Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ 27/9/2017

2 ηλεκτροδίων τις διαφορές δυναμικού στην επιφάνεια του σώματος
Ηλεκτροκαρδιογράφος είναι ένα ευαίσθητο όργανο (βολτόμετρο) που καταγράφει μέσω ηλεκτροδίων τις διαφορές δυναμικού στην επιφάνεια του σώματος 27/9/2017

3 Ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς
27/9/2017

4 Λήψη ηλεκτρικού δυναμικού
27/9/2017

5 Ηλεκτρικό δυναμικό κυττάρων
27/9/2017

6 Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα
Κατά την επέκταση του κύματος της διέγερσης στα διάφορα τμήματα της καρδιάς, ηλεκτρικά ρεύματα διατρέχουν τους ιστούς του σώματος και προκαλούν την επαγωγή ηλεκτρικών δυναμικών στο δέρμα. Το ΗΚΓ είναι η καταγραφή αυτών των δυναμικών μεταξύ δύο σημείων που μπορεί να βρίσκονται σε διάφορες θέσεις στην επιφάνεια του σώματος. 27/9/2017

7 Το ΗΚΓ αντανακλά τα ηλεκτρικά γεγονότα που σχετίζονται με την καρδιακή διέγερση και παρέχει πληροφορίες σχετικά με: τον ανατομικό προσανατολισμό της καρδιάς, τα σχετικά μεγέθη των καρδιακών κοιλοτήτων, την καρδιακή συχνότητα, το ρυθμό, την παραγωγή και την αγωγή της διέγερσης, τις διαταραχές στα παραπάνω γεγονότα ανεξάρτητα από το αν οφείλονται σε ανατομικές, μηχανικές, μεταβολικές ή κυκλοφορικές διαταραχές. 27/9/2017

8 Χαρακτηριστικά φυσιολογικού ΗΚΓ
Χαρακτηριστικά φυσιολογικού ΗΚΓ Το φυσιολογικό ΗΚΓ αποτελείται από ένα έπαρμα (κύμα) Ρ, ένα «σύμπλεγμα QRS» και ένα έπαρμα (κύμα) Τ. Το σύμπλεγμα QRS συνήθως αποτελείται από τρία διαφορετικά κύματα, τα Q, R και S, που παράγονται -και τα τρία- από τη διέλευση της καρδιακής διέγερσης μέσα από τις κοιλίες. 27/9/2017

9 Το κύμα Ρ προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την εκπόλωση των κόλπων πριν από τη συστολή τους, ενώ το σύμπλεγμα QRS προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την εκπόλωση των κοιλιών πριν από τη συστολή τους, δηλαδή, κατά την επέκταση της εκπόλωσης στο μυοκάρδιο των κοιλιών. Κατά συνέπεια, τόσο το κύμα Ρ, όσο και τα κύματα που αποτελούν το σύμπλεγμα QRS, είναι κύματα εκπόλωσης. Το κύμα Τ προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την ανάνηψη των κοιλιών από την κατάσταση της εκπόλωσης. Η διεργασία αυτή επιτελείται στο μυοκάρδιο των κοιλιών 0,25 ως 0,35 sec μετά την εκπόλωση, αυτό δε το κύμα χαρακτηρίζεται ως κύμα επαναπόλωσης. 27/9/2017

10 Εκπόλωση και επαναπόλωση
27/9/2017

11 Ονοματολογία ΗΚΓ Tο έπαρμα της κολπικής συστολής ονομάζεται p
To έπαρμα της κοιλιακής συστολής ονομάζεται QRS Το έπαρμα της επαναπόλωσης ονομάζεται Τ Μεταξύ των επαρμάτων υπάρχουν 3 διαστήματα: Το διάστημα p-Q Το διάστημα S-T Η ισοηλεκτρική γραμμή 27/9/2017

12 ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
Τα 4 ηλεκτρόδια του ΗΚΓ έχουν πάντα τα ίδια 4 ξεχωριστά χρώματα (κόκκινο- κίτρινο- πράσινο- μαύρο) και μπαίνουν στα 4 άκρα πάντα Αριστερό χέρι (left arm, LA): κίτρινο Δεξί χέρι (right arm, RA): κόκκινο Αριστερό πόδι (Left leg, LL): πράσινο Δεξί πόδι (right leg, RL): μαύρο (αυτό αποτελεί τη γείωση) 27/9/2017

13 27/9/2017

14 27/9/2017

15 27/9/2017

16 27/9/2017

17 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ Το χαρτί του ΗΚΓ είναι ένα χιλιοστομετρικό χαρτί με μικρά τετράγωνα μήκους και ύψους 1 χιλιοστού (1 mm). Κάθε χιλιοστό μήκους αντιπροσωπεύει 0,04 δευτερόλεπτα, ενώ κάθε mm ύψους 0,1 mVolts. Πέντε μικρά τετράγωνα στο μήκος και 5 μικρά τετράγωνα στο ύψος σχηματίζουν ένα μεγαλύτερο τετράγωνο (5x5 mm) με μήκος 5 x 0,04=0,2 sec και ύψος 5 x 0,1=0,5 mVolts ενώ 10 κάθετα mm είναι 1 mVolt . 27/9/2017

18 27/9/2017

19 ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΗΚΓ ΒΗΜΑ 1ο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Διαβάζουμε τις ρυθμίσεις του ΗΚΓ ώστε να γράφουν: 25mm/sec & 1mVolt = 10mm. Αυτό σημαίνει απλά ότι το χαρτί βγαίνει με ταχύτητα 25mm το δευτερόλεπτο (0,09 Km/ώρα) και ότι 1 mVolt δυναμικού που καταγράφει ο ΗΚΓ σχηματίζει μία καμπύλη ύψους 10mm στο χαρτί. Αν οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές, π.χ. 50 mm/sec, 10 mm/sec ή 1mVolt = 20 mm ή 1mVolt = 5 mm τότε η διάγνωση του ΗΚΓ θα είναι λανθασμένη . 27/9/2017

20 ΒΗΜΑ 1ο 27/9/2017

21 ΒΗΜΑ 1ο 27/9/2017

22 ΒΗΜΑ 2ο: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Η συχνότητα του καρδιακού ρυθμού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 100/min. Πάνω από 100 έχουμε ταχυκαρδία και κάτω από 60 βραδυκαρδία. 27/9/2017

23 Για να βρούμε τη συχνότητα μέσω ΗΚΓ υπάρχουν δύο τρόποι
1ος τρόπος: Μετράμε πόσα μεγάλα τετράγωνα υπάρχουν μεταξύ δύο διαδοχικών QRS. Διαιρούμε τον αριθμό 300 με τον αριθμό των QRS. Έτσι αν υπάρχουν 2 QRS η συχνότητα είναι 300:2 = 150/min, 3 QRS 300:3 = 100/min, 4 QRS 300:4 = 75 /min 27/9/2017

24 2ος τρόπος μετράμε πόσα κύματα QRS υπάρχουν σε 30 μεγάλα τετράγωνα. Ο αριθμός αυτός σημαίνει πόσα QRS υπάρχουν σε 6 sec, γιατί τα 30 τετράγωνα = 5 x 30 = 150 μικρά τατράγωνα = 150 x 0.04 sec = 6 sec αφού βρούμε πόσα QRS υπάρχουν σε 6 sec πολλαπλασιάζουμε x10 και βρίσκουμε πόσα QRS (παλμοί) υπάρχουν σε 60sec ή σε 1 λεπτό 27/9/2017

25 ΡΥΘΜΟΣ Υπάρχουν p πριν από τα QRS ? Είναι θετικά στην απαγωγή ΙΙ ?
Αν και τα δύο είναι ΝΑΙ έχουμε φλεβοκομβικό ρυθμό Αν δεν υπάρχουν p ή αν αυτά δεν είναι θετικά στην απαγωγή ΙΙ δεν έχουμε φλεβοκομβικό ρυθμό. 27/9/2017

26 ΡΥΘΜΙΚΟΤΗΤΑ Τα διαστήματα p – p είναι σταθερά και ίσα μεταξύ τους ? Το p – R είναι σταθερό ή μεταβάλλεται ? Τα R – R διαστήματα είναι σταθερά και ίσα μεταξύ τους ? Τα κύματα QRS να έρχονται εντελώς άρρυθμα ? Υπάρχει ρυθμικότητα των QRS η οποία διακόπτεται εκτάκτως από QRS της ίδιας ή διαφορετικής μορφής από τα προηγούμενα ? 27/9/2017

27 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ Κάθε p ακολουθείται από QRS ? Η απόσταση p – QRS είναι ίση με 0,20sec (ένα μεγάλο τετράγωνο στο ΗΚΓ χαρτί)? 27/9/2017

28 ΤΟ ΚΥΜΑ QRS Η διάρκεια του QRS κύματος (το εύρος από την αρχή του q μέχρι το τέλος του S κύματος) στο χαρτί είναι μικρότερη από 0.06 sec ? Το εύρος του QRS είναι πάνω από 0,10 ή 0,12 ή και 0,16 sec ? Αν υπάρχει διεύρυνση του QRS κοιτάω την απαγωγή V1 a. Αν δείχνει απόλυτα αρνητικό κύμα QS έχω αριστερό αποκλεισμό (LBBB) b. αν δείχνει θετικό κύμα R (οποιοδήποτε θετικό, RsR ή RR έχω δεξιό αποκλεισμό (RBBB) 27/9/2017

29 Απαγωγές που καθορίζουν ποιο μέρος της καρδιάς πάσχει
Απαγωγές που καθορίζουν ποιο μέρος της καρδιάς πάσχει Ι, aVL, V5, V6 : το πλάγιο τμήμα. ΙΙ, ΙΙΙ, aVF: το κατώτερο τμήμα V1 ως V3: το πρόσθιο τμήμα V3 & V4: την κορυφή 27/9/2017

30 27/9/2017

31 27/9/2017

32 27/9/2017

33 Ταχυκαρδία Ταχύς ρυθμός της καρδιάς, συχνότερος από 100 συστολές ανά λεπτό Απαγωγή ΙΙ συστολές / min 27/9/2017

34 Βραδυκαρδία Ελαττωμένη συχνότητα καρδιακής λειτουργίας, μικρότερη από 60 συστολές ανά λεπτό Απαγωγή ΙΙΙ - ~ 40 συστολές / min 27/9/2017

35 Φλεβοκοιλιακός - Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός (i)
Η διέγερση από το φλεβόκομβο αποκλείεται πριν εισέλθει στο μυοκάρδιο των κόλπων. Απαγωγή ΙΙΙ Αιφνίδια παύση κυμάτων P  αναστολή λειτουργίας κόλπων. Οι κοιλίες αναλαμβάνουν με καινούριο ρυθμό (συνήθως προέρχεται από τον κολποκοιλιακό κόμβο)  μη μεταβολή διαμόρφωσης συμπλέγματος QRS. 27/9/2017

36 Φλεβοκοιλιακός - Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός
Απαγωγή ΙΙΙ Αποκλεισμός της μεταβίβασης της διέγερσης από τους κόλπους στις κοιλίες  Διαχωρισμός των κυμάτων P από τα συμπλέγματα QRS 27/9/2017

37 Μαρμαρυγή των κοιλιών 27/9/2017

38 Πτερυγισμός των κόλπων
Απαγωγή ΙΙ Υψηλά κύματα P, εξαιτίας συστολής ημισυντονισμένων μαζών από το μυοκάρδιο των κόλπων, Ένα σύμπλεγμα QRS-T ακολουθεί ένα κύμα P μια φορά για κάθε δύο ή τρεις συστολές των κόλπων, δηλ. ο ρυθμός είναι 2:1 και 3:1. 27/9/2017


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google