Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλαίσιο Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων Απόστολος N. Παραλίκας Χημικός Μηχανικός, Πυραγός, Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. Συντονιστικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλαίσιο Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων Απόστολος N. Παραλίκας Χημικός Μηχανικός, Πυραγός, Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. Συντονιστικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλαίσιο Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων Απόστολος N. Παραλίκας Χημικός Μηχανικός, Πυραγός, Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.

2 Αντικείμενο της Παρουσίασης Να παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Πυρασφάλεια Εγκαταστάσεων (βιομηχανικών –βιοτεχνικών, αποθηκευτικών, υγρών & αερίων καυσίμων, κοκ) Να παρουσιαστούν τα κυριότερα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

3 Ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας: Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: Π.Δ. 71/88 2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ (Κ.Υ.Α. 5905/1995) 4. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ‘ΝΕΩΝ’ ΚΤΙΡΙΩΝ: Π.Δ. 71/88 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 2ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ Άρθρο 3ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Άρθρο 4ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5 Ταξινόμηση κτιρίων Ανάλογα με την ημερομηνία αιτήσεως για έκδοση άδειας οικοδομής Υφιστάμενα : Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν την 17-2-1989 για όλες τις χρήσεις κτιρίων πλην ξενοδοχείων. Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν την 17-3-1988 για ξενοδοχεία. Νέα : Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μετά την 17-2-1989 για όλες τις χρήσεις πλην ξενοδοχείων.

6 Ταξινόμηση κτιρίων Ανάλογα με τη χρήση τους Κατοικίες Ξενοδοχεία Γραφεία Εκπαιδευτήρια Γραφεία Καταστήματα Χώροι συνάθροισης κοινού Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες - Αποθήκες Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις – Φυλακές Χώροι στάθμευσης οχημάτων με ή χωρίς πρατήρια υγρών καυσίμων

7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ‘ΝΕΩΝ’ ΚΤΙΡΙΩΝ: Π.Δ. 71/88 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 5ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Άρθρο 6ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Άρθρο 7ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Άρθρο 8ΓΡΑΦΕΙΑ Άρθρο 9ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 10ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Άρθρο 11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ Άρθρο 12Α’ ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Άρθρο 12Β’ ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 13ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ‘ΝΕΩΝ’ ΚΤΙΡΙΩΝ: Π.Δ. 71/88 Άρθρο 14ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο 15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988 Άρθρο 16 –22 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. Άρθρο 23 – 24: ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1/1978 (ΦΕΚ 1148 τ.Β΄/30-12-1978) 1/1978 (ΦΕΚ 1148 τ.Β΄/30-12-1978) Εμπορικά Καταστήματα 2/1979 (ΦΕΚ 100 τ. Β΄/3-2-1979) 2/1979 (ΦΕΚ 100 τ. Β΄/3-2-1979) Ξενοδοχειακά Καταλύματα 3/1981 (ΦΕΚ 20 τ.Β΄/19-1-1981) 3/1981 (ΦΕΚ 20 τ.Β΄/19-1-1981) Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού 4 (ΦΕΚ 724 τ.Β΄/22-12-1987)4 (ΦΕΚ 724 τ.Β΄/22-12-1987) Οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων 5 (ΦΕΚ 387 τ.Β΄/11-6-1991) 5 (ΦΕΚ 387 τ.Β΄/11-6-1991) Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων Πυρασφαλείας αποθήκες 6 (ΦΕΚ 150 τ.Β΄/13-3-1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες 6 (ΦΕΚ 150 τ.Β΄/13-3-1996) 7 (ΦΕΚ 155 τ.Β΄/13-3-1996) 7 (ΦΕΚ 155 τ.Β΄/13-3-1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών 8 (ΦΕΚ 725 τ.Β΄/19-8-1997) 8 (ΦΕΚ 725 τ.Β΄/19-8-1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα

10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9 (Φ.Ε.Κ. 1459/30-11-2000/τ.Β. ) 9 (Φ.Ε.Κ. 1459/30-11-2000/τ.Β. ) Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις'' 10/2002 (ΦΕΚ Β΄ 844/8-7-2002) 10/2002 (ΦΕΚ Β΄ 844/8-7-2002) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής 11/2003 (ΦΕΚ Β' 817/23-6-2003) 11/2003 (ΦΕΚ Β' 817/23-6-2003) Mέτρα & μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

11 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ Κ.Υ.Α. 5905/Φ.15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β/12-7-1995) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

12 Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες Νέες Βιομηχανίες Παθητική πυροπροστασία: Άρθρο 11 Π.Δ. 71/1988 Ενεργητική πυροπροστασία: Κ.Υ.Α 5905/1995 Υφιστάμενες Βιομηχανίες Ενεργητική πυροπροστασία: Κ.Υ.Α 5905/1995

13 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Βασικές έννοιες Πυροδιαμέρισμα: Τμήμα κτιρίου ή ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης. Δεν αφορά τους εξωτερικούς τοίχους και τα κουφώματα του κτιρίου προς κοινόχρηστο χώρο, ούτε το δάπεδο που συνορεύει με το έδαφος. Δείκτης πυραντίστασης: Χρονικός δείκτης ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις για ευστάθεια, ακεραιότητα και θερμομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων στα οποία αναφέρεται.

14 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Βασικές έννοιες Αύξηση εμβαδού πυροδιαμερίσματος: Γενικά το μέγιστο εμβαδόν ενός πυροδιαμερίσματος αυξάνεται εφόσον, είτε α) εγκαθίστανται sprinklers και αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη χρήση η αύξηση του εμβαδού του πυροδιαμερίσματος, είτε β) η περίμετρος του κτιρίου είναι ελεύθερη 100% για την προσπέλαση οχημάτων της Π.Υ. οπότε η προσαύξηση του εμβαδού είναι κατά 50% ή η περίμετρος του κτιρίου είναι ελεύθερη τουλάχιστον κατά 50% για την προσπέλαση οχημάτων της Π.Υ. οπότε η προσαύξηση του εμβαδού είναι κατά 25%.

15 Κατηγοριοποίηση βιομηχανιών ανάλογα με την επικινδυνότητά τους: Ζ 1 : χαμηλού βαθμού κινδύνου (Aα, Bα, Cα, D της Κ.Υ.Α.5905) Ζ 2 : μέσου βαθμού κινδύνου (Aβ, Bβ, Cβ της Κ.Υ.Α.5905) Ζ 3 : υψηλού βαθμού κινδύνου (Aγ, Bγ, Cγ της Κ.Υ.Α.5905)

16 Κατηγοριοποίηση αποθηκών Σύμφωνα με το πυροθερμικό φορτίο: Ζ 1 :πυροθερμικό φoρτίο< 1000MJ / m 2 Ζ 2 :πυροθερμικό φoρτίο 1000 - 2000MJ / m 2 Ζ 3 :πυροθερμικό φoρτίο> 2000MJ / m 2

17 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ: ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Απαιτήσεις όγκου Θα πρέπει επίσης ο όγκος του πυροδιαμερίσματος να μη ξεπερνά: α) Βιομηχανίες Μονόροφες 28.000 κυβ. μέτρα. Πολυόροφες 3.000 κυβ. μέτρα β) Αποθήκες Μονόροφες 15.000 κυβ. μέτρα. Πολυόροφες 3.000 κυβ. μέτρα Δεν έχουμε προσαύξηση όγκου με την εγκατάσταση sprinklers. Επικίνδυνοι χώροι (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, ηλεκτρομηχα- νολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων.

18 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Για τις βιομηχανίες και τις αποθήκες αυτών εφαρμόζεται η ΚΥΑ 5905/95 και όχι η παράγραφος 4 του άρθρου 11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 εφαρμόζεται μόνο για τις ανεξάρτητες αποθήκες. Ταξινόμηση βιομηχανιών -βιοτεχνιών (με βάση την ΚΥΑ 5905/1995) μικρού κινδύνου, δηλαδή των κατηγοριών Αα, Βα μεσαίου κινδύνου, δηλαδή των κατηγοριών Αβ, Ββ, Cβ μεγάλου κινδύνου, δηλαδή των κατηγοριών Αγ, Cγ κατηγορίας Ο κατηγορίας D

19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σε περιπτώσεις που στο χώρο των εγκαταστάσεων υπάρχουν αποθήκες υγρών καυσίμων ή υγραερίων θα συντάσσεται ενιαία μελέτη και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 5905 και τις Κ.Υ.Α. από 28.6.1991 (ΦΕΚ 578/Β/29.7.1991) και Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/1.7.93) για τις αποθήκες υγρών καυσίμων ή υγραερίων αντίστοιχα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Υποχρέωση σύνταξης μελετών πυροπροστασίας: Όλες οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες, για την έκδοση άδεια οικοδομής. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης απαλλάσσονται από τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας, όσες υπάγονται στην κατηγορία Ο του Παραρ- τήματος Ι, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας

20 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέσα πυροπροστασίας Κατηγορίας Αα Φορητοί πυροσβεστήρες: 1 φορητός πυροσβεστήρας ανά 250m² μικτού εμβαδού στεγασμένης επιφανείας και κατ΄ελάχιστο 2 πυροσβεστήρες. Μ.Υ.Π.Δ.: Στεγασμένη επιφάνεια > 2500m². Απλά σημεία υδροληψίας με κοινούς ελαστικούς σωλήνες: Στεγασμένη επιφάνεια < 2500m².

21 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέσα πυροπροστασίας Κατηγορίας Αβ Φορητοί Πυροσβεστήρες: 1 πυροσβεστήρας ανά 200m² μικτού εμβαδού στεγασμένης επιφανείας και κατ΄ελάχιστο 2 πυρ/ρες. Τροχήλατοι πυροσβεστήρες: 2 τροχήλατοι πυροσβεστήρες για επιχειρήσεις με υπαίθριες αποθήκες επιφάνειας > 1.000m². Επίσης ένας επιπρόσθετος πυρ/ρας για κάθε επί πλέον 1.000m² υπαίθριων αποθηκών. Μ.Υ.Π.Δ.: Στεγασμένη επιφάνεια >1500m² ή σε εγκαταστάσεις συσκευ- ασίας νιτρικών και συνθέτων λιπασμάτων ανεξαρτήτως επιφανείας. Απλά σημεία υδροληψίας με κοιούς ελαστικούς σωλήνες μέσα σε ερμάρια: Στεγασμένη επιφάνεια < 1500m². Πυρ/ρες οροφής: Όταν οι υπερκείμενοι της βιοτεχνίας όροφοι χρησιμο- ποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού. Πυροσβεστήρας των 6 χιλ/μων καλύπτει 10m². Πυροσβεστήρας των 12 χιλ/μων καλύπτει 15m².

22 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέσα πυροπροστασίας Κατηγορίας Αγ Φορητοί Πυροσβεστήρες: 1 πυροσβεστήρας ανά 200m² μικτού εμβαδού στεγασμένης επιφανείας και κατ΄ελάχιστο 2 πυροσβεστήρες. Τροχήλατοι πυροσβεστήρες: 2 τροχήλατοι πυροσβεστήρες για επιχειρήσεις με υπαίθριες αποθήκες επιφάνειας από 1.000m² και πάνω. Επίσης ένας επιπρόσθετος πυρ/ρας για κάθε επί πλέον 1.000m² υπαίθριων αποθηκών. Μ.Υ.Π.Δ.: Στεγασμένη επιφάνεια > 1000m². Απλά σημεία υδροληψίας με κοιούς ελαστικούς σωλήνες μέσα σε ερμάρια: Στεγασμένη επιφάνεια < 1000m². Πυροσβεστήρες οροφής: Όταν οι υπερκείμενοι της βιοτεχνίας όροφοι χρησι- μοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού: Στεγασμένη επιφάνεια >1000m². Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης: Κλειστοί χώροι αποθήκευσης > 500m².

23 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέσα πυροπροστασίας Κατηγορίας Βα Φορητοί πυροσβεστήρες: 1 φορητός πυροσβεστήρας ανά 150m² μικτού εμβαδού στεγασμένης επιφανείας και κατ΄ελάχιστο 2 πυροσβεστήρες. Τροχήλατοι πυροσβεστήρες: 2 τροχήλατοι πυροσβεστήρες για επιχειρήσεις με 1500m² <επιφάνεια < 3.000m². Επίσης ένας επιπρόσθετος πυροσβεστήρας για κάθε επί πλέον 1.500m². Μ.Υ.Π.Δ.: Στεγασμένη επιφάνεια >1500m². Για μέχρι 4 Π.Φ.: 1 αυλός αφρού, 1 αναμικτήρας, 2 δοχεία 20 kg αφρογόνου υγρού. Για άνω των 4 Π.Φ.: 2 αυλοί αφρού, 2 αναμικτήρες, 4 δοχεία 20 kg αφρογόνου υγρού. Απλά σημεία υδροληψίας με κοινούς ελαστικούς σωλήνες μέσα σε ερμάρια: Στεγασμένη επιφάνεια < 1500m². Πυροσβεστήρες οροφής: Όταν οι υπερκείμενοι της βιοτεχνίας όροφοι χρησι- μοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού.

24 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέσα πυροπροστασίας Κατηγορίας Ββ Φορητοί πυροσβεστήρες: 1 φορητός πυροσβεστήρας ανά 150m² μικτού εμβαδού στεγασμένης επιφανείας και κατ΄ελάχιστο 2 πυροσβεστήρες Τροχήλατοι πυροσβεστήρες: 2 τροχήλατοι πυρ/ρες για επιχειρήσεις με 1500m² < επιφάνεια < 3.000m². Ένας επιπρόσθετος πυρ/ρας για κάθε επί πλέον 1.500m². Μ.Υ.Π.Δ.: Στεγασμένη επιφάνεια >1000m² Για μέχρι 4 Π.Φ.: 1 αυλός αφρού, 1 αναμικτήρας, 2 δοχεία 20 kg αφρογόνου υγρού. Για άνω των 4 Π.Φ.: 2 αυλοί αφρού, 2 αναμικτήρες, 4 δοχεία 20 kg αφρογόνου υγρού Απλά σημεία υδροληψίας με κοινούς ελαστικούς σωλήνες μέσα σε ερμάρια: Στεγασμένη επιφάνεια < 1000m². Πυροσβεστήρες οροφής: Όταν οι υπερκείμενοι της βιοτεχνίας όροφοι χρησιμοποιού- νται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού. Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων: Σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών ή αερίων. Μόνιμο ή ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα καθώς και μόνιμο σύστημα ψύξης για δεξαμενές εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης των 30m³ ή ολική χωρητικότητα > 200m³. Όταν η χωρητικότητα των δεξαμενών δεν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τουλάχιστον 1 τροχήλατος πυρ/ρας ανά δεξαμενή.

25 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέσα πυροπροστασίας Κατηγορίας Cβ Φορητοί πυροσβεστήρες: 1 φορητός πυροσβεστήρας ανά 100m² μικτού εμβαδού στεγασμένης επιφανείας (και κατ΄ελάχιστο 2 πυροσβεστήρες), 2 πυροσβεστήρες για κάθε δεξαμενή αερίου, 2 πυροσβεστήρες για υπαίθριες αποθήκες έως 15.000 kg αερίου και 1 επιπρόσθετος πυροσβεστήρας ανά 3.000 kg αερίου. Μ.Υ.Π.Δ.: Στεγασμένη επιφάνεια >750m². Απλά σημεία υδροληψίας με κοινούς ελαστικούς σωλήνες μέσα σε ερμάρια: Στεγασμένη επιφάνεια < 750m². Sprinklers: α) Σε κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών > 500m² β) Για αποθηκευμένες ποσότητες > 2.000 kg Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης: α) Σε κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών > 500m² β) Για αποθηκευμένες ποσότητες > 2.000 kg

26 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέσα πυροπροστασίας Κατηγορίας Cγ Φορητοί πυροσβεστήρες: 1 φορητός πυροσβεστήρας ανά 100m² μικτού εμβαδού στεγασμένης επιφανείας (και κατ΄ελάχιστο 2 πυροσβεστήρες), 2 πυροσβεστήρες για κάθε δεξαμενή αερίου, 2 πυροσβεστήρες για υπαίθριες αποθήκες έως 15.000 kg αερίου και 1 επιπρόσθετος πυροσβεστήρας ανά 3.000 kg αερίου. Μ.Υ.Π.Δ.: Στεγασμένη επιφάνεια > 500m² Απλά σημεία υδροληψίας με κοινούς ελαστικούς σωλήνες μέσα σε ερμάρια: Στεγασμένη επιφάνεια < 500m² Sprinklers: Σε κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών > 300m² Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης: α)Σε κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών > 300m² β)Στις εγκαταστάσες παραγωγής ανεξαρτήτως στεγασμένης επιφανείας.

27 ΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Υ.Π.Δ. (Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο) Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης Πυροσβεστήρες Sprinklers (Aυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος) Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιών Σύστημα ολικής κατάκλισης με κατασβεστικό αέριο Σύστημα τοπικής εφαρμογής

28 Μ.Υ.Π.Δ. σύμφωνα με: α. Την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 “Εγκαταστάσεις σε κτήρια – Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό” - (Γ’ Έκδοση). β. Το Παράρτημα Β’ της 3 ης Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 20 της 19.1.81, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 3γ/1995 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει). γ. Το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 664 “Συστήματα πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με νερό”. δ. Την Πυροσβεστική Έκδοση Π.Ε. 7 ‘Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα’ (Αθήνα - Δεκέμβριος 1981- Εκ του τυπογραφείου του Π.Σ.).

29 Μ.Υ.Π.Δ. Κατηγορίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) Κατηγορία Ι Σωλήνες παροχής 65mm Κατηγορία ΙΙ Σωλήνες παροχής 25-45mm Κατηγορία ΙII Σωλήνες παροχής 65mm και 25-45mm Aπαιτήσεις σε παροχή νερού: Κατηγορία Ι: – 1900 l/min για 30min για μία κατακόρυφη στήλη, πίεση > 4,5 bar στην πιο απομακρυσμένη φωλιά –1200 l/min για την πρώτη κατακόρυφη στήλη και 750l/min για τις υπόλοιπες κατακόρυφες στήλες για 30min, με μέγιστη παροχή τα 7.200l/min, πίεση > 4,5 bar στην πιο απομακρυσμένη φωλιά Κατηγορία ΙI – 380 l/min για 30min, πίεση > 4,5 bar στην πιο απομακρυσμένη φωλιά –ταυτόχρονη λειτουργία 2 πυροσβεστικών φωλιών.

30 Το Μ.Υ.Π.Δ. περιλαμβάνει: Δεξαμενή ή πηγή ύδατος Πυροσβεστικές αντλίες Πίνακα αυτοματισμών Ρυθμιστή πίεσης εάν απαιτείται Σωληνώσεις Πυροσβεστικές φωλιές Κάθε πυροσβεστική φωλιά αποτελείται από: Βάνα διατομής 65mm. Κορμό με ημισύνδεσμο 45mm. Διπλωτήρα ή τυλιχτήρα για να δέχεται τυλιγμένο τον εύκαμπτο σωλήνα. Εύκαμπτο σωλήνα με εσωτερική επίστρωση ελαστικού, διαμέτρου 45mm και μήκους 20m. Aκροφύσιο του οποίου η διάμετρος του προστομίου θα αυξομειώνεται με αποτέλεσμα τη δημιουργία συμπαγούς ή διασκορπισμένης βολής νερού. Ερμάριο όπου θα τοποθετηθούν όλα τα παραπάνω.

31 Μ.Υ.Π.Δ. Κάλυψη 30m (20m σωλήνα, 10m βολή) Μετρητές πίεσης στην πιο απομακρυσμένη φωλιά και την αντλία Δίδυμο υδροστόμιο ( κεντρικός σωλήνας 100mm, 2 στόμια παροχής 65mm) Yλικό κατασκευής: Χάλυβας ή χαλκός Τοποθέτηση φωλιών: Προτιμητέο να βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο Βάνα: Σε ύψος από 0,8 έως 1,5m Κάθε 5 έτη υδραυλική δοκιμή. Υδραυλική δοκιμή: Σε 10 bar ή 3.5bar πάνω από την πίεση λειτουργίας όποια είναι μεγαλύτερη, για 15min, χωρίς διαρροή Αποδεκτοί τύποι αντλιών 1 κύρια ηλεκτροκίνητη, 1 εφεδρική πετρελαιοκίνητη, 1 jockey 1 κύρια ηλεκτροκίνητη, 1 εφεδρική ηλεκτροκίνητη, 1 jockey, Η/Ζ 1 κύρια πετρελαιοκίνητη, 1 εφεδρική πετρελαιοκίνητη, 1 jockey

32 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης Η μελέτη των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης γίνεται με βάση: Το άρθρο 4 «Ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας» του Π.Δ. 71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» (ΦΕΚ Α΄32) Το Παράρτημα Α της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης Τα Πρότυπα ΕΝ 54 Μέρη 1-14 «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού». Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει: Πίνακα πυρανίχνευσης Καλωδιώσεις Ανιχνευτές Σειρήνες συναγερμού Φάρους συναγερμού Εφεδρική πηγή τροφοδοσίας

33 Είδη ανιχνευτών Θερμοδιαφορικοί / σταθερής θερμοκρασίας Καπνού (ιονισμού, φωτοηλεκτρονικοί) Φλόγας (Υπέρυθροι, υπεριώδεις) Εκρηκτικών – τοξικών αερίων (καταλυτικοί, ηλεκτροχημικοί) Αυτόνομοι (Μη αποδεκτοί από Π.Σ.) Καπνού προβαλλόμενης ακτίνας (projected beam smoke detectors) Kαταιονιτήρας (ως θερμικός ανιχνευτής)

34 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Υ.Α. 34628/1985 (ΦΕΚ. 799/Β/31-12-1985) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Κ.Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ. 550/Β/3-5-1988) Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 ‘Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών’.

35 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α/17-2-1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Κ.Υ.Α. ΦΕΚ. 578/1991 (ΦΕΚ 578/Β 29-7-1991) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

36 ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εγκαταστάσεων Υγρών Καυσίμων Η Μελέτη Πυροπροστασίας της εγκατάστασης συντάσσεται με μέριμνα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και υπογράφεται από πρόσωπο που έχει τα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υποβάλλεται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. 578 578 Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες βιομηχανιών-βιοτεχνών, θα συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας για τις επιχειρήσεις αυτές, θα λαμβάνονται δε όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα και την 5905 Υπουργική Απόφαση. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας μαζί με την μελέτη θα υποβάλλεται και τεχνική περιγραφή αυτών υπογεγραμμένη από πρόσωπο που έχει τα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

37 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ.Υ.Α. 34458/1990 (ΦΕΚ. 846/Β/31-12-1990) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου. Κ.Υ.Α. Δ3/26080/1996 Κ.Υ.Α. Δ3/26080/1996 (ΦΕΚ 43/Β/19-1-1996) Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια. Ν.2801 3-3-2000 Ν.2801 3-3-2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 46/3-3-2000) Μέτρα πυροπροστασίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων

38 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Υ.Α. 7376/1991 Κ.Υ.Α. 7376/1991 (ΦΕΚ. 386/Β 10-6-1991) Λήψη μέτρων & μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών. Κ.Υ.Α. 3329/1989 Κ.Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ. 132/Β/15-2-1989) Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/1990 Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/1990 (ΦΕΚ. 188/Β/21-3-1990) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων.

39 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  Υ.Α. Δ3/Α/5286 (ΦΕΚ 236 Β΄/26-03-1997): Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar.  Κ.Υ.Α. Δ3/Α/14413/98 (ΦΕΚ-875 Β'): Συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό Δ3/Α/5286/17.3.97 (ΦΕΚ 236/Β/26.3.97) «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar», της Υπουργού Ανάπτυξης.  Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄963/15-7-2003) ‘Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar’

40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ. 477/Β/1-7-1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για την χρήση αυτού σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Κ.Υ.Α. 31856/2003 Κ.Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257 /Β/3-9-2003) ‘Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)’

41 Επίλογος Παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Πυρασφάλεια Εγκαταστάσεων (βιομηχανικών –βιοτεχνικών, αποθηκευτικών, υγρών & αερίων καυσίμων, κοκ) Τα κυριότερα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων


Κατέβασμα ppt "Πλαίσιο Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων Απόστολος N. Παραλίκας Χημικός Μηχανικός, Πυραγός, Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. Συντονιστικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google