Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ÁREA Y VOLUMEN Ortoedro Rectángulo Cubo TrianguloPirámide A= L 2 Cuadrado L Área Total = 6· L 2 L Volumen = L 3 L A= b · h h b b.h 2 A= Volumen = A B.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ÁREA Y VOLUMEN Ortoedro Rectángulo Cubo TrianguloPirámide A= L 2 Cuadrado L Área Total = 6· L 2 L Volumen = L 3 L A= b · h h b b.h 2 A= Volumen = A B."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ÁREA Y VOLUMEN Ortoedro Rectángulo Cubo TrianguloPirámide A= L 2 Cuadrado L Área Total = 6· L 2 L Volumen = L 3 L A= b · h h b b.h 2 A= Volumen = A B. h 3 h Área lateral = P B. A P 2 Área total = A L + A B Apotema h Área lateral = 2ac + 2bc Área total = 2ac + 2bc + 2ab b c a Volumen = a · b · c a c b Tomás Iglesias Araujo

2 RomboRomboide Trapecio Polígono regular Prisma Cono A= b · h h b B + b 2 b B h A =. h Cilindro A = D. d 2 d D Área lateral =. r. g. r. (g + r) Área Total = Volumen =. r 2. h 3 r g 2·π·r g r h Área lateral = 2·π·r·h Área total = 2·π·r·h + 2.π. r 2 Volumen = π · r 2. h r r h 2·π·r generatrizgeneratriz radio h g Área lateral = Perímetro ·h Perímetro. apotema (a) 2 V =. h Área total = Perímetro ·h + 2. AB h Perímetro. apotema (a) 2 A = a Tomás Iglesias Araujo

3 Circunferencia CirculoCorona Circular Longitud circunferencia =2·π·r r R Área = π·(R 2 – r 2 ) Esfera Área = 4.π·r 2 4. π·r 3 3 Volumen = Área = π·r 2 r radio diámetro cuerda tangente arco tangente π2π2 90 o 0 o - 360 o 270 o 3232 π π280 o sen cos Grados de la circunferencia Tomás Iglesias Araujo

4 h² = C 1 ² + C 2 ² Cateto 2 hipotenusa Cateto 1 C 2 ² = h 2 – C 1 2 C 1 ² = h 2 – C 2 2 h = C 1 ² + C 2 ² C 2 = h 2 – C 1 2 C 1 = h 2 – C 2 2 90 o TEOREMA DE PITAGORAS Y TRIGONOMETRIA 90 o a b c A B C A + B + C = 180 o Cateto contiguo al A = c C = a Cateto opuesto al A = a C = c sen A = = Cateto opuesto hipotenusa abab cos A = = Cateto contiguo hipotenusa cbcb tg A = = Cateto opuesto Cateto contiguo acac ctg A = = Cateto contiguo Cateto opuesto caca 90 o A =20B =30 C =20 SEMEJANZA: Dos figuras son proporcionales si sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales A B C a b c A B C ó 90 o a =10 b =15 c =10 20 30 20 10 15 10 Tomás Iglesias Araujo


Κατέβασμα ppt "ÁREA Y VOLUMEN Ortoedro Rectángulo Cubo TrianguloPirámide A= L 2 Cuadrado L Área Total = 6· L 2 L Volumen = L 3 L A= b · h h b b.h 2 A= Volumen = A B."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google