Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πνευμονογαστρικό:Μεικτ ό  Πυρήνες:Κινητικός,παρασυμπαθητικός τελικός αισθητικός τελικός αισθητικός Κινητικός:Δικτυωτό σχηματισμό προμήκους Τελικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πνευμονογαστρικό:Μεικτ ό  Πυρήνες:Κινητικός,παρασυμπαθητικός τελικός αισθητικός τελικός αισθητικός Κινητικός:Δικτυωτό σχηματισμό προμήκους Τελικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Πνευμονογαστρικό:Μεικτ ό  Πυρήνες:Κινητικός,παρασυμπαθητικός τελικός αισθητικός τελικός αισθητικός Κινητικός:Δικτυωτό σχηματισμό προμήκους Τελικός αισθητικός:Πυρήνας της μονήρους δεσμίδας(κάτω τμήμα) Παρασυμπαθητικός:Ραχιαίος πυρήνας τού πνευμονογαστρικού:Εδαφος της 4 ης κοιλίας(κάτω μοίρα)

4

5 Πνευμονογαστρικό Αισθητική μοίρα  Εκφυτικά αισθητικά γάγγλια:  Ανω γάγγλιο: εντός του σφαγιτιδικού τρήματος  Κάτω γάγγλιο: ακριβώς κάτω από τό σφαγιτιδικό τρήμα

6 Παρασυμπαθητικός πυρήνας Χ  Στο κάτω μέρος του εδάφους της 4 ης κοιλίας ραχιαίως και προς τά εξω του πυρήνα του υπογλωσσίου.  Προσαγωγές ινες από τον υποθάλαμο,  Γλωσσοφαρυγγικό κ.α.

7 Πνευμονογαστρικό Τι νευρώνει  Κινητικός πυρήνας:Σφιγκτήρες μύες του φάρυγγα,και τους μύες του λάρυγγα.  Παρασυμπαθητικός ραχιαίος πυρήνας:  Λείους μύες και αδένες,των βρόγχων,της καρδιάς και του γαστρεντερικού σωλήνα μέχρι την αριστερή κολική καμπή,ηπαρ,πάγκρεας,εξωηπατική χοληφόρο οδό.

8 Πνευμονογαστρικό Τι νευρώνει αισθητικά ;  Αλγος,αφή,θερμοκρασία:λάρυγγα,  φάρυγγα,οφθαλμικό κόγχο,δέρμα εξω ωτός και του εξω ακουστικού πόρου,  Εξω επιφάνεια τυμπανικού υμένα  Μήνιγγες του οπίσθιου κρανιακού βόθρου.  Σπλαχνική αισθητικότητα

9 Γλωσσοφαρυγγικό Μεικτό ν. ΙΧ  Πυρήνες: Κινητικός, αισθητικός  Παρασυμπαθητικός  Κινητικός: δικτυωτό σχηματισμό του προμήκους,και αποτελεί το ανω ακρο του  Μεικτού η κοιλιακού πυρήνα  Αισθητικός: τμήμα της μονήρους δεσμίδας  Εκφυτικός αισθητικός:Ανω,κάτω γάγγλιο

10 Παρασυμπαθητικός πυρήνας γλωσσοφαρυγγικού  Κάτω σιαλικός— Προγαγγλακές  ινες(τυμπανικός κλάδος ΙΧ,τυμπανικό  πλέγμα,ελασσον λιθοειδές ν.------- ωτικό γάγγλιο—Μεταγαγγλιακές ινες- παρωτίδα

11 Τί νευρώνει το γλωσσοφαρυγγικό;  Κινητικός πυρήνας:βελονοφαρυγγικό μυ  Παρασυμπαθητικός πυρήνας:Παρωτίδα  Αισθητικός πυρήνας:Φάρυγγα,ρίζα της γλώσσας και τις περικεχαρακωμένες θηλές της γλώσσας.

12 Προσωπικό.Μεικτό ν.  Πυρήνες: Κινητικός - αισθητικός παρασυμπαθητικός Κινητικός: στον δικτυωτό σχηματισμό στό κάτω τμήμα τής γέφυρας. Αισθητικός: στόν πυρήνα της μονήρους δεσμίδας(ανω τμήμα) Εκφυτικός αισθητικός,γονάτιο γάγγλιο Παρασυμπαθητικοί:ανω σιαλικός,δακρυϊκός

13 Τι νευρώνει το προσωπικό; Τι νευρώνει το προσωπικό;  Κινητικός πυρήνας:μιμικούς μύες προσώπου,αναβολέα,βελονοϋοειδή μύ και την οπισθία γαστέρα του διγάστορα  Αισθητικός πυρήνας:Αισθηση της γεύσης από τά πρόσθια τριτημόρια της γλώσσας  Παρασυμπαθητικοί:δακρυϊκό,υπογνάθιο, υπογλώσσιο αδένα,βλεννογόνο τής ρινός,  της σκληράς και της μαλθακής υπερώας

14 Τρίδυμο ν. Μεικτό Τρίδυμο ν. Μεικτό  Πυρήνες:  Αισθητικός = μεσεγκεφαλικός, κύριος αισθητικός, νωτιαίος  Εκφυτικός αισθητικός:Γασσέρειο γάγγλιο  Κινητικός

15 Τρίδυμο τι νευρώνει; Κινητικός πυρήνας: Μασητήριοι μύες, τείνων το τύμπανο μύς, διατείνων την μαλθακή υπερώα, γναθοϋοειδής και προσθία γαστέρα του διγάστορα Κινητικός πυρήνας: Μασητήριοι μύες, τείνων το τύμπανο μύς, διατείνων την μαλθακή υπερώα, γναθοϋοειδής και προσθία γαστέρα του διγάστορα

16

17

18 Τι νευρώνει το Τρίδυμο;  Αισθητικός πυρήνας  Νωτιαίος:Αλγος,θερμοκρασία,απλή αφή.  Πρόσωπο,επιπεφυκότα,οφθαλμικό βολβό,βλεννογόνους των παραρρινικών  κόλπων,της ρινικής κοιλότητας,τους οδόντες,την γλώσσα,τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας του τυμπανικού υμένα,τις μήνιγγες του πρόσθιου και μέσου κρανιακού βόθρου.

19 Τι νευρώνει το τρίδυμο  Τελικός αισθητικός πυρήνας η γεφυρικός: διακριτική αφή από το πρόσωπο.  Μεσεγκεφαλικός.Ιδιοδεκτικότητα,παλαι- σθησία.Οι περιφερικές αποφυάδες του μεταφέρουν πληροφορίες ιδιοδεκτικότητας από τους μασητηρίους μύες.(αντανακλαστικό μάσησης)

20 Απαγωγό ν. VI Κινητικό  Πυρήνας:Γέφυρα,εδαφος της τετάρτης κοιλίας  Νευρώνει τον εξω ορθό μύ του οφθαλμικού βολβού.

21 Εσω επιμήκης δεσμίδα  Κινητική οδός, η κύρια οδός, πού συνδέει τους αιθουσαίους και τους κοχλιακούς πυρήνες με τους κινητικούς πυρήνες του κοινού κινητικού ν.,τροχιλιακού ν.,και του απαγωγού ν., πού νευρώνουν τους μύες πού κινούν τον οφθαλμικό βολβό.

22 Tροχιλιακό ν. IV Κινητικό  Πυρήνας: Κεντρική φαιά ουσία του υδραγωγού του εγκεφάλου,ισοϋψώς  του οπισθίου διδυμίου.  Νευρώνει τον ανω λοξό μύ του οφθαλμικού βολβού.

23 Κοινό Κινητικό ν. ΙΙΙ. Κινητικό  Πυρήνας. Κεντρική φαιά ουσία του υδραγωγού του εγκεφάλου,ισοϋψώς των  προσθίων διδυμίων.  Νευρώνει τον ανω ορθό,κάτω ορθό,κάτω λοξό,ανελκτήρα του ανω βλεφάρου  Πυρήνας παρασυμπαθητικός της κόρης του οφθαλμού η Edinger-Westphal

24 Κοινό κινητικό ν. Παρασυμπαθητικός πυρήνας  Πυρήνας - προγαγγλιακές ινες -  οφθαλμικό γάγγλιο (ακτινωτό) - βραχέα  ακτινοειδή - σφιγκτήρα κόρης,-ακτινωτό μύ

25 Στατικο-ακουστικό VIII Αισθητικό  Αιθουσαίο ν,Στατικο ν:  Πυρήνες:εκφυτικός:αιθουσαίο γάγγλιο  τελικός,αιθουσαίοι πυρήνες της γέφυρας.  Κοχλιακό ν.,Ακουστικό ν.  Πυρήνες:εκφυτικός:ελικοειδές γάγγλιο:  τελικός :Κοχλιακοί πυρήνες γέφυρας

26 Οπτικό ν. ΙΙ Αισθητικό  Πυρήνας: εκφυτικός: γαγγλιακή στιβάδα  αμφιβληστροειδούς : γονατώδες σώμα  φλοιός οπτικός (ινιακός λοβός)

27 Αντανακλαστικά οπτικά  Αμεσο και συνεργές του φωτός  Προσαρμογής  Κερατοειδούς  Σωματικά οφθαλμοκινητικά  Δερματικό τής κόρης

28 Οσφρητικό ν Ι Αισθητικό  Πυρήνας: Οσφρητικά κύτταρα του οσφρητικού βλεννογόνου

29 Οπτικά αντανακλαστικά Αμεσο&συνεργές:Προσαγωγός οδός:οπτικό ν.,ταινία,προτετραδυμικός πυρήνας,οφθαλμικό γάγγλιο,βραχέα ακτινοειδή,σφιγκτήρα της κόρης. Προσαρμογής:Προσαγωγός οδός: οπτικό ν.,οπτική ταινία,εξω γονατώδες σώμα,οπτική ακτινοβολία,οπτικό φλοιός μετωπιαίο οφθαλμικό πεδίο,εσω κάψα, Πυρήνες κ. κινητικού ν.,εσω ορθοί,παρασυ μπαθητικοί πυρήνες,οφθαλμικό γάγγλιο,ακτινωτός μύς,σφικτήρας κόρης μ.

30 Οπτικά αντανακλαστικά Οπτικά αντανακλαστικά  Κερατοειδούς:Προσαγωγόςοδός:  Κερατοειδής,οφθαλμικό ν.,γεφυρικό πυρήνα τριδύμου,κινητικό πυρήνα προσωπικού ν.,σφικτήρας βλεφάρων  Δερματικό αντανακλαστικό τής κόρης  Η κόρη διαστέλεται σε επώδυνο ερέθισμα  του δέρματος.Συμπαθητικές ινες με τά μακρά ακτινοειδή στον διαστολέα της κόρης.

31 Οπτικά αντανακλαστικά  Σωματικά,οφθαλμοκινητικά αντανακλαστικά  Προσαγωγός οδός:οπτικό ν.,--πρόσθια διδύμια,τετραδυμονωτιαία,τετραδυμοπυ- ρινικά δεμάτια,πρόσθια κέρατα Ν.Μ,κι- νηττικούς πυρήνες εγκεφαλικών ν.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Αυτί ---------------- Ους  Εξω ους: Πτερύγιο του ωτός, εξω ακουστικός πόρος  Μέσο ους: οστάρια, Ευσταχιανή σάλπιγγα  Εσω ους : Κοχλίας, Λαβύρινθος

53 Πτερύγιο του ωτός

54 Μέρη του πτερυγίου Ελικα,Ανθέλικα κόγχη,τράγος αντίτραγος

55 Εξω ους-Μέσο ους-Εσω ους

56

57 Ανατομικά μέρη του εξω ωτός  Πτερύγιο: Ελικα,ανθέλικα,τράγος,αντίτραγος  κόγχη,λοβίο  Εξω ακουστικός πόρος:  Οστεο-χόνδρινος σωλήνας πού αποφράσσεται προς τά εσω, από την τυμπανική μεμβράνη(τύμπανο)

58 Ανατομικά μέρη του μέσου ωτός. Ανατομικά μέρη του μέσου ωτός.   Οστάρια: σφύρα,ακμονας,αναβολέας   Ευσταχιανή σάλπιγγα :Χόνδρινο-οστέ-   ινος σωλήνας,πού φέρνει σε επαφή την   κοιλότητα του μέσου ωτός με τον ρινοφάρυγγα.   Μαστοειδείς κυψέλες και μαστοειδές αντρο

59 Σφύρα,ακμων,αναβολέας

60 Ευσταχιανή σάλπιγγα

61

62 Εσω ους:Οστέϊνος λαβύρινθος

63 Εσω ους:Υμενώδης λαβύρινθος

64

65


Κατέβασμα ppt "Πνευμονογαστρικό:Μεικτ ό  Πυρήνες:Κινητικός,παρασυμπαθητικός τελικός αισθητικός τελικός αισθητικός Κινητικός:Δικτυωτό σχηματισμό προμήκους Τελικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google