Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 B 0 1 0 0 0 0 1 0 I 0 1 0 0 1 0 0 1 T 0 1 0 1 0 1 0 0 Παράλληλη μετάδοση Σειριακή μετάδοση Την ίδια χρονική στιγμή από κάθε αγωγό περνά ένα bit του μεταβιβαζόμενου byte Σε διάφορες χρονικές στιγμές εκπέμπεται ένα bit του μεταβιβαζόμενου byte Μετάδοση δεδομένων

3 Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι το πλήθος των δεδομένων που διέρχονται από ένα κανάλι στη μονάδα του χρόνου Βασική μονάδα μέτρησης είναι το bps (bits per second) Πολλαπλάσια του bps είναι τα 1Kbps = 1024bps 1Mbps = 1024Kbps 1Gbps = 1024Mbps

4 Μονόδρομη μετάδοση Αμφίδρομη-εναλλασσομένη μετάδοση Αμφίδρομη-ταυτόχρονη μετάδοση Μετάδοση δεδομένων Μετάδοση πάντα προς την ίδια φορά Μετάδοση και προς τις δύο φορές αλλά όχι ταυτόχρονα Μετάδοση και προς τις δύο φορές την ίδια χρονική στιγμή

5 Μετάδοση δεδομένων Σύνδεση δύο υπολογιστών Απευθείας σύνδεση από τις σειριακές ή τις παράλληλες θύρες Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής με τη μεσολάβηση modem Σύνδεση με κάρτα δικτύου σε ένα τοπικό δίκτυο

6 Δυαδικό ψηφιακό σήμα Διακρίνονται μόνο δύο τιμές Αναλογικό σήμα Το σήμα μπορεί να πάρει όλες τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ δύο οποιωνδήποτε τιμών Μετάδοση δεδομένων

7 modem Ψηφιακό σήμα Αναλογικό σήμα Ψηφιακό σήμα Στη σύνδεση μέσω modem γίνεται διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση του ψηφιακού σήματος

8 Αναλογικό σήμα Αμφίδρομη-εναλλασσομένη μετάδοση Αμφίδρομη-ταυτόχρονη μετάδοση Μονόδρομη μετάδοση Παράλληλη μετάδοση Προσαρμοστικό κύκλωμα Σειριακή μετάδοση Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής Ταχύτητα μετάδοσης Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ISDN Ψηφιακό σήμα Μετάδοση δεδομένων


Κατέβασμα ppt "T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 T I B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google