Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

2 ΥΠΝΩΤΙΚΑ–ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ (1)
Μιδαζολάμη (Dormicum): - ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες: υποδοχείς στο Κ.Ν.Σ. (κυρίως φλοιός), αναστέλλουν τη δράση νευροδιαβιβαστών - δράση σε 1-5 λεπτά, εισαγωγή στην αναισθησία - μεταβολίζεται στο ήπαρ, χρόνος ημισείας ζωής 2 ώρες, - αγχόλυση, αμνησία, καταστολή συνείδησης, - αντισπασμωδική δράση, πτώση A.Π., καρδιακής συχνότητας, καταστολή υποξικού ερεθίσματος, πιθανή πρόκληση άπνοιας - αλληλεπίδραση με τα οπιοειδή - αντίδοτο η φλουμαζενίλη (αντιστροφή δράσης σε 2 λεπτά)

3 ΥΠΝΩΤΙΚΑ–ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ (2)
Προποφόλη (Diprivan): - αναστέλλει τους νευροδιαβιβαστές GABA, - ταχεία δράση <1 λεπτού, ταχεία ανάκτηση συνείδησης 5-10 λεπτά μετά τη διακοπή, - μεταβολίζεται στο ήπαρ, - ταχεία απώλεια συνείδησης, μείωση αιματικής εγκεφαλικής ροής και μεταβολισμού του εγκεφάλου, πτώση A.Π., - καταστολή υποξικού ερεθίσματος, πιθανή πρόκληση άπνοιας - ασθενείς με αλλεργία στο αυγό έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αντίδρασης - ευπαθές, δεν πρέπει να παραμένει για μεγάλο διάστημα εκτός ψυγείου αναρροφημένο σε σύριγγα

4 ΥΠΝΩΤΙΚΑ–ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ (3)
Θειοπεντάλη (Pentothal): - καταστέλλει το δικτυωτό σχηματισμό - ταχεία έναρξη δράσης <30 δευτερολέπτων, ανάκτηση συνείδησης 20 λεπτά μετά τη διακοπή, - προτιμάται σε ασθενείς με Κ.Ε.Κ.: μείωση ενδοκράνιας πίεσης, αντιμετώπιση σπασμών, - καταστολή αναπνευστικού (άπνοια), μείωση Α.Π., αύξηση καρδιακής συχνότητας, μείωση κινητικότητας πεπτικού, διαταραχή ικανότητας θερμορύθμισης, - επί παρατεταμένης χορήγησης: αθροίζεται στους ιστούς, καθυστερεί σημαντικά η απομάκρυνσή της από τον οργανισμό

5 ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (1)
Ισχυρή αναλγησία, καταστολή αναπνευστικού, πρόκληση ναυτίας/εμέτου, αντίδοτο η ναλοξόνη Μορφίνη (Morfine - ΜΤΧ πόνος): - 1-4mg/kgr Σ.Β./ώρα, βραδεία έναρξη δράσης (ως 30 λεπτά), διάρκεια δράσης 3-4 ώρες, μεταβολίζεται στο ήπαρ, - ανάπτυξη αντοχής κατά τη χορήγησή της Μεπεριδίνη (Pethidine - ΜΤΧ πόνος) : - 10 φορές ασθενέστερη της μορφίνης, - καταστολή μυοκαρδίου (υπόταση), έκλυση ισταμίνης, ακατάλληλη για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (άθροιση μεταβολίτη που προκαλεί σπασμούς)

6 ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (2)
Φεντανύλη (Fentanyl): - εισαγωγή στην αναισθησία - 100 φορές ισχυρότερη της μορφίνης, διάρκεια δράσης λεπτά, - ταχεία έναρξη δράσης (30 δευτερόλεπτα), παρατεταμένη χορήγηση: άθροιση στους ιστούς Ρεμιφεντανύλη (Ultiva): - διατήρηση στην αναισθησία - έναρξη δράσης 2 λεπτά, - εξαιρετικά βραχεία διάρκεια δράσης (3-5 λεπτά): απαραίτητη η συνεχής έγχυση, - λίγο ασθενέστερη της φεντανύλης, - μεταβολισμός ανεξάρτητος της ηπατικής/νεφρικής λειτουργίας

7 ΑΠΟΠΟΛΩΤΙΚΑ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ
Σουκκινυλοχολίνη (Scoline): - μιμείται τη δράση της ακετυλοχολίνης, έχει πολύ βραδύτερο μεταβολισμό και μεγαλύτερη διάρκεια αποκλεισμού της νευρομυϊκής σύναψης, - έναρξη δράσης δευτερόλεπτα, διάρκεια δράσης 5 λεπτά, - ενδείκνυται στην ανάγκη επείγουσας ΕΔΤ διασωλήνωσης (υψηλός κίνδυνος εισρόφησης), δόση 1mg/kgr Σ.Β., - ανεπιθύμητες ενέργειες: μυϊκές συσπάσεις (μυαλγίες), βραδυκαρδία, κακοήθης υπερθερμία, υπερκαλιαιμία, - παράταση άπνοιας: οφείλεται στη χαμηλή χολινεστεράση του πλάσματος (επί κύησης ή ηπατικής ανεπάρκειας, ή λόγω συγγενούς έλλειψης)

8 ΜΗ ΑΠΟΠΟΛΩΤΙΚΑ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ
Βραχείας ή μεσαίας διάρκειας: - κυρίως χρησιμοποιούνται το ατρακούριο (Tracrium), το σισατρακούριο (Nimbex) και το ροκουρόνιο (Esmeron): - δρουν ως ανταγωνιστές της ακετυλοχολίνης, - έναρξη δράσης 1-3 λεπτά, κατάλληλα για συνεχή χορήγηση, - διάρκεια δράσης ως 2 ώρες, ανάλογα με τη συνολική ποσότητα που χορηγήθηκε, - μειονεκτήματα: δυσκολία νευρολογικής αξιολόγησης ασθενή, μυϊκή ατροφία, μυοπάθειες, παρατεταμένη ανάνηψη

9 AΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (1) - Επί χαμηλής Α.Π.,
Αγγειοσυσπαστικά: ετιλεφρίνη (Effortil), φαινυλεφρίνη (Phenylephrine): - Επί χαμηλής Α.Π., - ειδικά η δεύτερη δεν προκαλεί αρρυθμίες και δεν αυξάνει την κατανάλωση Ο2 από το μυοκάρδιο (προτιμάται επί καρδιακών παθήσεων) Αναστολείς β-αδρενεργικών υποδοχέων: προπρανολόλη (Inderal), ατενολόλη (Tenormin), εσμολόλη (Brevibloc): - Προκαλούν μείωση καρδιακής συχνότητας και Α.Π. (επί ταχυαρρυθμιών) Αντιχολινεργικά: ατροπίνη (Atropine), αγωνιστές β-αδρενεργικών υποδοχέων : ισοπροτερενόλη (Isuprel): - Προκαλούν αύξηση καρδιακής συχνότητας (επί βραδυαρρυθμιών)

10 AΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (2) Αντιυπερτασικά: - ανταγωνιστές ασβεστίου: νιφεδιπίνη (Adalat), διλτιαζέμη (Tildiem), - κεντρικοί αγωνιστές α2 υποδοχέων: κλονιδίνη (Catapresan) Αντιαρρυθμικά: λιδοκαϊνη (Xylocaine), αμιοδαρόνη (Angoron) Ανασταλτικά γαστρικής έκκρισης (γαστροπροστασία): ρανιτιδίνη (Primperan) Ανασταλτικά αντλίας πρωτονίων (πρόληψη γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης): ομεπραζόλη (Zantac) Άλλα αντιεμετικά: οντασετρόνη (Zofron) Αντιπηκτικά (πρόληψη θρομβώσεων): ενοξαπαρίνη, ναδροπαρίνη Διουρητικά: φουροσεμίδη (Lasix) Αντιεπιληπτικά: φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό νάτριο


Κατέβασμα ppt "ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google