Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Τέφρα πυθμένα και σκωρίες (20-30% υγρής μάζας αρχικού αποβλήτου) Τέφρα-σκόνη από λέβητες (μέχρι 10% υγρής μάζας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Τέφρα πυθμένα και σκωρίες (20-30% υγρής μάζας αρχικού αποβλήτου) Τέφρα-σκόνη από λέβητες (μέχρι 10% υγρής μάζας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Τέφρα πυθμένα και σκωρίες (20-30% υγρής μάζας αρχικού αποβλήτου) Τέφρα-σκόνη από λέβητες (μέχρι 10% υγρής μάζας αρχικού αποβλήτου) Ιπτάμενη τέφρα (1-3% υγρής μάζας αρχικού αποβλήτου) Υπολείμματα επεξεργασίας καυσαερίων (2- 5% του αρχικού αποβλήτου, σε στερεά, υγρή ή ημίρρευστη μορφή).

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Τέφρα κλιβάνου: αδρανές ή μη επικίνδυνο απόβλητο Ιπτάμενη τέφρα: δυνητικά επικίνδυνο απόβλητο Υπολείμματα επεξεργασίας καυσαερίων: δυνητικά επικίνδυνο απόβλητο

3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ Ανάκτηση μετάλλων Υποκατάσταση υλικών κατασκευών Υποκατάσταση υλικών για παραγωγή τσιμέντου Εδαφική διάθεση

4 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η τέφρα του καυστήρα περιέχει 7-15% σιδηρούχα μέταλλα, δυνάμενα να ανακτηθούν με μαγνητικό διαχωρισμό. Επίσης περιέχει 1-2% άλλα μέταλλα (Cu, Sn και 60% Al), δυνάμενα να ανακτηθούν με διαχωρισμό επαγωγικών ρευμάτων. Αποσκοπεί στην αποφυγή διάβρωσης και διόγκωσης σε μετέπειτα χρήσεις της τέφρας.

5 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η τέφρα του κλιβάνου χρησιμοποιείται κυρίως ως υποκατάστατο φυσικών αδρανών. Κατασκευές οδών, κτιρίων, αναχωμάτων, προστασία ακτών, αποκατάσταση εδαφών, υλικά πληρώσεως. Πρέπει να πληροί προϋποθέσεις ως προς: περιεχόμενο TOC (<3%), αλάτων και βαρέων μετάλλων, εκπλυσιμότητα και κοκκομετρική διαβάθμιση.

6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Κλάσματα της τέφρας κλιβάνου δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα στην παραγωγή τσιμέντου. Προαπαιτείται αφαίρεση μετάλλων, γήρανση, κοκκομετρική κλασματοποίηση και πλύση.

7 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα για επαναχρησιμοποίηση τέφρας κλιβάνου. Όμως αυτή, πρέπει να πληροί κάποιες τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Αυτό ικανοποιείται με προεπεξεργασία. Μετά την προεπεξεργασία, τα υλικά της τέφρας κλιβάνου αποκτούν τεχνικά χαρακτηριστικά, συχνά καλλίτερα από αυτά των παρθένων υλικών, που υποκαθιστούν.

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Διόγκωση υλικού οφειλομένη στην οξείδωση μεταλλικού αργιλίου. Σχηματισμός εττριγκίτη. Ενυδάτωση CaO, MgO σε πρόσφατα υλικά. Σχηματισμός ρωγμών, απώλεια στατικής αρτιότητος. Αύξηση επιφανείας σε επαφή με ατμοσφαιρικό αέρα, με παράλληλη αύξηση εκπλυσιμότητος.

9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η περιβαλλοντική συμπεριφορά της τέφρας αξιολογείται με δοκιμές εκπλυσιμότητας και όχι το συνολικό περιεχόμενο των διαφόρων συστατικών. Έκπλυση: Διεργασία με την οποίαν συστατικά ενός στερεού μεταφέρονται σε διαλύτη (νερό) με τον οποίον έρχεται σε επαφή το στερεό.

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (Συνέχεια) Διεθνώς, η έκπλυση των As, Cu, Mo, Pb, Sb, Zn, χλωριούχων και θειϊκών υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, γεγονός που επιβάλλει προεπεξεργασία πριν την επαναχρησιμοποίηση. Ο καθορισμός ορίων και η μακροχρόνια πρόβλεψη εκπλυσιμότητος αποτελούν ακόμη ανοικτά θέματα επιστημονικής έρευνας. Υπάρχει ποικιλία δοκιμών εκπλυσιμότητος, οι οποίες παράγουν όχι απαραιτήτως συγκρίσιμα αποτελέσματα.

11 ΕΚΠΛΥΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΠΟ ΤΕΦΡΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Κόστος προεπεξεργασίας: 4-32 ευρώ/τόνο τέφρας κλιβάνου Κόστος μεταφοράς: 10-15 ευρώ/τόνο τέφρας κλιβάνου Εισόδημα από μέταλλα: 15-20 ευρώ/τόνο Εισόδημα από άλλα υλικά: εξαρτάται

13 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΕΩΣ Τέφρα πυθμένα και σκωρίες (20-30% υγρής μάζας αρχικού αποβλήτου) Τέφρα-σκόνη από λέβητες (μέχρι 10% υγρής μάζας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google