Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υδραυλική ανοικτών αγωγών Υδραυλική ανοικτών αγωγών Επισκόπηση του θέματος και σχόλια Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008, Σούλης 2013 και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υδραυλική ανοικτών αγωγών Υδραυλική ανοικτών αγωγών Επισκόπηση του θέματος και σχόλια Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008, Σούλης 2013 και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υδραυλική ανοικτών αγωγών Υδραυλική ανοικτών αγωγών Επισκόπηση του θέματος και σχόλια Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008, Σούλης 2013 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου (βλπ βασικές σημειώσεις από Διαφάνειες), 2014

2

3

4 │dy/dx │ <1 (Δημητρίου, 1988) Υδροστατική διανομή πιέσεων, αμελητέες κατακόρυφες κινήσεις Ισχύς της εξίσωσης του Manning για τη διατμητική τάση στερεού ορίου με βάση όμως την κλίση της γραμμής ενέργειας Σχόλιο: Στη ΒΜΡ η κλίση πυθμένα, στάθμης ελεύθερης επιφανείας αλλά και γραμμής ενέργειας δε συμπίπτουν.

5 Γενική εξίσωση: Ενέργειας σε διάφορες μορφές Μορφή καμπύλης στάθμης (βλπ πίνακες) Ισχύς εξίσωσης Manning σε διατομή μόνο που αντί της κλίσης πυθμένας θέτω την κλίση γραμμής ενέργειας Μέση κλίση της γραμμής ενέργειας μεταξύ δύο τμημάτων Δύο βασικές περιπτώσεις προβλημάτων: – Γνωστό υψόμετρο και ΔL, άγνωστο το ανάντη (ή κατάντη υψόμετρο) – Γνωστά δύο υψόμετρα και άγνωστο το μήκος ΔL (θέμα)

6 Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή

7 Σχήμα: Σχήμα: Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή

8

9 Για L= dx → 0

10 Μορφή καμπύλης Γιατί? Βλπ επόμενη διαφάνεια Προτιμώ τη σύγκριση με βάθη ροής και όχι με τις κλίσεις

11 Δύο ειδών διατομές Τύπου β Τύπου β δύο λύσεις βάθους ροής για δεδομένη παροχή Τύπου α Τύπου α μία βάθους ροής για δεδομένη παροχή, όσο αυξάνει το βάθος ροής αυξάνει η υδραυλική διοχετευτικότητα και η παροχή

12 S 0 (κλίση πυθμένα) > S f

13

14 Προφίλ Για να δω αν υπάρχει κατάπτωση η ανύψωση ε.ε. συγκρίνω τον αριθμητή και τον παρανομαστή. Ο όρος S 0 αναφέρεται στην κλίση και είναι ίσιος με την κλίση ομοιόμορφης ροής. Ο όρος S f στις πραγματικές απώλειες ενέργειας Έλεγχος κρίσιμης ροής στον παρανομαστή (πραγματική) Προτιμώ τη χρήση πινάκων

15 Μεθοδολογία με πίνακες Αν Πρώτα τσεκάρω την κλίση. Αν είχαμε ροή ομοιόμορφη (υπόθεση δεν συμβαίνει πάντα, αποκλειστικά για έλεγχο κλίσης) η ροή θα ήταν υποκρίσιμη, υπερκρίσιμη ή κρίσιμη? Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της οριζόντιας και της αντίστροφης κλίσης που είναι καλό να αποφεύγονται για μεγάλα μήκη Αφού προσδιορίσω την καμπύλη (γράμμα) τότε με βάση τις πραγματικές συνθήκες ελέγχω το πραγματικό βάθος ροής με βάση τους πίνακες και αντιστοιχώ τον αριθμό

16 Προσδιορισμός ομοιόμορφου βάθους από εξίσωση Manning Προσδιορισμός κρίσιμου βάθους από την εξίσωση Fr =1 Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν αυτά τα βάθη, δεν σημαίνει όμως ότι στην περιοχή όπου μελετώ θα εμφανιστούν αυτά (δηλαδή «μπορεί να μην συμβαίνουν»)

17 Τσακίρης και Παπαθανασιαδης, 2011

18 Σακκάς, 1988

19

20 Θέμα, Μ2

21

22

23 θέμα

24 Πάντα θετική, δηλαδή, πτώση Παπανικολάου, 2008

25

26 Υποκρίσημη ροή: Από κατάντη σε ανάντη (θέμα) εφόσον Υποκρίσημη ροή: Από κατάντη σε ανάντη (θέμα) εφόσον (τα κύματα βαρύτητας μετακινούνται και ανάντη και κατάντη, ‘φορείς πληροφοριών’) Υπερκρίσιμη ροή: Από ανάντη σε κατάντη. «Η υπερκρίσιμη ροή δε γνωρίζει τη συμβαίνει κατάντη αυτής» Υπερκρίσιμη ροή: Από ανάντη σε κατάντη. «Η υπερκρίσιμη ροή δε γνωρίζει τη συμβαίνει κατάντη αυτής» (τα κύματα βαρύτητας μετακινούνται μόνο κατάντη)

27 Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή

28 Διάφορες φόρμουλες Ειδική ενέργειαΕνέργεια

29 Ασκησιολογικά – Όταν γνωρίζω τα βάθη ροής, η μπορώ να υποθέσω μεταξύ αρχικού και τελικού και ζητούνται τα μήκη L – Εύκολη εφαρμογή σε θέμα – Μόνο για πρισματικούς αγωγούς

30 Σούλης, 2015

31

32

33 Εκτίμηση μέσης κλίσης

34

35

36

37 Ύλη: Μέθοδος που κατ αρχήν πρέπει να μάθουμε ανάντη

38 Για αποφυγή αρνητικών πρόσημων (1) ανάντη (2) κατάντη

39

40 Θέμα, Μ2 θέμα

41

42 Σύνταξη άσκησης, Χρυσάνθου Βλ. Καθ.

43

44 Vc=Q/(B*hc)=q/hc Ισχύει: hn>hc κλίση ήπια (Μ) δηλαδή αν ήταν ροή ομοιόμορφη αυτή θα ήταν υποκρίσιμη Aπό την εκφώνηση η ροή αρχικά ομοιόμορφη. Εφόσον έχουμε πτώση θεωρητικά στο χείλος πτώσεις θα είχαμε κρίσιμη ροή. Επομένως, η ροή είναι μεταξύ της ομοιόμορφης και της κρίσιμης άρα καμπύλη Μ2.

45 hc

46


Κατέβασμα ppt "Υδραυλική ανοικτών αγωγών Υδραυλική ανοικτών αγωγών Επισκόπηση του θέματος και σχόλια Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008, Σούλης 2013 και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google