Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 8: Σχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 8: Σχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 8: Σχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 Περιεχόμενα Ενότητας Στρατηγικές βιομηχανικών διαδικασιών Διαδικασίες υπηρεσιών Ανάλυση νεκρού σημείου και εφαρμογή στην επιλογή διαδικασιών Περιγραφή και ανάλυση διαδικασιών

3 Ορισμός Παραγωγικής Διαδικασίας  Μια παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα διαδοχικά βήματα επεξεργασίας που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να μετασχηματιστούν οι παραγωγικοί πόροι σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Εκροές Εκροές Αγαθά Υπηρεσίες Ανάδραση Παραγωγικές διαδικασίες 5 1 2 3 4 Εισροές Εργαζόμενοι Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις Πρώτες ύλες Εξαρτήματα Γη Ενέργεια Κεφάλαιο Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Εικόνα 1

4 Σχεδιασμός Παραγωγικών Διαδικασιών  Ο προσδιορισμός μιας παραγωγικής διαδικασίας απαιτεί τον καθορισμό χαρακτηριστικών όπως: 1.Η παραγωγική δυναμικότητα της διαδικασίας 2. Το είδος της παραγωγικής διαδικασίας 3. Η απόδοση της 4. Η ευελιξία προσαρμογής της σε διαφορετικές προδιαγραφές για διαφορετικά προϊόντα

5 Υπάρχουν διάφοροι “τύποι διαδικασιών” οι οποίοι ορίζονται με βάση τον όγκο (ποσότητα) και την ποικιλία των “ειδών” που παράγουν Οι διαδικασίες έχουν ονόματα ανάλογα με το αν παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες Σχεδιασμός Παραγωγικών Διαδικασιών

6 υψηλή Όγκοςμικρός μεγάλος Ποικιλία Project χαμηλή Εργασίες διαδικασίας Ροή διαδικασίας διαφοροποιημένες/ πολύπλοκες Επαναλαμ- βανόμενες/ περιοδικές Διακοπτόμενη Συνεχής Jobbing Batch Mass Contin- uous Τύποι βιομηχανικών διαδικασιών Έργου Κατά παραγγελία Παρτίδας Μαζικές Συνεχείς Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 1.

7 Διαδικασίες Παραγωγής Έργου Η παραγωγή αφορά συνήθως ένα προϊόν (έργο) μεγάλου μεγέθους και μεγάλης αξίας που προορίζεται για ένα πελάτη. Ο παραγωγικός εξοπλισμός διατάσσεται γύρω από το προϊόν και έχει συνήθως μικρό βαθμό αυτοματοποίησης. Ορίζονται χρόνοι έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε δραστηριότητας του έργου, στόχοι κόστους και ποιότητας

8 Διαδικασίες κατά παραγγελία (job-shop) Γνωστή κι ως διακοπτόμενη παραγωγή ή παραγωγή εστιασμένη στη διαδικασία (process- focus). Μεγάλος αριθμός παρτίδων με σχετικά μικρές ποσότητες ανά παρτίδα. Προδιαγραφές που ορίζονται από τον πελάτη Η ροή του προϊόντος διαφέρει ανάλογα με την παραγγελία Ο εξοπλισμός οργανώνεται ώστε να προσφέρει λειτουργικότητα με ομαδοποίηση ομοειδών μηχανών. Χαμηλός αυτοματισμός. Χρήση ειδικευμένου προσωπικού

9 Job-shop Πολλές είσοδοι (χειρουργεία, ασθενείς, μεταφορές νεογνών, επείγοντα περιστατικά) Πολλές διαφορετικές έξοδοι (εξιτήρια ασθενών ) Πολλά τμήματα & πολλές διαδρομές ( χαμηλός όγκος, ψηλή ποικιλία, διακοπτόμενες διαδικασίες) Παν/κό Νοσοκομείο Ρίου. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2011, Διάγραμμα 2.

10 Job-shop - 1 Το 75% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής σχετίζεται με την παραγωγή χαμηλού όγκου, μεγάλης ποικιλίας ειδών προϊόντων. Όμοιος εξοπλισμός και λειτουργίες ομαδοποιούνται Τυπικό παράδειγμα job-shop είναι τα νοσοκομεία όπου οι λειτουργικές περιοχές είναι καλά διαχωρισμένες π.χ. αίθουσες τοκετού, αίθουσες πρώτων βοηθειών, επείγοντα.

11 Σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι δραστηριότητες όπως πληρωμές λογαριασμών, πωλήσεις, μισθοδοσία, πρωτόκολλο Σε ένα εστιατόριο μπορεί να είναι το bar, η κουζίνα, η πισίνα Σε ένα μηχανουργείο όλοι οι τόρνοι μαζί, όλα τα τρυπάνια μαζί. Ο εργασίες παραγωγής μεταφέρονται από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την απαιτούμενη επεξεργασία. Job-shop - 2

12 Job-shop: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματ α – Μεγαλύτερη ευελιξία παραγωγής διαφόρων τύπων προϊόντων – Περισσότερος εξοπλισμός γενικού σκοπού – Χαμηλότερα κεφάλαια αρχικής επένδυσης Μειονεκτήματα – Ψηλά μεταβλητά κόστη – Περισσότερο προσωπικό καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο – Δύσκολος προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής – Χαμηλή χρησιμοποίηση εξοπλισμού (5% - 25%)

13 Διαδικασίες παρτίδας (batch shop) Παραγωγή μικρών παρτίδων ομοίων προϊόντων από τον ίδιο εξοπλισμό. Παραδείγματα: Οι εκδοτικές επιχειρήσεις (εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων), οι φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες σοκολάτας, παγωτών, οι βιομηχανίες ενδυμάτων, κ.α. Πλεονεκτήματα: Επιλογή παραγωγής παρτίδων που έχουν ζήτηση, αξιοποίηση δυναμικότητας, περιορισμός αποθεμάτων.

14 Διαδικασία παρτίδας σε μια κουζίνα τυπικό διάγραμμα διαδικασιών

15 Διαδικασίες μαζικής παραγωγής (mass production) - 1 Η παραγωγή εξειδικεύεται σε περιορισμένο αριθμό τυποποιημένων προϊόντων που παράγονται σε αντίστοιχες γραμμές παραγωγής (συνήθως γραμμές συναρμολόγησης) και προορίζονται για ευρεία κατανάλωση. Η ροή του προϊόντος είναι η ίδια για κάθε κομμάτι.

16 Ο παραγωγικός εξοπλισμός οργανώνεται σε γραμμική διάταξη είναι ειδικής χρήσης και έχει μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης. Χαρακτηρίζεται από τμήματα εξαρτημάτων και κομματιών που κατασκευάστηκαν πιο πριν Π.χ. βιομηχανίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακών συσκευών, κ.α. Διαδικασίες μαζικής παραγωγής (mass production) - 2

17 Mass production Πρώτες ύλες, εξαρτήματα, κομμάτια Τμήματα για πολλαπλές επιλογές εξόδου (πολλοί συνδυασμοί μοτοσικλετών ) Λίγα τμήματα (πολλαπλά μοντέλα μηχανών, τροχοί) Harley Davidson. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2011, Διάγραμμα 2.

18 Μαζική παραγωγή – διαδικασία πακεταρίσματος

19 Διαδικασίες συνεχούς ροής (flow- shop) - 1 Γνωστές κι ως διαδικασίες εστιασμένες στο προϊόν. Συστήματα για την παραγωγή υγρών, αερίων, ή προϊόντων σε μορφή σκόνης. Π.χ. βιομηχανίες πετροχημικών, θερμοπλαστικών, διυλιστήρια αργού πετρελαίου, τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργεία.

20 Η παραγωγική διαδικασία οργανώνεται με βάση τα προοδευτικά βήματα κατασκευής του προϊόντος. Ακολουθεί γραμμική δομή και παράγεται ένα προϊόν της ίδιας οικογένειας, π.χ. κηροζίνη, βενζίνη διαφόρων τύπων, μαζούτ, άσφαλτος, ορυκτέλαιο, κλπ. Μεγάλος αυτοματισμός, μεγάλο κόστος αρχικής εγκατάστασης, απαίτηση για μεγάλα αποθέματα πρώτων υλών, χαμηλή ελαστικότητα αναπροσαρμογής της μορφής παραγωγής στις αλλαγές της ζήτησης. Διαδικασίες συνεχούς ροής (flow- shop) - 2

21 Flow-shop: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα – Χαμηλότερα μεταβλητά κόστη ανά μονάδα προϊόντος – Λιγότερο προσωπικό, αλλά πολύ εξειδικευμένο – Ευκολότερος προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής – Μεγαλύτερη χρησιμοποίηση εξοπλισμού (70% - 90%) Μειονεκτήματα – Χαμηλότερη ευελιξία διαφοροποίησης προϊόντων – Πιο εξειδικευμένος εξοπλισμός – Μεγαλύτερο κόστος επενδύσεων

22 Mass Customization Πολλά εξαρτήματα και τμήματα εισόδου Πολλές εκδόσεις προϊόντος (custom PCs and notebooks) Πολλά τμήματα (chips, hard drives, software, cases) (μεγάλος όγκος,μεγάλη ποικιλία) συνδυασμός job- shop & flow-shop στρατηγικών Dell Computer Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 3

23 Σύνοψη: Βασικές δομές βιομηχανικών διαδικασιών παραγωγής Project (κατασκευή γέφυρας Ρίου-Αντιρίου) Job shop (π.χ., Φωτοτυπικό κέντρο το οποίο εκτυπώνει δύο αντίγραφα της πτυχιακής ενός φοιτητή) Batch shop (π.χ., Φωτοτυπικό κέντρο το οποίο εκτυπώνει 10.000 αντίγραφα διαφημιστικού φυλλαδίου μιας επιχείρησης) Mass-production (π.χ., η γραμμή συναρμολόγησης του Avensis στην αυτοκινητοβιομηχανία Toyota) Flow-shop (π.χ., πετρελαϊκή βιομηχανία )

24 Παραγωγική διαδικασία Job-shop (διακοπτόμενη παραγωγή) Επαναληπτικότητα (γραμμές συναρμολογησης) Flow-shop (συνεχής διαδικασία) Μεγάλη ποικιλία, μικρός όγκος Μικρή χρησιμοποίηση (5% - 25%) Εξοπλισμός γενικού σκοπού Μικρή ποικιλία, μεγάλος όγκος Μεγάλη χρησιμοποίηση (70% - 90%) Εξοπλισμός ειδικού σκοπού Τμηματοποίηση Ευέλικτος εξοπλισμός

25 Διαδικασίες στον τομέα των υπηρεσιών

26 όγκος μικρός μεγάλος Τύποι διαδικασιών στις υπηρεσίες Επαγγελματικές υπηρεσίες Μαζικές υπηρεσίες υψηλή Ποικιλία χαμηλή Εργασίες διαδικασίας Ροή διαδικασίας διαφοροποιημένες/ πολύπλοκες Επαναλαμ- βανόμενες/ περιοδικές Διακοπτόμενη Συνεχής Καταστήματα εξυπηρέτησης Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 4.

27 Επαγγελματική υπηρεσία: Σύμβουλοι επιχειρήσεων

28 Καταστήματα εξυπηρέτησης – Νοσοκομεία. Προσφέρουν ποικιλία υπηρεσιών με βάση ένα βασικό σύνολο διευκολύνσεων και ακολουθώντας τυπικές διαδικασίες

29 Μαζική υπηρεσία – Τηλεφωνικό κέντρο Υποστηρίζει ένα τεράστιο όγκο πελατών τυποποιώντας τις διαδικασίες υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών.

30 Ανάλυση νεκρού σημείου για διαδικασίες παραγωγής (Break-even analysis)

31 Ανάλυση νεκρού σημείου - 1 Αποτελεσματική τεχνική για την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών διαδικασιών ή για τον καθορισμό της δυναμικότητας που πρέπει να έχει ένα σύστημα ώστε να επιτυγχάνει κέρδη. Στόχος τεχνικής: Εύρεση του σημείου (σε € ή σε μονάδες προϊόντος) στο οποίο το συνολικό κόστος της επένδυσης ισούται με το σύνολο των εσόδων.

32 Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν πάνω από το σημείο αυτό ώστε να έχουν κέρδη. Υποθέσεις: –Έσοδα & κόστη σχετίζονται γραμμικά με τον όγκο (ύψος) της παραγωγής. –Όλες οι πληροφορίες είναι γνωστές με βεβαιότητα Ανάλυση νεκρού σημείου - 2

33 Δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή της ανάλυσης νεκρού σημείου Σταθερά κόστη : Κόστη τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη κι αν δεν παράγονται άλλες ποσότητες προϊόντος: Π.χ. ενοίκια, φόροι, χρέη, πάγια τηλεφώνων, ηλεκτρικού ρεύματος, κ.α. Μεταβλητά κόστη : Κόστη που μεταβάλλονται με τον όγκο παραγωγής: Π.χ., κόστος εργασίας, κόστος υλικών, κόστος μέρους του εξοπλισμού. Συνάρτηση εσόδων : Συνάρτηση η οποία αυξάνεται με την τιμή πώλησης κάθε μονάδας προϊόντος.

34 Μαθηματική σχέση νεκρού σημείου Q είναι η ποσότητα (ο όγκος) των μονάδων (προϊόντος), c είναι το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, F είναι τα σταθερά κόστη, p είναι το έσοδο ανά μονάδα προϊόντος cQ είναι το συνολικό μεταβλητό κόστος. Συνολικό κόστος = F + cQ Σύνολο εσόδων = pQ Το νεκρό σημείο είναι εκεί όπου, Συνολικό κόστος = Σύνολο εσόδων δηλ. F + cQ = pQ

35 Διάγραμμα νεκρού σημείου (break-even diagram) Σταθερό κόστος Μεταβλητό κόστος Γραμμή συνολικού κόστους Γραμμή συνόλου εσόδων Κέρδος Νεκρό σημείο Νεκρό σημείο: Συνολικό κόστος = Σύνολο εσόδων Όγκος (μονάδες προϊόντος ανά περίοδο) Κόστος σε € Ζημιά. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 5.

36 Έστω ότι επιθυμούμε να αγοράσουμε ένα νέο Η/Υ που κοστίζει € 5000. Ο Η/Υ θα χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών οι οποίοι θα πληρώνουν για αυτή την υπηρεσία €25 ο καθένας. Το κόστος διεκπεραίωσης της κάθε παραγγελίας (προσωπικό, ενέργεια, κλπ.) έχει εκτιμηθεί στα €5 ανά πελάτη. Πόσους πελάτες θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε ώστε να έχουμε κέρδη ως επιχείρηση; Ανάλυση νεκρού σημείου - παράδειγμα

37 Q = F p – c Q = 5000€ 20€ = 250 πελάτες F =5000€, c=5€, p =25€, Q=? p.Q = F + c.Q  (p-c).Q = F

38 Ένας ζωολογικός κήπος εκτιμά ότι με την κατασκευή νέων χώρων και κλουβιών θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται να αυξηθεί στις 200.000. Η διοίκηση του ζωολογικού κήπου έχει εκτιμήσει τα παρακάτω έξοδα και έσοδα εφόσον υλοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία: Έσοδα ανά επισκέπτη: €24 Σταθερά έξοδα: €2.650.000 Μεταβλητά έξοδα ανά επισκέπτη: €11 Είναι η εκτίμηση του αριθμού των επισκεπτών κατάλληλη για νεκρό σημείο; Ανάλυση νεκρού σημείου – 2 ο παράδειγμα

39 Αλγεβρική Λύση 2 ου παραδείγματος Q = F p  c Q = 2.650.000 24  11 = 203.846,15 επισκέπτες F =2.650.000, c =11, p =24, Q=? p.Q = F + c.Q  (p  c).Q = F Άρα, η εκτίμηση των 200.000 επισκεπτών είναι χαμηλότερη από τον αναγκαίο όγκο για να ξεπεραστεί το νεκρό σημείο

40 Γραφική Λύση 2 ου παραδείγματος QΣΚ=F+c.Q (€) ΣΕ=p.Q (€) 02.650.0000 250.0005.400.0006.000.000 όπου p = € 24 F = €2.650.000 c = €11 Ο στόχος είναι να σχεδιάσουμε τις ευθείες που αναπαριστούν το συνολικό κόστος (ΣΚ) και τα συνολικά έσοδα (ΣΕ), αντίστοιχα. Άρα, η ευθεία του συνολικού κόστους (ΣΚ) περνά από τα σημεία (Q,ΣΚ)= (0, 2.650.000) και (250.000, 5.400.000). Η ευθεία των συνολικών εσόδων περνά από τα σημεία: (Q,ΣΕ)= (0,0) και (250.000, 6.000.000)

41 TC = F + cQ TR = pQ Q Qp.Q (€)F+c.Q (€) 002.650.000 250.0006.000.0005.400.000 Q σε χιλιάδες επισκεπτών Κόστος & έσοδα (σε εκατομ. €) Γραφική Λύση 2ου παραδείγματος Σύνολο εσόδων Συνολικό κόστος

42 Διαγράμματα διασταύρωσης για την επιλογή της πιο συμφέρουσας διαδικασίας παραγωγής Εταιρεία λογισμικού είναι σε φάση αποτίμησης της αξίας τριών προγραμμάτων (λογισμικού) γενικής λογιστικής. Τα κόστη για τα προγράμματα (χωριστές διαδικασίες) εκτιμήθηκαν ως εξής : Συνολικό σταθερό κόστος (€) Μοναδιαίο κόστος για κάθε λογιστική αναφορά (€) Διαδικασία Α200.00060 Διαδικασία Β300.00025 Διαδικασία Γ400.00010 Η εταιρεία επιθυμεί να προσδιορίσει για ποιό όγκο (ποσότητα λογιστικών αναφορών) η κάθε διαδικασία κοστίζει περισσότερο από μια άλλη.

43 Διαγράμματα διασταύρωσης για την επιλογή της πιο συμφέρουσας διαδικασίας παραγωγής Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία Γ Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία B Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία A Σταθερά κόστη A Σταθερά κόστη B Γ Συν. κόστος Q1Q1Q1Q1 (2857) Q2Q2Q2Q2 (6666) 400.000300.000200.000 Όγκος€. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 6.

44 Διαγράμματα διασταύρωσης για την επιλογή της πιο συμφέρουσας διαδικασίας παραγωγής Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία Γ Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία B Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία A Σταθερά κόστη A Σταθερά κόστη B Γ Συν. κόστος Q1Q1Q1Q1 (2857) Q2Q2Q2Q2 (6666) 400.000300.000200.000 Όγκος€ Προσδιορισμός ποσότητας Q1: Συνολικό κόστος Α = Συνολικό κόστος Β F A + c A.Q 1 = F B + c B.Q 1 200.000 + 60Q 1 = 300.000 + 25Q 1 35Q 1 = 100.000  Q 1 = 2857,14 λογιστικές αναφορές. Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 7.

45 Διαγράμματα διασταύρωσης για την επιλογή της πιο συμφέρουσας διαδικασίας παραγωγής Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία Γ Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία B Σταθερά κόστη Μεταβλητά κόστη € Διαδικασία A Σταθερά κόστη A Σταθερά κόστη B Γ Συν. κόστος Q1Q1Q1Q1 (2857) Q2Q2Q2Q2 (6666) 400.000300.000200.000 Όγκος€ Προσδιορισμός ποσότητας Q1: Συνολικό κόστος Α = Συνολικό κόστος Β F A + c A.Q 1 = F B + c B.Q 1 200.000 + 60.Q 1 = 300.000 + 25.Q 1 35.Q 1 = 100.000  Q 1 = 2857,14 Προσδιορισμός ποσότητας Q2: Συνολικό κόστος Β = Συνολικό κόστος Γ F B + c B.Q 2 = F Γ + c Γ.Q 2 300.000 + 25Q 2 = 400.000 + 10Q 2 15Q 2 = 100.000  Q 2 = 6666,66 αναφορές Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 7.

46 Περιγραφή και Ανάλυση Διαδικασιών Παραγωγής

47 Μέθοδοι Περιγραφής και Ανάλυσης Διαδικασιών Παραγωγής  Συνοπτικά διαγράμματα σταδίων παραγωγής  Διαγράμματα Ροής Διαδικασιών  Διαγράμματα συναρμολόγησης  Πίνακες απεικόνισης χρονικής διάρκειας διαδικασιών  Σχέδια δράσης υπηρεσιών Για την ανάλυση και αξιολόγηση μιας παραγωγικής Διαδικασίας χρησιμοποιούνται ειδικοί πίνακες και διαγράμματα που εύκολα μπορούν να κατανοηθούν από τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες.

48 πελάτης πωλήσεις Έλεγχος παραγωγής Εργοστάσιο Αποθήκη Μεταφορά Μετακί- νηση Παραλαβή προϊόντος Προώθηση Αναμονή Εκτύπωση Παραγγελία προϊόντος Προώθησης πραγγελίας Αναμονή 1 μέρα 2 μέρες 1 μέρα 6 μέρες Πίνακας απεικόνισης χρονικής διάρκειας διαδικασίας Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 8.

49 Διάγραμμα Συναρμολόγησης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R 209 Angle R 207 Angle Bolts w/nuts (2) R 209 Angle R 207 Angle Bolt w/nut R 404 Roller Lock washer Part number tag Box w/packing material Bolts w/nuts (2) SA 1 SA 2 A1 A2 A3 A4 A5 Left bracket assembly Right bracket assembly inspection Λειτουργία (υπο-προϊόν) Επιθεώρηση Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 9.

50 Διάγραμμα ροής διαδικασιών: Σύμβολα απεικόνισης. Καθυστέρηση (αναμονή) Λειτουργία (εργασία) Επιθεώρηση (έλεγχος) Μεταφορά Αποθήκευση Σύμβολα από το πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης Απόφαση υπό συνθήκη Σύμβολα από το πεδίο των Υπολογιστών Κατεύθυνση ροής Είσοδος ή έξοδος Δραστηριότητα Έναρξη και λήξη διαδικασίας

51 Διάγραμμα διαδικασίας νοσοκομείου. Είσοδος ασθενούς στα επείγοντα περιστατικά α/α Χρόνος (min) Απόστ. (m) Περιγραφή βήματος Άφιξη στα επείγοντα. Προσέγγιση στο γκισέ 1 0,50 4,5 Συμπλήρωση αίτησης ιστορικό ασθενούς 2 10,00 -- Αίθουσα αναμονής συνοδεία νοσοκόμου 3 0,75 12 Νοσοκόμα ελέγχει το τραύμα 4 3,00 -- Επιστροφή στην αίθουσα αναμονής 5 0,75 12 Αναμονή για διαθέσιμο κρεβάτι 6 15,00 -- Μετακίνηση σε κρεβάτι στα επείγοντα 7 1,00 18 Αναμονή για γιατρό 8 5,00 -- Εξέταση του ασθενή από τον γιατρό 9 8,00 -- Μεταφορά του ασθενή στο ακτινολογικό 10 3,00 60 Διαδικασία: Είσοδος στα επείγοντα. Θέμα: Τραυματισμός αστραγάλου ασθενή Έναρξη: Άφιξη στα επείγοντα Λήξη: Έξοδος από νοσοκομείο Ημ/νία: 1/3/12

52 Διάγραμμα διαδικασίας νοσοκομείου. Είσοδος ασθενούς στα επείγοντα περιστατικά α/α Χρόνος (min) Απόστ. (m) Περιγραφή βήματος Ακτινογραφία στον ασθενή 11 3,50 -- Επιστροφή στο κρεβάτι στα επείγοντα 12 3,00 60 Αναμονή για την επιστροφή του γιατρού 13 5,00 -- Διάγνωση από τον γιατρό και συμβουλές 14 5,00 -- Επιστροφή στην είσοδο στα επείγοντα 15 2,50 18 Εξαγωγή από το νοσοκομείο 16 3,00 -- Περπάτημα μέχρι το φαρμακείο 17 4,00 60 Αγορά φαρμάκων 18 3,00 -- Αναχώρηση από το νοσοκομείο 19 1,00 15 Διαδικασία: Είσοδος στα επείγοντα. Θέμα: Τραυματισμός αστραγάλου ασθενή Έναρξη: Άφιξη στα επείγοντα Λήξη: Έξοδος από νοσοκομείο Ημ/νία: 1/3/12 77,00 259,5 5 6 1 3 --- Σύνολα

53 2 ο παράδειγμα: Διάγραμμα διαδικασίας κατασκευής μπιφτεκιού α/α Χρόνος (min) Περιγραφή βήματος Αποθήκευση μπιφτεκιών στο ψηγείο 1 --- Μεταφορά μπιφτεκιού στην ψηστέρια 2 0,05 0,5 Ψήσιμο 3 2,75 ---- Οπτικός έλεγχος ψησίματος 4 0,50 ---- Μεταφορά σε πιάτο 5 0,05 0,3 Προσωρινή αποθήκευση 6 0,15 --- Γαρνίρισμα με πατάτες,μαρούλι, τυρί, κλπ. 7 0,25 0,15 Σερβίρισμα στον πελάτη 8 0,05 3,00 Διαδικασία: Κατασκευή μπιφτεκιούΤμήμα: _____________________ Υπεύθυνος: ______________________Ημ/νία: 1/4/12 Απόστ. (m) 3,8 3,85 2 3 1 -- 2 Σύνολα

54 2 ο παράδειγμα: Διάγραμμα διαδικασίας κατασκευής μπιφτεκιού α/α Χρόνος (min) Περιγραφή βήματος Αποθήκευση μπιφτεκιών στο ψηγείο 1 --- Μεταφορά μπιφτεκιού στην ψηστέρια 2 0,05 0,5 Ψήσιμο 3 2,75 ---- Οπτικός έλεγχος ψησίματος 4 0,50 ---- Μεταφορά σε πιάτο 5 0,05 0,3 Προσωρινή αποθήκευση 6 0,15 --- Γαρνίρισμα με πατάτες,μαρούλι, τυρί, κλπ. 7 0,25 0,15 Σερβίρισμα στον πελάτη 8 0,05 3,00 Διαδικασία: Κατασκευή μπιφτεκιούΤμήμα: _____________________ Υπεύθυνος: ______________________Ημ/νία: 1/4/12 Απόστ. (m) 3,8 3,85 2 3 1 -- 2 Σύνολα Εναλλακτική απεικόνιση

55 Βασική διαδικασία για έτοιμο sandwich Πρώτες ύλες Συναρμο- λόγηση Αποθήκευση sandwich Μεταφορά σε ψυγείο Αποθήκευση sandwich Απαίτηση πελάτη Πώληση Πληρωμή (είσπραξη) Διάγραμμα διαδικασίας υπηρεσιών: Κατασκευή sandwich Πρώτες ύλες Πληρωμή (είσπραξη) Απαίτηση πελάτη Συναρμο- λόγηση Κατά παραγγελία sandwich

56 Διαγράμματα διαδικασίας επεξεργασίας αναφορών εξόδων στην Intel πριν και μετά τη βελτίωσή της Παλαιά διαδικασία Νέα βελτιωμένη διαδικασία Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 10.

57 Τέλος Ενότητας

58 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

59 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Ανδρέας Νεάρχου, 2014. «Διοίκηση Λειτουργιών. Σχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/BMA427/.

60 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

61 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 1 Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 1 : Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010 Διάγραμμα 2 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2011, Διάγραμμα 3 :Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008,

62 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Διάγραμμα 4 : Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 5: Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 6 : Πηγή: Principles of Operations Management, J. Heizer and B. Render, 9th edition, Pearson, 2008, Διάγραμμα 7 Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 8 : Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 9. :Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010, Διάγραμμα 10. Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010,


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 8: Σχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google