Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Α ργυρή Κατωπόδη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Α ργυρή Κατωπόδη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Α ργυρή Κατωπόδη

2 Σκοπός μας  Σκοπός είναι η παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να ιδρύσουμε μια επιχείρηση στο διαδίκτυο και της διαδικασίας η οποία πρέπει να ακολουθηθεί για τη δημιουργία ενός ψηφιακού καταστήματος, που θα επιτρέπει την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων μας σε μία από της μεγαλύτερες αγορές που υπάρχουν όπως η διαδικτυακή.

3 Σκοπός Πιο αναλυτικά θα παρουσιαστούν: τα πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει συγκριτικά με τις υπόλοιπες μορφές καταστημάτων. βήμα-βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, για την ίδρυση, τη χρηματοδότηση και την οργάνωση ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρηματικό κλάδο των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, τρόποι εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων για τη δημιουργία ενός τέτοιου καταστήματος, ανάλυση του κόστους δημιουργίας του, κατευθυντήριες γραμμές, ευκαιρίες και προοπτικές στο νομικό όσο και στο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον,

4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Αγγλικός όρος: e-commerce) Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: 1) Επιχειρήσεις: Ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών. 2) Υπηρεσίες: Ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος. 3) Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. 4) Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

5 Διαδικτυακός εξυπηρετητής ή διακομιστής (Αγγλικός όρος: web server )  Είναι υλικό ή και λογισμικό που αναλαμβάνει την παροχή διάφορων υπηρεσιών, «εξυπηρετώντας» αιτήσεις από άλλους υπολογιστές γνωστούς ως πελάτες. Όταν ένας υπολογιστής εκτελεί κυρίως τέτοια προγράμματα εξυπηρετητές συνεχόμενα, τότε μπορούμε να αναφερθούμε σε όλον τον υπολογιστή ως εξυπηρετητή, αφού αυτή είναι η κύρια λειτουργία του. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται ως εξυπηρετητές πρέπει να μπορούν να δουλεύουν όλη την ημέρα και συνεχώς χωρίς διακοπές. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες κατασκευής υπολογιστών και τμημάτων υπολογιστών προσφέρουν ξεχωριστές κατασκευές για εξυπηρετητές. Φυσικά αυτές οι κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για προσωπικό υπολογιστή όμως ανεβάζουν το κόστος.

6 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (Αγγλικός όρος: E-Business)  Η προσαρμογή του παραδοσιακού επιχειρηματικού μοντέλου στην νέα "ηλεκτρονική" πραγματικότητα ή η ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου με αντικείμενο μόνο το Internet. Στα ελληνικά αναφέρεται ως ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ο όρος αναφέρεται πολύ συνοπτικά εδώ, διότι αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας και θα αναλυθεί εκτενέστερα στη συνέχεια.

7 Ηλεκτρονικός Κατάλογος (Αγγλικός όρος: E-Catalog)  Δυναμικός μηχανισμός που παρουσιάζει τα προς πώληση προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης και επιτρέπει στους χρήστες την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

8 E-business  οι πληροφορίες διακινούνται μέσα στην επιχείρηση με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα (όλα τα συστήματα λειτουργούν με την ίδια αρχιτεκτονική, Intranet, και είναι προσβάσιμα από όλους), το κόστος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά και εξασφαλίζεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης επιτυγχάνονται τεράστιες οικονομίες κλίμακας, καθώς η συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού γίνεται απλούστερη και φθηνότερη.

9 E-business  η δομή e-business είναι ευκολότερο να υλοποιηθεί από μικρές ή από νέες επιχειρήσεις όπου τα πάντα μπορούν να σχεδιαστούν από την αρχή χωρίς τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι επιλογές του παρελθόντος. Για να υιοθετήσει το e-business μια εταιρεία θα πρέπει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα θέματα:

10 Απλότητα  Το μοντέλο e-business απαιτεί προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Μια περίπλοκη δομή (με πολλές διαδικασίες ή μεγάλο αριθμό προϊόντων λογισμικού) δεν επιτρέπει στο προσωπικό την πλήρη αξιοποίηση όλων των εργαλείων e- business που διαθέτει η εταιρεία.

11 Εξέλιξη  Το e-business είναι περισσότερο ένας τρόπος λειτουργίας και λιγότερο μια τεχνολογική εφαρμογή. Η επιχείρηση δεν πρέπει να υποτάσει τον σημερινό τρόπο λειτουργίας της στις απαιτήσεις των νέων εφαρμογών. Είναι απαραίτητο να αξιοποιεί τις εμπειρίες από τη μέχρι τώρα λειτουργία της, οικοδομώντας ένα νέο περιβάλλον λειτουργίας όπου οι δοκιμασμένες λύσεις του παρελθόντος θα παραμείνουν σε ισχύ.

12 Προτεραιότητες  - Όλες οι εργασίες μέσα σε μια επιχείρηση δεν είναι το ίδιο σημαντικές. Οι δημιουργοί μιας δομής e-business πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό να ασχοληθούν πρώτα με τα πιο εύκολα ή με τα πιο εντυπωσιακά και πρωτοποριακά θέματα, όπως συμβαίνει συνήθως. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει πως τις περισσότερες φορές το 80% των βελτιώσεων σε θέματα παραγωγικότητας επιτυγχάνεται από το 20% των επενδύσεων ή αλλαγών. Τα στελέχη λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουν ποιες προσπάθειες θα αποδώσουν τα μεγαλύτερα οφέλη και να ξεκινήσουν τις εργασίες τους από αυτές.

13 Λεπτομέρεια  Καμία λύση e-business δεν θα προσφέρει τα αναμενόμενα σε μια επιχείρηση αν δεν έχει σχεδιαστεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπ' όψιν ακόμη και τα πιο "επουσιώδη" θέματα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Γι' αυτό ξεκινούν τις προσπάθειές τους έχοντας μόνο μια γενική άποψη του επιθυμητού στόχου και στην πορεία παγιδεύονται σε λάθος επιλογές.

14 Ευχρηστία Πολλά άριστα σχεδιασμένα συστήματα έχουν αποτύχει διότι οι χρήστες τους αποδείχθηκαν ανίκανοι, ή απρόθυμοι, να τα χρησιμοποιήσουν. Ο σχεδιασμός e- business πρέπει να χωρίζει τους χρήστες σε ομάδες ανάλογα με την εργασία που επιτελούν (γραμματείς, τεχνική υποστήριξη, πωλητές κ.λπ.) και να δημιουργεί περιβάλλοντα εργασίας συμβατά με τις ανάγκες και τις γνώσεις κάθε κατηγορίας εργαζομένων.

15 Ασφάλεια  Ένας άλλος τρόπος να ορίσουμε το e-business θα ήταν να το χαρακτηρίσουμε ως τη διαδικασία ανοίγματος μιας επιχείρησης στον εξωτερικό κόσμο. Αυτή η εξωστρέφεια αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και την πόρτα σε όσους θέλουν να εισχωρήσουν στο εταιρικό περιβάλλον και να το εκμεταλλευτούν για ιδιοτελείς σκοπούς. Είναι σημαντικό προβλεφθούν όλοι οι κίνδυνοι παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας της επιχείρησης και να ληφθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα (π.χ. κρυπτογράφηση).

16 Συνοχή  Η ισχύς μιας αλυσίδας κρίνεται από τον πιο αδύναμο κρίκο της. Γι' αυτό όλα τα μέρη και οι διαδικασίες σε μια e-business πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά.

17 Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα Οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών είναι μία από τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση, όμως, της εμπορικής χρήσης του διαδικτύου, ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την κατασκευή του. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη πολλών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προβλέπει online τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες για τα προϊόντα, πολιτική εγγυήσεων, επιλογή τρόπου συναλλαγών, λεπτομέρειες για τον τρόπο αποστολής των προϊόντων στους πελάτες, λίστα παραγγελιών, στοιχεία και φόρμα επικοινωνίας και βοήθεια προς τον πελάτη για να επιλέξει το κατάλληλο προϊόν.

18 Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα  Μια έρευνα στην ελληνική αγορά θα εμφανίσει αρκετά αξιόλογα προϊόντα που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε ένα μεγάλο μέρος τους παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, ενώ τα περισσότερα προτείνουν δύο τουλάχιστον βασικές εκδόσεις : τη βασική και την επαγγελματική. Πολλές φορές παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες να κατεβάσουν (download) μια δοκιμαστική έκδοση (demo), με την οποία μπορούν να πάρουν μια πρώτη ιδέα για το πώς λειτουργεί το προϊόν. Αναμενόμενα, το demo αυτό,όμως, έχει κατά κανόνα λιγότερες δυνατότητες από το προϊόν προς αγορά.

19 Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα  Αντίστοιχα διαφορετική είναι και η χρέωση των προτεινόμενων προϊόντων ανάλογα με τις δυνατότητες που παρέχει το καθένα. Η χρέωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κλιμακωτή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της εκάστοτε έκδοσης. Επίσης διαφορετικές χρεώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης θα αξιοποιήσει την υπηρεσία. Συνήθως προτιμάται η ετήσια ή διετής σύμβαση φιλοξενίας και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ οι χρεώσεις μπορούν να είναι και μηνιαίες.

20 Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα  Στο κόστος κατασκευής του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να προστεθεί και η κατοχύρωση ενός domain name της επιλογής του πελάτη καθώς και το κόστος της φιλοξενίας σε server κάποιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  Τα πακέτα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της αποκλειστικής διαχείρισης των περιεχόμενων του τόπου, χωρίς να απαιτείται η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού ή μεσολάβηση εξειδικευμένου προσωπικού. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές:

21 Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα 1) Η δημιουργία και λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στον web server του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο ίδιος να προμηθευτεί το κατάλληλο λογισμικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η επιλογή αυτή, λόγω του αυξημένου κόστους της, είναι εφικτή από μεγαλύτερες επιχειρήσεις μόνο και δεν συνιστάται στις μικρομεσαίες, άρα και στην πλειοψηφία της ελληνικής αγοράς που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. 2) Η φιλοξενία σε web server μιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών δικτύου που προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εταιρίες για το σκοπό αυτό με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. 3) Η συνεργασία με μια εταιρεία που παρέχει σε άλλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου: ένα είδος εμπορικού κέντρου ή ηλεκτρονικού πάρκου. Οι εταιρίες αυτές διαθέτουν το δικό τους web server, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και φιλοξενεί κάτω από ένα domain name πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Το αρνητικό σε αυτή την επιλογή είναι ότι ο πελάτης δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ξεχωριστή ταυτότητα του καταστήματός του, το οποίο ενδέχεται να χαθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα. Αντίθετα, η συμμετοχή σε ένα φημισμένο εμπορικό πάρκο κατά κανόνα αυξάνει την επισκεψιμότητα όλων των καταστημάτων.

22 Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία ίδρυσης μπορεί αν διαρκέσει αρκετές δεκάδες ωρών. Για την εξυπηρέτηση λοιπόν των πελατών, τα περισσότερα διαθέσιμα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα της off-line ανάπτυξης των καταστημάτων (δηλαδή χωρίς να υπάρχει σύνδεση στο Internet). Όσον αφορά δε στην εκκαθάριση των συναλλαγών μπορεί να γίνει είτε σε συνεργασία με κάποια τράπεζα είτε σε συνεργασία με χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ώστε να γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι τράπεζες χρεώνουν με προμήθεια τις συναλλαγές αυτές. Τέλος, ο επιχειρηματίας οφείλει να γνωρίζει ότι τα εργαλεία αυτά δεν παρέχουν σε καμία περίπτωση εφάμιλλες δυνατότητες με αυτές που παρέχουν οι επαγγελματίες κατασκευαστές web shops. Ωστόσο, δίνουν κάποιες βασικές παροχές που είναι βέβαια τυποποιημένες, παρά την όποια παραμετροποίηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν. Αποτελούν μια βασική επιχειρηματική διέξοδο σε κάποια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να επεκταθεί ηλεκτρονικά.

23 Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα Θέλετε να εισέλθετε στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Δείτε τα βασικά βήματα της επιτυχίας. 1. Επιλέξτε μια καλή διεύθυνση για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα 2. Επιλέξτε το κατάλληλο λογισμικό για το καλάθι αγορών του e-shop 3. Δημιουργήστε έναν επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό για να δεχτεί τις πιστωτικές κάρτες 4. Η σχεδίαση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος να είναι φιλική προς τον χρήστη και να εμπνέει αξιοπιστία. 5. Ασφαλίστε τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού σας καταστήματος 6. Προωθείστε το νέο σας κατάστημα

24 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι: Η βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος  Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues) αποτελούν τη βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, καθώς συνιστούν το εργαλείο μέσω του οποίου προσελκύονται οι δυνητικοί πελάτες.  Οι ουσιαστικές τους λειτουργίες είναι οι ακόλουθες :δημιουργία λίστας προϊόντων, προσθήκη περιγραφής, φωτογραφίας, τιμής και επιπλέον πληροφοριών για κάθε προϊόν, καθορισμός της σειράς εμφάνισης των προϊόντων, ταξινόμηση σε κατηγορίες, εύκολη αναζήτηση των προϊόντων από τους πελάτες, παραλαβή των παραγγελιών, ενημέρωση του πελάτη για την πρόοδο και την πορεία των παραγγελιών, διαχείριση των πιστωτικών καρτών και λοιπών προσωπικών στοιχείων, διεκπεραίωση της συναλλαγής και τέλος είσπραξη των χρημάτων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, στέλνοντας συγχρόνως και τις κατάλληλες αποδείξεις στον πελάτη.

25 after sales support  Απαραίτητη για την απόκτηση καλής φήμης είναι η παροχή υποστήριξης από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους, μετά την παραγγελία του εμπορεύματος.( after sales support). Αυτό γίνεται με αποστολή στον πελάτη ηλεκτρονικών αποδείξεων και ενημερωτικών e-mail 1) ότι η παραγγελία ελήφθη, 2) ότι εγκρίθηκε η πιστωτική του κάρτα και χρεώθηκε το ποσό 3) ότι η παραγγελία εστάλη.

26 Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι Α) το διαχειριστικό περιβάλλον (back end) είναι αυτό που βλέπει ο διαχειριστής του προγράμματος (η ψυχή του προγράμματος). Οι τιμές τους ποικίλουν από δωρεάν μέχρι και πολύ ακριβά. Όλα όμως διαθέτουν τουλάχιστον κάποια βασικά στοιχεία, όπως είναι η δημιουργία, διαχείριση, κατηγοριοποίηση και εμφάνιση προϊόντων και βάσεων δεδομένων. Τα προγράμματα δημιουργίας ηλεκτρονικών καταλόγων θα πρέπει να είναι εύχρηστα και να εξασφαλίζουν ασφάλεια στις συναλλαγές. Το γραφικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι απλό και να αλλάζει εύκολα και γρήγορα από το διαχειριστή του.

27 Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι Β)front end, δηλαδή, αυτό που αντικρίζει ο καταναλωτής-πελάτης (το περιτύλιγμα). Κριτήρια επιτυχίας ενός e-shop είναι η εξυπηρέτηση, η ευκολία και η ευχρηστία. Είναι βασικό να βλέπει ο καταναλωτής μια πρώτη σελίδα που τον προσελκύει και να του δίνει τις βασικές και απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να τον κουράζει. Απαραίτητη είναι η καταγραφή της τιμής, η παροχή πληροφοριών για την πληρωμή και την αποστολή των προϊόντων, η δυνατότητα δοκιμής, η άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα και, τέλος, η ασφάλεια της επικείμενης συναλλαγής, που θα πρέπει να εγγυάται 100%. Βασική λειτουργία που είθισται να διευκολύνει τους καταναλωτές είναι το καλάθι αγορών (shopping cart), που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε τέτοιες περιπτώσεις.

28 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ίδρυση Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι και για τις άλλες επιχειρήσεις μιας και νομικά, για την εφορία δεν έχει σημασία αν οι δοσοληψίες λαμβάνουν χώρα τοπικά (στην πραγματική αγορά) ή ψηφιακά. Στο θέμα της ίδρυσης, ισχύουν οι νόμοι όπως εφαρμόζονται από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, και οι ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της υπό σύσταση επιχείρησης.

29 Ηλεκτρονική υπογραφή και πλαίσιο λειτουργίας ηλεκτρονικού εμπορίου  Πέρα από τις διαδικασίες ίδρυσης τις οποίες ο νομοθέτης δεν διαφοροποίησε, τουλάχιστον ουσιαστικά, για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, φαίνεται πώς έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον για τη ρύθμιση και τη θέσπιση βασικών κανόνων λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο σε κοινοτικό όσο και κρατικό επίπεδο.  Έτσι, υπάρχουν δύο προεδρικά διατάγματα, που εξασφαλίζουν την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί.

30 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και αποτελεί έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για τα έτη 2007-2013. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει τίτλο Ψηφιακή Σύγκλιση και δίνει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράδειγμα:  Ψηφιακή Ασφάλεια Επιχειρήσεων : Επιδότηση επιχειρήσεων έως 70% για τη υλοποίηση σχεδίων ασφαλείας και αποκατάστασης όπως την αντικατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού ασφαλείας και ανάπτυξη ψηφιακών συναλλαγών. (Ψηφιακή Ασφάλεια)  Χρηματοδότηση δημιουργίας ψηφιακών καταστημάτων με πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές και δημιουργία ηλεκτρονικών χώρων παρουσίασης και προβολής με τη μορφή εικονικών πολυκαταστημάτων (Ψηφιακός Καταναλωτής )  Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που είναι βασισμένα σε επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

31 Προγράμματα DIGI-RETAIL και DIGI- CONTENT  Άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι τα προγράμματα digi-retail και digi-content, τα οποία έχουν χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και στόχο έχουν την αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας. Συγκεκριμένα το digi-retail αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν σχέση με το λιανεμπόριο και σκοπό έχει την υιοθέτηση ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και την ενίσχυση εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Το digi-content έχει σκοπό την ενίσχυση δημιουργίας του ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου.  Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση αυτή είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

32 Φάσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Φάση 1:Ανάπτυξη Web Σελίδας & Προώθηση προϊόντος  Δημιουργία Web site, ανάπτυξη, και φιλοξενία (hosting).  Διαφήμιση και πρώτη εικόνα προϊόντων ή υπηρεσιών.  Ζήτηση και διακίνηση πληροφοριών μέσω του Internet.

33 Φάσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου Φάση 2:Software Κατασκευή & Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του Internet. Database λύσεις που απαιτούν οι σύγχρονες πολύπλοκες υψηλές τεχνολογίες Φάση 3:Πληρωμή & Επεξεργασία Συναλλαγών Αναγνώριση πιστότητας πιστωτικής κάρτας και παραγγελία μέσω Internet. Ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων. Φάση 4:Εκπλήρωση & EDI Διανομή αποθεμάτων : Αποστολή προϊόντος και αποθήκευση. Καταχώρηση παραγγελίας και καταστάσεων. Ηλεκτρονική παραγγελία διαμέσου EDI και εξειδικευμένη παρουσία πελατών στο Internet. Φάση 5:Υπηρεσίες Τηλεφωνικού κέντρου Υποστήριξη προϊόντων και ειδικά εκπαιδευμένοι αντιπρόσωποι για την εκπλήρωση ειδικών αναγκών των πελατών. Εξερχόμενο και εισερχόμενο direct marketing


Κατέβασμα ppt "ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Α ργυρή Κατωπόδη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google