Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 2 ΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης 1913…καθιερώνεται με νόμο η σύνδεση περιβάλλοντος και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 2 ΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης 1913…καθιερώνεται με νόμο η σύνδεση περιβάλλοντος και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

2 2 ΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης 1913…καθιερώνεται με νόμο η σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο μέσω του μαθήματος της Πατριδογνωσίας. Το μάθημα αυτό διδάχθηκε επί εβδομήντα χρόνια στο ελληνικό σχολείο και είχε ως αντικείμενο μελέτης το άμεσο γεωφυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, τη φύση και τη ζωή σ’ αυτό, τη θρησκευτική και την εθνική ζωή, την ιστορία τα ήθη και τα έθιμα, την οικονομική ζωή και το λαϊκό πολιτισμό. Το περιεχόμενό του ήταν περιγραφικό και στατικό και πρόσφερε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, χωρίς να προωθεί τη δυνατότητα της κριτικής άποψης.

3 3 1977….τα πρώτα βήματα της ΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την πλήρη ένταξή της ακολούθησαν οι εξής φάσεις εξέλιξης: 1977-1982 1983-1989, ιδρύεται τμήμα στο ΥΠΕΠΘ για προώθηση της ΠΕ 1990 έως σήμερα 1991…. Η ΠΕ αποτελεί επίσημα μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των ελληνικών σχολείων (Ν. 1892/ 31.7.90) Σήμερα υπάρχουν 17 τμήματα πανεπιστημίων στην Ελλάδα που έχουν μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση

4 4 Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 1566/85 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πρώτο του άρθρο αναφέρει ότι ένας από τους σκοπούς του σχολείου είναι «να υποβοηθήσει τους μαθητές ώστε να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση...".

5 5 Θεσμικό Πλαίσιο N 1892/31-7-90 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄): Θεσμοθέτησε της ΠΕ την οποία αναγνώρισε ως τμήμα των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων. Δημιούργησε το θεσμό του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Νομαρχίες της χώρας. Δημιούργησε το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

6 6 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα Χαρακτηριστικά ακολουθεί το σύστημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που στο σύνολό του σχεδόν είναι συγκεντρωτικό Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ιεραρχική, πυραμοειδής και απρόσωπη (γραφειοκρατική)

7 7 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα Σε επίπεδο Υπουργείου Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ, που κι αυτό με τη σειρά του υπάγεται στον Ενιαίο Τομέα Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών

8 8 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: συνεργάζεται με κυβερνητικούς και μη φορείς της χώρας, προωθεί διεθνείς συνεργασίες, διατηρεί βάση δεδομένων και αρχείο με τις δράσεις της ΠΕ, υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και συνεδρίων, εγκρίνει τις συμμετοχές εκπαιδευτικών σε αυτά και επικοινωνεί με όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της χώρας σε θέματα αρμοδιότητας του.

9 9 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Υπάγονται απ’ ευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10 10 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα Με την εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών η ΠΕ και θέματα που αφορούν το περιβάλλον, περιλαμβάνονται στη θεματική του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, δημιουργικών και διαθεματικών δραστηριοτήτων Την ευθύνη για την ευέλικτη ζώνη έχει το ΥΠΕΠΘ και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Οι εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον ή την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα πλαίσια του Δ.Ε.Ε.Π.Σ και της Ευέλικτης Ζώνης προωθούνται δια του ΥΠΕΠΘ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από εκεί στις σχολικές μονάδες χωρίς να εμπλέκονται οι Υπεύθυνοι ΠΕ.

11 11 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα Συμπερασματικά ο εκπαιδευτικός που αποτελεί την κατώτερη βαθμίδα της σχολικής ιεραρχίας να λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις από διαφορετικές πηγές, με επακόλουθο τη δυσλειτουργία της ΠΕ

12 12 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αποσπάται, ως Υπεύθυνος ΠΕ, για τέσσερα έτη, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει οργανική θέση στη Διεύθυνση αυτή. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, αποσπώνται, ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δύο εκπαιδευτικοί.

13 13 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ Εξηγούν τις προδιαγραφές περιεχομένου, δομής και οργάνωσης ενός σχολικού προγράμματος ΠΕ και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη σύνταξη δελτίων προγραμμάτων προς έγκριση από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης.

14 14 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς Δίνουν οδηγίες για τις παιδαγωγικές και οργανωτικές πτυχές των προγραμμάτων ΠΕ και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα ΚΠΕ της Περιφερειακής Δ/νσης στην οποία ανήκουν όπως και σε άλλα ΚΠΕ της χώρας. Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και παρακολουθούν την πορεία των προγραμμάτων των σχολείων σε συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές ομάδες δύο τουλάχιστον φορές για κάθε σχολικό πρόγραμμα.

15 15 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων των προγραμμάτων τους και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους. Φροντίζουν επίσης για την ορθολογική και ρεαλιστική κατανομή των χρηματοδοτήσεων των σχολικών προγραμμάτων αξιολογώντας τις πραγματικές ανάγκες υλοποίησής των.

16 16 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς Διοργανώνουν εκδήλωση παρουσιάσεων εργασιών σχολικών προγραμμάτων για όλα τα σχολεία της Δ/νσης ή αντίστοιχες εκδηλώσεις για τα σχολεία κάθε Γραφείου. Εκπαιδευτικά πακέτα

17 17 Καθήκοντα Υπευθύνων ΠΕ σε Σχέση με τα ΚΠΕ Συνεργάζονται με τα ΚΠΕ στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν ώστε να προωθηθούν με κάθε τρόπο 1) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων 2) τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών 3) τα θεματικά δίκτυα 4) η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 5) οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και 6) η έρευνα. Προωθούν τις επισκέψεις των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων στα ΚΠΕ.

18 18 Καθήκοντα Υπευθύνων ΠΕ σε Σχέση με τα ΚΠΕ Επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που προκηρύσσουν τα ΚΠΕ, στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν τα σχολεία της Διεύθυνσής του. Συνεργάζονται με τα ΚΠΕ για την οργάνωση των θεματικών δικτύων και την ένταξη σε αυτά σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων και εκπαιδευτικών.

19 19 Καθήκοντα Υπευθύνων ΠΕ σε Σχέση με τα ΚΠΕ Συμμετέχουν στις συντονιστικές συναντήσεις εργασίας που οργανώνει το ΚΠΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί ή να βελτιωθεί το πρόγραμμα συνεργασιών ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ Δ/νσεων. Υποβάλλουν προγραμματισμό συνεργασιών με τα ΚΠΕ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ και στο Συντονιστικό όργανο των ΚΠΕ.

20 20 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε Σχέση με το ΥΠΕΠΘ Οι Υπεύθυνοι ΠΕ υποβάλλουν μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε έτους απολογισμό όλων των δράσεών τους στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

21 21 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

22 22 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το American Association of Museums δίνει έναν ορισμό σύμφωνα με τον οποίο Κέντρο της Φύσης (Nature Center) είναι «ένα οργανωμένο και μόνιμα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο έχει κυρίως εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς σκοπούς με επαγγελματικό προσωπικό και ανοιχτό στο κοινό σε τακτά διαστήματα. Το Κέντρο της Φύσης διαχειρίζεται και διερμηνεύει την περιοχή του, τα ενδημικά φυτά και ζώα και διευκολύνει την προώθηση της κατανόησης της φύσης και των φυσικών διεργασιών. Διεξάγει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το κοινό συχνά.»

23 23 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης O θεσμός των ΚΠΕ είναι άμεσα συνδεδεμένος με το περιβαλλοντικό κίνημα και θεωρείται σήμερα διεθνώς ως ένας από τους κυριότερους φορείς της εκπαίδευσης έξω από το σχολείο Στη χώρα μας δεν υπάρχει παράδοση του θεσμού των ΚΠΕ, διότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έμεινε ανεπηρέαστο από προοδευτικές κινήσεις, όπως η Εκπαίδευση έξω από το σχολείο και οι Περιβαλλοντικές Σπουδές που συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη Περιβαλλοντικών Κέντρων σε άλλες χώρες

24 24 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκινάει το 1993, με την ίδρυση του πρώτου κέντρου στην Κλειτορία, της επαρχίας Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα σχολεία για το ΚΠΕ της Κλειτορίας το ΥΠ.Ε.Π.Θ ενέταξε στο σχεδιασμό του την ίδρυση κι άλλων ΚΠΕ.

25 25 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βασικά κριτήρια για την ίδρυση ΚΠΕ Η κατανομή του μαθητικού πληθυσμού. Το ενδιαφέρον για την ουσιαστική στήριξή τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών.

26 26 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τα ΚΠΕ διακρίνονται σε αστικού τύπου, που έχουν γίνει σε πόλεις με τη συνεργασία των Ο.Τ.Α. και σε περιφερειακού τύπου, που είναι εγκατεστημένα σε Μαθητικές Εστίες.

27 27 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριά Θ. Ζιάκα Μελίτη Βελβεντού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Παρανέστι Σουφλί

28 28 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αν. Όλυμπος Αρναία Βερτίσκος Έδεσσα Ελευθέριο-Κορδελιό Νάουσα Πορόϊα Σερρών

29 29 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άραχθος Άρτας Κόνιτσα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρινίτσα Μουζάκι Κίσσαβου – Μαυροβουνίου

30 30 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άμφισσα Στυλίδα Υπάτη Καρπενήσι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη Δραπετσώνα Λαυρίου

31 31 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λιθακιά Ζακύνθου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ακράτα Θέρμο Κλειτορία Κρέστενα

32 32 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη Δραπετσώνα Λαυρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα Νέα Κίου Αργολίδας Μολάων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευεργέτουλας Λέσβου Ομηρούπολη Χίου

33 33 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κόρθι Άνδρου Πεταλούδες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρχάνες Ηρακλείου Βάμος Χανίων Νεάπολη Λασιθίου Ανωγείων Ρεθύμνης

34 34 Α. Πρακτικές Κτηριακή υποδομή Χρηματοδότηση Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ

35 35 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ Β. Ουσιαστικές Η μη ουσιαστική προώθηση στόχων της ΠΕ που έχουν σχέση με δράση και ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς Το γεγονός ότι τα προγράμματα που υλοποιούνται στα ΚΠΕ είναι πολύ περιορισμένα χρονικά

36 36 Η μη διεπιστημονική προσέγγιση. Στην Ελλάδα τα ΚΠΕ στελεχώνονται με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν λάβει κάποια κατάρτιση σε θέματα περιβάλλοντος. Η πληθώρα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί από τα ΚΠΕ δεν έχει αξιοποιηθεί και αξιολογηθεί σωστά. Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ

37 37 Περιορισμός της έννοιας του περιβάλλοντος στο φυσικό. Τα ΚΠΕ βρίσκονται σε περιοχές φυσικού κάλους Οι περιορισμένες δυνατότητες λόγω της απόστασης. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ θεωρεί ότι το πρόβλημα θα λυθεί με τη δημιουργία περισσοτέρων ΚΠΕ, αλλά ο οικονομικός περιορισμός αποτελεί σημαντικότατο εμπόδιο. Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ

38 38 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ Η μη σύνδεση, τις περισσότερες φορές, του προγράμματος που παρακολουθούν οι μαθητές στο ΚΠΕ με την εργασία που έχει προηγηθεί στο σχολείο Υπάρχει ανάγκη για μία σε βάθος αξιολόγηση των προγραμμάτων ΠΕ.

39 39 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ Η περαιτέρω περιθωριοποίηση της ΠΕ από το σχολικό πρόγραμμα και η υποβάθμιση της. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να υποκαταστήσουν την ενσωμάτωση της ΠΕ στα σχολεία, περιορίζοντας την ΠΕ σε απλή σχολική εκδρομή και όχι σαν μια προσπάθεια ανάπτυξης της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στους μαθητές.

40 40 Διοίκηση και Οργάνωση των ΚΠΕ Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Π.Θ. Υπάγονται στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα, τις συνεργασίες, τη στελέχωσή, την οικονομική διαχείρισή τους κλπ ρυθμίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα και με εγκυκλίους του Ειδικού Γραμματέα Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών και της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

41 41 Διοίκηση και Οργάνωση των ΚΠΕ Με το διοικητικό έργο του ΚΠΕ είναι επιφορτισμένοι ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος. Επιπλέον ασχολούνται με την οργάνωση της λειτουργίας του Κέντρου, τη φροντίδα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, τη διεκπεραίωση των οικονομικής φύσεως θεμάτων, την επικοινωνία και τις συνεργασίες με υπηρεσιακούς και άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς.

42 42 Διοίκηση και Οργάνωση των ΚΠΕ Με το Παιδαγωγικό έργο ασχολείται η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ, η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο και τα μέλη. Στην παιδαγωγική ομάδα κάθε ΚΠΕ θεωρούνται απαραίτητες ειδικότητες οι εξής: βιολόγος, φιλόλογος και δάσκαλος. Την πρώτη τετραετία της λειτουργίας του κάθε ΚΠΕ η παιδαγωγική ομάδα αριθμεί 5 άτομα (3 της Β/θμιας) τα οποία μπορούν να γίνουν 7 (4 της Β/θμιας) στη δεύτερη τετραετία και 9 (5 της Β/θμιας ) στην τρίτη.

43 43 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα περιβαλλοντικής προβληματικής ώστε να αναπτυχθούν οι υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφοράς, που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ διάρκειας μιας (1) έως έξι (6) ημερών για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που τα επισκέπτονται, αλλά και προγραμμάτων άτυπης, εξωσχολικής, ΠΕ.

44 44 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Στήριξη των προγραμμάτων ΠΕ των σχολείων της περιφέρειας τους σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ΠΕ των νομών. Παραγωγή εκπαιδευτικού, ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού κ.α.), και πιλοτικών προγραμμάτων οδηγών για τα σχολεία.

45 45 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών και κατάρτισης ενηλίκων στην ΠΕ σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς, ή μη κυβερνητικούς φορείς. Η συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του ΚΠΕ.

46 46 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Σύνδεση με τα επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση, αλλά και την συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προώθηση της έρευνας στο χώρο της ΠΕ.

47 47 Οι δράσεις των ΚΠΕ Σχεδιασμός και υλοποίηση μονοήμερων και ολιγοήμερων (3-6 ήμέρες) προγραμμάτων ΠΕ για τους μαθητές που τα επισκέπτονται Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η οποία καθορίζεται από το ΥΠΕΠΘ και η οποία έχει διάρκεια 3-5 ημέρες δηλαδή 20-40 ώρες. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

48 48 Οι δράσεις των ΚΠΕ Οργάνωση και υποστήριξη τοπικών, περιφερειακών εθνικών και διεθνών θεματικών δικτύων. Ανάπτυξη τοπικών εθνικών και διεθνών συνεργασιών. Αξιολόγηση.

49 49 Οργάνωση ΚΠΕ Το Σεπτέμβριο γίνεται η προετοιμασία και ο προγραμματισμός των δράσεων του ΚΠΕ. Τον Ιούνιο γίνεται ο απολογισμός των δράσεων και η ολοκλήρωση των τοπικών και διεθνών συνεργασιών, Το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου πραγματοποιείται η ετήσια συνάντηση απολογισμού, συντονισμού και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των ΚΠΕ. Η υποβολή του προγραμματισμού γίνεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και η υποβολή του απολογισμού μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε σχολικού έτους.

50 50 Οργάνωση ΚΠΕ Σε κάθε ΚΠΕ τηρούνται φάκελοι, ανά κατηγορία δραστηριοτήτων, στους οποίους συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σχεδιασμό, την προετοιμασία, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα, καθώς και σε αυτούς που εργάσθηκαν, στους χρήστες των υπηρεσιών, στις συνεργασίες, στην αξιολόγηση κλπ. Η υλοποίηση των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών κάθε ΚΠΕ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, βεβαιώνεται και συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ και τον Αναπληρωτή του Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση διαμορφώνει εικόνα για τη λειτουργία του ΚΠΕ καθώς και για το έργο που έχει παραχθεί.

51 51 Οργάνωση ΚΠΕ Κάθε ΚΠΕ είναι υποχρεωμένο να προσφέρει, κατ’ ελάχιστο όριο το 70%, του χρόνου εργασίας του και παροχής υπηρεσιών του σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της περιοχής εμβέλειάς του Κάθε ΚΠΕ οφείλει να διαθέτει το 65% του χρόνου λειτουργίας του στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, των θεματικών του δικτύων και της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Το υπόλοιπο διατίθεται στην επιμόρφωση, τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.

52 52 Θέματα Προσωπικού Κριτήρια επιλογής Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης Υπηρεσιακής κατάστασης και διδακτικής εμπειρίας Άσκησης διοικητικού και καθοδηγητικού ρόλου Αξιολογικών εκθέσεων Συγγραφικού και ερευνητικού έργου Συνεκτιμώμενα με τη διαδικασία της συνέντευξης

53 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

54 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

55 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

56 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 2 ΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης 1913…καθιερώνεται με νόμο η σύνδεση περιβάλλοντος και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google