Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2th Skyros Kindergarden Anastasia Tsampouniari Shophia Livaditi.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2th Skyros Kindergarden Anastasia Tsampouniari Shophia Livaditi."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2th Skyros Kindergarden Anastasia Tsampouniari Shophia Livaditi

2 ΔΕΚΕΒΡΙΟΣ ΑΕΡΑΣ Έχοντας ήδη ασχοληθεί με τον αέρα στην ενότητα των αερίων (καταστάσεις της ύλης), συνεχίσαμε δραστηριότητες για τον αέρα, κυρίως συνδέοντας της με το αναλυτικό διαθεματικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. (ποίηση, λογοτεχνία, μουσική, ιστορία). Στόχοι: να αντιληφθούν την σχέση της θερμότητας με τον αέρα -Να πάρουν συνέντευξη από έναν καθηγητή φυσικής και να μάθουν για την δουλειά του -Να δουν πειράματα επίδρασης της θερμότητας σε σχέση με τον αέρα --να αποκτήσουν πειραματιζόμενοι εμπειρίες που έχουν σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση -Να γνωρίσουν την κούπα του Πυθαγόρα και να γνωρίσουν σημαντικούς επιστήμονες της αρχαίας Ελλάδας --να έρθουν σε επαφή με την ελληνική μυθολογία --να προβληματιστούν πως πετούν τα αεροπλάνα -Να γνωρίσουν τους ανέμους της θάλασσας της Μεσογείου -Να έρθουν σε επαφή με κείμενα της λογοτεχνίας σχετικά με τους ανέμους -Να γνωρίσουν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα

3 dezembro AIR Depois de já ter lidado com o ar na seção de gás (estados da matéria), continuamos actividades para o ar, conectando principalmente com o programa interdisciplinar de análise de jardim de infância. (Poesia, literatura, música, história). Objectivos: Para entender a relação entre o calor do ar Entrevistar um professor de física e aprender a trabalhar Para ver o efeito de experiências de calor relativamente ao ar -para adquirir experimentando experiências relacionadas à pressão atmosférica Saber copo de Pitágoras e aprender importantes cientistas da Grécia antiga -para entrar em contacto com a mitologia grega -para refletir como os aviões voam Para experimentar os ventos do mar Mediterrâneo O contato com os textos de literatura sobre ventos Conheça os quatro pontos cardeais

4 DECEMBER AIR Having already dealt with the air in the gas section (states of matter), we continued activities for air, mainly connecting with the analytical interdisciplinary program of kindergarten. (Poetry, literature, music, history). Objectives: To understand the relationship of the air heat Interviewing a professor of physics and learn to work To see the effect of heat experiments relative to air -to acquire experimenting experiences related to atmospheric pressure Know cup of Pythagoras and learn important scientists of ancient Greece -to come into contact with the Greek mythology -to reflect how airplanes fly To experience the winds of the Mediterranean Sea Contact with texts of literature on winds Know the four cardinal points

5 Δραστηριότητες 1.Προσκαλέσαμε τον καθηγητή Φυσικής του γυμνασίου Σκύρου, κύριο Δημήτρη, ο οποίος έκανε πειράματα με τον αέρα στα παιδιά. Που βρίσκεται ο αέρας? Παντού, όταν κινούμε την σακούλα, εκείνη γεμίζει αέρα. Νιώθουμε την αντίσταση του αέρα στην κίνηση της σακούλάς We invited high school physics teacher Skyros, Mr. Dimitrios, who made the air experiments on children. Where is the air; Everywhere, when we move the bag fills the air atividades Nós convidou o seu ensino médio professor de física Skyros, o Sr. Dimitrios, que fez os experimentos de ar sobre as crianças. Onde está o ar; Em todos os lugares, quando passamos o saco enche o ar

6 Το πείραμα του τσαλακωμένου κουτιού όπου η θερμότητα τσαλακώνει το κουτί της πορτοκαλάδας O experimento da caixa amassado onde a caixa de alumínio de ondulação de calor de suco de laranja The experiment of crumpled box where heat curling aluminum box of orange juice

7 Βάζουμε νερό στο κουτί, το οποίο κατόπιν θερμαίνουμε. Το ρίχνουμε σε δοχείο με παγωμένο νερό και βλέπουμε το κουτί να τσαλακώνεται. Put water in the box, which is then heated. Pour into container with cold water and see the box crease Coloque água na caixa, que é então aquecida. Despeje em recipiente com água fria e ver o vinco box

8

9

10

11

12

13

14

15 Το νερό που υπάρχει στο καλαμάκι δεν τρέχει όταν κλείσουμε με το χέρι μας το ένα άκρο του. Όταν αφήσουμε να μπει αέρας στο καλαμάκι ελευθερώνοντας το χέρι μας, τότε το νερό φεύγει από το καλαμάκι. A água na palha não está sendo executado quando fechamos com a mão uma extremidade. Quando você deixá-lo entrar ar em palha libertar o nosso lado, então a água deixa a palha Young scientists

16 The water in the straw is not running when we close with our hand one end. When you let it get air in straw freeing our hand, then the water leaves the straw

17 Το νερό δεν τρέχει από το καλαμάκι όταν κλείνουμε με το χέρι μας το πάνω μέρος του και δεν μπαίνει αέρας για να σπρώξει το νερό κάτω και να πέσει

18 Water does not run from the straw when we close with our hand on the top and not entering air to push the water down and fall A água não correr a partir da palha quando fechamos com a nossa mão na parte superior e não entrar ar para empurrar a água para baixo e queda

19 Πείραμα: Κάνοντας μια μικρή τρυπούλα στο πλαστικό μπουκάλι και κλείνοντας αυτή με πλαστελίνη Experiência: Fazendo um pequeno buraco na garrafa de plástico e fechá-lo com plasticina Experiment: Making a small hole in the plastic bottle and closing it with plasticine

20 Ρίχνουμε νερό στο μπουκάλι Πειραματιστήκαμε σε ποιες περιπτώσεις το νερό χύνεται και δεν χύνεται Pour water in the bottle We experimented cases in which water is poured and not poured Despeje a água na garrafa Nós experimentamos casos em que a água é despejada e não derramou

21

22

23 Experiência: A água não é derramado, e sua aplicação aos alimentadores de pássaros Experiment: The water is not poured, and its application to bird feeders

24 Το ποτήρι με το νερό που δεν χύνεται όταν το γυρίσουμε ανάποδα The glass of water does not spill when you turn upside down O copo de água não derrame quando você virar de cabeça para baixo

25 Κάναμε πειράματα ατμοσφαιρικής πίεσης και μιλήσαμε για την δύναμη του αέρα. Τα παιδιά ανακάλυψαν πως ο αέρας έχει δύναμη μέσα από πειράματα. Πείραμα: Το νερό που δεν χύνεται και η εφαρμογή του στις ταΐστρες των πουλιών

26 Nós experimentos de pressão atmosférica e conversou com a força aérea. As crianças descobriram que o ar tem poder através de experimentos. que repetiu a experiência que nos ensinou o Sr. Dimitris: A água não derrame e sua aplicação aos alimentadores de pássaros We made atmospheric pressure experiments and we talked about the air force. The children discovered that the air has power through experiments. we repeated the experiment that taught us Mr. Dimitris: The water does not spill and its application to bird feeders https://youtu.be/4z0ZBw aFEDg

27 Πειραματιστήκαμε γνωρίζοντας την κούπα του Πυθαγόρα, και ζωγραφίσαμε την κούπα του Πυθαγόρα We experimented knowing cup of Pythagoras, and drew a cup of Pythagoras. We created a related video on the youtube Nós experimentamos sabendo copo de Pitágoras, e tirou um copo de Pitágoras. Nós criamos um vídeo relacionado no youtube Video on youtube https://youtu.be/2EE3wD6rfY0

28 Κατασκευάσαμε την κούπα του Πυθαγόρα με πλαστικό ποτήρι και καλαμάκι Construímos a taça de Pitágoras com copo e palha de plástico We constructed the cup of Pythagoras with plastic cup and straw

29 Όταν το υγρό περάσει το όριο χύνεται όλο, ενώ μπορούμε να πιούμε όταν δεν ξεπεραστεί το όριο When the liquid is poured around the threshold, while we drink when the limit is not exceeded Quando o líquido é vazado em torno do limiar, enquanto que beber quando o limite não é excedido

30 Ανάβοντας ένα κερί σε ένα πιάτο με χρωματισμένο νερό μπορούμε να πάρουμε το νόμισμα χωρίς να βρέξουμε τα χέρια μας. Το νερό ανεβαίνει από το πιάτο στο ποτήρι. Acender uma vela em um prato com água colorida pode levar a moeda, sem molhar nossas mãos. A água que sobe do prato para o vidro. Lighting a candle on a plate with colored water can take the coin, without wetting our hands. The water rising from the dish into the glass.

31 Προβληματιστήκαμε πως πετούν τα αεροπλάνα και κατασκευάσαμε τα δικά μας αεροπλάνα από χαρτί με διπλωτική We thought that planes fly and constructed our own planes from paper folding Nós pensamos que os aviões voam e construídos os nossos próprios planos de dobrar papel

32 Βγήκαμε στην αυλή και παίξαμε με τον δυνατό αέρα. Ο δυνατός αέρας ανεμίζει τα μαλλιά μας και δεν μπορούμε να δούμε, ο δυνατός αέρας δεν μας επιτρέπει να βαδίσουμε αλλά μας πηγαίνει προς τα πίσω. Σηκώνει τις μπλούζες μας, μας γαργαλάει, μας σπρώχνει, μουγκρίζει, κάνει θόρυβο, μοιάζει πολύ θυμωμένος Nós saiu no quintal e jogado com o vento forte. O vento forte acenando nosso cabelo e não podemos ver, o vento forte não permitiu-nos a caminhar, mas o nosso indo para trás. Levante nossas camisas, nosso cócegas, nos picar, rugidos, faz barulho, ele olha muito irritada We went out in the yard and played with the strong wind. The strong wind waving our hair and we can not see, the strong wind did not allow us to walk but our going backwards. Lift our shirts, our tickling, poking us, roars, makes noise, he looks very angry

33 Δραστηριότητες Γνωρίσαμε το ανεμολόγιο, πίνακα ζωγραφικής του Τσαρούχη. Μιλήσαμε για τους ανέμους, τα ονόματα τους και τις ιδιότητες αυτών. Με τα σχολεία που συνεργαζόμαστε δημιουργήσαμε ένα ομαδικό βίντεο, όπου τα παιδιά παρουσιάζουν τους ανέμους. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας παρουσίασαν τον άνεμο Σιρόκο. Γνωρίσαμε επίσης αποσπάσματα από το έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα τα λόγια της πλώρης. Σας αποστέλλουμε τις διευθύνσεις URL στο youtube, όπου τα παιδιά παρουσιάζουν τους ανέμους.. We talked about the winds, their names and their properties. With schools that work group created a video where children have the winds. The children of our kindergarten had the wind Scirocco. also met excerpts from the work of Andreas Karkavitsa words bow. We're sending the URL to youtube, where children show the winds. https://youtu.be/oq3e8qnCTQU https://youtu.be/z1nfHe_F7QY https://youtu.be/B_1hZvEt0Kw

34 O vento sabia, pintura Tsarouhis. Falamos sobre os ventos, os seus nomes e suas propriedades. Com escolas que grupo de trabalho criou um vídeo onde as crianças têm os ventos. As crianças do nosso jardim de infância tinha o Scirocco vento. também se reuniu trechos da obra de Andreas Karkavitsa palavras arco. Estamos enviando a URL para youtube, onde as crianças mostram os ventos.

35 Γνωρίσαμε τα σημεία του Ορίζοντα και σχεδιάσαμε το ανεμολόγιο χρησιμοποιώντας χάρακα για πρώτη φορά. Γράψαμε όπως μπορούμε τους ανέμους και συμβολίσαμε την διεύθυνση τους με τα αρχικά τους γράμματα

36 Nós conhecemos os pontos cardeais e projetou o Anemologio usando régua pela primeira vez. Nós escrevemos como vento e simbolizam a resolvê-los com suas iniciais We met the cardinal points and designed the Anemologio using ruler for the first time. We wrote as we wind and symbolize address them with their initials

37

38

39

40 Μάθαμε το τετράστιχο του προσανατολισμού και το ζωγραφίσαμε ΚΟΙΤΑΖΩ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΊΝΑΙ Η ΔΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΟΥ Ο ΒΟΡΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΜΟΥ Ο ΝΟΤΟΣ

41

42 We learned the quatrain orientation and painted LOOK THE EAST BEHIND ME IS THE WEST LEFT MY NORTH RIGHT AND MY SOUTH Aprendemos a orientação quadra e pintado OLHAR DO ORIENTE ATRÁS DE MIM é o Ocidente Deixei meu NORTH DIREITO E MEU DO SUL

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Θεατρικό παιχνίδι προσανατολισμού στο χώρο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε βιωματικά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα Orientação jogo teatral no espaço tentando descobrir experimentalmente os quatro pontos cardeais Theatrical game orientation in space trying to discover experientially the four cardinal points

57 Σχεδιάσαμε με όργανα γυμναστικής τα 4 σημεία του ορίζοντα και κάναμε ασκήσεις προσανατολισμού στον χώρο Designed by fitness equipment the four cardinal points and did exercises in space orientation Projetados por equipamentos de fitness os quatro pontos cardeais e fez exercícios de orientação espacia

58 Παίξαμε θεατρικό παιχνίδι με πλοία που προσπαθούν να βρουν τον προσανατολισμό τους στην θάλασσα. We played theater games with ships that are trying to find their orientation in the sea. Nós jogamos jogos de teatro com os navios que estão tentando encontrar sua orientação no mar.

59

60

61

62

63

64 Τα πλοία μας, ταξίδεψαν με όλους τους ανέμους (θεατρικό παιχνίδι) Nossos navios viajaram para todos os ventos (peça de teatro) Our ships have traveled to all winds (theater play)

65

66

67 Ζωγραφίσαμε πλοία που ταξιδεύουν με τον άνεμο Σιρόκο και γράψαμε όπως μπορούμε την λέξη ΣΙΡΟΚΟΣ

68 We Painted ships sailing with the wind Scirocco and as we wrote the word Sirocco navios pintados à vela com o Scirocco vento e à medida que escreveu a palavra Sirocco

69 Αντιγράψαμε αποσπάσματα από τα λόγια της πλώρης του ποιητή Ανδρέα Καρκαβίτσα και μάθαμε να τα απαγγέλουμε como nós escreveu e desenhou trechos das palavras de proa do poeta Andrea Karkavitsa e recitação destes as we wrote and drew excerpts from the words of the bow of the poet Andrea Karkavitsa and recitation of these

70 Ζωγραφίσαμε το καράβι εμπνευσμένοι από τα λόγια της πλώρης του Ανδρέα Καρκαβίτσα (ομαδική εργασία με πινέλο).

71 Painted boat inspired by the words of the bow Andreas Karkavitsa (teamwork with brush). Barco pintado inspirado pelas palavras do arco Andreas Karkavitsa (trabalho em equipe com pincel).

72

73 Κατασκευάσαμε φουνφουράκια, μικρούς ανεμόμυλους nós construímos ar pequenos moinhos de vento alimentado we have constructed small windmills powered air

74 Σχεδιάσαμε στα φουνφουράκια μας τα σημεία του ορίζοντα we have designed the windmills of the horizon nós projetamos os moinhos de vento do horizonte

75 Ομαδική εργασία Πειράματα και παιχνίδια με τον αέρα Δημιουργήσαμε ένα κοινό βίντεο με τα σχολεία που συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα με παιχνίδια και πειράματα με τον αέρα. Το σχετικό βιντεάκι μας στο youtube trabalho em equipe Experimentos com brinquedos aéreos Nós criamos um vídeo em conjunto com as escolas a parceira do programa com jogos e experiências de ar. Nossos vídeos relacionados no YouTube Teamwork Experiments with air toys We created a joint video with schools to partner the program with games and air experiments. Our related videos on youtube https://youtu.be/UaU8kDkeVhw

76 Πείραμα ατμοσφαιρικής πίεσης Γνωρίσαμε το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής πίεσης και σας στέλνουμε ένα σχετικό βιντεάκι που δημιουργήσαμε στο youtube https://youtu.be/4z0ZBwaFEDg Experiment atmospheric pressure We met the phenomenon of atmospheric pressure and send you a relevant videos that we created on youtube https://youtu.be/4z0ZBwaFEDg Experiência pressão atmosférica Nós conhecemos o fenómeno da pressão atmosférica e enviar-lhe uma vídeos relevantes que criamos no youtube https://youtu.be/4z0ZBwa FEDg

77 Ομαδική εργασία Ποίημα Γεωργίου Δροσίνη Ο ήλιος και ο αέρας Γνωρίσαμε, ζωγραφίσαμε και δραματοποιήσαμε το ποίημα. Δημιουργήσαμε ένα σχετικό βίντεο στο youtube και αποστέλλουμε την διεύθυνση URL trabalho em equipe Poema George Drosini O sol e do vento Nós nos encontramos, nós pintado e dramatizar o poema. Nós criamos um vídeo relacionado no YouTube e enviar a URL de Teamwork Poem George Drosini The sun and wind We met, we painted and dramatize the poem. We created a related video on youtube and send the URL of https://youtu.be/EiZk_eKqfWA

78 Ζωγραφίζοντας το ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη για τον ήλιο και τον αέρα Painting of George Drosini poem about the sun and wind Pintura de George Drosini poema sobre o sol eo vento


Κατέβασμα ppt "2th Skyros Kindergarden Anastasia Tsampouniari Shophia Livaditi."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google