Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Internet of Everything, for Everyone Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Internet of Everything, for Everyone Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Internet of Everything, for Everyone Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

2 Σύνθετο ecosystem…

3 …σε μια σύνθετη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

4 …ευκαιρία για τους μικρούς και καινοτόμους

5 Ότι μπορεί να συνδεθεί… θα συνδεθεί!

6 Ο κόσμος των Telecoms… Σήμερα: μέση χρήση data ανά νοικοκυριό 58GB το μήνα, με τις συνδέσεις FTTC/FTTP σημαντικά ψηλότερα (91GB) (Ofcom). Η κίνηση του fixed internet στη Δυτική Ευρώπη θα αυξάνεται κατά 42% ετησίως μεταξύ 2012 και 2017, διπλασιαζόμενη κάθε δύο χρόνια (Analysys Mason) Στη Δυτική Ευρώπη, η κίνηση mobile data το 2019 θα είναι 88 φορές μεγαλύτερη απ’ ότι 10 χρόνια πριν (Cisco VNI) Στη Δυτική Ευρώπη, θα υπάρχουν 3.5 bil. συνδεδεμένες συσκευές το 2019 (8.2 συνδεδεμένες συσκευές ανά άτομο) (Cisco VNI)

7 …θα εξυπηρετεί ανάγκες που θέτουν υψηλές απαιτήσεις στις υποδομές…

8 …που παίρνουν χρόνια για να κτιστούν και δύσκολα αντικαθίστανται…

9 Οδηγία ΒΒ Cost Reduction Μείωση κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών κατά 20 ως 30% & απλούστευση Καλύτερη χρήση υφιστάμενων υποδομών και μεγαλύτερη διαφάνεια, περιλαμβανομένου υποδομών και άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας Καλύτερος συντονισμός των έργων πολιτικού μηχανικού Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης Κτήρια έτοιμα για πρόσβαση internet υψηλής ταχύτητας

10 Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA) Επέκταση της κάλυψης NGA 1 και αύξηση της Ευρυζωνικής Διείσδυσης 2 είναι κρίσιμοι παράγοντες για οικονομική ανάπτυξη Η δημόσια παρέμβαση είναι κρίσιμη για ψηφιακή συνοχή (χωρική, οικονομική, ηλικιακή) Ευρυζωνικότητα: Παράγοντας ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας 1,2 10 1: διπλασιασμός της ταχύτητας των ευρυζωνικών συνδέσεων αυξάνει κατά 0.3% το ΑΕΠ, αύξηση κατά 10% στο ποσοστό του πληθυσμού με πρόσβαση σε FTTH οδηγεί σε 2.5 έτη σε αύξηση απασχόλησης έως 0.2% 2: αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά 10% οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά ποσοστό έως 1.5% και μείωση της ανεργίας ως 1%

11 μια στρατηγική που θα συνδράμει τις ιδιωτικές επενδύσεις… για να καλυφθεί όλη η επικράτεια με γρήγορες ευρυζωνικές υπηρεσίες για να επεκταθούν οι superfast υποδομές πλησιέστερα προς τους χρήστες – Σε κτήρια επιχειρήσεων και κατοικιών – Σε στάσεις, φανάρια, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, small cells …με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες και να υιοθετηθούν από τους χρήστες!

12 Rural Broadband ~5.000 οικισμοί, ~525 χιλ. κάτοικοι ΣΔΙΤ, 3 ζώνες, 2+15 έτη παραχώρησης - DBOΤ (Design, Build, Operate, Transfer) 30 ή 8 Mbps, 3-layer wholesale services Ορόσημο 1 (30% πληθυσμιακή κάλυψη έως τέλος ‘15)

13 Διασύνδεση ΜΑΝ Έχουν ανάψει τα δίκτυα σε 68 πόλεις, ~4.000 κτήρια, 1191 Km δικτύου, ~5.6 εκ., 2 έτη (εώς Φεβρ.2016) 1 σημείο διασύνδεσης Σύζευξις ανά πόλη

14 NGA plan – Διαδικασία έγκρισης Υποβολή: 30/6/2015 Έγκριση από ΕΕ: 28/9/2015

15 Smart meters Σύζευξις ΙΙ ΜΑΝ Rural BB SuperFast BB Rural extension

16 Rural extension: Πανταχού πρόσβαση 30+Mbps Που : Περιοχές χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες to 30+Mbps έως το 2020, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια. Προτεραιότητα σε απολύτως NGA-λευκές περιοχές, δηλαδή που δεν καλύπτονται ούτε από ενσύρματες ούτε από ασύρματες υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια επέκτασης LTE/LTE advanced. Τύπος παρέμβασης : Τεχνολογικά ουδέτερος, open-access χονδρικής. Επενδυτικό και επιχειρηματικό μοντέλο : Δημόσια παρέμβαση μέσω ΣΔΙΤ - εφαρμόσθηκε επιτυχώς στο τρέχων Rural Broadband. Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) που θα λάβει δημόσια συγχρηματοδότηση (το ύψος της οποίας θα καθορισθεί) προκειμένου να Σχεδιάσει, κατασκευάσει και λειτουργήσει (Design, Build, Operate)… …ένα NGA δίκτυο διανομής και πρόσβασης, που θα παρέχει αποκλειστικά μέσω χονδρικής, υπηρεσίες open-access παθητικής υποδομής και bitstream 30Mbps+ προς παρόχους λιανικής …. …& θα το μεταβιβάσει (Transfer) (μοντέλο DBOT) προς το δημόσιο με τη λήξη της περιόδου παραχώρησης. Χρηματοδότηση : Δημόσια παρέμβαση μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑΝΕΚ & Αγροτικής Ανάπτυξης, με εφαρμογή διαδικασιών που εμπίπτουν σε κανονισμούς για Μεγάλα Έργα (Major project) και Κρατική Ενίσχυση (State aid)

17 Rural Extension: Στόχευση & κόστος έργου ~3Μ κάτοικοι, ~6K οικισμοί, κατασκευαστικό κόστος ~220M€ Αξιοποίηση των MAN! Δημόσια ενίσχυση βάσει του ελλείμματος χρηματοδότησης (funding gap)

18 Superfast BB: 50% των νοικοκυριών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες 100+Mbps Τύπος παρέμβασης: Ενίσχυση για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω κουπονιού προσφοράς και ζήτησης “Connect building” – κουπόνι προσφοράς – Επιλεξιμότητα: κάθε κτήριο που δεν συνδέεται με ίνα – Τι επιδοτεί: ιδιωτικές επενδύσεις που θα εξασφαλίζουν «ουσιαστική αλλαγή» (step change), τουλάχιστον FTTB – Συμμετρικές υποχρεώσεις για χονδρική open-access “Connect users” – κουπόνι ζήτησης – Επιλεξιμότητα: χρήστες που λαμβάνουν 100Mbps+ ΠΡΑΜΑΤΙΚΗ ταχύτητα (ανεξαρτήτως τεχνολογίας) – Τι επιδοτεί: εφάπαξ κόστος εγκατάστασης εξοπλισμού Χρηματοδότηση: Δημόσια παρέμβαση μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ

19 Superfast BB: Στόχευση και Προϋπολογισμός 195 M€ για ισόρροπη ενίσχυση προσφοράς και ζήτησης ανάλογα με τη δυναμική που θα διαμορφώσει η αγορά

20 …κρίσιμη θέση στο νέο χάρτη

21 Ευχαριστώ, Δημ. Τζώρτζης


Κατέβασμα ppt "Internet of Everything, for Everyone Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google