Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.Γραμμή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.Γραμμή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.Γραμμή μετρητή – πίνακα 2.Τυποποιημένες παροχές ΔΕΗ 3.Ετεροχρονισμός και συντελεστής ζήτησης 4.Αντιστάθμιση αέργου ισχύος 5.Γενικές οδηγίες για τις Ε.Η.Ε. 6.Βασικά στοιχεία για την εκπόνηση μιας Ε.Η.Ε 7.Στάδια μιας μελέτης 1

2 2 ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ 1.Γραμμή μετρητή - πίνακα Η διατομή της γραμμής μετρητή-γενικού πίνακα και η γενική ασφάλεια προσδιορίζονται όπως ακριβώς και τα αντίστοιχα μεγέθη των επιμέρους κυκλωμάτων διακλαδώσεως, δηλαδή με βάση την ένταση του ρεύματος που αναμένεται να διέρχεται από τους αγωγούς της γραμμής αυτής, η οποία, καταρχήν, είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων όλων των κυκλωμάτων διακλαδώσεως. Αν και για το άθροισμα αυτό ο ορθός υπολογισμός είναι εκείvoς που βασίζεται στο διαvυσματικό άθροισμα των μερικών ρευμάτων, εν τούτοις πολλές φορές στην πράξη υπολογίζομε το αλγεβρικό άθροισμα των μερικών ρευμάτων, διότι αφενός μεν δεν διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο, αφετέρου έτσι βρισκόμαστε και από την ασφαλή πλευρά. Αυτό αφορά, κατ' αρχήν τη διατομή ασφαλούς λειτουργίας με βάση τη θερμική αντοχή. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειάζεται και υπολογισμός της διατομής καλής λειτουργίας με βάση την πτώση τάσεως. Η γραμμή μετρητή-πίνακα πρέπει, εκτός από τους αγωγούς φάσεων και τον ουδέτερο, να περιλαμβάνει και ιδιαίτερο αγωγό προστασίας.

3 3 ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ 2.Τυποποιημένες παροχές της ΔΕΗ Η γραμμή μετρητή-πίνακα προστατεύεται μόνο έναντι βραχυκυκλώματος από τις ασφάλειες ή το μικροαυτόματο του μετρητή, ενώ η προστασία της έναντι υπερφόρτισης εξασφαλίζεται από τις γενικές ασφάλειες του κεντρικού πίνακα της Ε.Η.Ε. Αναλυτικότερα δείτε Ντοκόπουλο ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠαροχήΜέγιστη ισχύς παροχής (kVA)Ισχύς εγκατάστασης (kVA)Γενική ασφάλεια (A)Γραμμή μετρητή πίνακα (mm 2 ) 0155253X6 0388353X10 0512 503X16 ΠαροχήΜέγιστη ισχύς παροχής (kVA)Ισχύς εγκατάστασης (kVA)Γενική ασφάλεια (A)Γραμμή μετρητή πίνακα (mm 2 ) 116 3Χ253X6 225 16 25 3Χ25 3Χ35 3X6 3Χ10 335 3Χ503Χ16 455 45 55 3Χ63 3Χ80 3Χ25 585 65 85 3Χ100 3Χ125 3Χ50 6135 105 135 3Χ160 3Χ200 3Χ95 3Χ120 7250 165 210 250 3Χ250 3Χ315 3Χ400 3Χ185 3Χ240 3Χ150

4 4 3.Ετεροχρονισμός και συντελεστές ζήτησης Η ένταση ενός κυκλώματος διακλαδώσεως υπολογίζεται από προαναφερθέντες τύπους αν είναι γνωστή η ισχύς των συσκευών καταναλώσεως που συνδέονται στο κύκλωμα καταναλώσεως. Η ισχύς αυτή υπολογίζεται ύστερα από μελέτη φωτισμού, θέρμανσης ή/και κίνησης. Ειδικότερα, όμως αν δεν έχει γίνει μελέτη φωτισμού, ο υπολογισμός της εγκατεστημένης ισχύος που αναφέρεται στα φωτιστικά σημεία και τους ρευματοδότες γίνεται, σύμφωνα με οδηγίες της ΔΕΗ, με τις παρακάτω τιμές: 100 W για κάθε απλό φωτιστικό σημείο 200 W για κάθε πολλαπλό φωτιστικό σημείο 200 W για τους πρώτους τρεις ρευματοδότες κάθε κυκλώματος 10 Α 100 W νια κάθε ρευματοδότη πέρα από τους τρεις κάθε κυκλώματος 10 Α για φωτιστικά σώματα πάνω από 500 W θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ισχύς καθενός από αυτά. Ωστόσο, επειδή τα φορτία των κυκλωμάτων διακλαδώσεως δεν λειτουργούν ποτέ ταυτόχρονα, αλλά υπάρχει ετεροχρονισμός, η ένταση της γραμμής μετρητή-πίνακα θεωρείται ίση με το άθροισμα των εντάσεων όλων των κυκλωμάτων διακλαδώσεως, που καθεμιά, όμως έχει πολλαπλασιασθεί επί ένα συντελεστή ζητήσεως, που είναι διαφορετικός για τις διάφορες κατηγορίες φορτίων. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

5 5 3.Ετεροχρονισμός και συντελεστές ζήτησης Συντελεστές ζητήσεως Είδος Οικοδομής Τμήμα του φορτίου φωτισμού και ρευματοδοτών σε W στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής ζητήσεως Συντελεστής ζητήσεως ΚατοικίεςΤα πρώτα 3000 ή λιγώτερα100% Τα επόμενα 3001 ως 120.00035% Τ α υπόλοιπα πάνω από 120.00025% ΝοσοκομείαΤα πρώτα 50.000 ή λιγώτερα40% Τα υπόλοιπα πάνω από 50.00020% Ξεονοδοχεία, μοτέλ,Τα πρώτα 20.000 ή λιγώτερα50% κ.λ.π.Τα επόμενα 20001 ως 100.00040~,~ Τα υπόλοιπα πάνω από 100.00030% ΑποθήκεςΤα πρώτα 12.500 ή λιγώτερα100% Τα υπόλοιπα πάνω από 12.50050% Λοιπές οικοδομέςΤ ο συνολικό φορτίο100% Οι συντελεστές ζητήσεως του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε φορτία κύριων γραμμών γεvικών πινάκων και υποπινάκων τροφοδοτήσεως χώρων νοσοκομείων, ξενοδοχείων, μοτέλ κ.λ.π. όπου μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα το συνολικό φορτίο φωτισμού (π.χ. χειρουργεία αίθουσες χορού, τραπεζαρίες). Σε τριφασικές Ε.Η.Ε. και σε συγκροτήματα πολλών Ε.Η.Ε. (π.χ. πολυκατοικίες) γίνεται κατανομή των μονοφασικών κυκλωμάτων διακλαδώσεως στις τρεις φάσεις κατά τρόπο ώστε να φορτίζονται και οι τρεις φάσεις σχεδόν ομοιόμορφα και μάλιστα κάθε φάση να έχει, κατά το δυνατόν, τον ίδιο αριθμό φορτίων κάθε κατηγορίας. Όμως, η διατομή των αγωγών της τριφασικής γραμμής μετρητή-πίνακα και τα όργανα προστασίας της υπολογίζονται με βάση τη μεγαλύτερη των τριών εντάσεων που προκύπτουν από πρόσθεση όλων των φορτίων κάθε φάσεως (πολλαπλασιασμένα, ίσως, επί κάποιους συντελεστές ζητήσεως). ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

6 6 3.Ετεροχρονισμός και συντελεστές ζήτησης Συντελεστές ζητήσεως Κινητήρες εγκατεστημένοι μέσα σε:Συντελεστής ζητήσεωςΤρόπος εφαρμογής Αγροτικές βιοτεχνικές και Οι συντελεστές ζητήσεως εφαρμόζονται στο άθροισμα ονομαστικών εντάσεων ή των ονομαστικών ισχύων σε ΚVΑ και όχι σε kW, λόγω της υπάρξεως συντελεστή ισχύοc εμπορικές εκμεταλλεύσεις0.4 ως 0.7 Βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις0.6 ως 0.9 *Οι μεγάλοι συντελεστές ζητήσεως εφαρμόζονται σε μικρό πλήθος φορτίων, ενώ οι μικροί σε μεγάλο πλήθος φορτίων. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

7 7 3.Ετεροχρονισμός και συντελεστές ζήτησης Συντελεστές ζητήσεως Είδος συσκευής Πλήθος συσκευών συνδεδεμένων στην κύρια γραμμή Συντελεστής ζητήσεως (%) Ηλεκτρικά μαγειρεία, θερμοσίφωνες και λοιπές συσκευές επαγγελματικών μαγειρείων 1100 2 390 480 570 6 και άνω65 Οικιακά ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων-100 Συσκευές κλιματισμού-100 Σταθερές ηλεκτρικές συσκευές εκτός από ηλεκτρικές κουζίνες στεγνωτήρια ρούχων και συσκευές κλιματισμού. Συσκευές ηλεκτρικής θερμάνσεως χώρων με ιδιαίτερο έλεγχο ως3 4 και άνω 100 75 Συσκευές κεντρικής ηλεκτρικής θερμάνσεως χώρων100 *Κατά την πρόσθεση των διαφόρων φορτίων, που συνδέονται στην κύρια γραμμή για να βρούμε τη φόρτισή της μεταξύ δυο κατηγοριών φορτίων, που αποκλείεται να λειτουργούν ταυτόχρονα, παραλείπεται η κατηγορία μικρότερης ισχύος. π.χ. συνυπολογίζεται στο άθροισμα των φορτίων, μεταξύ του φορτίου κλιματισμού (ψύξη) και του φορτίου θερμάνσεως πολλαπλασιασμένου, αν χρειάζεται, επί το συντελεστή ζητήσεως, το μεγαλύτερο. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

8 8 3.Ετεροχρονισμός και συντελεστές ζήτησης Συντελεστές ζητήσεως Πλήθος συσκευών Μέγιστη ζήτηση (kW)Συντελεστές ζητήσεως ΣΤΗΛΗ Α (Ισχύς συσκευών όχι μεγαλύτερη από 12 kW) ΣΤΗΛΗ Β (Ισχύς συσκευών μεγαλύτερη από 1.75 kW και κάτω από 3.5 kW) ΣΤΗΛΗ Γ (Ισχύς συσκευών από 3.5 kW ως και 8.75kW) 1880% 21175%65% 31470%55% 41766%50% 1)Για ηλεκτρικές κουζίνες ονομαστικής ισχύος πάνω από 12 kW ως 27 kW, που είναι όλες της ίδιας ισχύος ή μέγιστη ζήτηση της στήλης Α πρέπει να αυξηθεί κατά 5% για κάθε πρόσθετο kW ονομαστικής ισχύος πάνω από 12 kW. Αν οι κουζίνες αυτές έχουν διαφορετική ισχύ βρίσκεται ο μέσος όρος της ονομαστικής ισχύος τους και θεωρούνται όλες ότι έχουν τώρα την ίδια ισχύ, ίση προς το μέσο όρο τους. 2)Για μαγειρεία ισχύος από 1,75 kW ως 8,75 kΙV αντί για τη μέγιστη ζήτηση που δίνεται στη στήλη Α, χρησιμοποιούνται οι συντελεστές ζητήσεως των στηλών Β καιΓ. 3)Στη στήλη Α, ανάλογα με το πλήθος των συνδεόμενων συσκευών, δίνεται απευθείας η συνολική ζήτηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να υπολογιστεί το φορτίο της κύριας γραμμής. Στη ζήτηση αυτή, δηλαδή, έχει υπολογιστεί ο ετεροχρονισμός των φορτίων. 4)Για τον υπολογισμό των γραμμών των κυκλωμάτων διακλαδώσεως που τροφοδοτούν τις ηλεκτρικές κουζίνες χρησιμοποιείται ο παραπάνω πίνακας με την προϋπόθεση ότι η συνδεόμενη στο κύκλωμα διακλαδώσεως κουζίνα είναι πλήρης, δηλαδή αποτελείται από μαγειρικές εστίες, κλίβανο κλπ. Αν στο ίδιο κύκλωμα διακλαδώσεως συνδέονται μια επιτραπέζια κουζίνα και ένας ή δύο εντοιχισμένοι κλίβανοι, το σύνολο θεωρείται πλήρης κουζίνα. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

9 9 4.Αντιστάθμιση αέργου ισχύος Καταναλωτές με χαμηλό συντελεστή ισχύος έχουν αυξημένο κόστος εγκαταστάσεως και λειτουργίας του εξοπλισμού της επιχειρήσεως ηλεκτρισμού. Γι' αυτό και η ΔΕΗ, με κατάλληλη διαμόρφωση του τιμολογίου της, αποθαρρύνει καταναλωτές με χαμηλό συντελεστή ισχύος (επιβαρύνοντας το τιμολόγιο τους) και τους ωθεί σε διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε τιμές cοsφ περίπου 0.95. Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος ονομάζεται αντιστάθμιση, και στις Ε.Η.Ε. Χ.Τ. υλοποιείται με τη σύνδεση κατάλληλων πυκνωτών παράλληλα προς το φορτίο ώστε να παρέχουν τη (χωρητική) άεργο ισχύ που απαιτείται για την αντιστάθμιση, συνήθως, μέρους της (επαγωγικής) άεργης ισχύος του φορτίου. Η χρήση πυκνωτών συνεπάγεται βελτίωση του συντελεστή ισχύος. Συνεπώς, η διόρθωση του συντελεστή ισχύος συνεπάγεται οικονομικά πλεονεκτήματα τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τον καταναλωτή-πελάτη. Ωστόσο, αν και η ιδανική τιμή του συντελεστή ισχύος είναι cοφ = 1, εν τούτοις η τιμή στην οποία θα διορθωθεί το cοφ πρέπει να είναι αποτέλεσμα τεχνικοοικονομικής μελέτης συγκρίνοντας, από τη μια μεριά, τα πλεονεκτήματα λόγω οικονομικότερου τιμολογίου και από την άλλη την οικονομική επιβάρυνση από την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση των απαιτούμενων πυκνωτών. Συνήθως για λόγους οικονομικούς και πιθανών προβλημάτων υπεραντιστάθμισης η διόρθωση του συντελεστή ισχύος γίνεται σε τιμές μικρότερες από 0-90 έως 0-95. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

10 10 4.Αντιστάθμιση αέργου ισχύος Για τριφασικά φορτία, οι πυκνωτές μπορούν να συνδεθούν είτε σε τρίγωνο είτε σε αστέρα. Συνήθως προτιμάμε τη σύνδεση των πυκνωτών σε τρίγωνο αφού C Δ =C γ /3. Όσον αφορά την επιλογή του μεγέθους των αγωγών συνδέσεως, διακοπτών και οργάνων προστασίας των πυκνωτών, πρέπει να τονισθεί ότι δεν γίνεται με βάση την ονομαστική ένταση του πυκνωτή. Απεναντίας, οι αγωγοί συνδέσεως και οι διακόπτες επιλέγονται για ρεύμα 1.5 φορές την ονομαστική ένταση, ενώ τα όργανα προστασίας επιλέγονται ως ακολούθως: για προστασία έναντι υπερφόρτισης επιλέγονται θερμικά τα οποία ρυθμίζονται για ρεύμα 1.4 - 1.45 φορές την ονομαστική ένταση ενώ για προστασία έναντι βραχυκυκλώματος επιλέγονται είτε ασφάλειες για ρεύμα 1.7 φορές την ονομαστική ένταση είτε ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία αυτομάτων διακοπτών τα οποία ρυθμίζονται για ρεύμα 9 φορές την ονομαστική ένταση παράλληλα με τους πυκνωτές συνδέονται μόνιμα αντιστάσεις για την εκφόρτιση των πυκνωτών σε χρόνο 1 min σε μια παραμένουσα τάση < 50 V. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

11 11 4.Αντιστάθμιση αέργου ισχύος a) Ατομική αντιστάθμιση: Σε κάθε φορτίο, χωριστά, συνδέονται τοπικά οι αναγκαίοι πυκνωτές αντιστάθμισης. Χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλα, σχεδόν σταθερής ισχύος φορτία με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας (π.χ. μεγάλοι κινητήρες). b)Ομαδική αντιστάθμιση: Σε ομάδα φορτίων συνδέονται από κοινού οι απαραίτητοι πυκνωτές αντιστάθμισης. Χρησιμοποιείται κυρίως σε φορτία σχεδόν του ίδιου μεγέθους και διάρκειας λειτουργίας, (σχεδόν) σταθερής συνολικής ισχύος (π.χ. ομάδα λαμπτήρων φθορισμού). c)Κεντρική αντιστάθμιση: Σε σύνολο φορτίων σε κεντρικό σημείο (π.χ. Γενικό Πίνακα) συνδέεται μια ομάδα πυκνωτών μέσω μιας μονάδας ρυθμίσεως της απαιτούμενης ισχύος σε κάθε χρονική στιγμή. Χρησιμοποιείται κυρίως για σύνολο φορτίων διαφορετικής ισχύος και διάρκειας λειτουργίας. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

12 12 5.Γενικές οδηγίες για τις Ε.Η.Ε. 1)Παίρνουμε πρώτα το αρχιτεκτονικό σχέδιο της οικοδομής σε κάτοψη και τομή. 2) Σημειώνουμε επάνω στο σχέδιο τα φωτιστικά σώματα μετά την εκπόνηση της φωτοτεχνικής μελέτης καθώς επίσης και τις θέσεις των μόνιμων ή φορητών συσκευών με τις αντίστοιχες πρίζες, θέσεις διακοπτών, θέση γενικού πίνακα εισαγωγής, υποπινάκων διανομής κ.λ.π. 2.1) Σε μικρούς χώρους π.χ. δωμάτια κατοικιών συνήθως τοποθετούμε ένα φωτιστικό σημείο στο γεωμετρικό κέντρο του δωματίου, τους διακόπτες πάντα κοντά στην πόρτα και στην πλευρά πού αντιστοιχεί στο άνοιγμα αυτής. 3) Μετά από τα παραπάνω χωρίζουμε τα φωτιστικά σημεία και τις συσκευές σε ομάδες, ώστε να είναι δυνατή ή τροφοδότηση κάθε ομάδας με ξεχωριστή γραμμή. Συνίσταται για κάθε προβλεπόμενο φορτίο 15 Α και μια χωριστή γραμμή. 3.1) Οι γραμμές φωτισμού θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον δύο, ώστε όταν καεΐ μια ασφάλεια να μην βυθιστεί όλο το σπίτι στο σκοτάδι. 4) Πρέπει να έχουμε ανεξάρτητη γραμμή πριζών ή και πλυντηρίου. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

13 13 5.Γενικές οδηγίες για τις Ε.Η.Ε. 5) Για, το θερμοσίφωνα, μαγειρείο και την ηλεκτρική θέρμανση πρέπει να προβλεφτούν οπωσδήποτε ανεξάρτητες γραμμές. 5.1) Σύμφωνα με τους κανονισμούς, μονοφασικά κυκλώματα ισχύος μεγαλύτερης των 1500 W θα πρέπει να κόβονται με διπολικό διακόπτη π.χ. γραμμή μαγειρείου. 5.2) Συνήθως στο γενικό πίνακα της εγκατάστασης υπάρχουν οι διακόπτες και οι ασφάλειες μαγειρείου και θερμοσίφωνων. Αν το μαγειρείο απέχει αρκετά (παρεμβάλλονται δύο ή περισσότερες πόρτες) από το γενικό πίνακα, τότε τοποθετούμε το χωριστό πίνακα για το μαγειρείο μέσα στην κουζίνα. 6) Ο γενικός πίνακας πρέπει να τροφοδοτείται σε ύψος 1,8 m από το έδαφος. 7) Το φορτίο που δέχεται η ΔΕΗ στα 220 V ( μονοφασική παροχή ) είναι το πολύ 8 ΚW (ή 36Α), άρα: Για να μη συμβεί υπέρβαση αυτού του ορίου φορτίου δεν θα πρέπει όλες οι καταναλώσεις της κατοικίας να είναι συγχρόνως υπό τάση. Τούτο συμβαίνει κατά γενικό κανόνα γιατί μέρος μόνο του φωτισμού, και των συσκευών είναι υπό τάση ή όπως λέγομε υπάρχει "ετεροχρονισμός" των διαφόρων φορτίων. 8)Ασφάλειες τοποθετούνται μόνο στους αγωγούς φάσης και ποτέ στον ουδέτερο. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

14 14 5.Γενικές οδηγίες για τις Ε.Η.Ε. 9)Στη θέση του ηλεκτρικού ψυγείου μπαίνει πρίζα σούκο. 10)Ο φωτισμός του λουτρού γίνεται στεγανός δηλαδή το φωτιστικό θα αποτελείται από αρματούρα στεγανή. 10.1) Απαγορεύεται μέσα στο λουτρό ή τοποθέτηση διακοπτών και πριζών εκτός από την ειδική πρίζα ξυρίσματος. 11) Οι πρίζες τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο από 25 cm από το δάπεδο. 12) Μέσα στους σωλήνες τοποθετούνται αγωγοί πού προστατεύονται από ασφάλειες της ίδιας ομάδας π.χ. αγωγοί κυκλωμάτων φωτισμού η αγωγοί κυκλώματος μαγειρείου κ.λ.π. 13) Τα κουτιά αν τοποθετηθούν πάνω σε ξύλο πρέπει να χωριστούν από αυτό με άκαυστο υλικό. 14) Οι συνδέσεις των αγωγών πρέπει να γίνονται μέσα στα κουτιά διακλάδωσης και ποτέ μέσα στις σωληνώσεις. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

15 15 6.Βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την εκπόνηση μελέτης μιας Ε.Η.Ε. είναι: Τα σχέδια των κατόψεων του κτιρίου και η περιγραφή του είδους των χώρων. Η θέση και η ισχύς των συσκευών καταναλώσεων που πρόκειται να τροφοδοτηθούν. Να γίνουν προβλέψεις για συσκευές που ενδεχομένως να αποκτηθούν μελλοντικά. Πού είναι επιθυμητό να τοποθετηθούν ρευματοδότες, σε ποιές θέσεις είναι επιθυμητό να είναι οι διακόπτες για τα φώτα και αν τα τελευταία θα είναι απλά, κομιτατέρ ή αλέ-ρετούρ, από ποιά θέση είναι επιθυμητό να γίνεται ο χειρισμός ορισμένων συσκευών. Ποιές θα είναι οι συνθήκες λειτουργίας των συσκευών (θα λειτουργούν όλες ταυτόχρονα και με πλήρη ισχύ ή όχι;). Αν υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από το δομικό μέρος, π.χ. αν δεν πρέπει να περάσουν γραμμές της Ε.Η.Ε. από ορισμένα σημεία. Αν μπορούν να γίνουν ορισμένες προβλέψεις στο στάδιο της κατασκευής του κτιρίου, που θα διευκολύνουν και την κατασκευή της Ε.Η.Ε. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

16 16 7.Στάδια μιας μελέτης Καταγραφή και εντοπισμός, πάνω σε σχέδιο, των συσκευών κατανάλωσης σημαντικής ισχύος, οι θέσεις των φωτιστικών σημείων και των διακοπτών τους, οι θέσεις των ρευματοδοτών και τυχόν σταθερές συσκευές μικρής ισχύος. Καθορισμός των γραμμών που χρειάζονται για την τροφοδότηση των συσκευών κατανάλωσης. Καθορισμός των οργάνων προστασίας και της διατομής των αγωγών καθεμιάς από τις προηγούμενες γραμμές. Καθορισμός του είδους της παροχής που θα ζητηθεί (μονοφασική ή τριφασική) και του μεγέθους της. Καθορισμός των γενικών ασφαλειών του πίνακα διανομής και της διατομής των αγωγών της κύριας γραμμής (γραμμής μετρητή-πίνακα). Καθορισμός της θέσης του πίνακα διανομής. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

17 17 7.Στάδια μιας μελέτης Καθορισμός αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν υποπίνακες και καθορισμός για καθέναν από αυτούς αν θα είναι τριφασικός ή μονοφασικός. Καθορισμός της σύνθεσης του πίνακα διανομής και καθενός από τους υποπίνακες, αν υπάρχουν. Σχεδίαση της όδευσης όλων των γραμμών μέσα στο κτίριο. Καθορισμός του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στους διάφορους χώρους. Μονογραμμικό σχέδιο τριφασικού πίνακα διανομής κατοικίας. Καθορισμός του τρόπου κατασκευής και σύνδεσης της γείωσης και των αγωγών προστασίας. * Τα παραπάνω στάδια μελέτης δεν είναι αναγκαίο να γίνουν με την παραπάνω σειρά γι’ αυτό και δεν είναι αριθμημένα. Παραπάνω περισσότερο υπενθυμίζονται τα αναγκαία στάδια που πρέπει να περιλαμβάνει μια μελέτη. Ο κάθε μελετητής βρίσκει τον δικό του τρόπο εργασίας. ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ

18 18 ΜΑΘΗΜΑ 9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 9 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ – ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.Γραμμή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google