Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 1

2 2 Χρήστες του Internet Σπίτι Γραφείο n Σημερινοί Χρήστες 17,0%31,4% n Σε 12 μήνες11,6%9,6% n Σε 2 χρόνια3,6% 2,0% n Αργότερα από 2 χρόνια 2,4%1,0% n Δεν υπάρχει πρόβλεψη4,6%8,8% Δείγμα 500 καταναλωτών

3  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 3 Χρήσεις του Internet Σπίτι Γραφείο n Πληροφόρηση 36,4%66,9% n E-mail31,4%45,5% n Ψυχαγωγία25,2% 16,1% n Αναζήτηση software 12,4%14,0% n Aναζήτηση προϊόντων11,2%14,9% n Aγορές προϊόντων5,8%4,1% Δείγμα 242 καταναλωτών-χρηστών του Internet

4  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 4 Direct Shopping Xρησιμοποιείται από το 20% των καταναλωτών n Τρόποι Αγορών (N=101) n Kατάλογοι καταστημάτων 43,6% n Τηλεφωνικώς25,7% n Τηλεμάρκετινγκ25,7% n Ίντερνετ 29,7% Διαφημ. καταχωρήσεις20,8%

5  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 5 Κίνητρα Direct Shopping n Εξοικονόμηση χρόνου62,4% n Αγορές επί 24ώρου βάσεως47,5% n Μοναδ. Τρόπος αγοράς40,0% n Αποφυγή ταλαιπωρίας 28,7% n Καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα 25,0% Δείγμα 101 καταναλωτών

6  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 6 Εμπόδια Direct Shopping Έλλειψη εμπιστοσύνης64,4% n Διασκέδαση αγορών στα καταστήματα63,2% n Έλλειψη ενδιαφέροντος 20,3% n Δυσκολία εύρεσης προϊόντων18,5% n ΄Ελλειψη πληροφόρησης3,0% Δείγμα 400 καταναλωτών

7  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 7 Αγορά καταναλωτών στο WWW n Σημερινοί Καταναλωτές 5,8% n Σε 12 μήνες8,4% n Σε 2 χρόνια3,8% n Αργότερα από 2 χρόνια 22,8%40,8% n Δεν υπάρχει ενδιαφέρον48,4% n Δεν απήντησαν10,8% Δείγμα 500 καταναλωτών

8  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 8 Συμβατότητα προϊόντων με το Direct Shopping (N=100)

9  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 9 Ενδιαφερομένοι - Mη ενδιαφερόμενοι για αγορές μέσω WWW: Διαφορές Μη Ενδιαφ.ενδιαφ. ( N=204)(N=240) n Πρόσβαση στο σπίτι 57,4%45,5% n Πρόσβαση στο γραφείο64,9%35,1% n Στο σπίτι για: l Ψυχαγωγία18,6%8,7% l Πληροφόρηση24,5%14,0% l Αγορές Προϊόντων5,9%0,8% l Ε-mail20,6%12,4% n Στο γραφείο για: l Ψυχαγωγία11,8%5,4% Χρήση του Ίντερνετ

10  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 10 Ενδιαφερομένοι - Mη ενδιαφερόμενοι για αγορές μέσω WWW: Διαφορές Μη Ενδιαφ.ενδιαφ. ( N=204)(N=240) n Αγορέςμέσω Direct shopping36,3%5,8% n Τρόποι Αγορών l Κατάλογοι καταστημάτων13,8%2,5% l Τηλεφωνική παραγγελία10,3%2,1% l Τηλεμάρκετινγκ 9,3%2,5% l Ίντερνετ14,7% l Διαφημ. καταχωρήσεις7,4%0,8% Direct Shopping

11  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 11 Ενδιαφερομένοι - Mη ενδιαφερόμενοι για αγορές μέσω WWW: Διαφορές Μη Ενδιαφ.ενδιαφ. ( N=204)(N=240) n Κίνητρα l Εξοικονόμηση χρόνου25,5% 2,5% l Αγορές όλο το 24ωρο17,6%2,1% l Μόνος τρόπος αγοράς14,2%2,1% l Αποφυγή ταλαιπωρίας10,3%1,2% l Καλύτερη πληροφόρηση 8,3%0,8% Direct Shopping

12  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 12 Ενδιαφερομένοι - Mη ενδιαφερόμενοι για αγορές μέσω WWW: Διαφορές Μη Ενδιαφ.ενδιαφ. ( N=204)(N=240 n Eμπόδια l Διασκέδαση αγορ. σε κατ/τα39,7%57,9% l Έλλειψη εμπιστοσύνης34,8% 65,7% l Έλλειψη ενδιαφέροντος8,8%22,3% l Έλλειψη πληροφόρησης 9,3%4,1% Direct Shopping

13  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 13 Ενδιαφερομένοι για αγορές μέσω WWW (N=204) n Hλικία: 18-35 ετών n Μέσο - υψηλό μηνιαίο εισόδημα (>1500 Ε) n Πανεπιστημιακή μόρφωση n Έγγαμοι

14  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 14 n Πρόσβαση στο WWW και στο σπίτι n Χρήση WWW για πληροφόρηση και ψυχαγωγία n Αγορές μέσω Direct shopping n Eυαισθησία στα Κίνητρα Direct shopping n Aδιαφορία στα εμπόδια του Direct shopping Ενδιαφερομένοι για αγορές μέσω WWW (N=204)

15  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 15 Μοντέλο Υιοθέτησης Αγορών μέσω του WWW

16  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 16 ΘΕΤΙΚΟΙ n (-) Hλικία n (+) Εισόδημα n (+) Μορφωτικό Επίπεδο n (+) Δραστηριότητες Web browsing στο σπίτι n (+) Συνήθεια αγορών μέσω Direct Shopping n (+) Eξοικονόμηση Χρόνου n (+) Αγορές καθ’ όλο το 24ωρο Σημαντικοί Παράγοντες

17  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 17 ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ n (-) Έλλειψη εμπιστοσύνης n (+) Πολυπλοκότητα χρήσης n (+) Έλλειψη πληροφόρησης Σημαντικοί Παράγοντες

18  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 18 Η υιοθέτηση του Web shopping εξαρτάται από: n Πρόσβαση στο Web στο σπίτι n Δραστηριότητες περιήγησης στο Web (διασκέδαση, ενημέρωση, αναζήτηση προϊόντων) n Συνήθεια αγορών μέσω Direct shopping n Κίνητρα (εξοικονόμηση χρόνου και ελεύθερο ωράριο αγορών n Αντικίνητρα (έλλειψη εμπιστοσύνης, διασκέδαση αγορών απ’ τα φυσικά κατ/τα) Συμπεράσματα

19  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 19 n Η Πρόσβαση στο Web (μέσο χρήσης του Web shopping) παίζει σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση θετικής στάσης στη χρήση του Web shopping Ωστόσω, ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας n Είναι η συνήθεια αγορών μέσω Direct shopping και η στάση των καταναλωτών προς αυτόν τον τρόπο αγορών. Συμπεράσματα για την υιοθέτηση του Web shopping

20  Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 20 Eπομένως, η υιοθέτηση και επιτυχία του Web shopping εξαρτάται από: n Τoν τρόπο που διαμορφώνονται οι κοινωνικές ανάγκες και συμπεριφορά l Διασκέδαση αγορών, έλλειψη χρόνου, κλπ. n Τον βαθμό εμπιστοσύνης προς το direct shopping n Tον ρυθμό υιοθέτησης του Internet Συμπεράσματα για την υιοθέτηση του Web shopping


Κατέβασμα ppt " Δ. Καραγιάννη, «Το Προφίλ των Καταναλωτών μέσω Διαδικτύου» 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google