Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 8. Επικοινωνία-Δίκτυα επικοινωνιών στην Ιστορία σύννεφα καπνού Φρυκτωρίες 1100-500 π.Χ. Ακουστικός και Υδραυλικός τηλέγραφος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 8. Επικοινωνία-Δίκτυα επικοινωνιών στην Ιστορία σύννεφα καπνού Φρυκτωρίες 1100-500 π.Χ. Ακουστικός και Υδραυλικός τηλέγραφος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 8

2 Επικοινωνία-Δίκτυα επικοινωνιών στην Ιστορία σύννεφα καπνού Φρυκτωρίες 1100-500 π.Χ. Ακουστικός και Υδραυλικός τηλέγραφος 4ος αιώνας π.Χ. Πύρσεια 150 π.Χ. - πρόγονος της ψηφιακής κωδικοποίησης

3 Στην εποχή μας δίκτυο: σύνολο αντικειμένων (π.χ. τηλεφώνων, υπο­λογιστών) ή ανθρώπων που συνδέονται με έναν σύνθετο τρόπο μεταξύ τους, για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό π.χ. δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης ή άρδευσης των χωραφιών δίκτυο ηλεκτροδότησης μιας πόλης ενσύρματο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δίκτυο καταστημάτων μιας εταιρείας Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κοινωνικό δίκτυο προστασίας ατόμων που χρειάζονται οικονομική και άλλη βοήθεια

4 Δίκτυο υπολογιστών ίδιας τεχνολογίας, με τα ίδια λογισμικά ή πιο συχνά διαφορετικής τεχνολογίας ή με διαφορετικά λογισμικά οφείλουν όλοι να εφαρμό­ζουν τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες (πρωτόκολλο επικοινωνίας π.χ. TCP/IP) Σύνολο από υπολογιστές και άλλα περιφερειακά μέσα (εκτυπωτές, σαρωτές κ.ά.) που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με σκοπό τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων.

5 Απαιτείται Ειδικο λογισμικό Βασικό υλικό εξοπλισμού όπως: κάρτες δικτύου διανομείς καλωδίων (hubs) μεταγωγείς (switches) δρομολογητές (routers)

6 οφέλη επικοινωνία, ανταλ­λαγή δεδομένων διαμοιρασμός εξοπλισμού, προγραμμάτων και δεδομένων → εξοικονόμη­ση χρημάτων. παροχή υψηλής αξιοπιστίας στην επικοινωνία ευκολία επέκτασης (εγκατάσταση επι­πλέον περιφερειακών συσκευών, ένταξη άλλων υπολο­γιστών) με ελάχιστα χρήματα

7 Ταξινόμηση Δικτύων

8 Βάσει του φυσικού μέσου μετάδοσης

9 ασύρ­ματα

10 ενσύρματα

11 Καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους χαμηλό κόστος ικανοποιητικοί ρυθμοί μετά­δοσης

12 Ομοαξονικά ασφαλής με­τάδοση υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης. υψηλό κόστος δυσκολία δια­χείρισης

13 Οπτικές ίνες υψηλή αξιοπιστία υψηλές ταχύτητες μετάδοσης

14 Βάσει της γεωγραφικής έκτασης Τοπικό Δίκτυο (LAN) Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN) Αστικό - Μητροπολιτικό δίκτυο (MAN)

15 Βάσει της τεχνικής προώθησης της πληροφορίας Μεταγωγής: επιλογή παραλήπτη - συνομιλητή Ακρόασης: το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα κοινό μέσο

16 Τοπολογίες τοπικών δικτύων

17 αν υποστεί βλάβη ένας υπολογιστής δεν επηρεάζεται το δίκτυο πρόβλημα στο καλώδιο έχει επιπτώσεις στο δίκτυο Αρτηρίας ή διαύλου

18 Αστέρα αν υποστεί βλάβη ο κεντρικός υπολογιστής καταρρέει το δίκτυο βλάβη των άλλων κόμβων δεν επηρεάζει το δίκτυο

19 Δακτυλίου βλάβη ενός κόμβου διακόπτει τη λειτουργία του δικτύου


Κατέβασμα ppt "Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 8. Επικοινωνία-Δίκτυα επικοινωνιών στην Ιστορία σύννεφα καπνού Φρυκτωρίες 1100-500 π.Χ. Ακουστικός και Υδραυλικός τηλέγραφος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google