Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θα μετρήσουμε έμμεσα το συντελεστή θερμικής γραμμικής διαστολής α του υλικού ενός σώματος, που έχει τη μορφή ράβδου (σωλήνα), θερμαίνοντας το. Η μέτρηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θα μετρήσουμε έμμεσα το συντελεστή θερμικής γραμμικής διαστολής α του υλικού ενός σώματος, που έχει τη μορφή ράβδου (σωλήνα), θερμαίνοντας το. Η μέτρηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θα μετρήσουμε έμμεσα το συντελεστή θερμικής γραμμικής διαστολής α του υλικού ενός σώματος, που έχει τη μορφή ράβδου (σωλήνα), θερμαίνοντας το. Η μέτρηση θα γίνει με τη βοήθεια της σχέσης Δ l =α * l 0 * Δθ.  l 0 το μήκος της ράβδου στο ποίο αντιστοιχεί η επιμήκυνση Δ l. Θα το μετρήσω με ένα χάρακα.  Δ l η μεταβολή του μήκους δηλαδή η επιμήκυνση της ράβδου όταν θερμανθεί. Θα την μετρήσω με ένα διαστολόμετρο.  Δθ η μεταβολή της θερμοκρασίας δηλαδή Δθ = θ τ - θ α όπου θ τ η τελική θερμοκρασία της ράβδου και θ α η αρχική θερμοκρασία. Θα την μετρήσω με τη βοήθεια ενός θερμίστορ. Το θερμίστορ είναι στερεωμένο πάνω στη ράβδο. Άρα ότι θερμοκρασία έχει η ράβδος έχει και το θερμίστορ. Η ωμική αντίσταση R του θερμίστορ εξαρτάται από τη θερμοκρασία που έχει. Μετρώ την αντίσταση του θερμίστορ με ένα ωμόμετρο. Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής Άρα: Από τον πίνακα που υπάρχει πάνω στη διάταξη ή από πρόγραμμα που υπάρχει στον υπολογιστή βρίσκω την αντίστοιχη θερμοκρασία.

2 Θερμίστορ. (Δεν φαίνεται) Είναι στερεωμένο με το κλιπ κάτω από το θερμομονωτικό Ατμογεννήτρια Ωμόμετρο (Πολύμετρο) Θέτει σε λειτουργία την ατμογεννήτρια Διαστολόμετρο Ρυθμίζει την ισχύ Ανάβει όταν έχει λίγο νερό Ράβδος (σωλήνας) θερμομονωτικό Φωτογραφία της διάταξης Τα άκρα του θερμίστορ συνδέονται στην είσοδο του ωμόμετρου Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής Το μήκος της ράβδου για το οποίο μετρώ την επιμήκυνση Πίνακας αντιστοίχισης θερμοκρασίας

3 Μέτρηση της αντίστασης R, της θερμοκρασίας θ, και της διαφοράς Δθ Η βελόνα στο διαστολόμετρο μετακινήθηκε 80 υποδιαιρέσεις. Η κάθε υποδιαίρεση είναι 0,01mm. Άρα επιμήκυνση Δ l είναι: Δθ = (θ 2 -θ 1 ) = (94,3-22, 0) 0 C = 72,3 0 C ή 72,3 grad Δ l= 80 * 0,01=0,80 mm R1R1 θ 1 =22,0 0 C H/Y115 kΩ R2R2 θ 2 =94,3 0 C H/Y6,7 kΩ Διαβάζω την αντίσταση στο ωμόμετρο και με τον Η/Υ βρίσκω την αντίστοιχη θερμοκρασία. Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής Μέτρηση του μήκους l 0 Μέτρηση της επιμήκυνσης Δ l Μετρώ με χάρακα το μήκος 010203040506070 l 0 =700 mm Για R 1 =115kΩ έχω θ 1 =22,0 0 C. Για R 2 =6,7kΩ έχω θ 2 =94,3 0 C. Άρα:

4 Υπολογισμός του συντελεστή θερμικής διαστολής α l 0 = 700 mm Δ l =0,80 mm Δθ=72,3 0 C, Βρήκα την πειραματική τιμή α π 15,8 x 10 -6 grad -1 Η τιμή βιβλιογραφίας α Τ.Β είναι 16,8 x10 -6 grad -1 Η εκατοστιαία διαφορά X ως προς την τιμή βιβλιογραφίας α Τ.Β είναι: Υπολογισμός της εκατοστιαίας διαφοράς Χ Έχω Με Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εργαστήρια φυσικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εργαστήρια φυσικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Εργαστήριο Φυσικής


Κατέβασμα ppt "Θα μετρήσουμε έμμεσα το συντελεστή θερμικής γραμμικής διαστολής α του υλικού ενός σώματος, που έχει τη μορφή ράβδου (σωλήνα), θερμαίνοντας το. Η μέτρηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google