Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 ΔΔΕ. Έναρξη (Start)  Προγράμματα (Programs)  Minitab 12 for Windows.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 ΔΔΕ. Έναρξη (Start)  Προγράμματα (Programs)  Minitab 12 for Windows."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 ΔΔΕ

2 Έναρξη (Start)  Προγράμματα (Programs)  Minitab 12 for Windows

3 Γραμμή μενού (Menu bar): Πίνακες εντολών (μενού), εννέα κυλιόμενα μενού: File, Edit, Manip, Calc, Stat, Graph, Editor,Window,Help Γραμμή Εργαλείων (Toolbar): Εργαλεία με μορφή εικονιδίων, τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με το παράθυρο που είναι ενεργοποιημένο. Γραμμή κατάστασης (Status bar): Παρουσιάζει χρήσιμα μηνύματα που εξηγούν την τρέχουσα στιγμή ποιό στοιχείο έχει επιλεγεί από το Menu bar ή ποιο εργαλείο έχει επιλεγεί το Toolbar.

4 Μενού συντόμευσης (Shortcut menu) Εμφανίζονται σε κάθε παράθυρο του Minitab, πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.

5 Στο παράθυρο του Minitab εμφανίζονται δύο βασικά παράθυρα (Windows) : 1) Session Window (παράθυρο εργασίας) Είναι το μέρος της οθόνης στο οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα και οι εντολές και ορισμένες γραφικές παραστάσεις. 2) Data Windows ή worksheet (παράθυρο δεδομένων ή φύλλο εργασίας). Είναι η οθόνη στην οποία εισάγουμε, βλέπουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα ή η οθόνη στην οποία εμφανίζονται τα δεδομένα κάθε φύλλου εργασίας.

6 Κάθε γραμμή των δεδομένων θα περιέχει στοιχεία-δεδομένα για ένα συγκεκριμένο άτομο / αντικείμενο. Κάθε στήλη (C1, C2, C3,…) αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή. Τα κελιά κάτω από τους τίτλους των στηλών (C1, C2, C3,…) είναι για τη λεκτική περιγραφή-ονομασία των μεταβλητών, δεν πρέπει να εισάγουμε δεδομένα.

7 Παράθυρα Info και History 3) Info Window = Πληροφορίες για κάθε φύλλο εργασίας που είναι ανοιχτό δηλ. ονόματα μεταβλητών, αρ. στοιχείων κ.τ.λ. 4) History Window = καταγράφονται όλες οι εντολές που έχουν χρησιμοποιηθεί. 5) Graph Window (παράθυρα γραφικών)= Γραφικές παραστάσεις των δεδομένων. Μπορούν να εμφανιστούν συγχρόνως μέχρι 15 παράθυρα γραφικών.

8 Στο Minitab υπάρχει μόνο ένα Session ενώ μπορούν να εμφανιστούν πολλά Data (worksheet) και Graph windows. Μόνο ένα παράθυρο είναι ενεργό, η μπάρα που περιέχει τον τίτλο του είναι φωτισμένη. Ενεργοποίηση παραθύρου : κλικ με το ποντίκι πάνω στο παράθυρο Εικονίδια (toolbar) Γραμμή μενού, εντολή Window

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1)Πληκτρολογώντας δεδομένα κατευθείαν στο data window (worksheet).

10 Παράδειγμα εισαγωγής δεδομένων: 8 άτομα ρωτήθηκαν πόσο κοστίζει το ακριβότερο τους ζευγάρι παπούτσια ενώ καταγράφηκε και το φύλο κάθε ατόμου.

11 Το Minitab θεωρεί το φύλο μια μεταβλητή ‘’κειμένου’’ (‘’κατηγορική’’ ή ‘’ποιοτική’’), παρά μια ποσοτική μεταβλητή. Κάθε σειρά περιέχει όλες τις πληροφορίες για ένα άτομο και κάθε στήλη την πληροφορία (ή μεταβλητή) που έχει καταγραφεί.

12 Χειρισμός μεταβλητών – Κωδικοποίηση: Δημιουργία νέας μεταβλητής (SEX) κάνοντας την ακόλουθη αντιστοίχηση.

13 ΜΕΝΟΥ :Manip  Code  Text to Numeric

14

15 Αποθήκευση δεδομένων: Α) Σε ένα φύλλο εργασίας : FILE  SAVE CURRENT WORKSHEET AS…  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ  ΟΚ B) Σε ένα Project (ή Αποθήκευση εργασίας η οποία περιέχει Worksheets+ Session + Graphs): FILE  SAVE PROJECT AS… ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ  ΟΚ (τύπος αρχείου: Minitab (*.MPJ)) (PROJECT = είναι μία σύνθεση διαφόρων ενεργειών, περιέχει όλες τις εργασίες που ήδη έχουν γίνει, όπως γραφικές παραστάσεις, αποτελέσματα, καταχώρηση δεδομένων κ.λ.π.)

16 ΑΝΟΙΓΜΑ PROJECT FILE  OPEN PROJECT ΚΛΕΙΣΙΜΟ PROJECT Α)FILE  ΕΧΙΤ (Δηλ. με έξοδο από το πρόγραμμα) ή Β)FILE  OPEN PROJECT (με ανάκτηση ενός άλλου PROJECT) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHEET): FILE  NEW  Minitab Worksheet

17 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: FILE  Print Session Window ή Print Worksheet (ανάλογα πιο παράθυρο είναι ενεργό)

18 2)Άνοιγμα δεδομένων από ένα αρχείο: FILE  OPEN WORKSHEET  DATA  ΑΡΧΕΙΟ PULSE (τύπος αρχείου: Minitab (*.MTW)) Τα φύλλα εργασίας δεδομένων του Minitab έχουν κατάληξη ‘’.MTB’’ Σημείωση: Παράθυρα Info και History

19 Οι φοιτητές ενός τμήματος Στατιστικής έλαβαν μέρος σ’ ένα απλό πείραμα. Κάθε φοιτητής μέτρησε τον αριθμό καρδιακών παλμών ανά λεπτό (σφυγμό:Pulse1) και στην συνέχεια έριξε ένα νόμισμα. Όσων το νόμισμα έδειξε «Γράμματα», έτρεξαν επί τόπου για ένα λεπτό και ξαναμέτρησαν όλοι τον σφυγμό τους (Pulse 2). Οι μεταβλητές είναι οι εξής: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pulse1 πρώτη μέτρηση σφυγμού (σε κατάσταση ηρεμίας) Pulse2 δεύτερη μέτρηση σφυγμού Ran 1= έτρεξε 2= δεν έτρεξε Smokes 1= συστηματικός καπνιστής 2= μη συστηματικός καπνιστής Sex 1= άνδρας 2= γυναίκα Height Ύψος ( ίντσες, 1 ίντσα= 2,54 cm ) Weight Βάρος (λίβρες, 1 λίβρα= 0,5 κιλά) Activity Καθημερινή φυσική κατάσταση 1= μικρή 2= μέση 3= έντονη

20 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ : Manip  Sort  Sort Column(s): Pulse1 (ή πληκτρολογώ C1) Store sorted columns: C9 (κενή στήλη) Store by columns: Pulse1 (ή πληκτρολογώ C1) ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: Manip  Sort  Sort Column(s): Pulse1 (ή πληκτρολογώ C1) Store sorted columns: C10 (κενή στήλη) Store by columns: Pulse1 (ή πληκτρολογώ C1) Και επιλέγω : descending

21 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ WORKSHEET ΣΤΟ SESSION Manip  Display Data ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Α) Άσκηση: 2 + 1/37 * 2,5 + 83 – (4 + 1/3) 1)Calc  Calculator  2)Store result in variable: κενή στήλη π.χ. πληκτρολογώ C11  3)Expression: 2 + 1 / 3** 7 * 2,5 + 83 - (4 + 1 / 3) 4) οκ Β) Άσκηση :

22 Σημείωση: για να πάμε στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου: ctrl + E ή στην γραμμή εργαλείων πατάμε το εικονίδιο: edit last dialog 1+3,3*log (N) N=92 1)Calc  Calculator  2)Store result in variable: επόμενη κενή στήλη  C12 3)Expression: 1+ 3,3 * (επιλέγω log10 από functions)  1+ 3,3 * LOGT(number)  1+ 3,3 * LOGT(92) 4)οκ

23 Γ) Να μετατραπούν οι τιμές της ποσοτικής μεταβλητής ‘’WEIGHT’’ από λίβρες σε κιλά (όπου 1 λίβρα = 0,5 κιλά) 1)Calc  Calculator  2)Store result in variable: επόμενη κενή στήλη  C13 3)Expression: WEIGHT * 0,5 4)οκ

24 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ 1)Επιλέγω την στήλη 2)Δεξί κλικ και format column  3)Numeric  4)fixed decimal with (ή από το μενού Editor format column  Numeric  fixed decimal with) 5)Αλλάζω τα decimal places π.χ. από 1 σε 0 δεκαδικά.


Κατέβασμα ppt "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 ΔΔΕ. Έναρξη (Start)  Προγράμματα (Programs)  Minitab 12 for Windows."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google