Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκουσα: Ρόϊδω Μητούλα, Αν.Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκουσα: Ρόϊδω Μητούλα, Αν.Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκουσα: Ρόϊδω Μητούλα, Αν.Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Επικοινωνία: mitoula@hua.gr, 210-9549213

2 Τύπος μαθήματος ΥποχρεωτικόΕπίπεδο Προπτυχιακό (βασικό) Έτoς σπoυδώv 2ο έτος Ωρες Παράδοσης 3 ώρες/εβδομάδα

3 Στόχος του μαθήματος είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στα θέματα της οικολογικής διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος και να τους καταστήσει ικανούς να μπορούν να ερευνήσουν περαιτέρω και να παρουσιάσουν τα υπόψη θέματα

4 Προαπαιτούμενα Κανένα Περιεχόμενο μαθήματος : Syllabus Οικολογικές Θεωρήσεις. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους. Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού – Πρακτικές – Ιδεατή παραδειγματική αναφορά. Βίβλοι και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δομημένο περιβάλλον. Πράσινη Βίβλος, Λευκή Βίβλος, Πράσινος Βιτρούβιος. Βιωσιμότητα αστικού περιβάλλοντος. Διαχείριση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον. Βιοκλιματικός σχεδιασμός στις πόλεις. Οικολογικά μέσα μεταφοράς στην πόλη. Διαχείριση αστικών απορριμμάτων. Διαχείριση νερού στις πόλεις. Χρήσεις γης στην ελληνική πόλη. Εισαγωγή στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο δομημένο περιβάλλον

5 Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 13 εβδομάδες παραδόσεις - 3 ώρες/εβδομάδα Θεωρία - 3 ώρες/εβδομάδα Εργαστήρια Αξιολόγηση - Παράδοση Εργασιών (50% της βαθμολογίας) - Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου (50% της βαθμολογίας) Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνικά Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για ενισχυτική διδασκαλία, παράδοση εργασιών και εξέταση στα αγγλικά

6 Μάθημα 1 ο - Εισαγωγή στο μάθημα (Περιγραφή Μαθήματος, Στόχος) - Η Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Μάθημα 2 ο - Η φυσιογνωμία των οικισμών και των πόλεων και το περιβάλλον τους - Ανάθεση Εργασιών Μαθήματος Μάθημα 3ο - Πρώτες Διεθνείς Συνδιασκέψεις με στόχο την Οικολογική Διαχείριση - Local Agenda 21

7 Μάθημα 4ο - Νεότερες Διεθνείς Συνδιασκέψεις για την Οικολογική Διαχείριση - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικολογική Διαχείριση των τόπων Μάθημα 5 ο - Εργαλεία Χρηματοδότησης της Ε.Ε. - Ο καταναλωτής στο αστικό περιβάλλον Μάθημα 6 ο - Η Πράσινη Βίβλος «για το Αστικό Περιβάλλον»

8 Μάθημα 7 ο - Η Λευκή Βίβλος «για την αρχιτεκτονική της Ευρώπης του αύριο» - Το «Πράσινο» στις πόλεις – Περιβάλλον - Οικονομία Μάθημα 8 ο - Η Πολιτική της Ε.Ε. για την Ενέργεια - Ο Πράσινος Βιτρούβιος Μάθημα 9ο - Τα βιοκλιματικά κτίρια – Περιβάλλον - Οικονομία

9 Μάθημα 10 ο - Πολιτισμός και Ανάπτυξη στις πόλεις και τους οικισμούς - Αστικός Τουρισμός – Περιβάλλον - Οικονομία Μάθημα 11ο - Παράκτιες πόλεις και οικισμοί - Νησιωτικές πόλεις και οικισμοί Μάθημα 12ο - Χρήσεις γης Περιβάλλον - Οικονομία - Περιφερειακές πόλεις – Περιβάλλον - Οικονομία Μάθημα 13ο - Συμπεράσματα Μαθήματος

10 Μάθημα 1ο ο Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

11 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ άρση των χασματικών ανισοτήτων μεταξύ περιοχών κοινωνικοοικονομική σύγκλιση συνολική αναπτυξιακή στρατηγική ενίσχυση των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών καλή σύνδεση αστικών και αγροτικών περιοχών βελτίωση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων βελτίωση του περιβάλλοντος αξιοποίηση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

12 Δίκτυα Μεταφορών Δίκτυα Ενέργειας Νέες Τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική Ανάπτυξη Τεχνολογίας Δημιουργία Θέσεων Εργασίας – Στήριξη Επιχειρήσεων Προστασία Περιβάλλοντος Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Στήριξη Τουρισμού Αγροτική Ανάπτυξη

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ εισροή και εκροή προϊόντων Βιώσιμη διευκόλυνση μετακινήσεων Ανάπτυξη Οι προτεραιότητες - διασυνδέσεις μεταξύ κρατών - πόλεων - βελτίωση υποδομών - συνδυασμός μεταφορικών μέσων - εκσυγχρονισμός των δικτύων και χρήση νέων τεχνολογιών - βελτίωση της προσπελασιμότητας - ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πόλεων

14 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακός Τομέας - αποδοτικός - ανταγωνιστικός - χρήση πολλών πηγών - φιλικός προς το περιβάλλον Δράσεις - δημιουργία υποδομών στις πόλεις - ενίσχυση της έρευνας - ώθηση στη χρήση ΑΠΕ στις πόλεις

15 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ απελευθέρωση χωροθέτησης των επιχειρήσεων στις πόλεις δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις πόλεις - παροχή νέων υπηρεσιών, υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση) - αναβάθμιση υπηρεσιών (δημόσιες υπηρεσίες) - διάχυση πληροφοριών, εμπειριών - εκπαίδευση και κατάρτιση - δημιουργία γενικού κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου

16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Προγράμματα για έρευνα τεχνολογίας καινοτομιών - Συνεργασία ΑΕΙ και Παραγωγής - Ροή γνώσεων και νέων τεχνικών με δικτύωση - Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας - Βελτίωση τεχνικών δεξιοτήτων με εκπαίδευση ευκαιρία ανάδειξης πρόσβαση των ΜΜΕεπιπτώσεις σε κτίρια απομακρυσμένων στις τεχνολογίες αιχμήςκαι δημόσια έργα πόλεων(π.χ.βιοκλιματικά κτίρια) αναβάθμιση πανεπ/πόλεων νέες τεχνικές και μέθοδοι τεχνολογικά πάρκα για αποκατάσταση κτιρίων και μνημείων

17 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Στήριξη των ΜΜΕ στις πόλεις– Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (κεφάλαια για δάνεια, ανανεώσιμα κεφάλαια, καθεστώτα αμοιβαίων εγγυήσεων κ.ά.) - Διανομή των ενισχύσεων στις πόλεις (στήριξη κάθε κατηγορίας – νέοι, γυναίκες κ.ά.) - Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας, βελτίωση των υπηρεσιών στις πόλεις => διέξοδος στην τοπική παραγωγή - Προώθηση δημιουργίας οικονομικών δικτύων στις πόλεις - Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων - Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες σε εταιρίες (έλεγχοι ποιότητας, εκπαίδευση στελεχών, οργάνωση παραγωγικότητας κ.ά.) - Ενίσχυση διεθνών σχέσεων των εταιριών Ανάπτυξη, όχι Αύξηση θέσεων Προστασία μόνο στον κοινωνικόεργασίας σε τοπικό της τοπικής και παραγωγικό ιστό επίπεδοιδιοσυστασίας αλλά και στον αστικό

18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ενίσχυση δεξιοτήτων παραδοσιακών επαγγελμάτων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό συνεργασία ιδιωτικού και προώθηση τουριστικής δημόσιου τομέα στα θέματα ανάπτυξης με ταυτόχρονη του τουρισμούπροστασία του περιβαλλοντικού και κοινωνικού τομέα προστασία της αρχιτεκτονικής οικονομική ενίσχυση μέσω κληρονομιάς και αναπλάσεις του τουρισμού πόλεων

19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αντιμετώπιση προστασία μείωση έλεγχος φαινομένου υγροβιότοπων εκπομπών χρήσης Θερμοκηπίου καυσαερίων φυτοφαρμάκων διαχείρισηβιολογικόςδιαχείριση νερούκαθαρισμόςαπορριμμάτων χρήσηστήριξη ΜΜΕαποκατάσταση «καθαρών»για διενέργειαεγκαταλελειμμένων τεχνολογιώνπεριβαλλοντικώνβιομηχανικών ελέγχωνεκτάσεων στις πόλεις - Προστασία της πανίδας και της χλωρίδας… - Βελτίωση της ατμόσφαιρας, του νερού και της γης των πόλεων… - Ανάδειξη κάθε φυσικής καλλονής… κ.ά.

20 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γεωργίας και δασοκομίας Βελτίωση των υποδομών στις αγροτικές περιοχές Ανάπτυξη θέσεων εργασίας Προστασία του περιβάλλοντος Διασύνδεση αγροτικών περιοχών με αστικές «καλές υπηρεσίες»

21 Θα πρέπει…

22 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Συνεχής εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας - ολόκληρης της πόλης - τμημάτων αυτής (οικισμών, γειτονιών κ.ά.) Σεβασμός στην κλίμακα (ηπιότητα παρέμβασης) Συνεχής υπολογισμός των φυσικών πόρων, της διαθεσιμότητας των εξοπλισμών και κελυφών κ.ά. Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας σε ψυχολογικό και ιδεολογικό επίπεδο

23 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ Με τη συναίνεση των κατοίκων θα πρέπει να αποφασιστεί: η ελεγχόμενη και αποδοτική ανάπτυξη Προστασία συγκεκριμένων τμημάτων (παρακαταθηκών) (reservers) αειφόρος διατήρηση ποιοτήτων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αειφόρος διατήρηση της ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ της πόλης

24 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - Ανάδειξη και αξιοποίηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και του μνημειακού πλούτου των πόλεων - Κήρυξη «Ιστορικών Τόπων» των παλαιών οικισμών στα κέντρα των πόλων βάσει παλαιότερων αεροφωτογραφιών

25 Χαλκίδα 1945

26 Χαλκίδα 1960

27 Χαλκίδα 1971

28 Χαλκίδα 1985

29 Χώρα της Ίου

30 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Εξασφάλιση συγκοινωνίας με συνδυασμό πολλαπλών μέσων: - - μετρό - - τραμ - - λεωφορεία - - κ.ά.

31 ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ οι παράκτιες πόλεις είναι εκτεθειμένες σε παλιρροϊκά κύματα Τον 18 αιώνα ο Κούλουμπος δημιούργησε τσουνάμι ύψους 27 μ. Το 1956 ο σεισμός της Σαντορίνης δημιούργησε παλιρροϊκό κύμα ύψους 3 μ. Προτείνεται αποφυγή κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής στην παράκτια ζώνη με αυτό: - Υπάρχει προστασία από σεισμικά φαινόμενα - Προστατεύεται η εναπομένουσα ελεύθερη γη

32

33 ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

34 ΣΥΝΕΠΩΣ…

35 Ο γενικότερος στόχος για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και οι πολιτικές και δράσεις περιλαμβάνουν την προστασία του συνόλου των δραστηριοτήτων και κάθε κοινωνική και φυσική πραγματικότητα από το περιβάλλον και την οικονομία, μέχρι την πολιτιστική κληρονομιά

36 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιτευχθούν: - με την ενεργό συμμετοχή και - τη συναίνεση των πολιτών


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκουσα: Ρόϊδω Μητούλα, Αν.Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google