Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 7: Διοίκηση Έργων IV (Project Management) Ανδρέας Νεάρχου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 7: Διοίκηση Έργων IV (Project Management) Ανδρέας Νεάρχου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 7: Διοίκηση Έργων IV (Project Management) Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 Περιεχόμενα ενότητας Περιορισμοί διαθεσιμότητας πόρων – Χρονοπρογραμματισμός πόρων – Ομαλοποίηση πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2

3 Διαθεσιμότητα Πόρων σε σχέση με τη διάρκεια ενός Έργου Περιορισμένοι πόροι (μεταβλητή διάρκεια έργου): Η διαθεσιμότητα των πόρων είναι περιορισμένη και έτσι θα πρέπει να μετρηθεί η επίδραση αυτής της κατάστασης στη διάρκεια του έργου. Απεριόριστοι πόροι (σταθερή διάρκεια έργου): Όταν δεν υπάρχει περιορισμός πόρων το πρόβλημα συνίσταται στον υπολογισμό του βέλτιστου επιπέδου των πόρων που τελικά απαιτούνται ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία. © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3

4 Παράδειγμα διαθεσιμότητας πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 Περίπτωση Α: Απεριόριστοι πόροι. Gantt Ενωρίτερης Έναρξης Με διακεκομμένες γραμμές είναι το περιθώριο καθυστέρησης

5 Παράδειγμα διαθεσιμότητας πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 Περίπτωση Α: Απεριόριστοι πόροι. Περίπτωση Β: Περιορισμένοι πόροι: Π.χ. οι δραστηριότητες C και G χρειάζονται γερανό αλλά υπάρχει μόνο ένας. Επίσης, οι E και F χρειάζονται εκσκαφέα και υπάρχει μόνο ένας. Gantt Ενωρίτερης Έναρξης Με διακεκομμένες γραμμές είναι το περιθώριο καθυστέρησης

6 Έργο επέκτασης νοσοκομείου Ρίου ΔραστηριότηταΆμεσα Προηγηθείσα Διάρκεια (βδομ.) Ανάγκες σε Προσωπικό κάθε βδομάδα A --- 24 B 32 C A 21 D A, B 42 E C 43 F C 32 G D, E 55 H F, G 22 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6

7 Χρονοπρογραμματισμός για το έργο: «Επέκταση νοσοκομείου Ρίου» © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7 E4E4 F3F3 G5G5 H2H2 481315 4 813 7 15 1013 8 48 D4D4 37 C2C2 24 B3B3 03 Start 0 0 0 A2A2 20 42 84 20 41 00 Π=0 Π=1Π=1 Π=1Π=1 Π=6Π=6 Άτομα 4Άτομο 1 Άτομα 2 Άτομα 3 Άτομα 5 Άτομα 2

8 Χρονοπρογραμματισμός Πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΕΕ © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8

9 Χ/Π πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΕΕ A B C D E F G H Σύνολο ατόμων Βδομάδα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Χ/Π πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΕΕ A 44 B C D E F G H Σύνολο ατόμων Βδομάδα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Χ/Π πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΕΕ A 44 B 222 C D E F G H Σύνολο ατόμων Βδομάδα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 Χ/Π πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΕΕ A 44 B 222 C 11 D 2222 E 3333 F 222 G 55555 H 22 Σύνολο ατόμων Βδομάδα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 Χ/Π πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΕΕ A 44 B 222 C 11 D 2222 E 3333 F 222 G 55555 H 22 Σύνολο ατόμων 663377735555522 Βδομάδα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 Προφίλ πόρων για το έργο σύμφωνα με ΕΕ © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14 2 4 6 2468101214 Βδομάδες Πόροι

15 Χρονοπρογραμματισμός Πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΒΕ © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15

16 Προφίλ πόρων για το έργο σύμφωνα με ΒΕ © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16 2 4 6 2468101214 Βδομάδες Πόροι

17 Χ/Π πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΒΕ A B C D E F G H Σύνολο ατόμων Βδομάδα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 Χ/Π πόρων σύμφωνα με τον χρόνο ΒΕ A44 B222 C11 D2222 E3333 F222 G55555 H22 Σύνολο ατόμων 463355555577722 Βδομάδα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 Διάγραμμα απασχόλησης προσωπικού στη διάρκεια του έργου © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19

20 Ομαλοποίηση (εξομάλυνση) των πόρων (Resource Leveling) Τεχνική με την οποία δημιουργείται μια πιο ομαλή κατανομή των πόρων στις εργασίες (δραστηριότητες) του έργου. Πολύ δύσκολο πρόβλημα (ανήκει στην κατηγορία των δυσεπίλυτων συνδυαστικών προβλημάτων) © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20

21 Παράδειγμα ομαλοποίησης πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 Η Α έχει διάρκεια 2 μέρες, η Β 5 μέρες και η C 3 μέρες. Η Α έχει περιθώριο 3 μέρες. Ενώ η C έχει περιθώριο 2 μέρες Η Α απαιτεί 2 άτομα την ημέρα, η Β 4 άτομα και η C 2 άτομα την ημέρα Α= 2 μέρες Β= 5 μέρες C= 3 μέρες Μέρες Άτομα

22 Παράδειγμα ομαλοποίησης πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 22 Η Α έχει διάρκεια 2 μέρες, η Β 5 μέρες και η C 3 μέρες. Η Α έχει περιθώριο 3 μέρες. Ενώ η C έχει περιθώριο 2 μέρες Η Α απαιτεί 2 άτομα την ημέρα, η Β 4 άτομα και η C 2 άτομα την ημέρα Όλες οι δραστηριότητες ξεκινούν την ίδια μέρα Α= 2 μέρες Β= 5 μέρες C= 3 μέρες Μέρες Άτομα

23 Παράδειγμα ομαλοποίησης πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 23 Η Α έχει διάρκεια 2 μέρες, η Β 5 μέρες και η C 3 μέρες. Η Α έχει περιθώριο 3 μέρες. Ενώ η C έχει περιθώριο 2 μέρες Η Α απαιτεί 2 άτομα την ημέρα, η Β 4 άτομα και η C 2 άτομα την ημέρα Όλες οι δραστηριότητες ξεκινούν την ίδια μέρα Α= 2 μέρες Β= 5 μέρες C= 3 μέρες Μέρες Άτομα Η C καθυστερεί κατά 2 μέρες Μέρες Άτομα

24 Γενικά βήματα στην ομαλοποίηση των πόρων ενός έργου 1.Κατασκεύασε το δίκτυο του έργου 2.Υπολόγισε τους χρόνους νωρίτερης/βραδύτερης έναρξης/λήξης κάθε δραστηριότητας. 3.Κατασκεύασε ένα διάγραμμα κατανομής των πόρων 4.Ομαλοποίησε το επίπεδο χρήσης των πόρων στο διάγραμμα κατανομής πόρων: Είτε καθυστερώντας την εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας Είτε «σπάζοντας» (διαιρώντας) κάποια δραστηριότητα έτσι ώστε να εκτελεστεί σε παραπάνω από μία φάσεις © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 24

25 2 ο παράδειγμα: Ομαλοποίηση των πόρων του πιο κάτω έργου ΕργασίαΆμεσα προηγούμενη Ανάγκη σε πόρους (την ημέρα) Διάρκεια (ημέρες) A---64 BΑ21 CΑ23 DΒ74 ED32 FC, E61 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 25

26 1. Δημιούργησε το δίκτυο του έργου © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 26 Πόροι 6 A4A4 Πόροι 2 B1B1 C3C3 Πόροι 7 D4D4 Πόροι 3 E2E2 Πόροι 6 F1F1

27 2. Υπολόγισε τους χρόνους έναρξης/λήξης κάθε δραστηριότητας. Εφαρμογή CPM © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 27 Π=0 Πόροι 6 A4A4 04 Πόροι 2 B1B1 45 C3C3 47 Πόροι 7 D4D4 59 Πόροι 3 E2E2 911 Πόροι 6 F1F1 1112 1112 911 59 45 8 04 Π=0 Π=4

28 3. Κατασκεύασε ένα διάγραμμα κατανομής των πόρων με κάθε δραστηριότητα να ξεκινά στον χρόνο ΕΕ που της αναλογεί © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 28 A 2 4 6 8 2 121086414 C B D E F Ημέρες Πόροι Ανισορροπία πόρων 9 min max D

29 4. Ομαλοποίηση της κατανομής των πόρων με καθυστέρηση εκτέλεσης της D © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 29 A 2 4 6 8 2 121086414 C B D E F Ημέρες Πόροι Ανισορροπία πόρων 9

30 Μια άλλη ομαλοποίηση με διαίρεση της δραστηριότητας C σε δύο φάσεις. © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 30 A 2 4 6 8 2 121086414 B D E F Ημέρες Πόροι Ανισορροπία πόρων 9 C C

31 Άλλη μία λύση(;) ομαλοποίησης των πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 31 A 2 4 6 8 2 121086414 C B D E F Ημέρες Πόροι Ανισορροπία πόρων 9

32 Άλλη μία λύση(;) ομαλοποίησης των πόρων © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 32 A 2 4 6 8 2 121086414 C B D E F Ημέρες Πόροι Ανισορροπία πόρων 9 Εσφαλμένη κατανομή πόρων, αφού η Ε δεν μπορεί να προηγηθεί της D.

33 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 33 Περίπτωση περιορισμένου πόρου. Μέγιστη ημερησία διαθεσιμότητα = 7 μονάδες A 2 4 6 8 2 121086414 C B D E F Ημέρες Πόροι 9 D Αφού 7 μονάδες πόρου μπορούν να διατίθενται το μέγιστο την ημέρα τότε η λύση αυτή είναι λάθος.

34 Περίπτωση περιορισμένου πόρου. Μέγιστη ημερησία διαθεσιμότητα = 7 μονάδες © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 34 A 2 4 6 8 2 121086414 B D E F Ημέρες Πόροι 9 C C Η λύση αυτή είναι νόμιμη αλλά προκαλεί καθυστέρηση στο έργο κατά 1 μέρα

35 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 35 Τα τετραγωνάκια ισοδυναμούν με τις ανάγκες σε πόρους κάθε εργασίας Οι μαύρες περιοχές (κενοί χώροι) αντιστοιχούν σε αναποτελεσματική δέσμευση πόρων Tetris Εικόνα 1

36 Παρόμοιο με τον χρονοπρογραμματισ μό πόρων πολλαπλών τύπων για κάθε εργασία © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 36 Tetris Cube Εικόνα 3 Εικόνα 2

37 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 37 Τέλος Ενότητας

38 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 38 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

39 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 39 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Ανδρέας Νεάρχου, 2014. «Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων IV (Project Management)». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/BMA427/.

40 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 40 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

41 © Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 41 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 1: http://limpa-vias.blogspot.gr/ http://limpa-vias.blogspot.gr/ Εικόνα 2: http://pixabay.com/el/photos/3d/ Εικόνα 3: http://pixabay.com/el/photos/wooden%20toys/


Κατέβασμα ppt "© Ανδρέας Νεάρχου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 7: Διοίκηση Έργων IV (Project Management) Ανδρέας Νεάρχου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google