Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «Υγειονομικές μονάδες στο Αιγαίο:λειτουργική ανασυγκρότηση και βελτίωση δράσεων στη Φροντίδα Υγείας» 2 η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «Υγειονομικές μονάδες στο Αιγαίο:λειτουργική ανασυγκρότηση και βελτίωση δράσεων στη Φροντίδα Υγείας» 2 η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «Υγειονομικές μονάδες στο Αιγαίο:λειτουργική ανασυγκρότηση και βελτίωση δράσεων στη Φροντίδα Υγείας» 2 η Ημερίδα Διοικήσεων Μονάδων Υγείας Νήσων Αιγαίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ (τελική πρόταση 1/7/2011) Συνδιοίκηση Νοσοκομείων και Συνενώσεις Κλινικών 1ον/ Δημιουργία ‘προπλάσματος’ νοσοκομειακών συγκροτημάτων (με προοπτική ενιαίων οργανισμών και δημιουργία 83 Νοσοκομειακών Συγκροτημάτων με 33.000 κλίνες) Δίκτυο ΜΕΘ-ΜΑΦ με 1.000 περίπου κλίνες 60 περίπου ΤΕΠ ε Ενοποίηση οργανισμών, δηλαδή λειτουργιών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (τεχνική, διοικητική, ξενοδοχειακή, κ.λ.π.)

3 Διαμόρφωση δικτύων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων (με ειδικά κέντρα αναφοράς) Διαμόρφωση δικτύου υπηρεσιών αποκατάστασης 2ον/ Συνενώσεις ομοειδών κλινικών Δημιουργία ‘μεικτών’ τομέων -Παθολογικών, -Χειρουργικών, -Εργαστηριακών για τα Περιφερειακά Νοσοκομεία ‘μικρής δυναμικότητας’ ή ‘Νοσοκομεία-ΚΥ’ 3ον/ Οργανωτική αναδιάταξη / Όργανα διοίκησης

4 Δ.Σ. Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία < 400 κλίνες = 5μελές Δ.Σ. > 400 κλίνες = 7μελές Δ.Σ. α) Κοινός Διοικητής στα διασυνδεόμενα = Πρόεδρος Συμβουλίου β) 2 μέλη για τα έως 399 κλίνες 4 μέλη για τα > 400 κλίνες γ)1 εκπρόσωπος Γιατρών (από γιατρούς ΕΣΥ και μέλη ΔΕΠ με εκλογή) δ) 1 εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού (εκλογή) - αρμοδιότητες ενιαίου Δ.Σ.: με Υπουργική Απόφαση - έδρα: το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη Νοσοκομείο

5 Συμβούλια Διοίκησης με Απόφαση αρμόδιας Υ.ΠΕ.: Συμβούλιο Διοίκησης: α) Πρόεδρος Σ.Δ. : κοινός Διοικητής (ή αναπληρωτής Διοικητής ή άλλο μέλος) β) Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας γ) Προϊστάμενος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δ) Προϊστάμενος Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας ε) Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας - Αρμοδιότητες: με Απόφαση αρμόδιας Υ.ΠΕ - Ενιαία εφημερία ανά τομέα - Ενιαία νοσηλευτικά τμήματα

6 ΔΟΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

7 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ~200.000 κάτοικοι

8 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ~200.000 κάτοικοι

9 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ~115.000 κάτοικοι

10 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

11

12

13

14

15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

16

17

18

19

20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1) 1ον/ Παράγεται ένα μεγάλο (ποσοτικά) έργο ιατρικών δραστηριοτήτων με άνιση κατανομή μεταξύ υπηρεσιών ΠΦΥ,πρόληψης και Β΄βάθμιας φροντίδας 2ον/ Το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Υγείας δεν διαφοροποιείται από αυτό της υπόλοιπης χώρας, άρα δεν ανταποκρίνεται, όπως θα όφειλε, στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της περιοχής 3ον/ Υπάρχει σχετική συνολική επάρκεια κλινών (περίπου 3,9/100.000) συνυπολογιζομένης και της πολύ χαμηλής πληρότητας. 4ον/ Υπάρχει έλλειψη κλινών ΜΕΘ 5ον/ Διαπιστώνεται ανομοιογένεια στο μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων τύπου: Κ.Υ.- Νοσοκομείο, Κ.Υ., Π.Π.Ι.

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2) 6ον/ Διαπιστώνεται εξαιρετική ανομοιογένεια στη σύνθεση προσωπικού και στους όρους λειτουργίας των Π.Π.Ι., όπως και αναντιστοιχία πληθυσμιακών αναγκών και αριθμού επαγγελματιών υγείας. 7ον / Η χωροταξική κατανομή και ο λειτουργικός επιμερισμός δραστηριοτήτων μεταξύ Κ.Υ., Π.Π.Ι. και Π.Ι. δεν βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια και τεκμηριωμένες ανάγκες. 8ον/ Η λειτουργική αναδιάταξη που επιχειρείται σήμερα, θα πρέπει να στοχεύει στην ολοκλήρωση της περιφερειακής αναδιάρθρωσης των Μονάδων Υγείας, ώστε να ικανοποιούνται ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της περιοχής.

22 ΣΤΟΧΟΙ Δίκτυο Μονάδων ΠΦΥ περιοχή Α΄ & Β΄ Φ.Υ. ή νησί σαφήνεια ρόλου στην Ιατρική Φροντίδα συμπληρωματικότητα δράσεων διασφάλιση συνέχειας στην παροχή υπηρεσιών υγείας

23 ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣ. – ΚΥ ΠΦΥ Δράσεις: Αντιμετώπιση: (συνταγογράφηση, - Δημόσιας Υγείας -Επείγοντος Νοσηλ. Υπηρεσίες, - Κοιν. Φροντίδας - Έκτακτου κ.λ.π. ) Ψυχική υγεία Σταθεροποίηση Πρόληψη Νοσηλεία κ.λ.π. Διακομιδές

24 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (1) 1ον/ Αναγκαίο να καθοριστούν σαφή κριτήρια και πρότυπα χωροθεσίας, μεγέθους ανάπτυξης και τύπου λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, κυρίως των Κ.Υ., των Π.Π.Ι. και των Π.Ι. 2ον/Τα κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: Ιδιαιτερότητες πληθυσμιακές (αριθ. μονίμων κατοίκων, τουριστική κίνηση). Ενδεχόμενες επιδημιολογικές ιδιαιτερότητες. Εγγύτητα και ευχέρεια πρόσβασης σε μεγάλο Β΄βάθμιο και Γ΄βάθμιο Νοσοκομείο. Δυνατότητα χρήσης εναέριων, πλωτών ή χερσαίων μέσων. Άλλους κοινωνικούς ή εθνικής σημασίας παράγοντες

25 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (2) 3ον/ Το πρότυπο λειτουργίας Κ.Υ. ή Π.Π.Ι. θα πρέπει να περιλαμβάνει: τις αναγκαίες ειδικότητες και τον απαραίτητο αριθμό ειδικευμένων Ιατρών. πρόγραμμα ενιαίας εκπαίδευσης για Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό στην Επείγουσα Ιατρική. μηχανισμό επιστημονικής αξιολόγησης του τύπου και της αναγκαιότητας των διακομιδών των ασθενών (medical audit). το εύρος και το είδος των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας. ενιαίο προγραμματισμό για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ή προσυμπτωματικής διάγνωσης. σαφή προσδιορισμό των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας αναλυτικού ή απεικονιστικού εξοπλισμού.

26 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (3) 4ον/ Ενόψει της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 3918/02-03-2011): Θα πρέπει να διαμορφωθεί συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ Μονάδων ΠΦΥ ΕΣΥ και συμβεβλημένων με το ΙΚΑ (ή τον ΕΟΠΥΥ) Μονάδων 5ον/ Ενόψει της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και της Διοικητικής αναδιάρθρωσης, οι Περιφέρειες θα πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς και δραστηριότητες για τη σταδιακή ανάληψη συμπληρωματικών δράσεων και συνεργασίας με ορισμένες Μονάδες Υγείας.

27 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (4) 6ον/ Για το ανθρώπινο δυναμικό: Τα προβλήματα στην ελλιπή στελέχωση των νησιών με ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ρεαλιστικά και χωρίς αγκυλώσεις: α) Είναι αναγκαίο το υποχρεωτικό rotation των γιατρών, μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας. β) Τα κίνητρα που σήμερα προβλέπονται, θα πρέπει να διευρυνθούν, υπό μορφή παροχών όπως π.χ. εξασφάλιση δωρεάν κατοικίας, μετακινήσεων, επιπλέον αδειών κλπ.(σε συνεργασία με την Τ.Α.) γ) Θα πρέπει να εξετασθεί ακόμη και το ενδεχόμενο ελεγχόμενης άσκησης ιδιωτικής ιατρικής εντός των Δημοσίων Μονάδων Υγείας ή/ και ελεγχόμενης άσκησης ιδιωτικής Ιατρικής εκτός του Νοσοκομείου από γιατρούς του ΕΣΥ δ) Οι Μονάδες Υγείας θα πρέπει να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους με συμμετοχή και Ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ.

28 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (5) 7ον/Θα πρέπει να θεσπιστούν αντικίνητρα για την ανεξέλεγκτη, μαζική εγκατάσταση Ιατρών ειδικοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. 8ον/ Οι Γενικοί Ιατροί θα πρέπει να στελεχώνουν υποχρεωτικά τις άγονες νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές για τουλάχιστον μία πενταετία, πριν την κατάληψη θέσεων μέσα ή γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

29 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (6) 9ον/Στόχο θα πρέπει να αποτελεί η μείωση των διακομιδών και η ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής. 10ον/Το ιδιαίτερο πρόβλημα της εποχιακής τετράμηνης αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών (λόγω τουρισμού) θα πρέπει: α) να αναλυθεί κατά περίπτωση και β) να αντιμετωπιστεί με ενίσχυση σε προσωπικό, τεχνικά μέσα, εκπαίδευση κ.λ.π. γ)να αντιρροπιστεί οικονομικά με την ανάπτυξη «ιατρικού τουρισμού».

30 ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «Υγειονομικές μονάδες στο Αιγαίο:λειτουργική ανασυγκρότηση και βελτίωση δράσεων στη Φροντίδα Υγείας» 2 η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google