Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Τουρισμός για τη Φύση & το Περιβάλλον.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τουρισμός, βιοποικιλότητα και μείωση της φτώχειας  Αγαθά και υπηρεσίες οικοσυστήματος  Περιβαλλοντικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Τουρισμός για τη Φύση & το Περιβάλλον.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τουρισμός, βιοποικιλότητα και μείωση της φτώχειας  Αγαθά και υπηρεσίες οικοσυστήματος  Περιβαλλοντικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Τουρισμός για τη Φύση & το Περιβάλλον

2  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τουρισμός, βιοποικιλότητα και μείωση της φτώχειας  Αγαθά και υπηρεσίες οικοσυστήματος  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού  Τουρισμός, Ανάπτυξη και τη Μείωση της Φτώχειας  Παραδείγματα - τάσεις του τουρισμού ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  Πολιτικές και στρατηγικά εργαλεία  Κανονιστικές και νομοθετικών μέσων  Μέτρα, την επικοινωνία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση  Η οικονομική, χρηματοοικονομική και βασιζόμενων στην αγορά μέσων  Ενδυνάμωση της ικανότητας  Προώθηση, εμπορίας και την επικοινωνίας

3 i  Η βιοποικιλότητα είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την τουριστική βιομηχανία.  Το καθαρό περιβάλλον αποτελεί μια προσδοκία για κάθε τουρίστα και πολλοί δεν θα επιστρέψουν σε υποβαθμισμένους ή μολυσμένους προορισμούς.  Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα λάβουν ένα αυξανόμενο μερίδιο από την ήδη αυξανόμενη διεθνή τουριστική κίνηση.  Οι αναπτυσσόμενες χώρες ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητας και πολλά ελκιστικά αξιοθέατα συνδέονται επίσης με τη βιοποικιλότητα.. Τουρισμός, Βιολογική Ποικιλότητα & Μείωσης της Φτώχειας ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 Τουρισμός, Βιολογική Ποικιλότητα & Μείωσης της Φτώχειας  Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα λάβουν ένα αυξανόμενο μερίδιο της διεθνούς τουριστικής αγοράς η ίδια αύξηση. Το ποσοστό αυτό έφθασε το 40% της παγκόσμιας διεθνείς αφίξεις, έναντι 34% το 2000. 199020002006Taux de croissance Monde264474733177% Pays à hauts revenus221352511131% Pays en développement 43122222416% Εισοδήματα από το διεθνή τουρισμό (σε δισ δολάρια US)

5 i Η τουριστική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υγιή παραγωγή και τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων.  Οι δραστηριότητες του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές που συνήθως βασίζονται σε διάφορους θαλάσσιους πόρους συμπεριλαμβανομένων των κοραλλιογενών υφάλων, φάλαινες, παρατήρηση πουλιών, και χρειάζονται καθαρό νερό για ψαροντούφεκο και κολύμπι.  Τα εθνικά πάρκα, που συχνά βρίσκονται σε ορεινές και δασικές εκτάσεις, εξαρτώνται από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν στους επισκέπτες και οι οποίες κυρίως είναι εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές. Αγαθά και υπηρεσίες οικοσυστημάτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6 i Αγαθά και υπηρεσίες οικοσυστημάτων  Η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων της χιλιετίας δείχνει ότι η ζήτηση για ψυχαγωγική χρήση των προστατευόμενων περιοχών συνεχώς αυξάνεται και οι οι περιοχές αυτές ολοένα και περισσότερο συμπεριλαμβάνουν τον τουρισμό στη διαχείρισή τους.  Οι Υπηρεσίες ψυχαγωγίας / τουρισμού αξιολογήθηκαν σε καλή κατάσταση, όμως, ο τουρισμός μπορεί σταδιακά να μειώσει την ικανότητα των οικοσυστημάτων να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EM (2005) Αγαθά και υπηρεσίες οικοσυστημάτων Υπηρεσίες προμηθειών ▪ Τρόφιμα, φυτικά προϊόντα, καύσιμα ▪ Γενετικοί πόροι ▪ Βιοχημικές ουσίες και ▪ Γλυκό νερό Πολιτιστικές υπηρεσίες ▪ Αξίες πνευματικές και θρησκευτικές ▪ Συστήματα Γνώσης ▪ Εκπαίδευση και έμπνευση ▪ Αξίες αναψυχής και αισθητικές Αντίσταση σε εισβολείς ▪ Γονιμοποίηση ▪ Η διασπορά των σπόρων προς σπορά ▪ Ρύθμιση του κλίματος ▪ Ρύθμιση παρασίτων ▪ Ρύθμιση ασθενειών ▪ Προστασία από φυσικές καταστροφές ▪ Ρύθμιση Διάβρωσης ▪ Καθαρισμός Νερού Υπηρεσίες υποστήριξης ▪ Παραγωγή πρώτων υλών ▪ Κατοικία - Στέγαση ▪ ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων ▪ Σχηματισμός και διατήρηση του εδάφους ▪ Παραγωγή οξυγόνου ατμόσφαιρας ▪ Κύκλος νερού.

7 i Ο τουρισμός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα, ειδικά όταν διεξάγεται χωρίς πρότυπα διαχείρισης που αποσκοπούν στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς.  Υποδομή / εγκαταστάσεις: Η ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί συνήθως μια σειρά από εγκαταστάσεις που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη ή καταστροφή των φυσικών οικοτόπων.  Η εξάντληση των πόρων: Η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να εστιάσει τη χρήση ενός τοπικού πόρου στις κλειστές διαδικασίες και / ή ζημιά στα συστήματα των τοπικών περιοχών διαχείρισης των πόρων.  Ρύπανση του νερού: Η ανάπτυξη νέων υποδομών οδηγεί συχνά στην αύξηση της ρύπανσης των συστημάτων αποχέτευσης. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, ιδίως σε περιοχές κοραλλιογενών υφάλων. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Τουρισμό ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8  Τουριστικές δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες των τουριστών και των φορέων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον.  Απόβλητα: Ο τουρισμός παράγει εκατομμύρια τόνους στερεών αποβλήτων ετησίως.  Κλιματική Αλλαγή: οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές, διαμονή και άλλες δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού. i Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Τουρισμό INTRODUCTION

9 i Θετικές επιπτώσεις από τον Τουρισμό Ο αειφόρος τουρισμός μπορεί επίσης να συνδέεται με θετικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα, παρέχοντας παράλληλα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τις κοινότητες υποδοχής. Αύξηση του εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες: Ο τουρισμός παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την εκπαίδευση των επισκεπτών, με καλώς σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα προγράμματα ερμηνείας του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οικονομικά κίνητρα για την προστασία των οικοτόπων: τουρισμός μπορεί να «προσδώσει» μια οικονομική αξία στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Αειφόρος διαχείριση της γης: Ο τουρισμός μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης της γης, αναδεικνύοντας νέους καινοτόμους εναλλακτικούς τρόπους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10  Τουρισμού προωθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία επιχειρήσεων στους τόπους υποδοχής και μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει τη φτώχεια.  Το 2004, οι αφίξεις τουριστών στα 49 μικρά νησιωτικά και αναπτυσσόμενα κράτη εκτιμήθηκαν σε 27 εκατ. έναντι 11 εκατ. το 1998. Αυτό μεταφράζεται σε μια αύξηση της τάξης του 145 % κατά τη διάρκεια της περιόδου, ​​ή σε 9 % ετησίως. i Τουρισμός, Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας INTRODUCTION

11 i  Οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία του τουρισμού και τις επιπτώσεις του στους τόπους προορισμού.  Οι τουρίστες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ανάγκη για βιωσιμότητα. Οι τουρίστες ενδιαφέρονται περισσότερο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού (όπως η περιβαλλοντική υποβάθμιση προορισμούς). Παραδείγματα & Τάσεις του Τουρισμού INTRODUCTION

12  Οι σ αφείς και αυξανόμενες απειλές θέτουν σε κίνδυνο φυσικά αξιοθέατα, όπως παρθένες παραλίες, κοραλλιογενείς υφάλους, χαρισματικός είδη μεγάλων θηλαστικών.  Ο τουρισμός αποτελεί παραδοσιακά μια πηγή χρηματοδότησης για τις προστατευόμενες περιοχές, και αυξάνει τη συμβολή του.  Πολλές περιοχές έχουν δημιουργήσει και εφαρμόζουν τοπική Ατζέντα 21 για να διασφαλίσουν ότι ο τουρισμός έχει ενσωμα τώσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης i Παραδείγματα και Τάσεις του Τουρισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ

13 Πολιτικά Εργαλεία & Στρατηγικές ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  Οι π ολιτικές και οι Στρατηγικές για τον τουρισμό, αντικατοπτρίζουν τις επιλογές, τα μέσα και τα βήματα για την επίτευξη των στόχων προς την αειφορία.  Οι πολιτικές συχνά αναφέρονται σε θεσμικά πλαίσια για την αποτελεσματική διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές δεν μπορεί να αφορούν ειδικά μια περιοχή, αλλά να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα.  Οι στρατηγικές αφορούν περισσότερο στη δράση και σχετίζονται με έναν προορισμό ή μια συγκεκριμένη περιοχή. Παραδείγματα: Οι τουριστικές πολιτικές, οι μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και Υπουργείων, τα πρότυπα διατήρησης των εσόδων σε πάρκα, η κατάρτιση των επαγγελματιών και των κοινοτήτων. >> Πολιτικές και στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού

14 Μελέτη Περίπτωσης BONNES PRATIQUES Σχέδιο δράσης για τον Οικοτουρισμό στη Βουλγαρία  Για δύο χρόνια δ ιαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς.  Ιδρύθηκαν 12 περιφερειακές ενώσεις για την επεξεργασία περιφερειακών προγραμμάτων δράσης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής.  Αυτά τα επιμέρους προγράμματα δράσης οδήγησαν στη συνέχεια στην ανάπτυξη του εθνικού σχεδίου δράσης.  Κάποια σημαντικά αποτελέσματα :  Υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ, μέσω της κατάρτισης, διασφάλιση της ποιότητας και της αναγνωρισιμότητας, δημιουργώντας ένα εμπορικό σήμα.  Νομικές αλλαγές ώστε τα εισοδήματα από του τουριστικούς φόρους να παραμένουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και να χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και βελτίωση των τουριστικών υποδομών.

15 Πολιτικά Εργαλεία & Στρατηγικές  Χαρτογραφικό υλικό με λεπτομερή περιγραφή των προορισμών και των υποδομών. Οι τοπικοί χάρτες μπορεί να παρουσιάζουν τον προορισμό τις σημερινές δυνατότητες και μια μελλοντική κατάσταση και ένα επιθυμητό όραμα για τον τόπο.  μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  Καταγραφή των αξιοθέατων, των εγκαταστάσεων και άλλων παραγόντων που επιφέρουν επιπτώσεις σε έναν προορισμό ▪ Μια στρατηγική ανάλυση, τις αδυναμίες, τις απειλές και τις ευκαιρίες σε σχέση με τον προορισμό ανταγωνισμού. ▪ Μια ανασκόπηση των τάσεων της αγοράς, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κατοίκων και των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού / εργασίας  Το σχέδιο περιλαμβάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ολοκληρωμένες πληροφορίες, την κατανόηση των φυσικών πόρων, την πολιτική και κοινωνική δυναμική και την επιρροή των ομάδων συμφερόντων. BONNES PRATIQUES

16 Στρατηγικός σχεδιασμός – αποτελεσματικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση των προορισμών (Croatie)  Χωροταξικός σχεδιασμός και διαμόρφωση σχεδίων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κροατία  Στο σχεδιασμό συμμετείχαν και εντάχθηκαν πολλοί ενδιαφερόμενοι, δημιουργώντας ένα σημαντικό δίκτυο  Ο σχεδιασμός επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής διαδικασίας, των επενδύσεων και ότι άλλο θα μπορούσε να βελτιώσει και να έλξει επισκέπτες στις περιοχές.  Η προσέγγιση υπήρξε ρεαλιστική, το 50% των επενδύσεων και δράσεων έγιναν τα τρία πρώτα χρόνια. ÉTUDE DE CAS Source : Cizmar et Lisjak 2007 BONNES PRATIQUES

17 Εργαλεία και Στρατηγικές  Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού – πλαίσιο λειτουργίας – διαχείριση αξιολόγηση  Οργάνωση με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων  Συνεχής ανανέωση και βελτίωση, σύμφωνα με τη διεθνή εξέλιξη >> Σχεδιασμός προγραμμάτων για Βιώσιμο Τουρισμό BONNES PRATIQUES

18 Το πολιτιστικό χωριό Gudigwa (Botswana)  Η ΜΚΟ Conservation International (CI) και Bugakhwe Διατήρηση Πολιτιστικής Εμπιστοσύνη έχουν αναπτύξει το σχέδιο του κοινοτικού οικολογικού πολιτιστικού τουρισμού για Gudigwa (βόρεια Μποτσουάνα) το 1999.  Δημιούργησαν έναν ειδικά διαμορφωμένο «εμπορικό» χώρο, βιώσιμο, προσφέρει στον επισκέπτη εμπειρία και μπορεί να ενημερωθεί και να βιώσει τον πολιτιστικό πλούτο της κοινότητας. Source : Conservation International 2008 BONNES PRATIQUES

19 Νομικά και ρυθμιστικά εργαλεία Τα νομικά και ρυθμιστικά εργαλεία αποτελούν τη βάση για το περιβάλλον και διευκολύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη : ▪ Οι τουριστικοί νόμοι ▪ Οι όροι, τα πρότυπα κανονισμοί για την αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον ▪ Χωροταξική Οργάνωση και Χρήσεις γης – κανόνες που ισχύουν για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος ▪ Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. BONNES PRATIQUES

20 Le concept de capacité de charge et de seuils acceptables de changement sont des éléments essentiels à toute stratégie Η έννοια της Φέρουσας Ικανότητας και οι αποδεκτές αλλαγές, είναι ουσιώδη στοιχεία σε κάθε Στρατηγικό Σχεδιασμό

21 Source : PNUE et OMT 2005 Gestion de l’utilisation des terres et réglementations de l’occupation des sols (Egypte) ÉTUDE DE CAS BONNES PRATIQUES Indicateurs de gestion environnementale pour l’écotourisme (Chine)

22 Μέτρα, πληροφορίες, επικοινωνία, έλεγχος, παρακολούθηση, αξιολόγηση. Εδώ περιλαμβάνονται:  Η ανάπτυξη των δεικτών και τα συστήματα μέτρησης για τον καθορισμό των αποδεκτών επιπτώσεων του τουρισμού.  Η Αναζήτηση και συλλογή βασικών πληροφοριών  Η καθιέρωση σημείων αηναφοράς/σύγκρισης… για τη βελτίωση  Η Φέρουσα Ικανότητα BONNES PRATIQUES

23 Οικονομικά εργαλεία Τα οικονομικά εργαλεία μπορούν να περιλαμβάνουν : ▪ Παραχωρήσεις για ήπιες δράσεις σε Προστατευόμενες Περιοχές ▪ Κίνητρα για βιώσιμο τουρισμό ( όπως φόροι… ) ▪ Τροποίηση φορολογικού συστήματος με στόχο την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού ▪ Βελτίωση των υποδομών για τους επισκέπτες ▪ Πιστοποίηση στο βιώσιμο τουρισμό ▪ Καθιέρωση βραβείων και επαίνων καλής εφαρμογής των πρακτικών της βιωσιμότητας ▪ Καθιέρωση καταλόγου καλών πρακτικών και κώδικα δεοντολογίας BONNES PRATIQUES

24 Source : PNUE et OMT 2005 Πιστοποίηση για το Βιώσιμο Τουρισμό (Costa Rica) (CST)  Κοινωνική και Οικολογική Υπευθυνότητα  Σεβασμός σε προκαθορισμένα κριτήρια βιωσιμότητας  Η Πιστοποίηση είχε θετικά αποτελέσματα και καθόρισε κάποια αντικειμενικά κριτήρια βιωσιμότητας τα πρέπει να πληρούνται  Η πιστοποίηση γίνεται από δημόσιο φορέα, είναι δωρεάν με υψηλά τεχνικά και ηθικά πρότυπα. ÉTUDE DE CAS BONNES PRATIQUES

25 Προβολή – Προώθηση - Επικοινωνία  Οι περισσότεροι επισκέπτες δεν είναι ενήμεροι και γνώστες του σημαντικού ρόλου του βιώσιμου τουρισμού  Η Βιωσιμότητα αποτελεί το δυνατό σημείο ανάπτυξης……  Ερμηνεία της φύσης, πολιτισμός, παράδοση, φυσικό περιβάλλον και ευαισθητοποίηση αποτελούν τα βασικά ενδιαφέροντα του ποιοτικού επισκέπτη/τουρίστα  Οι κυβερνήσεις πρέπει να προσανατολιστούν και να σχεδιάσουν προς την κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού…. BONNES PRATIQUES

26 Ateliers de formation des formateurs (Brésil)  Conservation International en partenariat avec d’autres ONG et Ecoplan:net Institute a organisé une séries d’ateliers de formation des formateurs au Brésil en 1994.  35 professionnels du tourisme ont été formés pour devenir eux- mêmes instructeurs interactifs / mod é rateurs d ’ ateliers de 5 jours sur l ’é cotourisme.  Résultats majeurs :  Entre 1994 et 2004, 55 ateliers ont été organisés au Brésil, avec plus de 600 participants.  Environ 80 nouveaux produits (tours, eco-lodges, attractions) ont été développés selon la méthode de l’atelier. Source : Hillel 2009 ÉTUDE DE CAS BONNES PRATIQUES

27 RESSOURCES ? Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. 2004. Lignes directrices sur la diversité biologique et le développement du tourisme. www.cbd.int/doc/publications/tou-gdl-fr.pdf Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. 2007. Managing Tourism & Biodiversity: User’s Manual on the CBD Guidelines on Biodiversity and Tourism Development. http://tourism.cbd.int/documents/cbdtourismmanual.pdfhttp://tourism.cbd.int/documents/cbdtourismmanual.pdf PNUE et OMT. 2005. Vers un tourisme durable : un guide à l’attention des décideurs. www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0819/PA PNUE. 2008. Semer les graines du changement : le kit de formation l’environnement et au tourisme durable pour l’industrie hôteli è re. www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1043/PA www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1043/PA IUCN. 2008. Biodiversity: My Hotel in Action. A Guide to Sustainable Use of Biological Resources. www.toinitiative.org/fileadmin/docs/ActivityReports/press_rel/iucn_hotel_guide_final. pdf >> Lignes directrices, manuels et matériels de référence du tourisme

28 RESSOURCES ? PNUE. 2005. Forging links between protected areas and the tourism sector: How tourism can benefit conservation. www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0591/PA PNUE. 2003. Tourism and Local Agenda 21: The role of local authorities in sustainable tourism. http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=3207 >> Lignes directrices, manuels et matériels de référence du tourisme Note : Une liste complète des références de cette présentation est disponible dans la brochure qui l’accompagne : Le tourisme pour la nature et le développement : un guide des bonnes pratiques. Crédits photographiques : Diapositive 1, de haut en bas - Flickr.com/unwiredben, stockphoto.com, Flickr.com/Martha de Jong-Lantink, Flickr.com/Travelling Pooh. Diapositive 2, en haut : Michael Sheridan.

29 413 rue Saint Jacques, Suite 800 Montréal QC, Canada H2Y 1N9 Tél : +1 514 288 2220 Fax : +1 514 288 6588 Email : secretariat@cbd.intsecretariat@cbd.int Site Web : www.cbd.intwww.cbd.int Pour plus d’informations, veuillez contacter : Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique Avec le soutien technique du PNUE et de l’OMT Avec le soutien financier du Ministère français des affaires étrangères et européennes

30 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

31 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

32 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

33 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Ο Τουρισμός για τη Φύση & το Περιβάλλον.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τουρισμός, βιοποικιλότητα και μείωση της φτώχειας  Αγαθά και υπηρεσίες οικοσυστήματος  Περιβαλλοντικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google