Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Εμμ. Κ. Κονδύλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Εμμ. Κ. Κονδύλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Εμμ. Κ. Κονδύλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2013

2 2 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ

3 3 Τι είναι σύστημα; Σύστημα: Ένα όλον με μέρη τα οποία αλληλεξαρτώνται. Υπάρχουν δύο είδη συστημάτων:  Hard systems.  Soft systems.

4 4 Hard Systems Συστήματα στα οποία δεν συζητάμε ποια οπτική γωνία είναι σωστή. Συνήθως τα τεχνολογικά συστήματα είναι hard συστήματα, γιατί βασίζονται πάνω σε αρχές που για όλα είναι ίδιες. Π.χ. Ένα μηχανολογικό σύστημα βασίζεται πάνω στους νόμους της φυσικής της χημείας και γενικά γνωστών κανόνων της φυσικής και της χημείας που για όλους είναι ίδιοι.

5 5 Soft systems Συστήματα στα οποία η οπτική γωνία του παρατηρητή είναι αυτή που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το σύστημα. Συστήματα όπου ο προσδιορισμός τους εξαρτάται από την υποκειμενική θεώρηση του παρατηρητή, η οποία προσδιορίζεται από το συμφέρον και το ενδιαφέρον του παρατηρητή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συστήματα τα οποία έχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενισμού στον τρόπο που τα καθορίζουμε.

6 6 Σχέση soft και hard συστημάτων \Είναι απαραίτητη για την επιβίωση ενός οργανισμού η συνύπαρξη soft και hard συστημάτων.

7 7 Το βασικό Συστημικό Μοντέλο (Basic Model of a System) Input Εισροή Process Διαδικασία Output Εκροή («Συντελεστές Παραγωγής») («Παραγωγή») (Αποτέλεσμα) (Προϊόν)

8 8 Το βασικό Συστημικό Μοντέλο (Basic Model of a System) Παράδειγμα ΒιβλίοΔιαβάζω Μαθαίνω (Γνώση) (1) (2)(3) Εισροή (1) + Διαδικασία (2) = Αίτιο Εκροή (3) = Αποτέλεσμα

9 9 Συντελεστές Επιχειρησιακού Έργου (Ι–V) Αποτελέσματα / Ικανοποίηση (VI–IX) (enablers: 50%) (results: 50%) ΙΙΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙV ΠΟΡΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ VII ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ VI «ΠΕΛΑΤΕΣ» ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ VIII ΚΟΙΝΩΝΙΑ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ IV ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ I ΗΓΕΣΙΑ Καινοτόμηση & Γνώση (Innovation and learning) Αίτιο = Εισροές (I – IV) + Διαδικασίες (V) / Αποτέλεσμα = Εκροές (VI – IV)

10 10 Θεμελιώδης Λειτουργικός Ορισμός Διοικητικού Συστήματος PLAN Σχεδιασμός CONTROL Έλεγχος ACT Υλοποίηση

11 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΑΚΤΙΚΗ

12 12 Στρατηγική Θεώρηση Στρατηγική Θεώρηση (Στρατός):  Γενική αλλά Στοχευμένη Θεώρηση Πολιτική Θεώρηση (Πόλη):  Γενική (αλλά όχι ιδιαίτερα Στοχευμένη Θεώρηση) Τακτική Θεώρηση (Τάξη):  Ειδική (και ως εκ τούτου Στοχευμένη Θεώρηση)

13 13 Στρατηγική (Γενική αλλά Στοχευμένη Θεώρηση) Θεώρηση που «βλέπει» σε μια ΓΕΝΙΚΗ (μεγάλη εικόνα) μια συγκεκριμένη (μελλοντική) επιθυμητή κατάσταση.

14 14 Στοχευμένη Θεώρηση Στόχος (Αντικειμενικός;) Σκοπός (Αντικειμενικός;) Αποστολή Όραμα (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

15 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΗΓΕΣΙΑ

16 16 1.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

17 17 Έννοια της Παραγωγικότητας (1) αποτελεσματικότητα (effectiveness) Παραγωγικότητα (Productivity) (2) αποδοτικότητα (efficiency) και

18 18 Αποτελεσματικότητα Ο βαθμός επίτευξης ενός προκαθορισμένου επιθυμητού αποτελέσματος*. *(όπως αυτό το αντιλαμβάνεται ο πελάτης - αποδέκτης). 100% 90% 80% Επιθυμητό Αποτέλεσμα

19 19 Αποδοτικότητα είναι το: ληφθέν αποτέλεσμα (προϊόν / εκροή) σε σχέση με τους χρησιμοποιηθέντες πόρους (προσπάθεια / εισροή). Αποτέλεσμα Προϊόν Εκροή Αποδοτικότητα = = = Προσπάθεια Πόροι* Εισροή *Συνδυασμός Πόρων ή υποκατάστατο συνδυασμού πόρων (π.χ. ανθρωποώρες, σύνολο εργαζομένων, κ.λπ.)

20 20 World Indicators of Efficiency (1/2) $/ personPopulation (millions) Earth11,2006.935 EU30.388501 USA47,020311 Germany38,17082 Greece27,36011 Switzerland49,1808 Pakistan2,780176 India3,5601.200 China7,5701.400 Japan34,790128 Year 2010 Source: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP. CD & http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_pop ulation http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP. CD http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_pop ulation

21 21 World Indicators of Efficiency (2/2) $/ personPopulation (millions) Russia19,190143 Brazil10,920191 Nicaragua2,6106 Turkey14,58074 Egypt5,91080 Jordan5,7706 S.Africa10,28050 Australia 38,510 (2009) 22 Source: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD & http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_po pulation http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_po pulation Year 2010

22 22 Σήμερα… Παρατηρείται μια μετατόπιση από την διάσταση της Αποδοτικότητας σ’ αυτήν της Αποτελεσματικότητας - ικανοποίησης του «πελάτη»*. *(Από την οπτική γωνία του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, οι εργαζόμενοι θεωρούνται «εσωτερικοί πελάτες»).

23 23 Λειτουργικός Ορισμός Κατάστασης Η κατάσταση ορίζεται με κάποιο μετρήσιμο κριτήριο, βάση του οποίου ελέγχεται το αν και κατά πόσο γίνεται αυτή αποδεκτή. => Μπορεί να υπάρχει μια θεωρητικά ορισμένη κατάσταση, στην οποία αντιστοιχούν πολλές λειτουργικές καταστάσεις.

24 24 Αξιολογητής της κατάστασης είναι πάντοτε ο Αποδέκτης της («Πελάτης»)! («Ο Πελάτης έχει πάντα δίκιο»!)

25 25 Η Πυραμίδα Αναγκών του Maslow Βιολογικές Ασφάλειας Κοινωνικές (ανήκειν) Εκτίμησης (εγώ) Αυτοπραγμάτωσης Hard Soft Ανάγκες

26 26 Η Πυραμίδα Ικανοποίησης του Πελάτη Βασικές Προσδοκίες Επιθυμίες Εκπλήξεις Soft Hard

27 27 Διαχείριση Γνώσης Γνώση Soft Hard

28 28 Εφαρμογή Μελέτης Εκπόνηση Μελέτης Soft Hard Project Management

29 29 Συστήματα Management Στρατηγικό Επίπεδο Vision, Balanced Scorecard, Corporate Culture: Υποκίνηση Δική μας / Άλλων Λειτουργικό Επίπεδο BPR Υποστηρικτικό Επίπεδο ERP, CRM, Workflow, ….. Hard Soft

30 30 Γνωστικά Πεδία & Συμπεριφορά Συμπεριφορά Ψυχολογία Κοινωνικές Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες Συναισθηματική Νοημοσύνη (E.Q.) Νοημοσύνη (I.Q.) Soft Hard

31 31 Το κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας Η αναζήτηση και ικανοποίηση πιο ποιοτικών (soft) και προσωπικών (individualized) απαιτήσεων των πελατών είναι: όχι απλά υψηλή «νοημοσύνη» (I.Q.) αλλά και ανάπτυξη των ικανοτήτων «συναισθηματικής νοημοσύνης» (E.Q.) και ηγεσίας. απαιτεί:

32 32 «στην αρχή της καριέρας μου υπήρχε εξαιρετικά μεγάλη έμφαση σε αριθμούς και σημαντικά μικρότερη σε πιο ποιοτικές (softer) αξίες όπως η δημιουργία ομάδων και κοινών ιδεών, το να συναρπάζεις και να συστρατεύεις άλλους, κ.λπ.» Jack Welch, CEO General Electric,1995

33 33 1.3 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

34 34 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η αντίληψη – διαχείριση: 1)του «εαυτού» μας και 2) των «άλλων»* * (πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, ανταγωνιστών, κ.λπ.)

35 35 (1) Αντίληψη – Διαχείριση του «Εαυτού μας» (Personal Competence) a.Αυτοεπίγνωση (Self-Awareness) b.Αυτορύθμιση (Self-Management)

36 36 (1)Αντίληψη – Διαχείριση του «Εαυτού μας» (Personal Competence) α. Αυτoεπίγνωση (Self-Awareness) Η γνώση της εσωτερικής μας καταστάσεως, των προτιμήσεών μας και η επαφή με την διαίσθησή μας.

37 37 (1) Αντίληψη – Διαχείριση του «Εαυτού μας» (Personal Competence) β. Αυτορύθμιση (Self-Management) Ο αποτελεσματικός χειρισμός της εσωτερικής μας κατάστασης, των παρορμήσεων και προκαταλήψεών μας.

38 38 (2) Αντίληψη – Διαχείριση των «Άλλων» (Social Competencies) a.Κοινωνική Επίγνωση (Social Awareness) b. Διαχείριση Σχέσεων (Relationship Management)

39 39 (2) Αντίληψη – Διαχείριση των «Άλλων» (Social Competencies) α. Κοινωνική Επίγνωση (Social Awareness) Επίγνωση των συναισθημάτων, των αναγκών και των ανησυχιών των άλλων.

40 40 (2) Αντίληψη – Διαχείριση των «Άλλων» (Social Competencies) β. Διαχείριση Σχέσεων (Relationship Management) Η ικανότητα να χειριζόμαστε τις σχέσεις μας..

41 41 ΑΞΙΕΣ Αυτοενεργοποίηση + Αισιοδοξία (++) Αυτογνωσία Αυτορύθμιση (ΕΓΩ) Ενσυναίσθηση (ΑΛΛΟΙ) Επιτυχής χειρισμός σχέσεων (“ΕΓΩ”+”ΑΛΛΟΙ”) Αποτέλεσμα Πελάτες Μέτοχοι & Χρηματοδότες Προσωπικό Κοινωνία

42 42 ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ

43 43 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Εμμ. Κ. Κονδύλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2013


Κατέβασμα ppt "1 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Εμμ. Κ. Κονδύλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google