Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

52 ΧΡΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ. 53 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "52 ΧΡΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ. 53 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 52 ΧΡΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ

2 53 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3 54 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=788) ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ 2004 Ερ. 18

4 55 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % 2003 2004 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ Ερ. 18 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

5 56 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % % ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ Ερ. 18

6 57 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % Ερ. 18 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

7 58 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι 2003 Ερ. 18 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ 2004 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

8 59 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2002 2001 % % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ

9 60 2002 (Ν=287) 2003 (Ν=326) % Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί 15 13 Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί 41 25 20 8 14 5 2 13 14 22 24 50 2004 (Ν=259) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet 11 17 1616 1 3 22 58 Κανένας άλλος λόγος -30%- Άλλοι λόγοι4% 1%2% ΔΞ/ΔΑ-13%58%

10 61 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=287) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=340) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης σύνδεσης Internet Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=326) Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 20012002 2003 2 004 (N=163)(Ν=124) (Ν=133) (N=90) Τον επόμενο μήνα 9% 5%5%9% Τους επόμενους 3 μήνες 18% 13%9%9% Τους επόμενους 6 μήνες 17%16%13%19% Τον επόμενο χρόνο 26%20%37%32% Περισσότερο από 1 χρόνο 7%11%12%26% ΔΞ/ ΔΑ= 23%35%24%5% Ερ. 20α-β Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=259) ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet 2004

11 62 2003 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % Ερ. 20α 2004 % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

12 63 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet

13 64 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % Ερ. 20α ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

14 65 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet 2004 Ερ. 20α * Ενδεικτικά αποτελέσματα ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

15 66 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2002 2001 Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet % % * Ενδεικτικά αποτελέσματα

16 67 2002 (Ν=124) 2003 (Ν=133) % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 20γ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet 2004 (Ν=90)

17 68 Μ.Ο. ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ 2001200220032004 1 συνδρομή =92%96%93% 91% 2 συνδρομές =6%4%4% 7% 3 συνδρομές =--1% 1% 4+ συνδρομές =1%-1% 1% ΔΞ/ΔΑ =1%-1% - 2001200220032004 1-2 χρήστες=81%55%73% 80% 3-5 χρήστες=16%26%20% 16% 6-10 χρήστες= 3 % 8%2% 2% 11-20 χρήστες=- 3%2% 1% 21-50 χρήστες=- 7%2% 1% 51+ χρήστες=- -1% - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet Ερ. 21α, 21β ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

18 69 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων ΜΟΡΦΗ/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΜΟΡΦΗ/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet Ερ. 22α

19 70 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Με βάση τις επιχειρηματικές σας ανάγκες θεωρείτε ότι η πρόσβαση στο Internet σε μεγαλύτερες ταχύτητες θα σας εξυπηρετούσε... Πολύ18 Αρκετά19 Λίγο20 Καθόλου32 ΔΓ/ΔΑ11 n=529 % Ερ. 23, 24α, 24β Μ.Ο. 0-64 kbps43% 65-128 kbps13% 129-256 kbps 2% 257-2048 kbps 7% ΔΓ/ΔΑ35% M.O.125 56-128 kbps20% 129-324 kbps 7% 325-1024 kbps36% 1025-8192 kbps 2% ΔΓ/ΔΑ35% M.O.401,80 2.27 50-64 kbps19% 128-2048 kbps22% ΔΓ/ΔΑ59% M.O.297.80 1η σύνδεση n=529 2η σύνδεση n=~6~ n=198 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

20 71 200120022003 2004 (Ν=271)(Ν=354)(N=390)(Ν=529) 1-6 μήνες=15% 7%7% 4% 7-18 μήνες=35%20%10% 13% 2-2,5 έτη=25% 36%32% 13% 2,5+ έτη=24%33%41% 70% ΔΞ/ΔΑ=1 % 4%10% - Μ.Ο. ΣΕ ΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet Ερ. 25

21 72 ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet αριθμός επιχειρήσεων Ασύρματο internet μέσω κινητού3 Ασύρματο internet μέσω wi – fi hot spot2 Και τα δύο2 αριθμός επιχειρήσεων Ασύρματο internet μέσω κινητού3 Ασύρματο internet μέσω wi – fi hot spot2 Και τα δύο2 Ερ. 26 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν ασύρματη σύνδεση Internet (Ν=~7~) Όχι 99% Ναι 1% ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

22 73 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία M.O. % 2001 4.8 4.7 4.4 3.9 3.0 2.4 2.1 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα

23 74 M.O. 4.3 4.0 3.2 3.1 2.6 2.5 2.4 2.1 1.5 1.5 1.4 1.3 % 2002 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία

24 75 M.O. 4.4 3.5 3.1 2.6 2.5 2.4 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5 0.4 % 2003 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα 0.4 0.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία

25 76 M.O.4.54.3 3.1 3.0 3.0 2.8 2.3 1.8 1.7 1.51.21.21.2 1.1 1.0 % 2004 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Ερ. 27,28

26 77 Κλίμακα: Κάθε μέρα (7), Κάθε 2-3 μέρες (2.5), Κάθε εβδομάδα (1), Κάθε 15 μέρες (0.5), Κάθε μήνα (0.25), Αραιότερα (0.03) Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα του 2003 Στο γράφημα δεν συγκρίνεται το 2001 λόγω διαφορετικής κλίμακας ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Η σύγκριση είναι εφικτή με τα προηγούμενα έτη μόνο σε όσες χρήσεις είναι κοινές. Ερ. 27,28

27 78 Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΜΒΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ % ΚΟΜΒΟΙ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΚΟΜΒΟΙ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet Ερ. 29

28 79 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=390) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=277) 2001200220032004 (Ν=220)(Ν=303)(N=331) (Ν=468) 1 Διεύθυνση=86% 90% 77% 77% 2-3 Διευθύνσεις=7%8% 11% 18% 4-5 Διευθύνσεις=1%1% 3% 2% 6-10 Διευθύνσεις=1%1% 2% 1% 11-20 Διευθύνσεις=1%- 2% 1% 21+ Διευθύνσεις=-- 3% 1% ΔΞ/ΔΑ=3%- 2% - 2001200220032004 (Ν=220)(Ν=303) (N=331) (Ν=468) 1 Χρήστης=57% 58% 46% 57% 2-3 Χρήστες=30%32% 42% 33% 4-5 Χρήστες=6%6% 5% 6% 6-10 Χρήστες=3%1% 2% 2% 11-20 Χρήστες=-1% 1% 1% 21+ Χρήστες=-1% 2% 1% ΔΞ/ΔΑ=4%- 2% - Μ.Ο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΡΞΗ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΥΠΑΡΞΗ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=529) Ερ. 28,32,33

29 80 % Ανοιχτή ερώτηση ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΤΟ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν e-mail ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΤΟ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν e-mail Ερ. 31α

30 81 Ερ. 32,33 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ E-MAIL & ΧΡΗΣΤΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & e-mail ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ E-MAIL & ΧΡΗΣΤΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & e-mail Διακριτές διευθύνσεις Αριθμός χρηστών 1071 842 1,27 Μέγεθος επιχείρησης 1-51,19 6-101,30 1-101,20 11-491,68 50-2501,29 11-2501,43 Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονία & Θράκη1,69 Αττική1,07 Βόρειο Αιγαίο 1,20 Δυτική Ελλάδα1,51 Δυτική Μακεδονία1,61 Ήπειρος1,32 Θεσσαλία 1,61 Ιόνια νησιά1,20 Κεντρική Μακεδονία1,46 Κρήτη1,63 Νότιο Αιγαίο1,28 Πελοπόννησος1,44 Στερεά Ελλάδα1,67 Κλάδος δραστηριότητας Α1,08 Γ2,33 Δ1,10 Ε2,38 ΣΤ1,56 Ζ1,14 Η2,00 Θ2,17 Ι1,10 Κ1,30 Μ1,00 Ξ1,26 RATIO διακριτών διευθύνσεων/αριθμό χρηστών

31 82 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα στο Internet Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=390) Λόγοι 2001 2002 2003 (Ν=55*) (Ν=76) (Ν=64) Προβολή προϊόντων=69% 90%76% Πληροφόρηση =64% 58%51% Λήψη παραγγελιών =31% 20%17% Πωλήσεις =22% 22%17% Πληρωμές =5% 8%- Προμήθειες =- -7% ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Ερ. 34α

32 83 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & εταιρική ιστοσελίδαn=85 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & εταιρική ιστοσελίδαn=85 Μέσο προβολής-διαφήμισης προϊόντων95 Μέσο ενημέρωσης για την επιχείρηση57 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εσωτερικό36 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εξωτερικό33 Κτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης17 Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων15 Μέσο εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών14 Μέσο αναζήτησης προμηθευτών13 Μέσο αναζήτησης νέων συνεργατών13 Μέσο προμήθειας πρώτων υλών ηλεκτρονικά 3 Μέσο διάχυσης της γνώσης 2 Μέσο συντονισμού – υποστήριξης δικτύου διανομής 1 Ηλεκτρονική είσπραξη από πωλήσεις προϊόντων 1 % Ερ. 34γ-1

33 84 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=327) Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας 2003 2004 (Ν=71) (n =115) Τον επόμενο μήνα=1% 2% Τους επόμενους 3 μήνες = 13% 8% Τους επόμενους 6 μήνες = 17% 9% Τον επόμενο χρόνο = 18% 29% Περισσότερο από 1 χρόνο = 11% 33% Δ.Ξ./Δ.Α = 39% 19% ΠΡΟΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα Ερ. 35α, 35β ΠΡΟΘΕΣΗ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα (n=443)

34 85 2003 20022001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*) ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδαn=85 ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδαn=85 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (n=85) Ερ. 34δ1

35 86 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internetn=529 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internetn=529 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Μέσο προβολής-διαφήμισης προϊόντων89 Μέσο ενημέρωσης για την επιχείρηση38 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εξωτερικό31 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εσωτερικό30 Κτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης19 Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων15 Μέσο προμήθειας πρώτων υλών ηλεκτρονικά12 Μέσο αναζήτησης προμηθευτών11 Μέσο αναζήτησης νέων συνεργατών 7 Μέσο εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών 6 Μέσο συντονισμού – υποστήριξης δικτύου διανομή 4 Μέσο διάχυσης της γνώσης 3 Ηλεκτρονική είσπραξη από πωλήσεις προϊόντων 3 % Ερ. 34β, 34γ-2 Μόνο εταιρική ιστοσελίδα (12%) Εταιρική & κοινή εμπορική ιστοσελίδα (4%) Καμία ιστοσελίδα (78%) Μόνο κοινή εμπορική ιστοσελίδα (6%)

36 87 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας κοινή εμπορικής ιστοσελίδας Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας κοινής εμπορικής ιστοσελίδας 2004 (Ν=59) Τον επόμενο μήνα= 2% Τους επόμενους 3 μήνες= 18% Τους επόμενους 6 μήνες= 5% Τον επόμενο χρόνο= 19% Περισσότερο από 1 χρόνο= 34% Δ.Ξ./Δ.Α. = 22% ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα ΠΡΟΘΕΣΗ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα (Ν=474) Ερ. 35γ, 35δ

37 88 2003 2002 2001 Και στις 3 φάσεις, τα τμήματα που αναφέρονται ότι επικοινωνούν αυτοματοποιημένα με την εταιρική ιστοσελίδα είναι κυρίως το Λογιστήριο, η Διοίκηση και οι Πωλήσεις. Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=64) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=77) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=55*) 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν είτε εταιρική είτε κοινή εμπορική ιστοσελίδα (Ν=117) Ερ. 34δ3 ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ή ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ή ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ n=25 Τα τμήματα που αναφέρονται ότι επικοινωνούν αυτοματοποιημένα με την ιστοσελίδα είναι κυρίως οι Πωλήσεις, η Διοίκηση, η Αποθήκη και το Λογιστήριο.

38 89 2001 2003 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Σύνολο επιχειρήσεων Επιχειρήσεις με Η/Υ Επιχειρήσεις με Internet Επιχειρήσεις με E-mail Επιχειρήσεις με ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ, INTERNET & E-MAIL ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βάση: Σύνολο επιχειρήσεωνn=1802 ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ, INTERNET & E-MAIL ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βάση: Σύνολο επιχειρήσεωνn=1802


Κατέβασμα ppt "52 ΧΡΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ. 53 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google