Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δράση Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού Διήμερο Σεμινάριο με θέμα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΠΑΙΔΙΟΥ Γραφεία Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δράση Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού Διήμερο Σεμινάριο με θέμα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΠΑΙΔΙΟΥ Γραφεία Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δράση Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού Διήμερο Σεμινάριο με θέμα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΠΑΙΔΙΟΥ Γραφεία Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» Αθήνα 14-15 Ιουνίου 2012

2 Αποδελτίωση ερωτηματολογίων-συνοπτικές πληροφορίες •Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν: 42 στελέχη από 34 φορείς, υπηρεσίες-ΜΚΟ, και 119 εθελοντές από 20 φορείς •Υπήρξαν φορείς, όπου απάντησαν μόνο τα στελέχη τους, και κανένας εθελοντής, και ένας φορέας όπου απάντησε μόνο εθελοντής •Υπήρξαν φορείς, που απάντησαν περισσότερα του ενός στελέχη, και άλλοι που απάντησαν (και) πολλοί εθελοντές, ιδίως από μερικούς με πανελλαδική εμβέλεια ή/και πολλά επιμέρους λειτουργούντα πλαίσια-προγράμματα

3 Αποδελτίωση ερωτηματολογίων-συνοπτικές πληροφορίες •Οι περισσότεροι απαντούντες, επικεντρώθηκαν στις κλειστές ερωτήσεις, απάντησαν επιλεκτικά λίγες από τις ανοικτές, συνήθως, επιλέγοντας από το προτεινόμενο επεξηγηματικό μενού της ερώτησης •Υπήρξαν ερωτηματολόγια εθελοντών από τον ίδιο φορέα- ΜΚΟ, που καταδεικνυόταν «αντιγραφή» των απαντήσεων σε ίδιες ερωτήσεις •Σε ορισμένα ερωτηματολόγια στελεχών, αλλά και εθελοντών -όχι απαραίτητα από τον ίδιο φορέα- η συνολική αποτίμηση των απαντήσεων καταδείκνυε, είτε μη κατανόηση της ερώτησης, είτε «αποτυχημένη» απόπειρα να δοθεί η πιθανολογούμενα «προσδοκώμενη» απάντηση

4 Αποδελτίωση ερωτηματολογίων-συνοπτικές πληροφορίες •Ικανός αριθμός των εθελοντών έχουν μικρό χρονικό διάστημα εθελοντικής προσφοράς (μήνες-1 χρόνο) •Οι εθελοντές προέρχονται από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (περισσότεροι οι 21-55 ετών), με τους μεγαλύτερης ηλικίας να έχουν ως και 40 έτη εθελοντικής προσφοράς σε ένα ή πολλαπλούς φορείς •Οι εθελοντές δεν επιδιώκουν απαραίτητα να προσφέρουν εθελοντικό έργο σε επιστημονικό πεδίο ή επιμέρους πλαίσιο ή δράση της τεχνογνωσίας-εμπειρίας τους •Επί τω πλείστον, προσφέρουν έργο σε παιδιά ΑμεΑ, νοσηλευόμενα, φιλοξενούμενα σε υποκατάστατα πλαίσια φροντίδας, κακοποιημένα, απροστάτευτα ή εγκαταλελειμμένα •Η μεγαλύτερη κατηγορία εθελοντικής προσφοράς αφορά στην ενισχυτική διδασκαλία αδυνάτων, αλλοδαπών, ή/και με μαθησιακές δυσκολίες μαθητών •Η πλειοψηφία των απαντούντων δήλωσε την άγνοια, την ελλιπή ενημέρωση, και την ανάγκη γνώσης του περιεχομένου των ΔΠ

5 Αποδελτίωση ερωτηματολογίων-συνοπτικές πληροφορίες •Από την πρώτη συνολική, συνοπτική εικόνα αποτίμησης των ερωτηματολογίων, αναδεικνύονται τα εξής θέματα, προς περαιτέρω επεξεργασία:  Ανάγκη εξειδικευμένης, αλλά και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης- επιμόρφωσης εθελοντών  Εστίαση στην ενημέρωση, εξειδικευμένη εκπαίδευση, και αξιολόγηση του βαθμού, της συχνότητας και του τρόπου ένταξης του περιεχομένου της ΔΣΔΠ στην προσφορά και τις υπηρεσίες προς τους ανήλικους  Αίτημα ανακάλυψης εναλλακτικών μεθόδων ουσιαστικότερης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ στελεχιακού προσωπικού και εθελοντών  Απαραίτητη η τακτική εποπτεία και η συχνή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των εθελοντών σε όλη τη διάρκεια παροχής έργου

6 Αποδελτίωση ερωτηματολογίων-συνοπτικές πληροφορίες  Τα 2 δυσχερέστερα, ως προς την οριοθέτηση- διαχείρισή τους πεδία -κατά τη παροχή έργου εθελοντικού έργου- αφορούν:  τη δημιουργία υπερβάλλοντος συναισθηματικού δεσμού, μεταξύ εθελοντή-εξυπηρετούμενου, με αρνητικές-δυσάρεστες συνέπειες και για τα δυο μέρη  Τη συνειδητή ή μη (αιτιολογημένη ή αναιτιολόγητη) προσπάθεια -από τη πλευρά του εθελοντή- υπεραναπλήρωσης του έργου του προσωπικού, μέσω της εθελοντικής προσφοράς

7 Το κομβικό σημείο στην παροχή εποικοδομητικού και αποτελεσματικού εθελοντικού έργου, συναντάται στις συντεταγμένες της εύρυθμης λειτουργίας ενός φορέα, υπηρεσίας, ΜΚΟ, προγράμματος ή δράσης, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι (ανήλικος, φροντιστής-γονέας ή κηδεμόνας, εθελοντής, προσωπικό, αιτούμενο έργο), κινούνται σε μια από κοινού θέαση της συμφωνημένης συνύπαρξής τους και, της συνακόλουθης ακρόασης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης όλων των άδηλων ή πεφρασμένων αναγκών, επιθυμιών, παραπόνων και εντάσεων, προς το συμφέρον των εξυπηρετούμενων παιδιών και εφήβων


Κατέβασμα ppt "Δράση Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού Διήμερο Σεμινάριο με θέμα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΠΑΙΔΙΟΥ Γραφεία Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google