Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές

2 5 Κεφάλαιο Οργανωσιακή δομή και κουλτούρα

3 5-3 Μαθησιακά αποτελέσματα Περιγράψτε τα έξι κύρια στοιχεία του οργανωσιακού σχεδιασμού Επισημάνετε τους συγκυριακούς/καταστασιακούς παράγοντες που ευνοούν το μηχανιστικό ή το οργανικό μοντέλο Συγκρίνετε και αντιπαραβάλετε παραδοσιακά και σύγχρονα οργανωσιακά σχέδια Πραγματευτείτε τα χαρακτηριστικά και τη σημασία της οργανωσιακής κουλτούρας

4 5-4 Τι είναι η οργάνωση; Οργάνωση – Η λειτουργία του μάνατζμεντ που δημιουργεί τη δομή του οργανισμού Οργανωσιακός σχεδιασμός – Όταν οι μάνατζερ εξελίσσουν ή μεταβάλλουν τη δομή του οργανισμού Επαγγελματική εξειδίκευση – Ο καταμερισμός των εργασιακών δραστηριοτήτων σε επιμέρους επαγγελματικές αρμοδιότητες. Είναι γνωστή και ως «καταμερισμός της εργασίας»

5 5-5

6 5-6 Τι είναι η τμηματοποίηση; Τμηματοποίηση – Ο τρόπος που οι επιμέρους εργασίες ομαδοποιούνται Λειτουργική τμηματοποίηση – Η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων βάσει των λειτουργιών που εκτελούνται Τμηματοποίηση βάσει προϊόντων – Η ομαδοποίηση σε κύριους τομείς προϊόντων Τμηματοποίηση βάσει πελατών – Ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων βάσει των πελατών

7 5-7 Τμηματοποίηση (συν.) Γεωγραφική τμηματοποίηση – Συντελείται βάσει της γεωγραφίας ή της περιοχής Τμηματοποίηση βάσει διαδικασίας – Ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων βάσει της ροής εργασίας ή πελατών Διαλειτουργικές ομάδες – Ομάδες οι οποίες συνίστανται από άτομα που προέρχονται από ποικίλα τμήματα και που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια μεταξύ των τμημάτων

8 5-8

9 5-9 Τι σημαίνει εξουσία και ευθύνη; Αλυσίδα εντολών – Η γραμμή εξουσίας που εκτείνεται από τις ανώτερες βαθμίδες του οργανισμού έως τις κατώτερες, καθιστώντας σαφές ποιος δίνει αναφορά σε ποιον Εξουσία – Το εγγενές δικαίωμα κάθε ατόμου σε διοικητική θέση να δίνει εντολές και να απαιτεί την εκτέλεσή τους Ευθύνη – Η υποχρέωση να παράγεις το έργο που σου έχει ανατεθεί

10 5-10 Ποιες είναι οι διάφορες σχέσεις εξουσίας; Γραμμική εξουσία – Η εξουσία εξουσιοδοτεί τον μάνατζερ να κατευθύνει το έργο κάποιου υφισταμένου Επιτελική εξουσία – Θέσεις με κάποια εξουσία που δημιουργούνται για την υποστήριξη, συμβουλευτική και γενικότερα τη μείωση ορισμένων πληροφοριακών φορτίων

11 5-11

12 5-12

13 5-13 Τι είναι η ισχύς; Η εξουσία αποτελεί δικαίωμα που συνάδει με τη θέση εργασίας, αλλά Η ισχύς – αφορά στην ικανότητα του ατόμου να επηρεάζει τις αποφάσεις. Η εξουσία αποτελεί μέρος της ευρύτερης έννοιας της ισχύος

14 5-14

15 5-15

16 5-16 Τι σημαίνει εύρος ελέγχου Εύρος ελέγχου – Ο αριθμός εργαζομένων που μπορεί να εποπτεύσει αποτελεσματικά ένας μάνατζερ

17 5-17 Τι σημαίνει τυποποίηση; Τυποποίηση – Αφορά στην αυστηρότητα καθορισμού των θέσεων εργασίας στον οργανισμό και τον βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά των εργαζομένων κατευθύνεται από κανόνες και διαδικασίες Συγκεντρωτισμός – Ο βαθμός στον οποίο η λήψη αποφάσεων συντελείται στις ανώτερες βαθμίδες του οργανισμού Αποκέντρωση – Ο βαθμός στον οποίο οι μάνατζερ των χαμηλότερων βαθμίδων συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων

18 5-18 Ποιες καταστασιακές μεταβλητές επηρεάζουν τη δομική επιλογή; Μηχανιστικός οργανισμός – Γραφειοκρατική οργάνωση· με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, τυποποίησης και συγκεντρωτισμού Οργανικός οργανισμός – Μια χαλαρή δομή με χαμηλό βαθμό εξειδίκευσης, τυποποίησης και συγκεντρωτισμού

19 5-19

20 5-20 Παραγωγή μονάδας – Η παραγωγή αντικειμένων σε μονάδες ή μικρά σύνολα Μαζική παραγωγή – Η παραγωγή τεράστιου όγκου αγαθών Παραγωγή διαδικασίας – Συνεχής ροή των αγαθών που παράγονται Πώς η τεχνολογία επηρεάζει τη δομή ενός οργανισμού;

21 5-21

22 5-22 Ποια είναι η απλή δομή; Απλή δομή – Οργανωσιακό σχέδιο με ασθενή τμηματοποίηση, ευρύ φάσμα ελέγχου, εξουσία συγκεντρωμένη σε ένα μόνο πρόσωπο και ασθενή τυποποίηση

23 5-23

24 5-24 Παραδοσιακά οργανωσιακά σχέδια Λειτουργική δομή – Ενα οργανωσιακό σχέδιο που ομαδοποιεί παρεμφερείς ή συναφείς επαγγελματικές ειδικότητες Διαιρετική δομή – Η δομή κάποιου οργανισμού που απαρτίζεται από ξεχωριστές επιχειρηματικές μονάδες ή τμήματα

25 5-25 Σύγχρονα οργανωσιακά σχέδια Δομή κατά ομάδες – Όταν ολόκληρος ο οργανισμός συνίσταται από ομάδες που διεκπεραιώνουν την εργασία για τον οργανισμό Δομή μήτρας – Όταν ανατίθεται σε ειδικούς από διαφορετικά λειτουργικά τμήματα να εργαστούν σε έργα των οποίων ηγείται ένας υπεύθυνος έργου Δομή έργου – Όταν οι εργαζόμενοι επεξεργάζονται διαρκώς έργα

26 5-26

27 5-27

28 5-28 Σύγχρονα οργανωσιακά σχέδια (συν.) Οργανισμός «άνευ ορίων» – Μια άλλη σύγχρονη οργανωσιακή δομή είναι ο άνευ ορίων οργανισμός, του οποίου το σχέδιο δεν έχει καθοριστεί ή δεν περιορίζεται από οριζόντια, κάθετα ή εξωτερικά όρια που επιβάλλει μια προδιαγεγραμμένη δομή Εικονικός οργανισμός – Ένας οργανισμός απαρτίζεται από έναν μικρό πυρήνα εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες που μισθώνονται προσωρινά ανάλογα με τις ανάγκες για να εργαστούν σε συγκεκριμένα έργα

29 5-29 Σύγχρονα οργανωσιακά σχέδια (συν.) Οργάνωση δικτύου – Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τους δικούς του εργαζόμενους για να εκτελέσουν εργασίες και δίκτυα εξωτερικών προμηθευτών για την παροχή των άλλων απαιτούμενων προϊόντων ή διαδικασιών

30 5-30 Ποιες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις για τον οργανωσιακό σχεδιασμό; Οργανισμός μάθησης – Ένας οργανισμός μάθησης έχει αναπτύξει την ικανότητα να μαθαίνει διαρκώς, να προσαρμόζεται και να μεταβάλλεται

31 5-31

32 5-32 Τι σημαίνει οργανωσιακή κουλτούρα; Οργανωσιακή κουλτούρα – Οι κοινές αξίες, αρχές, παραδόσεις και τρόποι εκτέλεσης των εργασιών οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο που ενεργούν τα μέλη του οργανισμού

33 5-33

34 5-34 Πώς η κουλτούρα επηρεάζει τη δομή; Ισχυρές κουλτούρες – Οργανωσιακές κουλτούρες στις οποίες οι βασικές αξίες είναι βαθιά ριζωμένες και ευρέως αποδεκτές

35 5-35 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "5-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google