Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Όλες οι αιμοδοσίες ακολουθούν ενιαίες τεχνικές που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και περιγράφονται σε ΠΔ Η αιμοληψία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Όλες οι αιμοδοσίες ακολουθούν ενιαίες τεχνικές που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και περιγράφονται σε ΠΔ Η αιμοληψία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Όλες οι αιμοδοσίες ακολουθούν ενιαίες τεχνικές που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και περιγράφονται σε ΠΔ Η αιμοληψία τελείται σε άσηπτες συνθήκες, με αποστειρωμένα υλικά, κλειστού κυκλώματος Οι ασκοί ελέγχονται πριν και μετά τη χρήση για βλάβες και για το αντιπηκτικό-συντηρητικό διάλυμα Ο όγκος του αίματος που λαμβάνεται είναι προκαθορισμένος: 400-450 ml. Κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας γίνεται συνεχής ανακίνηση του ασκού με αυτόματο μηχάνημα ή με το χέρι Η ροή γίνεται με τη δύναμη της βαρύτητας Η όλη διαδικαία διαρκεί 8-10 min

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Διαδικασία πριν την αιμοληψία Διαδικασία αιμοληψίας Διαδικασία μετά την αιμοληψία

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ Έχει προηγηθεί έλεγχος καταλληλότητας του αιμοδότη και έχει κριθεί κατάλληλος. Καταγραφή στοιχείων αιμοδότη σε ειδικό ατομικό δελτίο Χορήγηση αύξοντος αριθμού (bar code) στον ασκό αίματος Τοποθέτηση του αιμοδότη στην κλίνη και επαναβεβαίωση των στοιχείων του Επικόλληση του αύξοντα αριθμού (bar code) στα σωληνάρια με τα δείγματα για τον έλεγχο του αίματος Έλεγχος για την ορθή επικόλληση του ίδιου αύξ. Αριθμού Έλεγχος καταλληλότητας του ασκού πριν την αιμοληψία

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 1. ΑΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Το αίμα συλλέγεται σε πλαστικούς ασκούς (διπλούς, τριπλούς, τετραπλούς) που περιέχουν αντιπηκτικό Το χρησιμοποιούμενο αντιπητικό είναι το CPDA-1 (citrate phosphate dextrose adenine solution) που περιέχει φωσφορικά άλατα, δεξτρόζη, και αδενίνη. Αυτά είναι απαραίτητα για την πρόληψη της πήξης και την παρατεταμένη επιβίωση των ερυθροκυττάρων

6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 2. ΘΕΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Εφαρμόζεται πιεστική περιχειρίδα στον βραχίονα του αιμοδότη Στην καμπτική επιφάνεια του αγκώνα (αγκωνιαίος βόθρος) ψηλαφάται και επιλέγεται η μεσοβασιλική φλέβα, που είναι η πιο σταθερή. Η περίδεση είναι σωστή όταν προκαλεί διακοπή μόνο της φλεβικής ροής και όχι της αρτηριακής. Δηλαδή ο κερκιδικός σφυγμός ψηλαφάται. Μια πολύ χαλαρή ή πολύ σφικτή περίδεση αποτελεί αντένδειξη και μπορεί να ευθύνεται για κακή αιμοληψία Ακολουθεί ευθειασμός του αγκώνα και σφίξιμο της παλάμης

8

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - 1 Προηγείται σχολαστικός καθαρισμός της περιοχής φλεβοκέντησης με Betadine ή διάλυμα ιωδίου-οινοπνεύματος. (Σε αλλεργικά άτομα, Hibitane). Ο καθαρισμός γίνεται κυκλικά, από το σημείο φλεβοκέντησης προς την περιφέρεια, καλύπτοντας διάμετρο άνω των 8 cm. Η διαδικασία καθαρισμού επαναλαμβάνεται 2-3 φορές και αφήνεται να στεγνώσει για 30 sec. Τοποθετείται αιμοστατική λαβίδα στο σωλήνα του ασκού κοντά στη βελόνα, αφαιρείται το προστατευτικό κάλυμμα και γίνεται η φλεβοκέντηση.

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ – 2 Η φλεβοκέντηση γίνεται χωρίς προηγούμενη επαφή των χεριών του αιμολήπτη με το σημείο εισόδου. Ταυτόχρονα απελευθερώνεται η αιμοστατική λαβίδα. Γίνεται μια μόνο φλεβοκέντηση. Αν χρειασθεί 2 η, χρησιμοποιείται άλλος ασκός. Η φορά της βελόνας έχει ίδια φορά με τη φλέβα, ώστε να μην υπάρξει τραυματισμός ή διάτρηση του αγγείου. Η οπή της βελόνας να έχει προσανατολισμό προς τα άνω

11

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 4. ΛΗΨΗ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Σε όλη τη διάρκεια της αιμοληψίας - Καλύπτεται η βελόνα με αποστειρωμένη γάζα - Γίνεται συνεχής ανακίνηση του ασκού - Ελέγχεται η γενική κατάσταση του αιμοδότη - Ελέγχεται το σύστημα παροχής αίματος - Αν χρειασθεί, ζητείται από τον αιμοδότη να σφίξει με την παλάμη του μια μικρή μπάλα

13

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 5. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Μετά τη συλλογή 400-450 ml αίματος λύεται η περιχειρίδα, και εφαρμόζεται αιμοστατική λαβίδα σε μικρή απόσταση από τη βελόνη φλεβοκέντησης Κλείνεται ο αυλός του σωλήνα με πένσα και ειδικά κλιπς – αποκότεται ο σωλήνας μεταξύ λαβίδας και κλιπ και ο ασκός αποδεσμεύεται. Ανοίγοντας τη λαβίδα, συλλέγεται σε σωληνάριο κατάλληλη ποσότητα αίματος για εργαστηρ. διερεύνηση, η βελόνα απορρίπτεται σε ειδικό κουτί. (Μερικοί ασκοί φέρουν ειδικά ασκίδια λήψης 15 ml αίματος) Τοποθετείται αποστειρωμένη γάζα με άσκηση πίεσης στο σημείο φλεβοκέντησης και περιτήληψη με ελαστικό επίδεσμο. Με θερμοκολλητικό ψαλίδι, τμηματοποιείται ο σωλήνας του ασκού και τα ανεξάρτητα τμήματα φυλάσσονται μαζί με τον ασκό στο εργαστήριο για τις δοκιμασίες

15

16 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ Ο αιμοδότης ανασηκώνεται σε δύο φάσεις από το κρεβάτι Οδηγείται σε χώρο ανάπαυσης Του χορηγείται μικρό γεύμα με υγρά, χυμούς και στερεά τροφή που περιέχει λευκώματα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Παρακολουθείται για λίγο διακριτικά. Του δίδονται γραπτές και προφορικές οδηγίες

17 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Χορηγούνται γραπτά οι ακόλουθες οδηγίες: - Να μη καπνίσει για 1 ώρα - Να καταναλώσει υγρά χωρίς αλκοόλ για 5-6 ώρες - Να κρατήσει την περίδεση για 2-3 ώρες - Αν αιμορραγήσει το σημείο φλεβοκέντησης, να σηκώσει ψηλά το χέρι και να ασκήσει πίεση, μέχρι να σταματήσει - Αν νοιώσει ζάλη ή αδυναμία, να ξαπλώσει αμέσως - Να αναλάβει αμέσως δραστηριότητα, εκτός από χειρισμό μεγάλων μηχανημάτων ή εργασία σε σκαλωσιές - Ενημερώνεται ότι το αίμα του θα αναπληρωθεί σύντομα


Κατέβασμα ppt "ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Όλες οι αιμοδοσίες ακολουθούν ενιαίες τεχνικές που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και περιγράφονται σε ΠΔ Η αιμοληψία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google