Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1

2 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο – Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2

3 3 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

4 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 4 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Άρθρο 31 του Σ. Προσόντα ΠτΔ Να έχει ελληνική ιθαγένεια από 5 τουλάχιστον χρόνια πριν την εκλογή του. Να έχει από τον πατέρα ή την μητέρα του ελληνική καταγωγή. Να έχει συμπληρώσει το 40 ο έτος της ηλικίας του. Να έχει την ικανότητα να εκλέγει. Να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος. (άρθρο 33.2)

5 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 5 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Άρθρο 30.1.3. Ο ΠτΔ εκλέγεται από τη Βουλή για χρονική περίοδο 5 ετών που αρχίζει από την ορκωμοσία του. Άρθρο 30.5 Μία μόνο φορά έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί στο προεδρικό αξίωμα.

6 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Αρμοδιότητες του ΠτΔ Ρυθμιστής του πολιτεύματος Άσκηση νομοθετική λειτουργίας Άσκηση εκτελεστικής λειτουργίας Άσκηση δικαστικής λειτουργίας Διεθνής παράσταση του Κράτους Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6

7 Ρυθμιστής του πολιτεύματος Σύγκληση Β και κήρυξη νέας βουλευτικής περιόδου. Αναστολή εργασιών της Β. Διάλυση της Β. Διορισμός Πρωθυπουργού και διορισμός και παύση των μελών της Κ. Έκδοση διαγγελμάτων. Προκήρυξη δημοψηφίσματος για κρίσιμα εθνικά θέματα. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 7 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία

8 Αναπομπή νόμου. Η θέση σε ισχύ του νόμου περί κατάστασης πολιορκίας. Έκδοση διαταγμάτων που περιέχουν κανόνες δικαίου. Έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Προκήρυξη δημοψηφίσματος. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 8 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Άσκηση νομοθετική λειτουργίας

9 Άσκηση εκτελεστικής λειτουργίας. Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων. Απονομή βαθμών σε εκείνους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Η κήρυξη πολέμου. Απονομή παρασήμων. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 9 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία

10 Άσκηση δικαστικής λειτουργίας. Διορισμός δικαστών. Απονομή χάρης. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 10 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία

11 Ο ΠτΔ δεν ευθύνεται για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Άρθρο 49.1 του Σ.: Ευθύνη του ΠτΔ Η ίδια διάταξη καθιερώνει ποινική ευθύνη του ΠτΔ για εσχάτη προδοσία ή παραβίαση από πρόθεση του Σ. Εξαίρεση Όταν ο ΠτΔ χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του κατέλυσε ή μετέβαλε ή αποπειράται να καταλύσει ή να μεταβάλλει με τη βία το πολίτευμα της χώρας. Εσχάτη προδοσία Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 11 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία

12 Άρθρο 32 H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Bουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών (200 ψήφοι). Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Aν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Bουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Bουλής. H Bουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 12

13 Οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Δημοκρατίας 1924-2015 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 13

14 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Έμμεσο συλλογικό όργανο Κυβέρνηση Καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας (άρθρο 82.1). Άμεσο συλλογικό όργανο Κυβέρνηση Όταν η Κυβέρνηση ασκεί συλλογικά τα καθήκοντα του ΠτΔ (άρθρο 34.1). Ή Υπουργικό Συμβούλιο Κυβέρνηση Την Κυβέρνηση αποτελεί το υπουργικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 14

15 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Προσόντα μελών της Κ. «Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κ. ή υφυπουργός αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή (άρθρο 81.2). Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 15

16 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Ο Πρωθυπουργός δεν προεδρεύει μόνο της Κυβέρνησης (άρθρο 81.1) Αλλά είναι ιδιαίτερο κρατικό όργανο που εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης, Κατευθύνει τις ενέργειές της Καθώς και εκείνες των δημοσίων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στα πλαίσια των νόμων (άρθρο 82.2). Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 16

17 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Aν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο ΠτΔ παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Bουλής. Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος κ.λπ. Aν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο ΠτΔ προβαίνει σε ενέργειες ώστε να διενεργηθούν εκλογές. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 17

18 4.2 Η εκτελεστική λειτουργία Διακρίσεις Κυβερνήσεων ΜονοκομματικήΠολυκομματικήΟικουμενικήΥπηρεσιακή Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 18


Κατέβασμα ppt "Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google