Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου

2 4.1 Η νομοθετικη λειτουργια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 4.1 Η νομοθετικη λειτουργια

3 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Άρθρο 26 του Συντάγματος Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

4 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Άρθρο 55 του Σ. Προσόντα βουλευτή: Να μην υπάρχει δικαστική απαγόρευση σε βάρος του. Να ασκεί νόμιμα τα πολιτικά του δικαιώματα. Να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

5 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Βουλευτές Άρθρο 51 του Σ.: Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος. Άρθρο 51 του Σ.: Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους. Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Υπάρχουν Βουλευτές που εκλέγονται σε όλη την επικράτεια ("Βουλευτές Επικρατείας"), ανάλογα με τη συνολική εκλογική δύναμη του κόμματος το οποίο τους προτείνει. Οι Βουλευτές Επικρατείας είναι 12. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

6 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Άρθρο 60 του Σ: Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

7 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Υποβολή στη Βουλή πρότασης νόμου ή νομοσχεδίου. Συζήτηση και ψήφιση του νόμου στη Βουλή. Έκδοση και δημοσίευση. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

8 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Υποβολή στη Βουλή πρότασης νόμου ή νομοσχεδίου Όλοι οι βουλευτές έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης νόμου. Κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Αν συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, συνοδεύεται από έκθεση του ΓΛΚ. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

9 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Συζήτηση και ψήφιση του νόμου στη Βουλή 4.1 Η νομοθετική λειτουργία Ο ΠτΔ ορίζει μια ομάδα βουλευτών και ενδεχομένως ομάδα επιστημόνων για να επεξεργαστεί μια πρόταση νόμου. Ορίζει ως 4 ημέρες συνεδρίασης. Την τελευταία μέρα συζήτησης ψηφίζεται ο νόμος με απόλυτη πλειοψηφία είτε των τμημάτων (75) είτε της Ολομέλειας (151). Πρέπει να παρίσταται το ¼ . Η ψήφιση γίνεται κατ’ αρχήν (ψηφίζεται ο σκοπός και το περιεχόμενο), κατ’ άρθρο (κάθε άρθρο χωριστά) και στο σύνολο (όπως τελικά διαμορφώθηκε). Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

10 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Έκδοση και δημοσίευση Αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο ο αρμόδιος υπουργός φροντίζει για τη δημοσίευσή του. Οι νόμοι δημοσιεύονται εντός 30 ημερών από την ψήφισή τους με ευθύνη της Γραμματείας του ΠτΔ. Οι νόμοι ισχύουν, συνήθως, από τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ, εκτός αν οι ίδιοι ορίζουν διαφορετικά. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

11 4.1 Η νομοθετική λειτουργία
Άρθρο 42 του Σ: Αναπομπή νόμου Αν ο ΠτΔ διαφωνεί με τον νόμο που ψηφίστηκε, έχει το δικαίωμα να τον αναπέμψει στη Βουλή εκθέτοντας τους λόγους της διαφωνίας του. Το θέμα απασχολεί την ολομέλεια της Βουλής και αν ψηφιστεί ξανά με την απόλυτη πλειοψηφία (151) ο ΠτΔ είναι υποχρεωμένος να τον δημοσιεύσει εντός 10 ημερών. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος


Κατέβασμα ppt "Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google