Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-

2

3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: Από τους Έλληνες ασφαλισμένους  το 24,33% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο»,  το 15,79% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες»,  το 8,78% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας»,  το 8,24% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες»,  το 7,46% στην «Εκπαίδευση»,  το 6,60% σε «Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα» και  το 6,15% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».  KOINΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -- ΑΠΟΥΣΑ

4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.)  ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 9,03%,  στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 40,33% και  στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 10,29%.  ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 10,61%, ενώ  με μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 3,57%.  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΥΞΗΣΗ

5 Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας,όπως:  των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων  των επιστημονικών συλλόγων και φορέων  των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών  των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

6 NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 ΦΕΚ 87 την 7/6/010 Άρθρο 76Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  των ενώσεων και συλλόγων γονέων  των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων  των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών  άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών  εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και  δημότες.

7 Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), Συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Άρθρο 100 Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 ΦΕΚ 87 την 7/6/010

8  τη μέριμνα για την υγεία,  την πρόνοια και  την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά  τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της

9  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις, και οικονομικά δημοκρατικά μοντέλα ή πρακτικές για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων με επιχειρηματικό τρόπο για την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική αλλαγή.

10  Η οικονομία που υλοποιείται από τους πολίτες με δική τους πρωτοβουλία ΚΑΙ διάλογο και δεν διέπεται από την αρχή του ανταγωνισμού αλλά από τις αρχές της αμοιβαιότητας, της συνεργατικότητας και της εμπιστοσύνης.

11  πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας έχει να κάνει με μια νέα οργάνωση της διακυβέρνησης της κοινωνίας των πολιτών σε μια συγκεκριμένη και όχι μόνο συμβολική/δεοντολογική τροχιά  ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  1. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ  3.ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ)

12  4.ΔΗΜΟΤΙΚΑ –ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑΣ  5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ π.χ ΗΘΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

13  Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ να στηρίζεται σε ευρεία κοινωνική βάση, να υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανομής κερδών, να αναπτύσσει ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης και προωθεί την κοινωνική συνοχή, ΜΕ θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (εργασιακή ενσωμάτωση των κοινωνικών ομάδων που είναι αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας),  Η κοινωνική οικονομία βασισμένη στο δημοκρατικό μοντέλο –ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ-  - κοινωνική ενσωμάτωση  - τοπική ανάπτυξη  - βιώσιμη ανάπτυξη  - πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων  - ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google