Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Μάθημα επιλογής 7ο εξάμηνο, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Μάθημα επιλογής 7ο εξάμηνο, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Μάθημα επιλογής 7ο εξάμηνο, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών Ενότητα 3 : Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό - Οι προσφερόμενες δυνατότητες των υπολογιστικών εργαλείων Βασίλειος Κόμης ΤΕΕΑΠΗ

2 2Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 3Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 4Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Σκοπός Οι ΤΠΕ ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό Επισκόπηση, μελέτη και σύντομη ανάλυση της έννοιας του γνωστικού εργαλείου και των προσφερόμενων δυνατοτήτων (affordances) των διάφορων υπολογιστικών εργαλείων και των ειδικών εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης

5 5Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Έννοιες – Κλειδιά Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτικό Λογισμικό Διδασκαλία & Μάθηση με τη Βοήθεια Υπολογιστή Μέσο διδασκαλίας Διδακτικό μέσο Εποπτικό μέσο Τεχνούργημα Διεπιφάνεια Φυσικό εργαλείο Γνωστικό εργαλείο Εργαλείο με γνωστικό δυναμικό Εργαλειοποίηση Οπτική αντίληψη Προσφερόμενες δυνατότητες Πραγματικές δυνατότητες Αντιληπτές δυνατότητες Δυνατότητες χρήσης Νοητικό μοντέλο χρήσης Εννοιολογικό μοντέλο χρήσης

6 6Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εκπαιδευτική Τεχνολογία Η προϊστορία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Η εισαγωγή διάφορων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι φαινόμενο πολλών δεκαετιών Αποκτά ευρεία έκταση κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα Την περίοδο αυτή κάνει την εμφάνισή του ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» (educational technology)

7 7Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Η έννοια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (1) Μια σύνθετη και ολοκληρωμένη διαδικασία, – που συμπεριλαμβάνει ανθρώπους, διαδικασίες, ιδέες, συσκευές, μέσα και οργάνωση – ασχολείται με την ανάλυση των προβλημάτων τα οποία αφορούν την ανθρώπινη μάθηση – και ειδικότερα με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων για τα παραπάνω προβλήματα με τη χρήση της τεχνολογίας.

8 8Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Η έννοια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (2) Στενή έννοια: Αναφέρεται στη χρησιμοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ευρεία έννοια: Χαρακτηρίζει την ορθολογική χρήση μίας ή περισσοτέρων τεχνολογιών με σκοπό την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Αφορά επίσης το λόγο, τις αξίες και τα υποτιθέμενα ή πραγματικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις πρακτικές. ◦ Ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» θα αποκτήσει στο τέλος του 20 ου αιώνα μια άλλη διάσταση με την εμφάνιση και την εξέλιξη των ΤΠΕ.

9 9Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εφαρμογές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας Πρωταρχικές μορφές: Πίνακας, διαφανοσκόπιο – Χρήσεις υπαρχουσών τεχνολογιών και συσκευών για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. ράδιο, τηλεόραση, κλπ.) Δημιουργία ειδικών τεχνολογιών και συσκευών: Προγραμματισμένη διδασκαλία, Διδακτικές μηχανές Χρήση υπολογιστών: Εκπαιδευτικό λογισμικό Χρήση διασυνδεμένων υπολογιστών: Διαδίκτυο ΤΠΕΕ: πληροφορικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης

10 10Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Πλαίσιο Ορισμού Πληροφορικά περιβάλλοντα μάθησης : Εφαρμογές λογισμικού (και υλικού) για την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης – ειδικό λογισμικό με σαφή μαθησιακό και διδακτικό σκοπό, σε μορφή DVD, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικής, κλπ. – λογισμικό γενικής χρήσης, π.χ. κειμενογράφος, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, κλπ. που χρησιμοποιείται συνήθως ως γνωστικό εργαλείο (cognitive tool)

11 11Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Αλλαγή προοπτικής: από τη μετάδοση στην οικοδόμηση Παλιά αντίληψη ΤΠΕ ως διδακτικό και εποπτικό μέσο (συμπεριφοριστικές θεωρίες) Σύγχρονη αντίληψη ΤΠΕ ως εργαλείο με γνωστικό δυναμικό (εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες)

12 12Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση ΤΠΕ και σχολική πρακτική Yπολογιστική Υποστήριξη της Διδασκαλίας – βοήθεια προς το μαθητευόμενο – ώστε να προσεγγίσει και να οικοδομήσει – μια προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα ύλη Yπολογιστική Υποστήριξη της Μάθησης – ενίσχυση του μαθητευόμενου – ώστε να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει – στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου

13 13Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Μέσο vs Εργαλείο Μέσο: καθετί που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ενός σκοπού Εργαλείο: τεχνητό αντικείμενο για την εκτέλεση ορισμένης εργασίας – Τεχνούργημα: αντικείμενο κατασκευασμένο με ιδιαίτερη φροντίδα και τέχνη http://www.greek-language.gr/ Με τον όρο εργαλείο εννοείται μια συσκευή που παρέχει φυσική ή νοητική υποστήριξη στην εκπλήρωση ενός έργου.συσκευήέργου

14 14Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Η έννοια του μέσου (medium) Μέσο: καθετί που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ενός σκοπού Στην επικοινωνία χρησιμοποιείται στον πληθυντικό: μέσα (media) http://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication) http://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication) Ένα μέσο – είναι ένα κανάλι επικοινωνίας, ένας φορέας πληροφορίας μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη

15 15Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Τα μέσα στην Εκπαίδευση Ένα διδακτικό ή ένα εποπτικό μέσο – είναι ένα κανάλι επικοινωνίας, ένας φορέας πληροφορίας μεταξύ ενός πομπού (π.χ. δάσκαλος ή βιβλίο) και ενός δέκτη (π.χ. μαθητής) – Μεταφέρει μηνύματα που αφορούν ένα διδακτικό σκοπό – Μέσα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση – Το μέσο επηρεάζει τη διαδικασία;;

16 16Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση ΤΠΕ: διδακτικό & εποπτικό μέσο Διδακτικό μέσο με μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου Εποπτικό μέσο για την αναπαράσταση και την οπτικοποίηση της πληροφορίας

17 17Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Διδακτικά μέσα Κείμενα Ήχοι Οπτικά μέσα – Εικόνες/ κινούμενες εικόνεςκινούμενες εικόνες – γραφήματα Βίντεο Αντικείμενα Άνθρωποι Μετάδοσης πληροφορίας/υπάρχουσας γνώσης Έμφαση στο «αποτέλεσμα»

18 18Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εργαλείο (tool) Εργαλείο: τεχνητό αντικείμενο για την εκτέλεση ορισμένης εργασίας – Με τον όρο εργαλείο εννοείται μια συσκευή που παρέχει φυσική ή νοητική υποστήριξη στην εκπλήρωση ενός έργου Όργανο (Instrument): κάθε φυσικό ή τεχνητό αντικείμενο που χρησιμοποιείται ως βοηθητικό στοιχείο για την πραγματοποίηση κάποιου σκοπού http://www.greek-language.gr/

19 19Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Τεχνούργημα Τεχνούργημα (artifact): ανθρώπινη κατασκευή με συγκεκριμένες και καλώς προσδιορισμένες χρήσεις από τους κατασκευαστές του – Τεχνούργημα: αντικείμενο κατασκευασμένο με ιδιαίτερη φροντίδα και τέχνη http://www.greek-language.gr/ Τεχνικό αντικείμενο «Ουδέτερο» - «Καθολικό» Παραδείγματα τεχνουργημάτων ΤΠΕ: tablet PC, κειμενογράφος, λογιστικό φύλλο, φυλλομετρητής, μηχανή αναζήτησης, skype, πληκτρολόγιο, κλπ.

20 20Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Ο ρόλος των εργαλείων … Από τα τεχνουργήματα στα εργαλεία …

21 21Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Πότε ένα τεχνούργημα γίνεται εργαλείο; Σύμφωνα με τον D. Norman υπάρχουν πάνω από 20.000 τεχνικά αντικείμενα (τεχνουργήματα) Ο κοινός των θνητών μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα τεχνουργήματα; Συνήθως απαιτείται εκμάθηση – Χρήση εργαλείου – Κατάχρηση εργαλείων

22 22Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Από το τεχνούργημα στο εργαλείο Τεχνούργημα (artifact): ανθρώπινη κατασκευή με συγκεκριμένες και καλώς προσδιορισμένες χρήσεις από τους κατασκευαστές του Τεχνητό αντικείμενο Φυσικό ή συμβολικό «Ουδέτερο» «Καθολικό» Εργαλείο (instrument): το τεχνούργημα σε ένα πλαίσιο χρήσης «Μη ουδέτερο» Συνυφασμένο με συγκεκριμένες χρήσεις «Διαφορετικό» ανάλογα με τον χρήστη και τις χρήσεις

23 23Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Η έννοια του εργαλείου – Με τον όρο εργαλείο εννοείται μια συσκευή που παρέχει φυσική ή νοητική υποστήριξη στην εκπλήρωση ενός έργου – Ο χρήστης του εργαλείου πρέπει να διαθέτει νοητικά σχήματα (μοντέλα χρήσης) για το πώς το τεχνούργημα εμπλέκεται στην εκπλήρωση του έργου Εργαλείο = τεχνούργημα + μοντέλα χρήσης

24 24Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εννοιολογικό μοντέλο – νοητικό μοντέλο Εργαλείο = τεχνούργημα + μοντέλα χρήσης Χρήστης: Νοητικό μοντέλο Κατασκευαστής: Εννοιολογικό μοντέλο

25 25Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Νοητικό μοντέλο Χρήστη Όχι πάντα εύκολα εξωτερικευμένη Απλουστευμένη αναπαράσταση

26 26Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εννοιολογικό μοντέλο κατασκευαστή Πιο σύνθετη αναπαράσταση Όχι πάντα εύκολα εξωτερικευμένη

27 27Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οπτική αντίληψη και αναπαράσταση

28 28Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Χρήσεις και καταχρήσεις των αντικειμένων Σύμφωνα με τον P. Rabardel Τα τεχνητά αντικείμενα υπάρχουν μέσα από τις χρήσεις τους Εργαλειακή γένεση Τα ανθρώπινα υποκείμενα κατασκευάζουν τις χρήσεις των τεχνητών αντικειμένων Τότε μόνο γίνονται εργαλεία

29 29Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Ένα τεχνούργημα είναι μια ανθρώπινη δημιουργία που αφορά ένα σύνολο χρήσεων Π.χ. μαχαίρι κουζίνας ένας χρήστης χρησιμοποιεί το εργαλείο με συγκεκριμένη πρόθεση και σε χρήσεις που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί (σχήματα χρήσης) Το τεχνούργημα γίνεται εργαλείο το τεχνούργημα μπορεί συνεπώς να τροποποιηθεί, να μετασχηματιστεί, να εμπλουτιστεί ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις καταστάσεις χρήσης. Θεωρία της εργαλειακής γένεσης [RABARDEL 95] Rabardel, P. Les hommes et les technologies. Approche cognitive des instruments contemporains. Paris, Armand Colin, 1995

30 30Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εργαλειακή θεωρία (Rabardel, 1995) Ενσωμάτωση των τεχνολογιών στις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες Μελέτη της δραστηριότητας μέσω των διαφορετικών σχέσεων ανάμεσα σε υποκείμενο, αντικείμενο της δραστηριότητας και εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επίτευξή της Το Εργαλείο περιέχει δύο συστατικά: – Το συμβολικό ή φυσικό τεχνούργημα όπως έχει δημιουργηθεί από το υποκείμενο ή από άλλους – Τα σχήματα χρήσης που του έχουν αποδοθεί όπως προκύπτουν από την ατομική δραστηριότητα του υποκειμένου

31 31Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Αλληλεπίδραση Υποκειμένου – εργαλείου (τεχνικού μέσου) Υποκείμενο: χρήστης, μαθητής, εργαζόμενος Αντικείμενο: υλικό, μαθησιακό αντικείμενο, πραγματικότητα, αντικείμενο δραστηριότητας

32 32Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εργαλειοποίηση Το εργαλείο συνεπώς δεν είναι «δεδομένο» αλλά οικοιοποιείται από το υποκείμενο

33 33Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Η έννοια της εργαλειοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία Δάσκαλος Αντίληψη των διδακτικών δυνατοτήτων ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος Χρήση στη διδασκαλία Μαθητής Αντίληψη των γνωστικών λειτουργιών του υπολογιστικού περιβάλλοντος Χρήση του υπολογιστικού περιβάλλοντος στη μάθηση

34 34Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Διπλή χρήση των εργαλείων στην εκπαίδευση, Rabardel Μαθητές Τα εργαλεία επηρεάζουν σε βάθος την οικοδόμηση της γνώσης και τις διαδικασίες κατανόησης των εννοιών (εννοιοποίηση) Εκπαιδευτικοί Τα εργαλεία χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές πάνω στις οποίες μπορούμε να επιδράσουμε ώστε να σχεδιάσουμε και να ελέγξουμε παιδαγωγικές καταστάσεις

35 35Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση ΤΠΕ: εργαλείο με γνωστικό δυναμικό Οι ΤΠΕ ως φυσικά εργαλεία Εργαλεία παραγωγικότητας Οι ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία Εργαλεία μάθησης Το εργαλείο επηρεάζει τη διαδικασία;

36 36Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Ο όρος Γνωστικό Εργαλείο Cognitive tool ή mindtool Είναι ένα εργαλείο που – υποστηρίζει, – ενισχύει ή – επεκτείνει – τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες – Τη σκέψη, τη νόηση, τη δυνατότητα επίλυσης προβλήματος, την κριτική σκέψη

37 37Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Φυσικά & γνωστικά εργαλεία 1 Φυσικά εργαλεία (ιδιότητες & παραδείγματα) Γνωστικά εργαλεία (ιδιότητες & παραδείγματα) Υποστήριξη: σκαλίδα για σκάψιμο (φυσική δύναμη) Υποστήριξη: μολύβι (μνήμη) Ενίσχυση: τρακτέρ (φυσική δύναμη) Ενίσχυση: υπολογιστής τσέπης (δυνατότητα υπολογισμών) Επέκταση: τηλεσκόπιο ή μικροσκόπιο (επέκταση της όρασης) Επέκταση: να συμπληρωθεί από τους φοιτητές

38 38Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Φυσικά & γνωστικά εργαλεία 2 Φυσικά εργαλεία (ιδιότητες & παραδείγματα) Γνωστικά εργαλεία (ιδιότητες & παραδείγματα) Υποστήριξη: μολύβι (γραφή)Υποστήριξη: μολύβι (μνήμη) Ενίσχυση: υπολογιστής (δυνατότητα απλών υπολογιστών) Ενίσχυση: υπολογιστής τσέπης (δυνατότητα σύνθετων υπολογισμών) Επέκταση: τηλεσκόπιο ή μικροσκόπιο (επέκταση της όρασης) Επέκταση: τηλεσκόπιο ή μικροσκόπιο (??????)

39 39Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Γνωστικό εργαλείο (1) Cognitive tool ή mindtool Εφαρμογές και περιβάλλοντα που έχουν δημιουργηθεί ή προσαρμοστεί έτσι ώστε – να λειτουργούν – στο κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο – ως διανοητικοί συνεργάτες του μαθητή – υποστηρίζοντας την επίλυση προβλημάτων και ενισχύοντας την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και γενικότερα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου

40 40Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Γνωστικό εργαλείο (2) Τα γνωστικά εργαλεία λειτουργούν και ως πολιτισμικοί ενισχυτές, οι οποίοι χορηγούν τα μέσα της μάθησης και ενισχύουν τις διανοητικές ικανότητες του ατόμου Παραδείγματα γνωστικών εργαλείων; Αλλάξει το πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης;

41 41Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Δεξιότητες υψηλού επιπέδου (1) ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης, δυνατότητα αναδιοργάνωσης των υπαρχουσών γνώσεων, δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων των πραγματικού κόσμου,

42 42Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Δεξιότητες υψηλού επιπέδου (2) ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, ικανότητα γνωστικής επίγνωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο, ικανότητα μάθησης για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε (μεταγνώση).

43 43Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οι ΤΠΕ – εργαλείο μάθησης Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην παιδαγωγική πράξη ευνοώντας νέες μορφές οικοδόμησης των γνώσεων ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας ερεθίσματα και κίνητρα για συζήτηση (conversation), διαπραγμάτευση (negotiation) και αμοιβαία κατανόηση [Dillenbourg, 1999].

44 44Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οι ΤΠΕ – γνωστικό εργαλείο Ο υπολογιστής μετατρέπεται σε γνωστικό εργαλείο (cognitive tool) επιτρέπει στο χρήστη να αποσαφηνίσει, να συζητήσει, να ανταλλάξει και να εξωτερικεύσει σκέψεις με τη βοήθεια μιας διεπιφάνειας χρήσης υπολογιστή επεκτείνοντας συνεπώς τις γνωστικές ικανότητες στη σκέψη, στην επίλυση προβλήματος και στη μάθηση

45 45Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Από εργαλείο με γνωστικό δυναμικό σε γνωστικό εργαλείο ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων Εργαλείο με γνωστικό δυναμικό Γνωστικό εργαλείο σε συγκεκριμένες χρήσεις Τεχνολογικό πλαίσιο Ανθρώπινο πλαίσιο Κοινωνικές ικανότητες Συναισθηματικές ικανότητες Μεταγνωστικές ικανότητες Γνωστικές ικανότητες (Depover, Karsenti et Komis, 2007)

46 46Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Προσφερόμενες δυνατότητες: Πλαίσιο Ορισμού Προσφερόμενη δυνατότητα (affordance) : μια δυνατότητα που παρέχεται από το ίδιο το αντικείμενο Αυτό που πρέπει ή μπορούμε να κάνουμε με ένα αντικείμενο Οι ιδιότητες του αντικειμένου υπονοούν τις εν δυνάμει χρήσεις του

47 47Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οι δυνατότητες των εργαλείων (1) Η έννοια της προσφερόμενης δυνατότητας (affordance) J.J. Gibson (James J. Gibson (1977).James J. Gibson το σύνολο όλων ιδιοτήτων δράσης ενός περιβάλλοντος. Οι ιδιότητες δράσης είναι μεν αντικειμενικές Σχετίζονται άμεσα με τον χρήστη που θα τις χρησιμοποιήσει

48 48Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οι δυνατότητες των εργαλείων (2) Π.χ., μια σκάλα δεν καθιστά αντιληπτές τις πιθανότητες χρήσης της σε ένα μωρό. Το ίδιο περιβάλλον δεν υποβάλει τις ίδιες δυνατότητες δράσης σε όλους τους εν δυνάμει χρήστες του. – Οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον σχετίζονται άμεσα με τα διαθέσιμα εργαλεία και τις υποβαλλόμενες από αυτά χρήσεις.

49 49Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Προφανείς δυνατότητες Άμεσα αντιληπτές ιδιότητες ενός αντικειμένου (Δεν) υπάρχει ανάγκη για οδηγίες

50 50Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Παραδείγματα προσφερόμενων δυνατοτήτων (τσαγιέρα – επεξεργαστής κειμένου) Διεπιφάνεια χρήσης λογισμικού Προφανείς – μη προφανείς (απαιτείται μάθηση)

51 51Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οπτική αντίληψη Τι βλέπετε;

52 52Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Πραγματικές δυνατότητες Σύμφωνα με τον J. Gibson Οι προσφερόμενες δυνατότητες των αντικειμένων είναι πραγματικές: είναι παρούσες στο περιβάλλον, είναι ανεξάρτητες από τις ικανότητες των ανθρώπινων υποκειμένων να τις αντιληφθούν Οι αντιληπτικές ικανότητες των ανθρώπινων υποκειμένων δεν είναι ίδιες

53 53Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Αντιληπτές δυνατότητες Σύμφωνα με τον D. Norman Οι προσφερόμενες δυνατότητες των αντικειμένων είναι υποκειμενικές: σχετίζονται με το πώς τα ανθρώπινα υποκείμενα τις αντιλαμβάνονται Χρήσεις που δεν έχουν προβλεφθεί από τους δημιουργούς τεχνικών αντικειμένων

54 54Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Προσφερόμενες δυνατότητες ΤΠΕ Παιδαγωγικές προσφερόμενες δυνατότητες – Γενικές παιδαγωγικές δυνατότητες – Ειδικές (διδακτικές σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο) δυνατότητες Τεχνολογικές προσφερόμενες δυνατότητες Κοινωνικές προσφερόμενες δυνατότητες Η γνώση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ είναι απαραίτητη διδακτικά

55 55Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση élèves Δυνατότητες των ΤΠΕ Κοινωνικές Δυνατότητες γενικές Διδακτικές – Παιδαγωγικές Δυνατότητες Λειτουργικές Φυσικές Τεχνολογικές Δυνατότητες Γνωστικές Δυνατότητες Μαθητές Εκπαιδευτικοί Σχετικές με το περιεχόμενο

56 56Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Φαινόμενα μεταφοράς Οι άνθρωποι μεταφέρουν τις προσδοκίες τους από οικεία αντικείμενα σε παρόμοια με αυτά αντικείμενα – Θετική μεταφορά: πρότερη εμπειρία εφαρμόζεται σε μια νέα κατάσταση – Αρνητική μεταφορά: πρότερη εμπειρία έρχεται σε σύγκρουση με τη νέα κατάσταση

57 57Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οι δυσχέρειες χρήσης Κατά μία έννοια, το αντίθετο των προσφερόμενων δυνατοτήτων Περιορίζουν ή αποθαρρύνουν κάποιες ενέργειες Εμποδίζουν τα λάθη Βοηθούν ή υποβάλουν τρόπους χρήσης (ή μη χρήσης) μιας διεπιφάνειας Συχνά διευκολύνουν την αλληλεπίδραση απλοποιώντας τις δυνατές ενέργειες

58 58Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Προσφερόμενες δυνατότητες & ικανότητες υψηλού επιπέδου Ρόλος των δυνατοτήτων Ρόλος των δυσχερειών

59 59Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Διεπιφάνεια χρήσης Interfaces Γραφικές διεπιφάνειες Διεπιφάνειες αφής Συνδυαστικές Προσφερόμενες δυνατότητες των διεπιφανειών χρήσης

60 60Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Διεπιφάνειες χρηστών Όχι απλές διεπιφάνειες Φυσικές – συμβολικές διεπιφάνειες

61 61Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Διεπιφάνειες λογισμικού Όχι απλές διεπιφάνειες

62 62Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Διεπιφάνειες εκπαιδευτικού λογισμικού Όχι απλές διεπιφάνειες

63 63Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Οι προσφερόμενες δυνατότητες των εκπαιδευτικών ΤΠΕ Γενικού τύπου προσφερόμενες δυνατότητες – Σχετίζονται με την κατηγορία του λογισμικού Ειδικού τύπου προσφερόμενες δυνατότητες – Τεχνικές λειτουργίες του λογισμικού – Λειτουργίες σχετικές με τον τρόπο διαπραγμάτευσης του γνωστικού αντικειμένου

64 64Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Βιβλιογραφία Norman, D., 1999, Affordances, Conventions, and Design. In Interactions, 6 (3) pp. 38-41. Beguin, B., Rabardel, P., 2000, Designing for instrument – mediated activity. Scandinavian Journal of Information Systems. Vol. 12 Iss. 1, pp. 173- 190 Rabardel, P., 2003, From artefact to instrument. Interacting with Computers, 15 (5): 641-645

65 65Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Βιβλιογραφία Depover, C., Karsenti, T., & Komis, V., 2007, Enseigner avec les technologies : favoriser les apprentissages, développer des compétences, 978-2-7605-1489-8, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy Jonassen, D., Chad Carr, C., Yueh, H., 1998, Computers as Mindtools for Engaging Learners in Critical Thinking, TechTrends, v43 n2 p24-32. Jonassen, D., 2009,Technology as Cognitive Tools: Learners as Designers. ITForum Paper #1.(http://itforum.coe.uga.edu/paper1/paper1.html)http://itforum.coe.uga.edu/paper1/paper1.html Vincini, P., 2003, The spectrum of cognitive tools, Innovations in Learning. Academic Technology at Tufts.

66 66Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Ενδεικτική βιβλιογραφία J.J. Gibson D. Norman P. Rabardel Άρθρο προς συζήτηση

67 67Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

68 68Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

69 69Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

70 70Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

71 71Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

72 72Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Βασίλειος Κόμης. «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό- Οι προσφερόμενες δυνατότητες των υπολογιστικών εργαλείων». Έκδοση: 1.0. Πάτρα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1423/

73 73Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

74 74Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Διαφάνεια 5 Εικόνα 1: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Design_of_Everyday_Thingshttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Design_of_Everyday_Things Διαφάνεια 8 Εικόνα 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TCMI_Doll_Chair_2.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TCMI_Doll_Chair_2.jpg Εικόνα 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Bungee_chairhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bungee_chair Εικόνα 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Door_with_both_push_and_pull_signs.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Door_with_both_push_and_pull_signs.jpg Διαφάνεια 9 Εικόνα 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese_-_Teapot_with_Landscapes_- _Walters_49740_-_View_A.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese_-_Teapot_with_Landscapes_- _Walters_49740_-_View_A.jpg Εικόνα 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Utah_teapothttps://en.wikipedia.org/wiki/Utah_teapot Διαφάνεια 10 Εικόνα 1: http://en.wikipedia.org/wiki/My_Wife_and_My_Mother-in-Lawhttp://en.wikipedia.org/wiki/My_Wife_and_My_Mother-in-Law Διαφάνεια 15 Εικόνα 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Smith_Coronahttp://en.wikipedia.org/wiki/Smith_Corona Εικόνα 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Home_computerhttp://en.wikipedia.org/wiki/Home_computer Διαφάνεια 19 Εικόνα 1: http://en.wikipedia.org/wiki/HP-01http://en.wikipedia.org/wiki/HP-01 Εικόνα 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packardhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard Εικόνα 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xperia_Tablet_S_auf_der_Internationalen_Funkausstellung_2012 _in_Berlin_1_PD.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xperia_Tablet_S_auf_der_Internationalen_Funkausstellung_2012 _in_Berlin_1_PD.JPG Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Οποιασδήποτε μορφής υλικό περιλαμβάνεται στο ανωτέρω έργο και δεν αναφέρεται σε ξεχωριστή πηγή αναφοράς, τότε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διδάσκοντα Καθηγητή, Βασίλη Κόμη.

75 Τέλος 3 ης Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Μάθημα επιλογής 7ο εξάμηνο, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google