Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία – ΕΥ ΚΕΚΟ Ενημέρωση για την Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία – ΕΥ ΚΕΚΟ Ενημέρωση για την Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία – ΕΥ ΚΕΚΟ www.keko.gr Ενημέρωση για την Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

2 Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

3 « αλληλέγγυα οικονομία » και « τρίτος τομέας » αξίες: αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή, υπεροχή ατόμου έναντι κεφαλαίου, κοινωνική υπευθυνότητα, δημοκρατική λήψη αποφάσεων όχι σκοπός το κέρδος, επανεπένδυση διαφορετικός τρόπος επιχειρείν Κοινωνική Οικονομία

4 Ε.Ε.: πάνω από 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι Ε.Ε.: 6% της συνολικής απασχόλησης Γαλλία: 10% του ΑΕΠ και 12% της απασχόλησης Ισπανία: Mondragon Corporacion Cooperativa (83.000 άτομα σε 256 εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 14 δισ. Ευρώ το 2011) Κοινωνική Οικονομία

5 Ν.4019 (ΦΕΚ 216/2011) ΦΕΚ 221/2012 - ΥΑ για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας ΦΕΚ 1360/2012 – Τροποποίηση της ΥΑ Άρση εγκυκλίου ΟΑΕΕ για την υποχρέωση ασφάλισης των μελών-εταίρων Κοινωνική Οικονομία - Νομοθεσία

6 «Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.» Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

7 Αποκλειστικός σκοπός η κοινωνική ωφέλεια Προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης Έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Ένα πρόσωπο-μία ψήφος Διανομή πλεονάσματος για το κοινωνικό συμφέρον (επανεπένδυση στην επιχείρηση, νέες θέσεις εργασίας) Βασικές Αρχές της Κοιν.Σ.Επ.

8 Χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ. Διανομή κερδών, ετήσια, ως εξής: αποθεματικό (5%) εργαζόμενοι (έως 35%) επανεπένδυση – δημιουργία νέων θέσεις εργασίας - δραστηριότητες επιχείρησης (τουλάχιστον 60%)

9 Γενική Συνέλευση των μελών Διοικούσα Επιτροπή: min 3 μέλη, θητεία 2 έως 5 έτη Διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ.

10 Κοιν.Σ.Επ Ένταξης Κοιν.Σ.Επ Κοινωνικής Φροντίδας Κοιν.Σ.Επ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ.

11 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης  Αποσκοπούν στην ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού: άτομα με αναπηρίες εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα οροθετικοί φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι ανήλικοι παραβάτες  Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ΄ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σε μόνιμη βάση.  Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα τουλάχιστον.

12 Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας  Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως: οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις  Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον.

13 Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού  Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως : πολιτισμός περιβάλλον οικολογία εκπαίδευση παροχές κοινής ωφέλειας τοπικά προϊόντα διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων  Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον.

14 Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του Μητρώου, οι εγγραφές των Κοιν.Σ.Επ. γίνονται χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Μητρώου: 2131516480-2131516483-2131516477-2131516577 Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

15 Α. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Κοιν.Σ.Επ.-Κοι.Σ.Π.Ε.) Β. Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

16 Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Διαδικασία Εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε 4 στάδια :

17 Στάδιο 1ο: Υποβολή Αιτήματος Εγγραφής Στάδιο 1ο: Υποβολή Αιτήματος Εγγραφής Η υποψήφια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Ε.Π.) υποβάλλει: αίτηση εγγραφής (έντυπα και ηλεκτρονικά) πρωτότυπο καταστατικό (βάσει προτύπου) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής του ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται) (Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ Ένταξης): Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%

18 Στάδιο 2ο: Έγκριση Αιτήματος – Βεβαίωση Εγγραφής Το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε: εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία «ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.» ανάρτηση της Βεβαίωσης στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Ε.Π.

19 Στάδιο 3ο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων Η Κοιν.Σ.Ε.Π. υποβάλλει: αίτηση καταχώρησης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής) Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής

20 Στάδιο 4ο: Έλεγχος Στοιχείων – Βεβαίωση Εγγραφής Το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε: έλεγχο και έγκριση του αιτήματος καταχώρησης πρόσθετων στοιχείων έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής* ανάρτηση της Βεβαίωσης Εγγραφής στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου * Ι σχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου.

21 Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία Τρεις άξονες δράσης: Δημιουργία Κεντρικού και Περιφερειακών Μηχανισμών υποστήριξης Επιχορηγήσεις για την έναρξη κοινωνικών επιχειρήσεων (Grants) Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων Τεχνική Επιτροπή Καθοδήγησης (Technical Steering Committee) με την συμμετοχή της Ε.Ε., της Task Force και εμπειρογνωμόνων

22 Κεντρικός και Περιφερειακοί Μηχανισμοί υποστήριξης Επιστημονικός, εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός ρόλος Υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Προώθηση συμφωνιών συνεργασίας μέσω των τοπικών συμφώνων εργασίας.

23 Επιχορηγήσεις - Χρηματοδότηση Επιχορήγηση ανάλογη των μελών – εργαζομένων σε μία Κοιν.Σ.Επ Ύψος επιχορήγησης 25.000 € - 100.000 €

24 Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Κοραή 4 (3ος όροφος), 10564 Αθήνα Τηλ. 210-5271300 Fax: 210-5271322 Email: keko@mou.gr www.keko.gr Πειραιώς 40, 10182 Αθήνα, Γραφείο 219 Τηλ. 213-1516480, 213-1516577 -483 - 477 Email: kgeormas@ypakp.gr, vkokkori@ypakp.gr


Κατέβασμα ppt "Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία – ΕΥ ΚΕΚΟ Ενημέρωση για την Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google