Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

8-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "8-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 8-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές

2 8 Κεφάλαιο Τα θεμέλια της ατομικής συμπεριφοράς

3 8-3 Μαθησιακά αποτελέσματα Επισημάνετε το εστιακό κέντρο και τους στόχους της οργανωσιακής συμπεριφοράς Εξηγήστε το ρόλο που διαδραματίζει η νοοτροπία στην επαγγελματική απόδοση Περιγράψτε διαφορετικές θεωρίες της προσωπικότητας Περιγράψτε την αντίληψη και τους παράγοντες που την επηρεάζουν

4 8-4 Μαθησιακά αποτελέσματα (συν.) Συζητήστε τις μαθησιακές θεωρίες και τη συνάφειά τους με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς Συζητήστε σύγχρονα ζητήματα στο πεδίο της οργανωσιακής συμπεριφοράς (ΟΣ)

5 8-5 Τι είναι η οργανωσιακή συμπεριφορά; Συμπεριφορά – Οι ενέργειες των ανθρώπων Οργανωσιακή συμπεριφορά – Η μελέτη των ενεργειών των ανθρώπων στο χώρο εργασίας

6 8-6 Πού εστιάζεται η οργανωσιακή συμπεριφορά; Παραγωγικότητα εργαζομένων – Μέτρο αποτίμησης της απόδοσης ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα Κατ’ εξακολούθηση αδικαιολόγητες απουσίες – Όταν εκουσίως κάποιος δεν προσέρχεται στην εργασία του Εναλλαγή προσωπικού – Εκούσια ή ακούσια μόνιμη απόσυρση από τον οργανισμό

7 8-7 Φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά – Συμπεριφορά που εναπόκειται στην προαίρεση του εργαζομένου, καθώς δεν είναι μέρος των τυπικών επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται Επαγγελματική ικανοποίηση – Η γενικότερη στάση του εργαζομένου απέναντι στην εργασία του Πού εστιάζεται η οργανωσιακή συμπεριφορά; (συν.)

8 8-8 Πού εστιάζεται η οργανωσιακή συμπεριφορά; (συν.) Ανάρμοστη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο – Κάθε εκούσια υπαλληλική συμπεριφορά που είναι δυνητικά επιζήμια για τον οργανισμό ή τα μέλη του

9 8-9

10 8-10 Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι στάσεις στην επαγγελματική απόδοση; Στάσεις – Αξιολογικές δηλώσεις, ευνοϊκές ή δυσμενείς, αναφορικά με αντικείμενα, πρόσωπα ή γεγονότα Γνωστική διάσταση – Το κομμάτι της στάσης που σχετίζεται με τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, τις γνώσεις και τις πληροφορίες που κατέχει κάποιος

11 8-11 Στάσεις και συμπεριφορά Συναισθηματική διάσταση – Το μέρος μιας στάσης που καθορίζεται από το συναίσθημα ή τα αισθήματα Συμπεριφορική διάσταση – Η διάσταση μιας στάσης αναφέρεται στην πρόθεση του ατόμου να συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο προς κάποιον ή κάτι

12 8-12 Στάσεις και συμπεριφορά (συν.) Εργασιακή εμπλοκή – Ο βαθμός στον οποίο ο εργαζόμενος ταυτίζεται με το επάγγελμά του, συμμετέχει ενεργητικά σε αυτό και θεωρεί σημαντική για την αυτοεκτίμηση την επαγγελματική του απόδοση Οργανωσιακή δέσμευση – Ο προσανατολισμός κάποιου εργαζομένου προς τον οργανισμό στο πλαίσιο της αφοσίωσής του προς αυτόν, της ταύτισης και της εμπλοκής

13 8-13 Εργασιακή δέσμευση – Όταν οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν δεσμούς με το επάγγελμά τους, αντλούν ικανοποίηση και επιδεικνύουν ενθουσιασμό για αυτό Στάσεις και συμπεριφορά (συν.)

14 8-14

15 8-15 Ποια είναι η Θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας; Ο Leon Festinger τη δεκαετία του 1950, επιδίωξε να ερμηνεύσει τη σχέση μεταξύ στάσεων και συμπεριφοράς Γνωστική ασυμφωνία – Οποιαδήποτε ασυμβατότητα ή ασυνέπεια ανάμεσα στις στάσεις ή μεταξύ συμπεριφοράς και στάσεων

16 8-16 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μάνατζερ αναφορικά με την προσωπικότητα; Προσωπικότητα – Ένας μοναδικός συνδυασμός συναισθηματικών, διανοητικών και συμπεριφορικών μοτίβων που επηρεάζουν τον τρόπο που ένα άτομο αντιδρά και αλληλεπιδρά με τους άλλους Δείκτης Τύπων Προσωπικότητας Meyer-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator – ΜΒΤΙ) – Μέσο εκτίμησης της προσωπικότητας που χρησιμοποιεί τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες, για να αναγνωρίσει διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας

17 8-17 Το μοντέλο των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων Μοντέλο των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων – Μοντέλο αποτύπωσης της προσωπικότητας που εξετάζει πέντε γνωρίσματα: 1.Εξωστρέφεια 2.Αρεστότητα 3.Ευσυνειδησία 4.Συναισθηματική ευστάθεια 5.Δεκτικότητα στην εμπειρία

18 8-18

19 8-19 Τι σημαίνει συναισθηματική νοημοσύνη; Συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ) – Η ικανότητα να παρατηρεί και να διαχειρίζεται κανείς συναισθηματικές ενδείξεις και πληροφορίες

20 8-20 Πέντε διαστάσεις της ΣΝ – Αυτογνωσία Συνείδηση των συναισθημάτων που βιώνει το άτομο – Αυτοδιαχείριση Η ικανότητα διαχείρισης των αισθημάτων και των παρορμήσεων του ατόμου – Αυτοπαρακίνηση Η ικανότητα να επιμένει κανείς σε πείσμα των εμποδίων και των αποτυχιών – Ενσυναίσθηση Η ικανότητα κάποιου να διαισθάνεται τα συναισθήματα των άλλων – Κοινωνικές δεξιότητες Η ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων των άλλων

21 8-21 Μπορούν τα γνωρίσματα της προσωπικότητας να προβλέπουν εργασιακές συμπεριφορές; Επίκεντρο του ελέγχου – Ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ελέγχουν τη μοίρα τους Μακιαβελισμός – Εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι άνθρωποι είναι πραγματιστές, διατηρούν συναισθηματική απόσταση και πιστεύουν ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα

22 8-22 Προσωπικότητα (συν.) Αυτοεκτίμηση – Ο βαθμός στον οποίο το άτομο τρέφει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό του Αυτοέλεγχος – Γνώρισμα της προσωπικότητας που υπολογίζει την ικανότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς σε εξωτερικούς συγκυριακούς παράγοντες

23 8-23 Τι είναι η αντίληψη και από τι επηρεάζεται; Αντίληψη – η διαδικασία κατά την οποία νοηματοδοτούμε το περιβάλλον μας, οργανώνοντας και ερμηνεύοντας αισθητηριακές εντυπώσεις Θεωρία της απόδοσης – Έχει προταθεί ως θεωρία που ερμηνεύει τον τρόπο που ο καθένας κρίνει διαφορετικά ανάλογα με τη σημασία που αποδίδει σε μια δεδομένη συμπεριφορά

24 8-24

25 8-25 Μπορεί να διαστρεβλωθεί η απόδοση των κινήτρων; Θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης – Τάση υποτίμησης της επίδρασης των εξωτερικών παραγόντων κατά τη συναγωγή κρίσεων για τη συμπεριφορά κάποιου Μεροληψία αυτοεξυπηρέτησης – Η τάση των ατόμων να αποδίδουν την επιτυχία τους σε εσωτερικούς παράγοντες, ενώ επιρρίπτουν την αποτυχία σε εξωγενείς

26 8-26

27 8-27 Αντιληπτικές συντμήσεις Επιλεκτική αντίληψη – Οι άνθρωποι αφομοιώνουν συγκεκριμένα στοιχεία όσων παρατηρούν, οδηγούμενοι στη «γρήγορη ανάγνωση» των άλλων Εικαζόμενη ομοιότητα – Η αντίληψη του παρατηρητή η οποία επηρεάζεται περισσότερο από τα χαρακτηριστικά του ίδιου παρά από το πρόσωπο που τίθεται υπό παρατήρηση

28 8-28 Αντιληπτικές συντμήσεις (συν.) Απόδοση στερεοτύπων – Όταν κρίνουμε κάποιον βάσει της αντίληψής μας για την ομάδα της οποίας είναι μέλος Επίδραση του φωτοστέφανου – Διαμόρφωση μιας γενικής εντύπωσης για ένα άτομο βάσει ενός μόνο χαρακτηριστικού του

29 8-29

30 8-30 Πώς η θεωρία της μάθησης ερμηνεύει τη συμπεριφορά; Μάθηση – Σχετικά μόνιμη μεταβολή συμπεριφοράς που απορρέει από την εμπειρία Εξαρτημένη μάθηση – Μαθησιακή θεωρία που υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά διαμορφώνεται βάσει των συνεπειών της

31 8-31 Τι είναι η θεωρία της κοινωνικής μάθησης; Θεωρία της κοινωνικής μάθησης – Θεωρία μάθησης που πρεσβεύει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσω της παρατήρησης και της άμεσης εμπειρίας Διάπλαση συμπεριφοράς – Διαδικασία καθοδήγησης της μάθησης σε βαθμιαία στάδια, μέσω ενίσχυσης ή έλλειψης αυτής

32 8-32

33 8-33 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "8-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google