίστε το block diagram επιλέγοντας Window»Show Diagram ή Κάνοντας κλικ στο παράθυρο του block diagram. Τα δύο τερματικά στο block diagram αντιστοιχούν στο κουμπί Stop και στο RandomPlot waveform chart στο front panel. Συμβουλή: Πατήστε <Ctrl-E> για να εναλλάξετε front panel και block diagram. 2. Επιλέξτε Window»Show Functions Palette για να εμφανιστεί η Functions palette. 3. Επιλέξτε τη λειτουργία Random Number (0–1) πάνω στο Functions Numeric palette καιμετακινήστε τη λειτουργία κοντά στο Random Plot τερματικό για να συρθεί ένα προσωρινό καλώδιο μεταξύ των δύο αντικειμένων . 4. Κάνε κλίκ για να τοποθετήσετε τη λειτουργία.. Το LabVIEW συνδέει τη λειτουργία με το τερματικό με ένα καλώδιο.

28 5. (Προαιρετικό) Χρησιμοποίησε το Positioning tool, που φαίνεται στα αριστερά, για να ρυθμιστούν εκ νέου ή να επαναταξινομηθούν τα αντικείμενα . Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από το κέντρο ενός αντικίμένου για να επιλεχθεί το Positioning tool. • Για να κινήσετε ένα αντικείμενο, χτυπήστε το αντικείμενο και απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού για να επιλέξετε το αντικείμενο. Ένα κινούμενο διακεκομμένο περίγραμμα αποκαλούμενη σκηνή δίνει έμφαση στο αντικείμενο. Σύρετε το αντικείμενο για να το κινήσετε. • Για να επαναταξινομήσετε ένα αντικείμενο, κινήστε το δρομέα πέρα από μια γωνία του αντικειμένου προς την επίδειξη επαναταξινομώντας την κίνηση λαβών τοποθετώντας το εργαλείο πέρα από μια επαναταξινόμηση χειρίζεται για να αλλάξει το εργαλείο στο δρομέα επαναταξινόμησης. Χρησιμοποιήστε το δρομέα επαναταξινόμησης για να σύρετε τις λαβές επαναταξινόμησης μέχρι το διακεκομμένο περίγραμμα να πάρει το μέγεθος που θέλετε, και απελευθερώνετε το κουμπί του ποντικιού. 6. Επιλέξτε την While Loop από την Functions»Structures palette. Η While Loop «τρέχει» τον κώδικα μέσα στα όριά της μέχρι το υπό όρους τερματικό λάβει μία TRUE ή FALSE τιμή. Η συμπεριφορά προεπιλογής είναι Continue if True, που φαίνεται στα αριστερά. 7. Τοποθέτησε τον κέρσορα του ποντικιού σε μία θέση πάνω στο block diagram όπου θέλετε να δέσετε την κορυφαία αριστερή γωνία του While Loop. 8. Σύρετε το διαστιγμένο ορθογώνιο για να εσωκλείσετε διαγώνια τη λειτουργία και και τα δύο τερματικά. Το block diagram πρέπει να φαίνεται παρόμοια με το παρακάτω παράδειγμα.

29

30 Wire and Run the VI Μεταφέρετε τα στοιχεία μεταξύ των αντικειμένων του Block Diagram μέσω των καλωδίων . Κάθε καλώδιο έχει μια ενιαία πηγή στοιχείων, αλλά μπορείτε να την συνδέσετε με καλώδιο σε πολλά VIs και σε λειτουργίες που διαβάζουν δεδομένα. Τα καλώδια έχουν διαφορετικά χρώματα, μορφές, και πάχη, εξάρτηση στους τύπους στοιχείων τους. Ένα σπασμένο καλώδιο εμφανίζεται ως διακεκομμένη μαύρη γραμμή. Όταν τελειώνετε αυτό το VI, μπορείτε να το τρέξετε από το front panel για να δείτε το plot data στο διάγραμμα. 1. Ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα για να συνδέσετε με καλώδιο το Stop τερματικό στο While Loop conditional terminal, που φαίνεται αριστερά. a. Κινήστε το δρομέα πέρα από το βέλος Stop terminal. LabVIEW επιλέγει Wiring tool, που φαίνεται στα αριστερά, και το τερματικό αναβοσβήνει. Σημείωση: Αν το Stop terminal τονίζεται από μια σκηνή , πρέπει να απεπιλέξετε το τερματικό κάνοντας κλικ οποιοδήποτε ελεύθερο χώρο πάνω στο block diagram πριν, για να μπορέσεις να περάσεις τα καλώδια στο τερματικό. b. Κάνε κλικ στο τερματικό που αναβοσβήνει και κινήστε το δρομέα πέρα από το conditional terminal ώστε να αναβοσβήνει. c. Κάνε κλικστο conditional terminal που αναβοσβήνει για να σχεδιάσετε ένα καλώδιο μεταξύ των αντικειμένων.

31 2. Επειδή αυτό το VI χρησιμοποιεί ένα κουμπί Stop, πρέπει να αλλάξεις τη συμπεριφορά του conditional terminal σε Stop if True. Κάνε δεξί κλικ στο conditional terminal ή στο περίγραμμα του While Loop και επιλέξτε Stop if True από το shortcut menu. Η εμφάνιση του conditional terminal αλλάζει όπως φαίνεται αριστερά. Το block diagram πρέπει να είναι όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

32 3. Εμφάνισε το front panel πατώντας <Ctrl-E>
4. Κάνε κλικ στο κουμπί Run, που φαίνεται αριστερά, στην εργαλειοθήκη για να εκτελεστεί το VI.

33 5. Κάνε κλικ στο κουμπί Stop για να σταματήσει τη λειτουργία το VI
5. Κάνε κλικ στο κουμπί Stop για να σταματήσει τη λειτουργία το VI. Το front panel πρέπει να έχει παρόμοια μορφή με το παρακάτω παράδειγμα.

34 Add Timing to the VI Μπορείτε να προσθέσετε μια καθυστέρηση συγχρονισμού στο VI για να σχεδιάστουν τα σημεία πιό αργά στο κυματοειδές διάγραμμα. 1. Εμφανίστε το block diagram πιέζοντας <Ctrl-E>. 2. Επιλέξτε το Wait Until Next ms Multiple function στο Functions»Time & Dialog palette και τοποθέτησέ τη μέσα στη While Loop. 3. Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από το millisecond multiple terminal στα αριστερά του Wait Until Next ms Multiple function μέχρι το τερματικό να αναβοσβήνει. Το LabVIEW επιλέγει Wiring tool, που φαίνεται στα αριστερά 4. Κάνε δεξί κλικ στο τερματικό και επιλέξτε Create»Constant από το shortcut menu.

35 5. Πληκτρολόγησε 250 στο millisecond multiple constant για να δημιουργήσεις 250 ms καθυστέρηση μεταξύ της παραγωγής των σημείων και στην εκτύπωση του διαγράμματος. Το block diagram πρέπει ναφανεί παρόμοια με το παρακάτω παράδειγμα: 6. Πάνω στο front panel, κάνε κλικ στο κουμπί Run, που φαίνεται στα αριστερά, για να εκτελεστεί το VI και παρατήρησε το αποτέλεσμα της καθυστέρησης. 7.Επιλέξτε File»Save As και σώστε αυτό το VI σαν Random Number Παράδειγμα.vi στο labview\vi.lib\tutorial.llb.

36 Add Analysis and File I/O to the VI
Μπορείτε να υπολογίσετε κατά μέσο όρο τα τυχαία σημεία στοιχείων που έχετε συλλέξει και σώζετε στοιχεία σε ένα αρχείο υπολογισμών με λογιστικό φύλλο (spreadsheet). 1. Εμφανίστε το block diagram του Random Number. Αν το VI δεν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε: File»Open και ψάχτε στο Random Number Example VI in labview\vi.lib\ tutorial.llb. 2. Επιλέξτε το Add Array Elements function και το Divide function από το Functions»Numeric palette και τοποθετείστε τα έξω από το While Loop. 3. Επιλέξτε το Array Size function από το Functions»Array palette και τοποθετείστε τη έξω από τη While Loop. Σημείωση: Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τις λειτουργίες έξω από το While Loop επειδή θέλετε να υπολογίσετε την έννοια των δεδομένων μόνο αφού η the While Loop όλες τις πληροφορίες.

37 4. Σύνδεσε το sum terminal στη δεξιά πλευρά του Add Array Elements
function με το x terminal στην αριστερή πλευρά του Divide function. 5. Σύνδεσε το size(s) terminal στη δεξιά πλευρά του Array Size function με το y terminal που είναι στην αριστερή πλευρά του Divide function. 6. Σύνδεσε το Wiring tool κάνοντας δε΄ξί κλικ στο x/y terminal στη δεξιά πλευρά του Divide function και επιλέξτε Create»Indicator από το shortcut menu για να δημιουργήσετε έναν αριθμητικό δείκτη στο front panel για να εμφανιστεί ο μέσος όρος των τυχαίων σημείων. 7. Επιλέξτε το Write To Spreadsheet File VI από το Functions»File I/O palette και τοποθετήστε το έξω από το While Loop. 8. Ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα για να δημιουργήσετε έναν κλάδο καλωδίων . a. Κινήστε το δρομέα πέρα από τη σύνδεση καλωδίων στο Random Number (0–1) function και το Random Plot δείκτη. b. Πίεσε <Ctrl> για να αλλάξει προσωρινά to theWiring tool ενώ κάνετε κλικ στο καλώδιο. c. Κάνε κλικ στο τερματικό εισόδου Numeric Array του Add Array Elements function. Το LabVIEW σχεδιάζει μία σύνδεση καλωδίων στα ήδη υπάρχοντα καλώδιακαι την είσοδο του Numeric Array. Ένα σπασμένο καλώδιο εμφανίζεται για να δείξει ότι προσπαθείτενα καλωδιώσετε τα τερματικά διαφορετικών τύπων δεδομένων. Θα διορθώσετε το σπασμένο καλώδιο στο βήμα 11.

38 Σημείωση: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο Create Wire Branch από το shortcut menu.
9. Δημιουργήστε έναν άλλο κλάδο καλωδίων από τον κλάδο που δημιουργήσατε στον προηγούμενο καλώδιο βημάτων αυτός ο νέος κλάδος από το τμήμα έξω από το βρόχο 1D data input από το Write to Spreadsheet File VI. Χρησιμοποιείς 1D data Input επειδή το While Loop δημιουργεί μονοδιάστατα ακατέργαστα δεδομένα από τους παραγόμενους τυχαίους αριθμούς. Τα καλώδια φαίνονται σπαμένα αλλά θα τα διορθώσετε στο βήμα 11. 10. Δημιουργήστε έναν άλλο κλάδο καλωδίων από το τμήμα έξω από το βρόχο στο array input του Array Size function. 11. Το πορτοκαλί τετράγωνο πάνω στο While Loop είναι ένα τερματικό εξόδου δεδομένων, το οποίο καλείται σήραγγα . Κάνε δεξί κλικ στη σήραγγα και επιλέξτε Enable Indexing από το shortcut menu για να επιτρέψετε στο While Loop να συλλέξει τα δεδομένα και να τα περάσει στο Add Array Elements function σαν μονοδιάστατα ακατέργαστα δεδομένα. όταν ο βρόχος ολοκληρώνεται. Το σπασμένο καλώδιο αλλάζει σε ατόφιο πορτοκαλί, επειδή τα τερματικά είναι τώρα ίδιου τύπου δεδομένων. Το block diagram πρέπει να είναι παρόμοιο με το παρακάτω παράδειγμα.

39 12. Εμφανίστε το front panel κάνε κλικ στο κουμπί Run, που φαίνεται στα αριστερά, για να εκτελεστεί το VI Κάνε κλίκ στο κουμπί Stop για να δεις την ερμηνεία των δεδομένων. Επειδή οι λειτουργίες που καθορίζουν την έννοια έίναι έξω από τη While Loop, το VI δεν εμφανίζει την έννοια μέχρι να πατηθεί το κουμπί Stop. Το κουτί διαλόγου Choose file to write για το όνομα του αρχείου που πρόκειται να σώσεις τα δεδομένα των στοιχείων των τυχαίων αριθμών Πληκτρολόγησε data.txt και κάνε κλικ στο κουμπί Save Χρησιμοποίησε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου για να ανοίξεις το data.txt και να δεις τα δεδομένα.

40


Κατέβασμα ppt "Περιγραφή της λειτουργίας του προγράμματος LabVIEW"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google