Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγκίνηση και Νόηση ΙΙΙ Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγκίνηση και Νόηση ΙΙΙ Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Συγκίνηση και Νόηση ΙΙΙ Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

3 Σύγχρονες θεωρίες αποτίμησης (appraisal theories) Γενικά: οι συγκινήσεις δεν είναι καταστάσεις αλλά διεργασίες που επιφέρουν αλλαγές σε διάφορα υποσυστήματα ή συστατικά στοιχεία του οργανισμού Γενικά: οι συγκινήσεις δεν είναι καταστάσεις αλλά διεργασίες που επιφέρουν αλλαγές σε διάφορα υποσυστήματα ή συστατικά στοιχεία του οργανισμού Συστατικά στοιχεία: Συστατικά στοιχεία:  Αποτίμηση: περιβάλλοντος και αλληλεπίδρασης του οργανισμού με αυτό  Κινητοποίηση: τάση για δράση ή άλλες μορφές ετοιμότητας για δράση  Κίνηση: εκφραστική και άλλη χρήσιμη συμπεριφορά  Συναίσθημα: υποκειμενική εμπειρία Παράλληλα συγκινησιακά επεισόδια, άμεση απαγωγή (immediate efference) Παράλληλα συγκινησιακά επεισόδια, άμεση απαγωγή (immediate efference)

4 Σύγχρονες θεωρίες αποτίμησης (appraisal theories) Δεν αποτελούν όλες οι θεωρίες που αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός στοιχείου αποτίμησης, π.χ. Ekman, Russell, «θεωρίες αποτίμησης» Δεν αποτελούν όλες οι θεωρίες που αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός στοιχείου αποτίμησης, π.χ. Ekman, Russell, «θεωρίες αποτίμησης» Διαφορές ως προς: Διαφορές ως προς: Τον ορισμό της αποτίμησης (διαδικασία και περιεχόμενο) Τον ορισμό της αποτίμησης (διαδικασία και περιεχόμενο) Τον ρόλο της αποτίμησης και της σχέσης μεταξύ των αλλαγών στην αποτίμηση και τροποποιήσεων των υπολοίπων συστατικών Τον ρόλο της αποτίμησης και της σχέσης μεταξύ των αλλαγών στην αποτίμηση και τροποποιήσεων των υπολοίπων συστατικών Αναγνώριση διατομικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών διαφορών Αναγνώριση διατομικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών διαφορών

5 Σύγχρονες θεωρίες αποτίμησης (appraisal theories) Arnold (1960), Lazarus (1991), Scherer (1984, 2009, 2013), Smith and Ellsworth (1985), Ellsworth (1991, 2013), Frijda (1986, 2007), Roseman (1984, 2013), Oatley and Johnson-Laird (1987), and Clore and Ortony (2000). Arnold (1960), Lazarus (1991), Scherer (1984, 2009, 2013), Smith and Ellsworth (1985), Ellsworth (1991, 2013), Frijda (1986, 2007), Roseman (1984, 2013), Oatley and Johnson-Laird (1987), and Clore and Ortony (2000).

6 Ορισμός και μεταβλητές αποτίμησης Ορισμός αποτίμησης: Ορισμός αποτίμησης: Διαδικασία που εντοπίζει και υπολογίζει τη σημασία του περιβάλλοντος ως προς την ευημερία (ικανοποίηση ή παρεμπόδιση αναγκών, δεσμών, αξιών, τρεχόντων στόχων και πεποιθήσεων) Διαδικασία που εντοπίζει και υπολογίζει τη σημασία του περιβάλλοντος ως προς την ευημερία (ικανοποίηση ή παρεμπόδιση αναγκών, δεσμών, αξιών, τρεχόντων στόχων και πεποιθήσεων) Κριτήρια ή μεταβλητές αποτίμησης (μη εξαντλητικός κατάλογος) Κριτήρια ή μεταβλητές αποτίμησης (μη εξαντλητικός κατάλογος) Σχετικότητα και συμβατότητα στόχων Σχετικότητα και συμβατότητα στόχων Βαθμός βεβαιότητας Βαθμός βεβαιότητας Συντελεστής (εαυτός, άλλος, απρόσωπες περιστάσεις) Συντελεστής (εαυτός, άλλος, απρόσωπες περιστάσεις) Δυνατότητα αντίδρασης ή ελέγχου Δυνατότητα αντίδρασης ή ελέγχου Η διαδικασία της αποτίμησης δίνει μία αξία στις μεταβλητές αυτές Η διαδικασία της αποτίμησης δίνει μία αξία στις μεταβλητές αυτές Π.χ. κάποιος βλέπει τον γείτονά του (συντελεστής) ως αιτία για το ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί (ασυμβατότητα στόχων) και δεν είναι σίγουρος (αβεβαιότητα) ότι μπορεί να κάνει κάτι για να το αλλάξει αυτό (αδυναμία ελέγχου) Π.χ. κάποιος βλέπει τον γείτονά του (συντελεστής) ως αιτία για το ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί (ασυμβατότητα στόχων) και δεν είναι σίγουρος (αβεβαιότητα) ότι μπορεί να κάνει κάτι για να το αλλάξει αυτό (αδυναμία ελέγχου)

7 Μηχανισμός αποτίμησης Προσδιορισμός των υποκείμενων μηχανισμών και των αναπαραστάσεών τους και του βαθμού της αυτοματοποίησής τους Προσδιορισμός των υποκείμενων μηχανισμών και των αναπαραστάσεών τους και του βαθμού της αυτοματοποίησής τους Διπλός τρόπος: α) μηχανισμός βασισμένος σε κανόνες- απευθείας υπολογισμός της αξίας μίας ή δύο αξιών και β) συνειρμικός ή σχηματικός μηχανισμός -ενεργοποίηση μαθημένων συσχετισμών μεταξύ αναπαραστάσεων ερεθισμάτων και προηγούμενα αποθηκευμένων αποτελεσμάτων αποτίμησης (ατομικές αξίες ή σχήματα) Διπλός τρόπος: α) μηχανισμός βασισμένος σε κανόνες- απευθείας υπολογισμός της αξίας μίας ή δύο αξιών και β) συνειρμικός ή σχηματικός μηχανισμός -ενεργοποίηση μαθημένων συσχετισμών μεταξύ αναπαραστάσεων ερεθισμάτων και προηγούμενα αποθηκευμένων αποτελεσμάτων αποτίμησης (ατομικές αξίες ή σχήματα) Τριπλός τρόπος: γ) αισθησιοκινητικός μηχανισμός – ενεργοποίηση μη μαθημένων συσχετισμών μεταξύ αισθητηριακών χαρακτηριστικών, ηδονικών αισθημάτων και κινητικών απαντήσεων (π.χ. το ταρακούνημα του σεισμού, δυσάρεστα αισθήματα και σύσπαση των μυών) Τριπλός τρόπος: γ) αισθησιοκινητικός μηχανισμός – ενεργοποίηση μη μαθημένων συσχετισμών μεταξύ αισθητηριακών χαρακτηριστικών, ηδονικών αισθημάτων και κινητικών απαντήσεων (π.χ. το ταρακούνημα του σεισμού, δυσάρεστα αισθήματα και σύσπαση των μυών)

8 Επιδράσεις της αποτίμησης Η αποτίμηση πυροδοτεί και διαφοροποιεί τα συγκινησιακά επεισόδια μέσω των αλλαγών που επιφέρει στα άλλα συστατικά, αλλά δε σημαίνει απαραίτητα πως η αποτίμηση είναι αναγκαία για την αλλαγή των υπολοίπων συστατικών Η αποτίμηση πυροδοτεί και διαφοροποιεί τα συγκινησιακά επεισόδια μέσω των αλλαγών που επιφέρει στα άλλα συστατικά, αλλά δε σημαίνει απαραίτητα πως η αποτίμηση είναι αναγκαία για την αλλαγή των υπολοίπων συστατικών Καθορίζει όμως την ένταση και την ποιότητα των τάσεων για δράση, των φυσιολογικών αλλαγών, της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων Καθορίζει όμως την ένταση και την ποιότητα των τάσεων για δράση, των φυσιολογικών αλλαγών, της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων Η αποτίμηση δεν παραμένει αυτόματη, αλλά αποτελεί το βασικό πυρήνα του συναισθήματος (feeling) Η αποτίμηση δεν παραμένει αυτόματη, αλλά αποτελεί το βασικό πυρήνα του συναισθήματος (feeling) Δεδομένου ότι η αποτίμηση αφορά πολλές μεταβλητές και μπορεί αυτές να είναι πάνω από μία για κάθε επεισόδιο, τότε η συγκινησιακή εμπειρία διαφοροποιείται ιδιαίτερα και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο διατομικά, διαπολιτισμικά και αναπτυξιακά. Δεδομένου ότι η αποτίμηση αφορά πολλές μεταβλητές και μπορεί αυτές να είναι πάνω από μία για κάθε επεισόδιο, τότε η συγκινησιακή εμπειρία διαφοροποιείται ιδιαίτερα και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο διατομικά, διαπολιτισμικά και αναπτυξιακά.

9 Διαφοροποιήσεις που προκαλεί/εξηγεί η αποτίμηση Διατομικές διαφορές συγκινησιακών αντιδράσεων = διαφορές στην αποτίμηση των συμβάντων ως προς το καινοφανές, τη συμβατότητα στόχων, κλπ. Διατομικές διαφορές συγκινησιακών αντιδράσεων = διαφορές στην αποτίμηση των συμβάντων ως προς το καινοφανές, τη συμβατότητα στόχων, κλπ. Ψυχικές διαταραχές = χρόνια δυσλειτουργικές αποτιμήσεις Ψυχικές διαταραχές = χρόνια δυσλειτουργικές αποτιμήσεις Διαπολιτισμικές διαφορές=διαφορές στα σχήματα της αποτίμησης (π.χ. συντελεστής: Ιάπωνες-εαυτός-ντροπή vs Αμερικανοί-άλλοι-θυμός) Διαπολιτισμικές διαφορές=διαφορές στα σχήματα της αποτίμησης (π.χ. συντελεστής: Ιάπωνες-εαυτός-ντροπή vs Αμερικανοί-άλλοι-θυμός) Αναπτυξιακές διαφορές=στα νεογέννητα παρούσες οι αποτιμήσεις εγγενούς σθένους και απαιτείται γνωστική αναδιοργάνωση περίπου στους 9 μήνες ως προς την αποτίμηση του προσδοκώμενου ή μη για να υπάρξουν αντιδράσεις έκπληξης ή αργότερα ως προς την αποτίμηση του συντελεστή, για να διαφοροποιήσει τις γενικευμένες αντιδράσεις δυσφορίας, σε αντιδράσεις λύπης και θυμού. Αναπτυξιακές διαφορές=στα νεογέννητα παρούσες οι αποτιμήσεις εγγενούς σθένους και απαιτείται γνωστική αναδιοργάνωση περίπου στους 9 μήνες ως προς την αποτίμηση του προσδοκώμενου ή μη για να υπάρξουν αντιδράσεις έκπληξης ή αργότερα ως προς την αποτίμηση του συντελεστή, για να διαφοροποιήσει τις γενικευμένες αντιδράσεις δυσφορίας, σε αντιδράσεις λύπης και θυμού.

10 Ως προς τις μεταβλητές/περιεχόμενο της αποτίμησης Ως προς τις μεταβλητές/περιεχόμενο της αποτίμησης Σταθερές μεταβλητές: α) σχετικότητα στόχου, β) συμβατότητα στόχου, γ) βεβαιότητα, δ) δυνατότητα διαχείρισης ή ελέγχου και ε) συντελεστής ή αιτία Σταθερές μεταβλητές: α) σχετικότητα στόχου, β) συμβατότητα στόχου, γ) βεβαιότητα, δ) δυνατότητα διαχείρισης ή ελέγχου και ε) συντελεστής ή αιτία Επιπλέον μεταβλητές: Επιπλέον μεταβλητές:  Καινοφανές (Roseman, Spindel, & Jose, 1990; Scherer, 1984; Smith & Ellsworth, 1985)  Εγγενές σθένος (Frijda, 1986; Scherer, 1984; Smith & Ellsworth, 1985)  Κανόνας ή συμβατότητα με τον εαυτό (Scherer, 1984) Διαφορές μεταξύ των σύγχρονων θεωριών αποτίμησης

11 Geneva Emotion Wheel - GEW

12 Ως προς το είδος των μεταβλητών της αποτίμησης Ως προς το είδος των μεταβλητών της αποτίμησης Κατηγορικές μεταβλητές: διακριτός αριθμός αξιών που μπορεί να λάβει (π.χ. Lazarus συμβατότητα στόχων=συμβατότητα ή μη συμβατότητα) Κατηγορικές μεταβλητές: διακριτός αριθμός αξιών που μπορεί να λάβει (π.χ. Lazarus συμβατότητα στόχων=συμβατότητα ή μη συμβατότητα) Διαστάσεις: δυνητικά άπειρος αριθμός αξιών (Ellsworth, 1991; Scherer, 1984) (π.χ. απόλυτη συμβατότητα έως απόλυτη ασυμβατότητα) Διαστάσεις: δυνητικά άπειρος αριθμός αξιών (Ellsworth, 1991; Scherer, 1984) (π.χ. απόλυτη συμβατότητα έως απόλυτη ασυμβατότητα) Διαστάσεις με σταθερά σημεία: συγκεκριμένος αριθμός αξιών (e.g., Roseman, 1996) Διαστάσεις με σταθερά σημεία: συγκεκριμένος αριθμός αξιών (e.g., Roseman, 1996) Αριθμός μεταβλητών Χ Αριθμός αξιών = Αριθμός συγκινήσεων που εξηγούνται Αριθμός μεταβλητών Χ Αριθμός αξιών = Αριθμός συγκινήσεων που εξηγούνται (π.χ. 2 μεταβλητές [συντελεστής Χ συμβατότητα] Χ 2 αξίες [εγώ, άλλοι] [συμβατότητα, μη συμβατότητα] = 4 συγκινήσεις (π.χ. 2 μεταβλητές [συντελεστής Χ συμβατότητα] Χ 2 αξίες [εγώ, άλλοι] [συμβατότητα, μη συμβατότητα] = 4 συγκινήσεις Διαφορές μεταξύ των σύγχρονων θεωριών αποτίμησης

13

14 Ως προς τη φύση του μηχανισμού της αποτίμησης Ως προς τη φύση του μηχανισμού της αποτίμησης Μηχανισμός βασισμένος σε κανόνες – μη αυτόματος – εννοιολογικές κωδικοποιήσεις Μηχανισμός βασισμένος σε κανόνες – μη αυτόματος – εννοιολογικές κωδικοποιήσεις Συνειρμικός ή σχηματικός μηχανισμός – αυτόματος – αντιληπτικές κωδικοποιήσεις Συνειρμικός ή σχηματικός μηχανισμός – αυτόματος – αντιληπτικές κωδικοποιήσεις Αισθησιοκινητικός μηχανισμός – αυτόματος – αισθητηριακές κωδικοποιήσεις Αισθησιοκινητικός μηχανισμός – αυτόματος – αισθητηριακές κωδικοποιήσεις Διαφορές μεταξύ των σύγχρονων θεωριών αποτίμησης

15 Ως προς τη φύση του μηχανισμού της αποτίμησης Ως προς τη φύση του μηχανισμού της αποτίμησης Εμπειρικός έλεγχος: θα μπορούσε ο μηχανισμός κανόνων να λειτουργεί επίσης και αυτόματα, ενώ ο συνειρμικός να επεξεργάζεται επίσης και εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις; Εμπειρικός έλεγχος: θα μπορούσε ο μηχανισμός κανόνων να λειτουργεί επίσης και αυτόματα, ενώ ο συνειρμικός να επεξεργάζεται επίσης και εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις; Η αύξηση της εξάσκησης οδηγεί σε αύξηση της αυτοματοποίησης, άρα πιθανόν η αποτίμηση των περισσότερων μεταβλητών να γίνεται αυτόματα Η αύξηση της εξάσκησης οδηγεί σε αύξηση της αυτοματοποίησης, άρα πιθανόν η αποτίμηση των περισσότερων μεταβλητών να γίνεται αυτόματα Όλοι οι μηχανισμοί μπορούν πιθανόν να αποτιμήσουν όλου του είδους τις μεταβλητές Όλοι οι μηχανισμοί μπορούν πιθανόν να αποτιμήσουν όλου του είδους τις μεταβλητές Η αποτίμηση των μεταβλητών γίνεται μεν παράλληλα, οι προκαταρκτικές αξίες όμως που αποδίδονται σε αυτές γίνεται σειριακά Η αποτίμηση των μεταβλητών γίνεται μεν παράλληλα, οι προκαταρκτικές αξίες όμως που αποδίδονται σε αυτές γίνεται σειριακά Νευρικό υπόστρωμα: αμυγδαλή (καινοφανές, εγγενές σθένος, σχετικότητα σθένους) πιθανόν όμως και άλλες δομές να εμπλέκονται Νευρικό υπόστρωμα: αμυγδαλή (καινοφανές, εγγενές σθένος, σχετικότητα σθένους) πιθανόν όμως και άλλες δομές να εμπλέκονται Διαφορές μεταξύ των σύγχρονων θεωριών αποτίμησης

16 Από την αποτίμηση στην συγκίνηση: Από την αποτίμηση στην συγκίνηση: Οι αξίες της αποτίμησης ενοποιούνται σε ένα πρότυπο (αναπάρασταση) που θα καθορίσει το είδος της συγκίνησης που θα βιωθεί και αυτό με τη σειρά του θα καθορίσει τις αξίες των άλλων συστατικών (συμπεριφορά, φυσιολογική αντίδραση, κλπ) (Lazarus) Οι αξίες της αποτίμησης ενοποιούνται σε ένα πρότυπο (αναπάρασταση) που θα καθορίσει το είδος της συγκίνησης που θα βιωθεί και αυτό με τη σειρά του θα καθορίσει τις αξίες των άλλων συστατικών (συμπεριφορά, φυσιολογική αντίδραση, κλπ) (Lazarus) Άμεση παράλληλη επίδραση της αξίας της αποτίμησης στα άλλα συστατικά στοιχεία, χωρίς τη διαμεσολάβηση αναπαράστασης (Ellsworth, 1991; Scherer, 2009) ή εναλλακτικά μέσω του κινητοποιητικού συστατικού και στη συνέχεια στο σωματικό, κινητικό και συναισθηματικό συστατικό (Frijda) Άμεση παράλληλη επίδραση της αξίας της αποτίμησης στα άλλα συστατικά στοιχεία, χωρίς τη διαμεσολάβηση αναπαράστασης (Ellsworth, 1991; Scherer, 2009) ή εναλλακτικά μέσω του κινητοποιητικού συστατικού και στη συνέχεια στο σωματικό, κινητικό και συναισθηματικό συστατικό (Frijda) Συναίσθημα (Ellsworth, 1991, Frijda, 2007 and Scherer, 2004) = ενοποίηση κάποιων ή όλων των άλλων συστατικών στοιχείων Συναίσθημα (Ellsworth, 1991, Frijda, 2007 and Scherer, 2004) = ενοποίηση κάποιων ή όλων των άλλων συστατικών στοιχείων [Ποιες πτυχές κάθε συστατικού αναπαρίστανται, ο βαθμός βαρύτητας καθενός στον προσδιορισμό της συναισθηματικής εμπειρίας και κατά πόσο η εμπειρία τους είναι ολιστική ή διακριτή] [Ποιες πτυχές κάθε συστατικού αναπαρίστανται, ο βαθμός βαρύτητας καθενός στον προσδιορισμό της συναισθηματικής εμπειρίας και κατά πόσο η εμπειρία τους είναι ολιστική ή διακριτή] Διαφορές μεταξύ των σύγχρονων θεωριών αποτίμησης

17 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑΣ

18 Θεωρητική Συζήτηση Δαρβίνος (1872): εξελικτικά τυποποιημένη έκφραση/οικουμενική αναγνώριση Δαρβίνος (1872): εξελικτικά τυποποιημένη έκφραση/οικουμενική αναγνώριση Περιβαλλοντιστές ανθρωπολόγοι: Μ.Μ.Ε. Περιβαλλοντιστές ανθρωπολόγοι: Μ.Μ.Ε. Νευροπολιτισμική θεωρία (Ekman, 1994): κανόνες εκδήλωσης Νευροπολιτισμική θεωρία (Ekman, 1994): κανόνες εκδήλωσης Κανόνες αποκωδικοποίησης (Buck, 1994) Κανόνες αποκωδικοποίησης (Buck, 1994)

19 Έρευνες Συγκινησιακού Πλαισίου Μονοαισθητήριο πλαίσιο Μονοαισθητήριο πλαίσιο  Κυριαρχία στοιχείου πλαισίου (Goodenough & Tinker, 1931, Frijda, 1958)  Ενίσχυση σε συμβατό/μείωση σε αντιφατικό πλαίσιο (Watson, 1972; Knudsen & Muzekari, 1983; Wallbott, 1988, Nakamura et al., 1990)  Κυριαρχία προσώπου: κατάσταση ασύμβατη με ημιφυσικές πληροφορίες προσώπου (Carroll & Russell, 1996) Διαισθητήριο πλαίσιο [προσωδία]: Διαισθητήριο πλαίσιο [προσωδία]:  Επίδραση συμβατότητας και ασυμβατότητας της συγκινησιακής προσωδίας στην αναγνώριση των συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου (Massaro, 1996; de Gelder & de Vroomen, 2000; Dolan et al., 2007)

20 Θέση του προβλήματος Αντικρουόμενα ευρήματα προηγούμενων ερευνών Αντικρουόμενα ευρήματα προηγούμενων ερευνών Μεθοδολογικά ζητήματα Μεθοδολογικά ζητήματα  Στατικά Ερεθίσματα (Ekman, O’Sullivan & Matsumoto 1991)  Κλειστή λίστα όρων (Russell, 1997) Φύση Μηχανισμού Αναγνώρισης Φύση Μηχανισμού Αναγνώρισης  Προγνωστικός μηχανισμός: αντιληπτικό φορτίο εκφράσεων (de Gelder & Vroomen, 2000)  Πιθανοκρατική γνωστική επεξεργασία σημασιολογικού περιεχομένου (Massaro & Cohen, 2000)

21 Massaro & Cohen, 2000 Σχηματική αναπαράσταση των τριών επιπέδων επεξεργασίας που εμπλέκονται στην αντίληψη της διαισθητήριας πληροφορίας. Η ακουστική πληροφορία αναπαρίσταται ως Aj και η οπτική ως Vi. Η επεξεργασία αξιολόγησης [evaluation] μεταβάλει τις πηγές πληροφορίας σε ψυχολογικές αξίες, οι οποίες αναπαρίστανται από τους δείκτες j και i, και στη συνέχεια αυτές ενοποιούνται [integration] δίνοντας ένα βαθμό υποστήριξης, Sk, για κάθε εναλλακτική ακουστική πληροφορία k. Η λήψη απόφασης [decision] καταγράφει το αποτέλεσμα της ενοποίησης σε εναλλακτικές αποκρίσεις, Rk

22 Υποθέσεις της έρευνας Κυριαρχία πληροφορίας των εκφράσεων προσώπου Κυριαρχία πληροφορίας των εκφράσεων προσώπου (Nakamura, Buck & Kenny, 1990; Wallbot, 1988; Knudsen & Muzekari, 1983; Watson, 1972) (Nakamura, Buck & Kenny, 1990; Wallbot, 1988; Knudsen & Muzekari, 1983; Watson, 1972) Επιδράσεις ασυμβατότητας Επιδράσεις ασυμβατότητας (Fernandez-Dols, Wallbott & Sanchez 1991, Nakamura, Buck & Kenny, 1990; Wallbott, 1988; Knudsen & Muzekari, 1983; Watson, 1972; Goodenough & Tinker, 1931), και όχι συμβατότητας (de Gelder & Vroomen, 2000). (Fernandez-Dols, Wallbott & Sanchez 1991, Nakamura, Buck & Kenny, 1990; Wallbott, 1988; Knudsen & Muzekari, 1983; Watson, 1972; Goodenough & Tinker, 1931), και όχι συμβατότητας (de Gelder & Vroomen, 2000). Κανόνες αποκωδικοποίησης (Buck, 1994) : Κανόνες αποκωδικοποίησης (Buck, 1994) : α) μικρότερη συχνότητα στην καθημερινή ζωή (Watson, 1972) και α) μικρότερη συχνότητα στην καθημερινή ζωή (Watson, 1972) και β) επανερμηνεία πλαισιακής συνθήκης και όχι υπερίσχυση του ερεθίσματος πλαισίου (Wallbott, 1988). β) επανερμηνεία πλαισιακής συνθήκης και όχι υπερίσχυση του ερεθίσματος πλαισίου (Wallbott, 1988). Κόστος στο χρόνο απόκρισης των ασύμβατων συνθηκών Κόστος στο χρόνο απόκρισης των ασύμβατων συνθηκών

23 Επίδραση Διαισθητήριου Πλαισίου 1η Μελέτη

24 Μεθοδολογικές επιλογές Στρεσογόνος παράγοντας: 2 Πειραματικές Ομάδες (Απ.Χρ.- 2Sec) Στρεσογόνος παράγοντας: 2 Πειραματικές Ομάδες (Απ.Χρ.- 2Sec) Συλλογή δεδομένων για τον αριθμό, το είδος της λανθασμένης αναγνώρισης και τους χρόνους απόκρισης Συλλογή δεδομένων για τον αριθμό, το είδος της λανθασμένης αναγνώρισης και τους χρόνους απόκρισης Μέθοδος Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες 48 άτομα: 29 γυναίκες/19 άνδρες, 18-43 ετών (μ.ο 23,4). 48 άτομα: 29 γυναίκες/19 άνδρες, 18-43 ετών (μ.ο 23,4). Δύο ισάριθμες ομάδες: Δύο ισάριθμες ομάδες:  Απ.Χρ: 13 γυναίκες/11 άνδρες, 18-39 ετών (μ.ο. 23,3)  2Sec: 16 γυναίκες/8 άνδρες, 18-43 ετών (μ.ο. 23,5)

25 Οπτικά Ερεθίσματα Χαρά: 50% Έκπληξη: 33% Λύπη, Φόβος: 25% p=.000

26 Ακουστικά Ερεθίσματα

27 Μέθοδος Υλικό: Υλικό:  96 διαισθητήριες «σκηνές»: 2 sec (+ Χ: 250 msec)  4 συνθήκες συμβατών ζευγών (φωτ./πρότ.): 1. χαρά/ χαρά 3. φόβος/φόβος, 2. λύπη/λύπη 4. έκπληξη/έκπληξη  4 συνθήκες αντιφατικών ζευγών (φωτ./πρότ.):  Αντιθετικότητα: 1.χαρά/λύπη 2. λύπη/χαρά  Ομοιότητα ημιφυσικών χαρ/κών: 3. φόβος/έκπληξη 4.έκπληξη/φόβος Λογισμικό προβολής ερεθισμάτων και καταγραφής είδους και χρόνου απόκρισης Λογισμικό προβολής ερεθισμάτων και καταγραφής είδους και χρόνου απόκρισης

28 Διαδικασία Δοκιμαστικό τεστ (8 εκφράσεις/7 προτάσεις) Δοκιμαστικό τεστ (8 εκφράσεις/7 προτάσεις) Ποια συγκίνηση εκφράζεται στο πρόσωπο; Ποια συγκίνηση εκφράζεται στο πρόσωπο; Χρόνος απόκρισης: Απ.Χρ=απεριόριστος, 2Sec=δύο δευτερόλεπτα Χρόνος απόκρισης: Απ.Χρ=απεριόριστος, 2Sec=δύο δευτερόλεπτα Τυχαία και σταθερή σειρά προβολής ερεθισμάτων Τυχαία και σταθερή σειρά προβολής ερεθισμάτων Κινητική απάντηση: κλειστή, αλλά διευρυμένη, λίστα όρων (χαρά, λύπη, φόβος, έκπληξη, θυμός, αηδία) Κινητική απάντηση: κλειστή, αλλά διευρυμένη, λίστα όρων (χαρά, λύπη, φόβος, έκπληξη, θυμός, αηδία)

29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30 Κυριαρχία Συγκινησιακών Εκφράσεων *** p<.001 για όλα τα είδη πλαισίου και συγκινησιακών εκφράσεων ***

31 Επίδραση Ασύμβατου Πλαισίου R.M. Anova [2 (Σ/Α) Χ 4 (Χ/Λ/Φ/Ε) Χ 2(S/Α) Χ 2 (ΑΠ.ΧΡ.-2SEC)] Πλαίσιο (Συμβατό-Αντιφατικό) (Bonferroni): mean dif.=.066, p=.000 Paired Samples T-test: ** p<.005, *** p<.001 Είδος Έκφρασης: Χαρά Λύπη/Έκπληξη, p<.05 Πλαίσιο Χ Είδος Έκφρασης: p=μ.σ.σ. *** * *

32 Επίδραση Στρεσογόνου Παράγοντα Πειραματική Ομάδα (Απ.Χρ.-2SEC) (Bonferroni): mean dif.=-.053, p=.032 [Πειραματική Ομάδα Χ Πλαίσιο] & [Πειραματική Ομάδα Χ Είδος Εκφράσεων] & [Πειρ. Ομ. Χ Πλαίσιο Χ Είδος Εκφράσεων]: p=.μ.σ.σ. One-Way Anova: Συμβατό πλαίσιο (2 Sec-Απ.Χρ.): F(1,46)=12.989, p=.001 Paired Samples T-test: ** p<.005 Αντιφατικό πλαίσιο (2 Sec-Απ.Χρ.): p=μ.σ.σ * *

33 Επίδραση Πλαισίου στο Είδος Λανθασμένης Αναγνώρισης Paired samples T-test: 1. stroop απαντήσεις (συμβατό-αντιφατικό πλαίσιο) t(23)=-3.004, std.dev.=.140, p=.006 2. άλλες λανθασμένες απαντήσεις (συμβατό-αντιφατικό πλαίσιο) t(23)=-2.838, std.dev.=.100, p=.009 Paired samples T-test: 1. stroop απαντήσεις (συμβατό-αντιφατικό πλαίσιο) t(23)=-2.879, std.dev.=.192, p=.010 2. άλλες λανθασμένες απαντήσεις (συμβατό-αντιφατικό πλαίσιο) t(23)=-.832, std.dev.=.066, p=μ.σ.σ * * *

34 Επίδραση Πλαισίου στο Είδος Λανθασμένης Αναγνώρισης

35 Επίδραση Πλαισίου στο Χρόνο Απόκρισης R.M. Anova [2 (Σ/Α) Χ 4 (Χ/Λ/Φ/Ε)] Πλαίσιο: F(1,23)=6.643, p=.017. Είδος Εκφράσεων: F(2.263,52.039)=3.991, p=.020 Πλαίσιο Χ Είδος Εκφράσεων: p=μ.σ.σ. Paired Samples T-test συμβατό<αντιφατικό (χαρά, λύπη), * p<0.05 R.M. Anova [2 (Σ/Α) Χ 4 (Χ/Λ/Φ/Ε)] Πλαίσιο: F(1,23)=6.120, p=.021 Είδος Εκφράσεων: F(3,69)=4.935, p=.004 Πλαίσιο Χ Είδος Εκφράσεων: p=μ.σ.σ. Paired Samples T-test συμβατό<αντιφατικό (χαρά, λύπη), * p<0.05 * * * *

36 Συμπεράσματα Κυριαρχία εκφράσεων προσώπου (Knudsen & Muzekari, 1983). Κυριαρχία εκφράσεων προσώπου (Knudsen & Muzekari, 1983). Επιδράσεις ασυμβατότητας Επιδράσεις ασυμβατότητας Δράση κανόνων αποκωδικοποίησης (Buck, 1994): Δράση κανόνων αποκωδικοποίησης (Buck, 1994): Συνδυασμοί με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης στην καθημερινή ζωή (Watson, 1972)= Επανερμηνεία Συνδυασμοί με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης στην καθημερινή ζωή (Watson, 1972)= Επανερμηνεία Σύγχυση ημιφυσικών πληροφοριών (Caroll & Russell, 1996) = Κυριαρχία πλαισίου Σύγχυση ημιφυσικών πληροφοριών (Caroll & Russell, 1996) = Κυριαρχία πλαισίου Στρεσογόνος παράγοντας: μη επαρκής επεξεργασία συμβατού και αδυναμία επανερμηνείας ασύμβατου πλαισίου. Στρεσογόνος παράγοντας: μη επαρκής επεξεργασία συμβατού και αδυναμία επανερμηνείας ασύμβατου πλαισίου. Ενδείξεις για γνωστική φύση μηχανισμού αναγνώρισης των εκφράσεων σε πλαίσιο (Massaro & Egan, 1996, Massaro & Cohen, 2000). Ενδείξεις για γνωστική φύση μηχανισμού αναγνώρισης των εκφράσεων σε πλαίσιο (Massaro & Egan, 1996, Massaro & Cohen, 2000).

37 Περιορισμοί Γνωστικός θόρυβος από διευρυμένη λίστα όρων →Ελεύθερη απάντηση Γνωστικός θόρυβος από διευρυμένη λίστα όρων →Ελεύθερη απάντηση Στατικά ερεθίσματα →Δυναμικά Ερεθίσματα Στατικά ερεθίσματα →Δυναμικά Ερεθίσματα Επιδράσεις συμβατότητας → Συνθήκες ελέγχου Επιδράσεις συμβατότητας → Συνθήκες ελέγχου Στρατηγική απομόνωσης ακουστικού ερεθίσματος →Ανάκληση σημασιολογικού περιεχομένου Στρατηγική απομόνωσης ακουστικού ερεθίσματος →Ανάκληση σημασιολογικού περιεχομένου

38 Επίδραση Διαισθητήριου Πλαισίου 2η Μελέτη

39 Μέθοδος Συμμετέχοντες: 23 άτομα, 9 άνδρες/14 γυναίκες, 18-47 ετών (μ.ο. 27,7) Συμμετέχοντες: 23 άτομα, 9 άνδρες/14 γυναίκες, 18-47 ετών (μ.ο. 27,7) Υλικό: Υλικό: Κατασκευή ερεθισμάτων: Κατασκευή ερεθισμάτων:  142 οπτικά δυναμικά ασπρόμαυρα ερεθίσματα  33 προτάσεις-ακουστικά ερεθίσματα <170Hz

40 Οπτικά Ερεθίσματα Συνθήκες Ελέγχου (10 ερεθίσματα): 1024Χ768 fps, 2 sec, 50 στατικά καρέ, 25.000 μsec : Χαρά Λύπη Ουδέτερο

41 Δυναμικά Vs Στατικά Ερεθίσματα R.M. Anova [2 (Σ/Δ) Χ 4 (Χ/Λ/Φ/Ε)] Είδος Ερεθισμάτων: F(1,31)=47.940, p=.000 Paired Samples T-test: * p<.05, ** p<.001, *** p<.001 Είδος Εκφράσεων: F(6,186)=19.723, p=.000 Είδος Ερεθισμάτων Χ Είδος Εκφράσεων: F(6,186)=15.215, p=.000 *** * *

42 Ακουστικά ερεθίσματα

43 Διαισθητήρια Ερεθίσματα 60 διαισθητήρια βίντεο (10Χ2Χ3): 2.240 msec, 1024Χ768 fps, 56 καρέ, 25.000 μsec Δύο συμβατά ζεύγη ΔυναμικάΣτατικά Τέσσερα ασύμβατα ζεύγη ΔυναμικάΣτατικά

44 Μέθοδος Μικρόφωνο με ακουστικά κεφαλής Μικρόφωνο με ακουστικά κεφαλής PxLab-The Psychological Experiments Laboratory (Irtel, 2007). PxLab-The Psychological Experiments Laboratory (Irtel, 2007). Έξι πειραματικά μέρη (blocks) Έξι πειραματικά μέρη (blocks) Εννέα επταψήφιοι αριθμοί, τρεις για κάθε μία από τις δοκιμασίες απόσπασης προσοχής (intertrial intervals). Εννέα επταψήφιοι αριθμοί, τρεις για κάθε μία από τις δοκιμασίες απόσπασης προσοχής (intertrial intervals). Αριθμημένο φύλλο απάντησης (1-6) καταγραφής των ακουστικών ερεθισμάτων της δοκιμασίας Αριθμημένο φύλλο απάντησης (1-6) καταγραφής των ακουστικών ερεθισμάτων της δοκιμασίας

45 Μέθοδος Επεξεργασίας Αποτελεσμάτων Κατηγοριοποίηση σωστών απαντήσεων Βασικοί Όροι, Μη βασικοί όροι, Μικτές απαντήσεις, Συμπεριφορική έκφραση Ουδέτερες εκφράσεις: Απουσία συγκίνησης, ηρεμία νοητικές καταστάσεις Κατηγοριοποίηση λανθασμένων απαντήσεων Stroop, Άλλο Stroop, Άλλο

46 Αποτελέσματα

47 Ουδέτερες Εκφράσεις

48 Κατηγοριοποίηση ελεύθερων απαντήσεων * * * Βασικοί όροι<μη βασικοί όροι: * p<.05

49 Επίδραση Ασύμβατου Πλαισίου R.M. Anova [2 (Ε/Χ/Λ) Χ 2 (S/Α)] Πλαίσιο: F(2,44)=1,613, p=μ.σ.σ. Απάντηση: F(2,44)=6.990, p=.002 ΠλαίσιοΧΑπάντηση: F(4,88)=5.169, p=.001 * *

50 Επίδραση Ασύμβατου Πλαισίου στο Χρόνο Απόκρισης Paired samples T-test: Συνθήκες ελέγχου-ακουστικό πλαίσιο χαράς: t(22)=-2.155, std.dev.=1.862, p=.042 Συνθήκες ελέγχου-ακουστικό πλαίσιο λύπης: t(22)=-1.940, std.dev.=1.953, p=.065 Ακουστικό πλαίσιο χαράς-ακουστικό πλαίσιο λύπης): t(22)=.194, std.dev.=1.163, p=.848 *

51 Συγκινησιακές Εκφράσεις

52 Κατηγοριοποίηση ελεύθερων απαντήσεων * ** * * * * * Άλλες σωστές απαντήσεις<Βασικοί όροι: * p<.05

53 Επίδραση ασύμβατου πλαισίου R.M. Anova [2 (Σ/Δ) Χ 2 (Ε/Χ/Λ) Χ 2 (S/A)] Είδος Ερεθισμάτων: F(1,22)=.531, p=μ.σ.σ. Πλαίσιο: F(2,44)=7.341, p=.002 Paired Samples T-test (συνθήκες ελέγχου/συμβατό πλαίσιο-αντιφατικό πλαίσιο): **p<.005 Είδος Εκφράσεων: F(1,22)=28.089, p=.000 ** ***

54 Επίδραση ασύμβατου πλαισίου στο είδος λανθασμένων απαντήσεων

55 Επίδραση Πλαισίου στο Χρόνο Απόκρισης R.M. Anova [2(Δ/Σ) Χ 3(Ε/Σ/Α) Χ 2(Χ/Λ) Πλαίσιο: F(1.724,37.918)=1.542, p=μ.σ.σ Είδος Ερεθίσματος: F(1,22)=9.804, p=.005 Έκφραση: F(1,22)=44.943, p=.000 Είδος Ερεθίσματος Χ Πλαίσιο: F(2,44)=4.33, p=.019 Είδος Ερεθίσματος Χ Πλαίσιο Χ Έκφραση: F(1.884,41.438)=1.326, p=μ.σ.σ. ***

56 Περιορισμοί Ελεύθερες απαντήσεις: μη κατάλληλο εργαλείο διερεύνησης επιδράσεων στους χρόνους απόκρισης Ελεύθερες απαντήσεις: μη κατάλληλο εργαλείο διερεύνησης επιδράσεων στους χρόνους απόκρισης Ωστόσο ποιοτική διερεύνηση: θετική συσχέτιση χρόνου απόκρισης με μ.ο. λανθασμένων απαντήσεων επανερμηνείας, όχι όμως με stroop απαντήσεις Ωστόσο ποιοτική διερεύνηση: θετική συσχέτιση χρόνου απόκρισης με μ.ο. λανθασμένων απαντήσεων επανερμηνείας, όχι όμως με stroop απαντήσεις

57 Συσχέτιση προσοχής με επίδοση Δυναμικές εκφράσεις Pearson-r Correlations → Προτ. Χαρά → Λύπη/Χαρά: r(23)=.419, p=.047 → → Χαρά/Λύπη :r(23)=.426, p=.043 → Χαρά/Λύπη: r(23)=-.052, p=μ.σ.σ. Προτ.Λύπη: → Χαρά/Λύπη: r(23)=-.052, p=μ.σ.σ. → Λύπη/Χαρά:r(23)=-.036, p=μ.σ.σ. → Λύπη/Χαρά:r(23)=-.036, p=μ.σ.σ. Pearson-r Correlations → Προτ. Χαρά → Χαρά: r(23)=.355, p=μ.σ.σ. → → Λύπη: r(23)=.439, p=.036 → Λύπη: r(23)=-.048, p=.829 → Χαρά: r(23)=-.543, p=.007. Προτ.Λύπη → Λύπη: r(23)=-.048, p=.829 → Χαρά: r(23)=-.543, p=.007.

58 Συμπεράσματα Κυριαρχία εκφράσεων, ανεξάρτητα του είδους ερεθισμάτων Κυριαρχία εκφράσεων, ανεξάρτητα του είδους ερεθισμάτων Επιδράσεις ασυμβατότητας και όχι συμβατότητας: στατικές εκφράσεις λύπης/ δυναμικές εκφράσεις χαράς Επιδράσεις ασυμβατότητας και όχι συμβατότητας: στατικές εκφράσεις λύπης/ δυναμικές εκφράσεις χαράς

59 Επίδραση Μονοαισθητήριου Πλαισίου Τυπική και Τροποποιημένη Εκδοχή Πειράματος Kuleshov

60 Μέθοδος Συμμετέχοντες: 23 άτομα, 9 άνδρες/14 γυναίκες, 18-43 ετών (μ.ο. 25,48) Συμμετέχοντες: 23 άτομα, 9 άνδρες/14 γυναίκες, 18-43 ετών (μ.ο. 25,48) Υλικό: Υλικό: 2 ουδέτερες εκφράσεις 2 ουδέτερες εκφράσεις 16 εκφράσεις χαράς, λύπης, φόβου και έκπληξης 16 εκφράσεις χαράς, λύπης, φόβου και έκπληξης 3 βίντεο πλαισίου 3 βίντεο πλαισίου →48 μονοαισθητήρια βίντεο, 4 sec (+X: 250 msec) →48 μονοαισθητήρια βίντεο, 4 sec (+X: 250 msec) Μικρόφωνο με ακουστικά κεφαλής Μικρόφωνο με ακουστικά κεφαλής PxLab-The Psychological Experiments Laboratory (Irtel, 2007). PxLab-The Psychological Experiments Laboratory (Irtel, 2007). Τέσσερα πειραματικά μέρη Εννέα επταψήφιοι αριθμοί, τρεις για κάθε μία από τις δοκιμασίες απόσπασης προσοχής (φάση 2-3 και 3-4) Τέσσερα πειραματικά μέρη Εννέα επταψήφιοι αριθμοί, τρεις για κάθε μία από τις δοκιμασίες απόσπασης προσοχής (φάση 2-3 και 3-4)

61 Οπτικά Ερεθίσματα:72 Συνθήκες Ελέγχου (18 ερεθίσματα) & 48 Μονοαισθητήρια βίντεο 1024Χ768 fps, 2 sec, 50 στατικά καρέ, 25.000 μsec

62 Τυπική εκδοχή

63 Κατηγοριοποίηση ελεύθερων απαντήσεων R.M. Anova Για όλες τις επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις, p=μ.σ.σ

64 Τροποποιημένη Εκδοχή

65 Κατηγοριοποίηση ελεύθερων απαντήσεων

66 Επίδραση Πλαισίου R.M. Anova [3(M/N/S) X 4(Χ/Λ/Φ/Ε) Χ 2 (S/Α) Πλαίσιο F(3,66)=5.770, p=.001 Εκφράσεις: F(3,66)=13.131, p=.000 Πλαίσιο Χ Εκφράσεις: F(9,198)=1.003, p=.439 Είδος λάθους: F(3,66)=21.999, p=.000 Πλαίσιο Χ Είδος λάθους F(9,198)=5.027, p=.000 Εκφρ. Χ Είδος λάθους: F(9,198)=12.044, p=.000 Πλαίσιο Χ Εκφράσεις Χ Είδος λάθους: F(27,594)=1.660, p=.020

67 Συμπεράσματα Κυριαρχία εκφράσεων προσώπου: Μέγιστη επίδραση στις λιγότερο αναγνωρίσιμες εκφράσεις (φόβος) Κυριαρχία εκφράσεων προσώπου: Μέγιστη επίδραση στις λιγότερο αναγνωρίσιμες εκφράσεις (φόβος) Επιδράσεις ασυμβατότητας και όχι συμβατότητας Επιδράσεις ασυμβατότητας και όχι συμβατότητας Δράση κανόνων αποκωδικοποίησης στις συνθήκες σημασιολογικής αντιθετικότητας Δράση κανόνων αποκωδικοποίησης στις συνθήκες σημασιολογικής αντιθετικότητας Stroop απαντήσεις στις συνθήκες σύγχυσης των ημιφυσικών πληροφοριών Stroop απαντήσεις στις συνθήκες σύγχυσης των ημιφυσικών πληροφοριών Κοινός αντιληπτικός μηχανισμός οπτικού/ακουστικού πλαισίου: Κοινός αντιληπτικός μηχανισμός οπτικού/ακουστικού πλαισίου:  αμφίσημες εκφράσεις  επανερμηνεία/σημασιολογική αντιθετικότητα  κυριαρχία πλαισίου στις συνθήκες σύγχυσης ημιφυσικών πληροφοριών

68 Συζήτηση Αυθόρμητο επικοινωνιακό περιεχόμενο: Κυριαρχία πληροφορίας προσώπου: Κυριαρχία πληροφορίας προσώπου: (διαισθητήριο πλαίσιο: Fernandez-Dols, Wallbott & Sanchez 1991· Knudsen & Muzekari, 1983, Watson, 1972· Goodenough & Tinker, 1931), (μονοαισθητήριο πλαίσιο: Nakamura, Buck & Kenny, 1990; Wallbott, 1988) (διαισθητήριο πλαίσιο: Fernandez-Dols, Wallbott & Sanchez 1991· Knudsen & Muzekari, 1983, Watson, 1972· Goodenough & Tinker, 1931), (μονοαισθητήριο πλαίσιο: Nakamura, Buck & Kenny, 1990; Wallbott, 1988) Βασικοί όροι συγκινήσεων Βασικοί όροι συγκινήσεων (Ekman, 1994, 1997, 1999) (Ekman, 1994, 1997, 1999)

69 Συζήτηση Παραβίαση εγγενούς πληροφορίας εκφράσεων Επιδράσεις ασυμβατότητας: →κανόνες εκδήλωσης (ασύμβατες θετικές εκφράσεις) →ανάρμοστη κοινωνική συμπεριφορά (ασύμβατες αρνητικές συγκινήσεις) (Buck, 1994): άρση προσοχής από πληροφορία εκφράσεων προς πλαίσιο Κανόνες αποκωδικοποίησης (Buck, 1994): άρση προσοχής από πληροφορία εκφράσεων προς πλαίσιο →Α ναγκαιότητα αποσαφήνισης κατά πόσο η συμπεριφορά ενισχύει ή διαρρηγνύει την κοινωνική αρμονία.

70 Συζήτηση Τρόποι επίλυσης της σύγκρουσης Εκλογίκευση (επανερμηνεία) Εκλογίκευση (επανερμηνεία) Άρνηση σύγκρουσης (επικράτηση ερεθίσματος πλαισίου) Άρνηση σύγκρουσης (επικράτηση ερεθίσματος πλαισίου) Άρνηση κατονομασίας της συγκίνησης Άρνηση κατονομασίας της συγκίνησης Εσωστρεφείς: Δυσαρέσκεια από σύγκρουση & αυξημένη οπτική προσοχή → Κατονομασία έκφρασης & επανερμηνεία Εσωστρεφείς: Δυσαρέσκεια από σύγκρουση & αυξημένη οπτική προσοχή → Κατονομασία έκφρασης & επανερμηνεία Εξωστρεφείς: Κατανεμημένη προσοχή & ταχύτερη ανάκληση λεκτικών πληροφοριών → Κατονομασία λεκτικού πλαισίου Εξωστρεφείς: Κατανεμημένη προσοχή & ταχύτερη ανάκληση λεκτικών πληροφοριών → Κατονομασία λεκτικού πλαισίου

71 Συζήτηση Γνωστικός μηχανισμός επίλυσης της σύγκρουσης Αμφισβήτηση προγνωστικής σύζευξης ή διάκρισης διαισθητήριων ερεθισμάτων (de Gelder & Vroomen, 2000):   Ασύμβατες επιδράσεις ουδέτερης προσωδίας   Επίδραση ασύμβατου πλαισίου στις πλέον αμφίσημες εκφράσεις (υψηλό αντιληπτικό φορτίο)   Έλλειψη επιδράσεων συμβατότητας   Στρεσογόνος παράγοντας χρόνου απόκρισης   Σχετική σημασία ερεθισμάτων εκφράσεων και πλαισίου καθορίζει το είδος απόκρισης (Massaro & Cohen, 2000) :   Διακριτή συμπεριφορική απόκριση ανάλογα με είδος αμφισημίας (Σημασ/γική σύγκρουση, σύγχυση ημιφυσικών πληροφοριών)

72 Περιορισμοί Χρόνος απόκρισης: Χρόνος απόκρισης:  Απουσία δεδομένων χρόνου στο οπτικό πλαίσιο  Αντικρουόμενα αποτελέσματα 1ης & 2ης διαισθητήριας Απουσία επιδράσεων πλαισίου σε ουδέτερες εκφράσεις: Απουσία επιδράσεων πλαισίου σε ουδέτερες εκφράσεις:  Περιορισμένος αριθμός προσώπων: επίδραση υποκειμενικής αξιολόγησης των σταθερών χαρακτηριστικών του προσώπου

73 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες Διερεύνηση διατομικών διαφορών Διερεύνηση διατομικών διαφορών  →2η διαισθητήρια: Trait of Emotional Intelligence- Questionnaire (TEI-Q) (Petrides & Furnham, 2006) Μελέτη επιπλέον πληθυσμιακών ομάδων Μελέτη επιπλέον πληθυσμιακών ομάδων  ηλικία/φυλή/νοητικά ή ψυχολογικά ελλείμματα Διερεύνηση επιδράσεων ασυμβατότητας του πλαισίου στην υποκειμενική βίωση συγκινήσεων Διερεύνηση επιδράσεων ασυμβατότητας του πλαισίου στην υποκειμενική βίωση συγκινήσεων  Δημιουργία εικονικού αλληλεπιδραστικού πλαισίου με εμπλοκή των συμμετεχόντων Διακριτοί νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί: Επανερμηνεία/Stroop Διακριτοί νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί: Επανερμηνεία/Stroop  Αισθητηριακός φλοιός→ραχιαία αύλακα προσαγωγίου→προμετωπιαίος φλοιός  Κοιλιακή αύλακα προσαγωγίου→αναστολή ενεργοποίησης αμυγδαλής

74

75 Δομή της Έρευνας Οκτώ πειραματικές δοκιμασίες: Τρεις κύριες και πέντε προκαταρκτικές μελέτες Οκτώ πειραματικές δοκιμασίες: Τρεις κύριες και πέντε προκαταρκτικές μελέτες 1η μελέτη επίδρασης Διαισθητήριου Πλαισίου Συμβάντων Έκλυσης Συγκινήσεων 1η μελέτη επίδρασης Διαισθητήριου Πλαισίου Συμβάντων Έκλυσης Συγκινήσεων  Προκαταρκτική μελέτη αξιολόγησης οπτικών ερεθισμάτων  Προκαταρκτική μελέτη αξιολόγησης ακουστικών ερεθισμάτων 2η μελέτη επίδρασης Διαισθητήριου Πλαισίου Συμβάντων Έκλυσης Συγκινήσεων 2η μελέτη επίδρασης Διαισθητήριου Πλαισίου Συμβάντων Έκλυσης Συγκινήσεων  Προκαταρκτική μελέτη αξιολόγησης οπτικών ερεθισμάτων  Προκαταρκτική μελέτη αναγνώρισης Δυναμικών vs Στατικών ερεθισμάτων συγκινησιακών εκφράσεων  Προκαταρκτική μελέτη αξιολόγησης ακουστικών ερεθισμάτων 3η μελέτη: Επίδραση Οπτικού Πλαισίου Σκηνών (τυπική και τροποποιημένη εκδοχή πειράματος Kuleshov) 3η μελέτη: Επίδραση Οπτικού Πλαισίου Σκηνών (τυπική και τροποποιημένη εκδοχή πειράματος Kuleshov)

76 Μέθοδος Επεξεργασίας Αποτελεσμάτων Κυριαρχία εκφράσεων: Κυριαρχία εκφράσεων: Μ.Ο. σωστής-λανθασμένης αναγνώρισης. Μ.Ο. σωστής-λανθασμένης αναγνώρισης. Επιδράσεις πλαισίου: Επιδράσεις πλαισίου: Μ.Ο. λανθασμένης αναγνώρισης σε συμβατό-ασύμβατο πλαίσιο. Μ.Ο. λανθασμένης αναγνώρισης σε συμβατό-ασύμβατο πλαίσιο. Λανθασμένες απαντήσεις: Stroop/Άλλες λανθασμένες απαντήσεις Λανθασμένες απαντήσεις: Stroop/Άλλες λανθασμένες απαντήσεις Ανάλυση Διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (Repeated Measures ANOVA) και post hoc δοκιμασίες (Bonferroni adjustment). Ανάλυση Διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (Repeated Measures ANOVA) και post hoc δοκιμασίες (Bonferroni adjustment).  Αναλύσεις διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-way Anova)  Δοκιμασίες T-test για εξομοιωμένα ζεύγη (Paired-samples t-test)

77 Διαδικασία Έξι διακριτά μέρη (blocks): Έξι διακριτά μέρη (blocks):  Δοκιμαστικό τεστ (8 βίντεο)  12 βίντεο: ουδέτερες δυναμικές εκφράσεις σε ακουστικό πλαίσιο χαράς και λύπης  24 βίντεο: δυναμικές εκφράσεις χαράς και λύπης σε ακουστικό πλαίσιο χαράς και λύπης  24 βίντεο: στατικές εκφράσεις χαράς και λύπης σε ακουστικό πλαίσιο χαράς και λύπης  6 βίντεο ελέγχου με δυναμικές εκφράσεις προσώπου  4 ελέγχου με στατικές συγκινησιακές εκφράσεις προσώπου Τρεις δοκιμασίες ανάκλησης μνήμης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντας απόσπασης της προσοχής (intertrial interval) μεταξύ των φάσεων 2-3, 3-4 και 5-6. Τρεις δοκιμασίες ανάκλησης μνήμης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντας απόσπασης της προσοχής (intertrial interval) μεταξύ των φάσεων 2-3, 3-4 και 5-6. Ανάκληση σημασιολογικού περιεχομένου ακουστικών προτάσεων, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών πλαισίου και πριν τη διεξαγωγή των δοκιμασιών ελέγχου (μεταξύ φάσεων 4-5) Ανάκληση σημασιολογικού περιεχομένου ακουστικών προτάσεων, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών πλαισίου και πριν τη διεξαγωγή των δοκιμασιών ελέγχου (μεταξύ φάσεων 4-5)

78 Μέθοδος Επεξεργασίας Αποτελεσμάτων Κατηγοριοποίηση σωστών απαντήσεων Βασικοί Όροι : (Ekman, Friesen & Ellsworth (1982)· Izard (1971) · Panksepp (1982) · Tomkins (1984) · Plutchik (1980) Μη βασικοί όροι: συγκινησιακό λεξικό (Ortony, Clore & Foss, 1987) Μικτές απαντήσεις: αναφορά σε πέραν από μία συγκινήσεις Συμπεριφορική έκφραση: κυρίως προσώπου ή αντιδράσεων ορατών στο πρόσωπο Ουδέτερες εκφράσεις: οι βασικοί όροι περιέγραφαν απουσία συγκίνησης/συναισθήματος ή κατάσταση ηρεμίας και οι μη βασικοί όροι περιλάμβαναν επιπλέον όρους νοητικών καταστάσεων, ως προς τον αντιστικτικό χαρακτήρα συγκίνησης και νόησης

79 Συζήτηση Επιδράσεις ασυμβατότητας και όχι συμβατότητας (de Gelder & Vroomen, 2000) → Δ ιατήρηση μηχανισμού ανίχνευσης ασυμβατότητας σε εκφράσεις με υψηλό αντιληπτικό φορτίο: Διευρυμένη επίδραση πλαισίου σε συνθήκες ελέγχου Διευρυμένη επίδραση πλαισίου σε συνθήκες ελέγχου Αρνητική επίδραση συμβατού πλαισίου Αρνητική επίδραση συμβατού πλαισίου


Κατέβασμα ppt "Συγκίνηση και Νόηση ΙΙΙ Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google