Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ Υ Μ Α Τ Ι Κ Η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ Υ Μ Α Τ Ι Κ Η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ Υ Μ Α Τ Ι Κ Η

2 Τι είναι κύμα; Το «κύμα» είναι η διάδοση μίας διαταραχής
ενός ελαστικού μέσου, ή ενός πεδίου, με σταθερή ταχύτητα. Ο όρος διαταραχή αναφέρεται στη μεταβολή ενός φυσικού μεγέθους όπως: Ταλάντωση των μορίων ενός ελαστικού μέσου Μεταβολή της πίεσης ή της πυκνότητας ενός αερίου Η μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου Κύω = φουσκώνομαι

3 Ελαστικό μέσο Ελαστικό μέσο ονομάζεται ένα υλικό όταν
αποτελείται από σωματίδια (κόκκινα σημεία) που συνδέονται με ελαστικές δυνάμεις τις οποίες απεικονίζουμε ως «ελατήρια»

4 Το κύμα μεταφέρει ενέργεια και ορμή, αλλά όχι ύλη

5 Είδη κυμάτων (σύμφωνα με το μηχανισμό παραγωγής και διάδοσης) Μηχανικά
(απαιτούν την ύπαρξη ελαστικού μέσου για τη διάδοσή τους) Ηλεκτρομαγνητικά (δεν απαιτούν την ύπαρξη ελαστικού μέσου για τη διάδοσή τους)

6 Τι απαιτείται για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος;
μια πηγή του κύματος (αιτία) ένα μέσο διάδοσης (ελαστικό μέσο)

7 Μηχανικά κύματα (Τρόπος δημιουργίας)

8 Διάκριση μηχανικών κυμάτων (σύμφωνα με τις διαστάσεις
του ελαστικού μέσου) Γραμμικά κύματα Επιφανειακά Κύματα χώρου Τεντωμένη ελαστική χορδή, τεντωμένο σχοινί Στην επιφάνεια του νερού Ηχητικά κύματα στον αέρα

9 (σύμφωνα με τον τρόπο κίνησης των σημείων του ελαστικού μέσου)
Διάκριση κυμάτων Εγκάρσια Διαμήκη Διαδίδονται στα στερεά και στην επιφάνεια υγρών (σώματα με ελαστικότητα σχήματος) Διαδίδονται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια (σώματα με ελαστικότητα όγκου)

10 Χαρακτηριστικό τους είναι τα «όρη» και οι «κοιλάδες».
Εγκάρσια κύματα Εγκάρσια κύματα: η διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι κάθετη προς τη διεύθυνση ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου. Χαρακτηριστικό τους είναι τα «όρη» και οι «κοιλάδες».

11 Χαρακτηριστικό τους είναι τα «πυκνώματα» και τα «αραιώματα».
Διαμήκη κύματα Διαμήκη κύματα: Η διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι παράλληλη προς τη διεύθυνση ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου. Χαρακτηριστικό τους είναι τα «πυκνώματα» και τα «αραιώματα».

12 Εγκάρσια κύματα/Διαμήκη κύματα

13 Χαρακτηριστικά της πηγής
Η πηγή εκτελεί περιοδική κίνηση που είναι Απλή Αρμονική Ταλάντωση. Η απομάκρυνσή της περιγράφεται από την εξίσωση y=Aημωt (χωρίς αρχική φάση) ή την εξίσωση Y=Aημ(ωt+φ0) (με αρχική φάση)

14 Χαρακτηριστικά του κύματος
Περίοδος του κύματος (Τ ) (Συμπίπτει με την περίοδο της πηγής) Συχνότητα του κύματος (f ) (Συμπίπτει με την συχνότητα της πηγής) Γωνιακή συχνότητα του κύματος (ω) (Συμπίπτει με την γωνιακή συχνότητα της πηγής)

15 Ταχύτητα διάδοσης του κύματος (υ)
υ = Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος (σ’ ένα ομογενές και ισότροπο μέσο) είναι σταθερή και εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου.

16 Μήκος κύματος (λ) Μήκος κύματος λέγεται η απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου.

17 Θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής
υ = λ.f Αν το μέσο διάδοσης αλλάξει ιδιότητες, τότε αλλάζει η ταχύτητα διάδοσης και το μήκος κύματος, επειδή η συχνότητα εξαρτάται από την πηγή και παραμένει σταθερή.

18 Στιγμιότυπο εγκάρσιου κύματος (φωτογραφία:
έχει «παγώσει» ο χρόνος t=σταθερό) y x Το στιγμιότυπο ενός κύματος παριστάνει την εικόνα της ταλάντωσης (απομάκρυνση από ΘΙ) των μορίων του ελαστικού μέσου (άξονας y) σε συνάρτηση με την απόστασή τους από την πηγή (άξονας x).

19 Διάδοση ενός κύματος Έστω ότι το κύμα διαδιδεται προς τα δεξιά
Σε χρόνο Δt έχει κινηθεί Δx=u Δt

20 της φοράς ταλάντωσης διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου
Προσδιορισμός της φοράς ταλάντωσης διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου Έστω ότι το κύμα διαδιδεται προς τα δεξιά Σε χρόνο t2=t1+dt τα διάφορα μόρια πρέπει να μετακινηθούν κατακόρυφα ώστε το στιγμ. t1 να συμπέσει με το t2

21 Κάθε μόριο ακολουθεί στην κίνηση το προηγούμενο
Προσδιορισμός της φοράς ταλάντωσης διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου Κάθε μόριο ακολουθεί στην κίνηση το προηγούμενο H φορά κίνησης του Δ καθορίζεται από την απομάκρυνση του Γ (προηγούμενο σημείο). Όπως φαίνεται από το σχήμα το Γ έχει μεγαλύτερη απομάκρυνση από το Δ. Άρα το Δ θα κινηθεί ώστε να την αποκτήσει (προς τα πάνω) Υποθέτουμε ότι t=0 το σημείο Ο αρχίζει να ταλαντώνεται με U>0

22 Κάθε μόριο ακολουθεί στην κίνηση το προηγούμενο
Προσδιορισμός της φοράς ταλάντωσης διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου Κάθε μόριο ακολουθεί στην κίνηση το προηγούμενο H φορά κίνησης του Γ καθορίζεται από την απομάκρυνση του Δ (προηγούμενο σημείο). Όπως φαίνεται από το σχήμα το Δ έχει μικρότερη απομάκρυνση από το Γ. Άρα το Γ θα κινηθεί ώστε να την αποκτήσει (προς τα κάτω) Υποθέτουμε ότι t=0 το σημείο Ο αρχίζει να ταλαντώνεται με U>0

23 της φοράς ταλάντωσης διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου
Προσδιορισμός της φοράς ταλάντωσης διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου Για τη φορά κίνησης ενός μορίου Προσέχουμε μεταξύ ποιων μορίων (που είναι σε ακραίες θέσεις) βρίσκεται. Το μόριο θα εκτελέσει όμοια κίνηση με το μόριο που προηγείται

24

25

26 ΚΥΜΑΤΑ Τρέχοντα Στάσιμα (διαδίδονται μετακινούμενα στο χώρο)
(εγκλωβίζονται ανάμεσα σε δύο σημεία)

27 Εφαρμογές

28 1. Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σε ένα μέσον, εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου που διαταράσσεται, και όχι από το πόσο ισχυρή είναι η διαταραχή Σ - Λ 2. Εγκάρσια ονομάζονται τα κύματα στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος Σ - Λ 3. Κατά τη διάδοση ενός κύματος σ’ ένα ελαστικό μέσο μεταφέρεται ενέργεια και ορμή Σ - Λ 4. Μήκος κύματος λ είναι η απόσταση στην οποία διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου Σ - Λ

29 5. Ένα εγκάρσιο μηχανικό κύμα είναι αδύνατο να διαδίδεται στα αέρια
5. Ένα εγκάρσιο μηχανικό κύμα είναι αδύνατο να διαδίδεται στα αέρια Σ - Λ 6. Στα διαμήκη κύματα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος Σ - Λ 7. Στη διεύθυνση διάδοσης ενός αρμονικού κύματος κάποια σημεία του ελαστικού μέσου παραμένουν συνεχώς ακίνητα Σ - Λ 8. Τα διαμήκη μηχανικά κύματα διαδίδονται σε στερεά, υγρά και αέρια Σ - Λ 9. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται από τη συχνότητά του Σ - Λ


Κατέβασμα ppt "Κ Υ Μ Α Τ Ι Κ Η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google