Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HOW DID EARLY CHRISTIANS READ THE BIBLE? DR. DAVID TROBISCH

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HOW DID EARLY CHRISTIANS READ THE BIBLE? DR. DAVID TROBISCH"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 HOW DID EARLY CHRISTIANS READ THE BIBLE? DR. DAVID TROBISCH DAVID.TROBISCH@GMAIL.COM www.trobisch.com/david DAVID.TROBISCH@GMAIL.COM

3 1THESS 5:26-28 Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus- Christ soit avec vous!

4 P46

5     NOMINA SACRA

6 DE-CODING THE SCRIPT ΕYΛΟΓΗΤOΣOΘΣΚΑIΠΑΤHΡΤΟYΚΥHΜΩΝ ΙΗΥΧΡΥΟΠΑΤΗΡΤΩΝΟΙΚΤΙΡΜΩΝ Ε ὐ λογητ ὸ ς ὁ θε ὸ ς κα ὶ πατ ὴ ρ το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ, ὁ πατ ὴ ρ τ ῶ ν ο ἰ κτιρμ ῶ ν

7 SCRIPTIO CONTINUA PAULSERVITEURDEJS. CHTAPPELEAETREAP OTREMISAPARTPOURANNONCERLEVANGI LEDEDUEVANGILEQUIAVAITETEPROMIS AUPARAVANTDELAPARTDEDUPARSESPROP HETESDANSLESSAINTESECRITURESILCO NCERNESONFILSNEDELAPOSTERITEDED AVIDSELONLACHAIRDECLAREFILSDEDUA VECPUISSANCESELONLESPRITDESAINTE TEPARSARESURRECTIONDENTRELESMOR TSJS. CHTNOTRESR

8 WOMAN WITHOUT HER MAN IS NOTHING Woman, without her man, is nothing. Woman! Without her, man is nothing.

9 Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. 1Cor 7:1  Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit.  Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme !!!  « Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. »  « Est ce qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme ? »  Περ ὶ δ ὲ ὧ ν ἐ γρ ά ψατε, καλ ὸ ν ἀ νθρ ώ π ῳ γυναικ ὸ ς μ ὴ ἅ πτεσθαι·

10 P. OXY. XXXIII 2673 (305 CE)

11 P. OXY. XXXIII 2673 autographic subscription: Α ὐ ρήλιος Ἀ μμώνιος ὤ μοσα τ ὸ ν ὅ ρ- κον ὡ ς (πρόκειται)· Α ὐ ρ(ήλιος) Σερ ῆ νος ἔ γρα(ψα) ὑ (π ὲ ρ) α ὐ το ῦ μ ὴ ε ἰ ̣ (δότος) γρά(μματα)

12 1 TIMOTHY 4:13 (NRSV) Until I arrive, give attention to the public reading of scripture, to exhorting, to teaching. Jusqu'à ce que je vienne, applique- toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ.

13

14 DR. DAVID TROBISCH DAVID.TROBISCH@GMAIL.COM www.trobisch.com/david DAVID.TROBISCH@GMAIL.COM


Κατέβασμα ppt "HOW DID EARLY CHRISTIANS READ THE BIBLE? DR. DAVID TROBISCH"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google