Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Εισηγητής: Καθηγητής Άγγελος Γιαννούλας Θέμα εργασίας: Δημιουργία διδακτικού σεναρίου. Σπουδάστρια: Γ. Αναγνωστοπούλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Εισηγητής: Καθηγητής Άγγελος Γιαννούλας Θέμα εργασίας: Δημιουργία διδακτικού σεναρίου. Σπουδάστρια: Γ. Αναγνωστοπούλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Εισηγητής: Καθηγητής Άγγελος Γιαννούλας Θέμα εργασίας: Δημιουργία διδακτικού σεναρίου. Σπουδάστρια: Γ. Αναγνωστοπούλου Έτος: 2015-2016 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1

2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ_____________________________________________5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ____________________________________________________8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ_____________________________________9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ_____________________________________11 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ____________________________12 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε_______________________________________13 ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ____________________________________________14 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ_______________________________________________15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ_______________________________________________16 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (7 διδακτικές περίοδοι)._________17 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ________________________________21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ________________31– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ________________________________________32 2

3 ΜΑΘΗΜΑ: Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΤΑΞΗ: Β’ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4Η «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 7 διδ. ώρες Έτος: 2015-2016 3

4 «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» 4

5 5 Μέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον καλούμαστε να δώσουμε άρτια επιστημονική και πρακτική μόρφωση στους μαθητές μας ώστε να μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία και άνεση στην αγορά εργασίας. Oι διδακτικές ενότητες που αναφέρονται εστιάζουν σε εργασίες βασικές και πλήρως απαραίτητες για ένα στέλεχος διοίκησης και οργάνωσης.

6 6 Το πρωτόκολλο είναι μια κλασσική και τυποποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των εγγράφων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων με τις οποίες τα έγγραφα συλλέγονται, καταγράφονται και διανέμονται στους αποδέκτες τους. Όλα τα έγγραφα που εισέρχονται καταχωρίζονται αυθημερόν στο βιβλίο ή στην εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και παίρνουν έναν αύξοντα αριθμό ο οποίος, μαζί με την ημερομηνία, το θέμα και τον αριθμό των στοιχείων αποτελούν την ταυτότητα του εγγράφου.

7 7 Διακίνηση & διεκπεραίωση αλληλογραφίας Οι βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της αλληλογραφίας, αποτελούν οι γραμματείες των επιχειρήσεως ή οργανισμών. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα αρχειοθετούνται, πρωτοκολλούνται και διεκπεραιώνονται. Τα έγγραφα σε έντυπη μορφή ψηφιοποιούνται, συσχετίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου, χρεώνονται στην αρμόδια υπηρεσία με ηλεκτρονικό τρόπο και παραδίδονται σε αυτήν όπου και αρχειοθετούνται. Ενώ τα έγγραφα που δεν είναι δυνατή ή δεν επιτρέπεται εκ του νόμου η ψηφιοποίηση τους, ακολουθούν τη συμβατική διαδικασία χρέωσης και αρχειοθέτησης.

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ακόλουθος διδακτικός σχεδιασμός αποσκοπεί στο να καταστήσει τους μαθητές ικανούς: 1.να αποκτήσουν επιστημονική κατάρτιση 2.να συνεργάζονται 3.να αποκτήσουν επαγγελματισμό και συνέπεια και κριτική σκέψη  Η όλη διαδικασία του διδακτικού σχεδιασμού αναπτύσσεται μέσα από δραστηριότητες όπου οι μαθητές: 1.εργάζονται σε ομάδες 2.εμπλέκονται σε καταστάσεις επιχειρησιακής λειτουργίας 3.αξιολογούν και αξιολογούνται 4.αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλεία επικοινωνίας και επιχειρησιακής πρακτικής 8

9 Το συγκεκριμένο σενάριο ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» για τη Διδακτική των Εργασιών Σύγχρονου Γραφείου, Β΄ τάξης ΕΠΑΛ στον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης 1.να ικανοποιεί τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών 2.να υλοποιεί τις υποδείξεις του αναλυτικού προγράμματος 3.να έχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες στο εγγύς μέλλον 4.να συζεύξουν το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος με την πείρα που θα αποκτήσουν από τις διδακτικές πρακτικές 5.να είναι ικανοί και απαραίτητοι κατά την πρακτική τους εξάσκηση 9

10 6.να αυτενεργούν στην διδακτική διαδικασία 7.να χειρίζονται με ευχέρεια μηχανήματα υλικά και λογισμικά 8.να αποκτήσουν σφαιρική γνώση όλων των διοικητικών λειτουργιών της επιχείρησης – οργανισμού 9.να αναπτύξουν ειδικές ικανότητες μέσα από την εφαρμογή των ασκήσεων του μαθήματος 10.να προετοιμαστούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 10

11 1.να ορίζουν την έννοια και τη σημασία της αλληλογραφίας. 2.να αναφέρουν τις διακρίσεις και τα στάδια της αλληλογραφίας 3.να διαφυλάσσουν το απόρρητο της αλληλογραφίας. 4.να ορίζουν την έννοια και τη σημασία του πρωτοκόλλου. 5.να πραγματοποιούν πρωτοκόλληση εγγράφων. 6.να εξοικειωθούν με τη χρήση του πληκτρολογίου του Η/Υ 7.να ασκηθούν στη δακτυλογραφία με ασκήσεις ακριβείας 8.να αποκτήσουν ακρίβεια και ταχύτητα, σε όλες τις εργασίες γραφείου μέσω Η/Υ. 11

12 Επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες:  αξιολόγησης  αυτοαξιολόγησης  συζήτησης  επικοινωνίας  αλληλογραφίας  δακτυλογράφησης  πρωτοκόλλησης  ομαδικής συνεργασίας 12

13 Επιδιώκεται οι μαθητές:  να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης λογισμικών απαραίτητων για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.  να αναγνωρίσει την χρησιμότητα των ΤΠΕ ως απαραίτητα εργαλεία της δουλειάς του.  να εξοικειωθεί με την χρήση των ΤΠΕ ώστε να εκτελεί την εργασία του με ακρίβεια, πληρότητα, συντομία, ασφάλεια και οικονομία.  να κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες. 13

14  Λογισμικό κειμενογράφου o Microsoft Word o Open Office Writer o Microsoft Power Point o Word Pad  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  Λογισμικό Hot Potatoes  Τοπικό δίκτυο  Λογισμικό εκμάθησης τυφλού συστήματος ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας Ram Type ( https://syneducation.wordpress.com/2009/05/16/ramtype_5-0/) https://syneducation.wordpress.com/2009/05/16/ramtype_5-0/ 14

15  Εξοικείωση εκπαιδευτικού με τα προαναφερθέντα λογισμικά  Εγκατάσταση του λογισμικού Hot Potatoes  Εγκατάσταση του λογισμικού που αφορά το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης Ram Type  Εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό Ram Type  Εξοικείωση των μαθητών με τα λογισμικά o Microsoft Word ή Open Office Writer o Microsoft Power Point o Word Pad o Internet o Hot Potatoes 15

16  Ολοκληρωμένη διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου», Β΄ τάξης ΕΠΑΛ, στον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης.  Επίδειξη της χρήσης των λογισμικών o Microsoft Word, o Ram Type o Microsoft Power Point o Word Pad o Internet 16

17 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος συμβουλεύονται τα βιβλία τους και τις σημειώσεις τους. Το μάθημα διεξάγεται σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και για το θεωρητικό και για το εργαστηριακό του μέρος. 1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και ορίζεται αντιπρόσωπος της κάθε ομάδας. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει σταθερή σε την διάρκεια του σεναρίου. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος συμβουλεύονται τα βιβλία τους και τις σημειώσεις τους τόσο τις έντυπες όσο και τις ηλεκτρονικές. Το μάθημα διεξάγεται σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο για το θεωρητικό όσο και για το εργαστηριακό του μέρος του. 17

18 18 2.Φάση Α΄: Οι μαθητές συζητούν τις απόψεις τους και τις βιωματικές εμπειρίες τους για τα θέματα που αναπτύσσονται, συνεργάζονται επιλέγουν τις ηλεκτρονικές σημειώσεις του μαθήματος και τις ιστοσελίδες που τους προτείνονται συγκεντρώνουν υλικό μέσω της αναζήτησης του διαδικτύου και ότι πληροφορίες συλλέξουν τις αποθηκεύουν στα έγγραφά μου στον Η/Υ, μέσα σε φάκελο που φέρει το όνομα της ομάδας τους. 3.Φάση Β΄: Οι μαθητές κάθε ομάδας συνεργάζονται ώστε a.Να μελετήσουν και να διαχειριστούν τις ενότητες και τα προγράμματα που τους διδάχτηκαν i.Αλληλογραφία ii.Επεξεργασία κειμένου iii.Δακτυλογραφία

19 19 4.Φάση Γ΄: Οι μαθητές κάθε ομάδας συνεργάζονται ώστε a.Να απαντήσουν στα φύλλα εργασίας και στις εφαρμογές που τους ανατέθηκαν i.Αλληλογραφία ii.Επεξεργασία κειμένου iii.Δακτυλογραφία b.Κάθε ομάδα ανταλλάσει τα φύλλα εργασίας με μία άλλη. Ελέγχουν τα αποτελέσματα της άλλης ομάδας και σημειώνουν τα λάθη που εντόπισαν στο φύλλο εργασίας της άλλης ομάδας. 5.Φάση Δ΄: Οι μαθητές κάθε ομάδας συνεργάζονται ώστε a.Αφού αξιολογήσουν τα φύλλα εργασίας της άλλης ομάδας συμπληρώνουν το έντυπο ετεροαξιολόγησης και υπολογίζουν την βαθμολογίας της b.Οι ομάδες παραδίδουν τα έντυπα ετεροαξιολόγησης στη καθηγήτρια c. Με τη συμμετοχή όλων των ομάδων αναλύουν τις απαντήσεις και την ορθότητά τους.

20 20 6.Οι τελικές εργασίες των ομάδων μπορούν: I.να προσαρτηθούν στο χαρτοφυλάκιο (portfolio), επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή II.να αναρτηθούν στον ιστοχώρο (e-class) του σχολείου.

21 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΜΕΣΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 21 Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε ομάδες των δύο ατόμων και έχει οριστεί ο αντιπρόσωπος κάθε ομάδας. Έχουν προετοιμαστεί για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν και έχουν συλλέξει το απαραίτητο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό του μαθήματος. Τους έχουν είδη δοθεί τα φύλλα εργασίας – αξιολόγησης, τα αρχεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης και τα έντυπα ετεροαξιολόγησης

22 22 Έκθεση προβληματισμού –κινητοποίηση μαθητών Ζητείται από τους μαθητές να προσδιορίσουν τους όρους «αλληλογραφία», «απόρρητο» και «πρωτόκολλο». Πραγματοποιείται μια διερεύνηση μέσω συζήτησης σχετικά με την εξοικείωση τους με το πληκτρολόγιο του Η/Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ (Διατύπωση απόψεων και βιωματικών εμπειριών) ΜΕΣΟ : ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΠΙΝΑΚΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Οι μαθητές παροτρύνονται να συμμετέχουν στην συζήτηση και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, βιβλίο ή σημειώσεις μαθήματος. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα χρήσης του υπολογιστή.

23 23 Σκοπός της παρούσας φάσης είναι:  να καταφέρουν οι μαθητές να εκφράσουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους,  να παραθέσουν παραδείγματα,  να ανταλλάξουν ελεύθερα στο πλαίσιο της τάξης απόψεις και ιδέες τους  Να υποκινηθούν για περεταίρω έρευνα.  Ο εκπαιδευτικός τους παροτρύνει, τους ενεργοποιεί και τους εμπλέκει στη διδακτική διαδικασία

24 24 Επαφή του εκπαιδευομένου με τα δεδομένα. Πληροφόρηση και επίδειξη δεδομένων σχετικά με το την αλληλογραφία (όροι «έννοια – φορείς – διακρίσεις - διαβάθμιση αλληλογραφίας, ειδικοί χαρακτήρες- βαθμοί ασφάλειας- βαθμοί προτεραιότητας – διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, απόρρητο αλληλογραφίας, βιβλίο πρωτοκόλλου») Ενεργοποίηση σχημάτων κατανόησης σχετικά με την αλληλογραφία, την τήρηση του απορρήτου και την πρωτοκόλληση. Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΚΑΤΕΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ – ΚΑΤΑΚΤΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ.

25 25 Μέσα: παρουσίαση σχετική με την αλληλογραφία και την πρωτοκόλληση μέσω διαφανειών, εννοιολογικών χαρτών και χρήση συνδέσμων διαδικτύου για προβολή βίντεο σχετικό με την συγχώνευση αλληλογραφίας, χρήση λογισμικού Ram Type, και επεξεργαστή κειμένου. Οι μαθητές κάθε μιας ομάδας κρατούν σημειώσεις, και θέτουν απορίες Σκοπός της παρούσας φάσης είναι:  να κατανοήσουν τις έννοιες της ενότητας  να κάνουν χρήση των προγραμμάτων που διδάχτηκαν  να εφαρμόσουν τα όσα έμαθαν στην πράξη Ο εκπαιδευτικός παραμένει κοντά στους μαθητές για οποιαδήποτε απορία ή συμβουλή.

26 26 Τίθεται ζήτημα για τη σπουδαιότητα της αλληλογραφίας και της τήρησης του απορρήτου. Διερευνώνται οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη γνώση του τρόπου αλληλογραφίας, δακτυλογραφίας και της διαδικασίας πρωτοκόλλησης ΤΕΧΝΙΚΗ : ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΣΟ: ΕΙΚΟΝΕΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Κατά την φάση αυτή οι μαθητές κάθε ομάδας απαντούν στα φύλλα εργασίας και στις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις που τους ανατέθηκαν. Ανταλλάσουν τα φύλλα εργασίας τους με μια άλλη ομάδα και παίρνουν τα δικά τους για να τα διορθώσουν.

27 27 Σκοπός της παρούσας φάσης είναι:  να κρίνουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων της άλλης ομάδας,  να συλλογιστούν τις διαφορές με τις δικές τους απαντήσεις,  να κατανοήσουν το διαφορετικό τρόπο σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων,  να σημειώσουν τις παρατηρήσεις και τις απορίες τους στο φύλλο εργασίας της άλλης ομάδας. Ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει μόνο αν προκύψει πρόβλημα στη τη χρήση του λογισμικού, ή όταν ο ίδιος το θεωρήσει σκόπιμο.

28 28 Τίθεται το ζήτημα αν πρέπει ένας υπάλληλος γραφείου να δίνει έμφαση στην αλληλογραφία αν μπορούν να υπάρξουν δυσχέρειες στη πληκτρολόγηση Συζητείται πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της πρωτοκόλλησης και τι εξυπηρετεί Θέτονται ζητούμενα και απαντήσεις για να αξιολογηθούν οι στάσεις των μαθητών σχετικά με την αλληλογραφία, την πρωτοκόλληση, το απόρρητο και το χειρισμό Η/Υ Εξαγωγή συμπερασμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, ΜΕΣΟ : ΕΙΚΟΝΕΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΦΥΛΛΑ ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗ- ΣΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

29 29 Κατά τη φάση αυτή οι μαθητές της ομάδας συμπληρώνουν το έντυπο ετεροαξιολόγησης και το παραδίδουν. Έπειτα όλες οι ομάδες συνεργάζονται και συζητούν τα αποτελέσματα και τα λάθη που προέκυψαν. Σκοπός της φάσης αυτής είναι να μπορούν οι μαθητές να:  κατανοούν τον τρόπο βαθμολόγησης  συζητούν και να αναλύουν τα λάθη που επισημάνθηκαν  προτείνουν τρόπους επίλυσής τους  κρίνουν την ορθότητα των απαντήσεων  πάρουν νέες ιδέες και τρόπους επίλυσης  να κάνουν παρατηρήσεις και προτάσεις για την όλη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησής τους Ο εκπαιδευτικός δεν μένει αμέτοχος αλλά συντονίζει την όλη διαδικασία. Στο τέλος της δραστηριότητας δίνει επιπρόσθετες επεξηγήσεις και λύσεις στις απορίες των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές διορθώνουν τα φύλλα εργασίας στον Η/Υ τους.

30 30 Διατύπωση βασικών και απαραίτητων πληροφοριών για την αλληλογραφία, τη διαδικασία πρωτοκόλλησης και το απόρρητο Προβολή των συνεπειών μη τήρησης των ορθών βημάτων στη διαδικασία της αλληλογραφίας, της πρωτοκόλλησης Εξαγωγή συμπερασμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ : ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟ: ΦΥΛΛΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

31 31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι μαθητές αξιολογούνται σύμφωνα με: τη συμμετοχική τους δραστηριότητα, την συνεργατικότητά τους τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση των εργασιών, το τελικό προϊόν που παρέδωσαν. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ο συγκεκριμένος διδακτικός σχεδιασμός μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και στις επόμενες ενότητες, αυτές της εμπορικής αλληλογραφίας και των εγκύκλιων επιστολών.

32 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ Εκπαίδευση των μαθητών, ώστε : Να γνωρίζουν τις έννοιες: «αλληλογραφία», «απόρρητο», «εισερχόμενη», «εξερχόμενη», «απόρρητο». Να γνωρίζουν τη διαδικασία πρωτοκόλλησης Να εξοικειωθούν με τη χρήση πληκτρολογίου Η/Υ, αποκτώντας παράλληλα ταχύτητα και ακρίβεια ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ Καθοδήγηση των εκπαιδευομένων : Να αναπτύξουν την ικανότητα τους και την αυτοπεποίθησή τους ως προς τη διαδικασία της αλληλογραφίας, της πρωτοκόλλησης και της χρήσης του πληκτρολογίου του Η/Υ Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης των δεδομένων και αυτοαξιολόγησης των ενεργειών τους 32

33 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων, ώστε: να δείξουν υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και υγιή ανταγωνιστικότητα να καλλιεργηθεί η διάθεση για συζήτηση, επικοινωνία και ομαδικότητα ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ Τίθενται εργασίες στους εκπαιδευομένους, ώστε: να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμόσουν όσα διδάχτηκαν και να δείξουν την ικανότητα τους στο χειρισμό Η/Υ να αξιολογήσουν την απόδοσή τους και την προσαρμοστικότητα σε συνεχή και νέα δεδομένα 33

34 34  Καλλιμάνη-Κοτσώνη Κ. & Μακρή-Γιαννοπούλου, Χ. & Σαββοπούλου- Λεβετσίου, Ά. (χ.χ). Εργασίες σύγχρονου γραφείου. Αθήνα: Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων.

35 35


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Εισηγητής: Καθηγητής Άγγελος Γιαννούλας Θέμα εργασίας: Δημιουργία διδακτικού σεναρίου. Σπουδάστρια: Γ. Αναγνωστοπούλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google