Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Ενότητα 14: Διαχείριση Ποιότητας Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Ενότητα 14: Διαχείριση Ποιότητας Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Ενότητα 14: Διαχείριση Ποιότητας Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

2 Άδειες χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Προγραμματισμός ποιότητας Input Πολιτική ποιότητας Δήλωση αντικειμένου εργασιών Περιγραφή προϊόντων Στάνταρτ και κανονισμοί Άλλα δεδομένα Εργαλεία και τεχνικές Ανάλυση cost/benefit Συγκριτική μέτρηση απόδοσης (benchmarking) Διαγράμματα ροής Αιτίας αποτελέσματος, ψαροκόκαλο Διαγράμματα Ροής Διαδικασιών Εργαλεία και τεχνικές Πειράματα Κόστος Ποιότητας Output Πλάνο Ποιότητας (Project Quality Plan - PQP) Λειτουργικοί ορισμοί, metrics Λίστες ελέγχου Άλλα δεδομένα

5 Ποιότητα Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα τους να ικανοποιούν άμεσες ή υπονοούμενες ανάγκες – Ποιότητα διαφορετική από κλάση (grade) – Ικανοποίηση του πελάτη – Πρόληψη αντί για διόρθωση – Ευθύνη της διοίκησης – Διαδικασίες plan-do-check-act

6 Βασική Ορολογία Ποιότητας Quality Project Quality Management (PQM) Project Quality Planning Project Quality Plan (PQP) Quality Assurance (QA) Quality Control (QC) Quality Standards, Metrics Audit, auditor Checklist Benchmarking Review, Reviewer ISO 9000:2000

7 Definitions of Quality ASC: Product characteristics & features that affect customer satisfaction User-Based: What consumer says it is Manufacturing-Based: Degree to which a product conforms to design specification Product-Based: Level of measurable product characteristic

8 International Quality Standards Industrial Standard Z8101-1981 (Japan) – Specification for TQM ISO 9000 series (Europe/EC) – Common quality standards for products sold in Europe (even if made in U.S.) ISO 14000 series (Europe/EC) – Standards for recycling, labeling etc. ASQC Q90 series; MILSTD (U.S.)

9 EC Environmental Standard ISO 14000 Core Elements: – Environmental management – Auditing – Performance evaluation – Labeling – Life-cycle assessment

10 ISO 9000 Η οικογένεια στάνταρτ ISO9000 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται την ποιότητα με σκοπό να ικανοποιήσει – Τις ποιοτικές απαιτήσεις του πελάτη – Τις απαιτήσεις της νομοθεσίας Με απώτερο στόχο – Την ικανοποίηση του πελάτη – Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης http://www.iso.ch

11 Χαρακτηριστικά των standard Γενικά ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν – Σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις – Σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή παράγουν προϊόντα – Σε οποιαδήποτε τομέα της οικονομίας – Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες Σύστημα διαχείρισης – Περιγράφει διαδικασίες Input-process-output

12 Οι βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας Principle 1 Customer focus Principle 2 Leadership Principle 3 Involvement of people Principle 4 Process approach Principle 5 System approach to management Principle 6 Continual improvement Principle 7 Factual approach to decision making Principle 8 Mutually beneficial supplier relationships

13 Principle 1 Customer focus Organizations depend on their customers and therefore should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and strive to exceed customer expectations. Key benefits: Increased revenue and market share obtained through flexible and fast responses to market opportunities. Increased effectiveness in the use of the organization's resources to enhance customer satisfaction. Improved customer loyalty leading to repeat business. Applying the principle of customer focus typically leads to: Researching and understanding customer needs and expectations. Ensuring that the objectives of the organization are linked to customer needs and expectations. Communicating customer needs and expectations throughout the organization. Measuring customer satisfaction and acting on the results. Systematically managing customer relationships. Ensuring a balanced approach between satisfying customers and other interested parties (such as owners, employees, suppliers, financiers, local communities and society as a whole).

14 Principle 2 Leadership Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization's objectives. Key benefits: People will understand and be motivated towards the organization's goals and objectives. Activities are evaluated, aligned and implemented in a unified way. Miscommunication between levels of an organization will be minimized. Applying the principle of leadership typically leads to: Considering the needs of all interested parties including customers, owners, employees, suppliers, financiers, local communities and society as a whole. Establishing a clear vision of the organization's future. Setting challenging goals and targets. Creating and sustaining shared values, fairness and ethical role models at all levels of the organization. Establishing trust and eliminating fear. Providing people with the required resources, training and freedom to act with responsibility and accountability. Inspiring, encouraging and recognizing people's contributions.

15 Principle 3 Involvement of people People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their abilities to be used for the organization's benefit. Key benefits: Motivated, committed and involved people within the organization. Innovation and creativity in furthering the organization's objectives. People being accountable for their own performance. People eager to participate in and contribute to continual improvement. Applying the principle of involvement of people typically leads to: People understanding the importance of their contribution and role in the organization. People identifying constraints to their performance. People accepting ownership of problems and their responsibility for solving them. People evaluating their performance against their personal goals and objectives. People actively seeking opportunities to enhance their competence, knowledge and experience. People freely sharing knowledge and experience. People openly discussing problems and issues.

16 Principle 4 Process approach A desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process. Key benefits: Lower costs and shorter cycle times through effective use of resources. Improved, consistent and predictable results. Focused and prioritized improvement opportunities. Applying the principle of process approach typically leads to: Systematically defining the activities necessary to obtain a desired result. Establishing clear responsibility and accountability for managing key activities. Analysing and measuring of the capability of key activities. Identifying the interfaces of key activities within and between the functions of the organization. Focusing on the factors such as resources, methods, and materials that will improve key activities of the organization. Evaluating risks, consequences and impacts of activities on customers, suppliers and other interested parties.

17 Principle 5 System approach to management Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objectives. Key benefits: Integration and alignment of the processes that will best achieve the desired results. Ability to focus effort on the key processes. Providing confidence to interested parties as to the consistency, effectiveness and efficiency of the organization. Applying the principle of system approach to management typically leads to: Structuring a system to achieve the organization's objectives in the most effective and efficient way. Understanding the interdependencies between the processes of the system. Structured approaches that harmonize and integrate processes. Providing a better understanding of the roles and responsibilities necessary for achieving common objectives and thereby reducing cross-functional barriers. Understanding organizational capabilities and establishing resource constraints prior to action. Targeting and defining how specific activities within a system should operate. Continually improving the system through measurement and evaluation.

18 Principle 6 Continual improvement Continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the organization. Key benefits: Performance advantage through improved organizational capabilities. Alignment of improvement activities at all levels to an organization's strategic intent. Flexibility to react quickly to opportunities. Applying the principle of continual improvement typically leads to: Employing a consistent organization-wide approach to continual improvement of the organization's performance. Providing people with training in the methods and tools of continual improvement. Making continual improvement of products, processes and systems an objective for every individual in the organization. Establishing goals to guide, and measures to track, continual improvement. Recognizing and acknowledging improvements.

19 Principle 7 Factual approach to decision making Effective decisions are based on the analysis of data and information Key benefits: Informed decisions. An increased ability to demonstrate the effectiveness of past decisions through reference to factual records. Increased ability to review, challenge and change opinions and decisions. Applying the principle of factual approach to decision making typically leads to: Ensuring that data and information are sufficiently accurate and reliable. Making data accessible to those who need it. Analysing data and information using valid methods. Making decisions and taking action based on factual analysis, balanced with experience and intuition.

20 Principle 8 Mutually beneficial supplier relationships An organization and its suppliers are interdependent and a mutually beneficial relationship enhances the ability of both to create value Key benefits: Increased ability to create value for both parties. Flexibility and speed of joint responses to changing market or customer needs and expectations. Optimization of costs and resources. Applying the principles of mutually beneficial supplier relationships typically leads to: Establishing relationships that balance short-term gains with long-term considerations. Pooling of expertise and resources with partners. Identifying and selecting key suppliers. Clear and open communication. Sharing information and future plans. Establishing joint development and improvement activities. Inspiring, encouraging and recognizing improvements and achievements by suppliers.

21 ISO 9000:2000 είναι βασισμένη σε διαδικασίες

22 Σχηματική αναπαράσταση μιας διαδικασίας

23 Κύκλος PDCA 4.Act1.Plan 3.Check 2.Do Identify the improvement and make a plan Test the planIs the plan working Implement the plan

24 Οι βασικές διαδικασίες ISO9000:2000

25 4 Quality management system 5 Management responsibility 6 Resource management 7 Product realization 8 Measurement, analysis and improvement

26 Traditional Quality Process (Manufacturing) Specifies Need Customer Interprets Need Marketing Designs Product Defines Quality Engineering Produces Product Plans Quality Monitors Quality Operations Quality is customer driven!

27 Deming’s Fourteen Points Create consistency of purpose Lead to promote change Build quality into the products Build long term relationships Continuously improve product, quality, and service Start training Emphasize leadership

28 Deming’s Points - continued Drive out fear Break down barriers between departments Stop haranguing workers Support, help, improve Remove barriers to pride in work Institute a vigorous program of education and self-improvement Put everybody in the company to work on the transformation

29 Under- standing Tangibles Reliability CommunicationCredibility Security Responsiveness Competence Courtesy Access © 1995 Corel Corp. Project Quality Attributes

30 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση ποιότητας Τεκμηριωμένοι στόχοι στόχων και πολιτικής ποιότητας Ενχειρίδιο ποιότητας Καταγεγραμμένες διαδικασίες Έγγραφα απαραίτητα από τον οργανισμό με σκοπό την αποτελεσματικό προγραμματισμό, λειτουργία και έλεγχο. Αρχείο και εγγραφές ποιότητας όπως αυτές προσδιορίζονται από τα standards

31 Ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου ως αποτέλεσμα Σωστή λειτουργία Αξιοπιστία και διάρκεια Συμβατότητα Χρησιμότητα Λειτουργικότητα Εμφάνιση – αισθητικό αποτέλεσμα Η εικόνα ποιότητας

32 8.1 Προγραμματισμός ποιότητας Input Πολιτική ποιότητας Δήλωση αντικειμένου εργασιών Περιγραφή προϊόντων Στάνταρτ και κανονισμοί Άλλα δεδομένα Εργαλεία και τεχνικές Ανάλυση cost/benefit Συγκριτική μέτρηση απόδοσης (benchmarking) Διαγράμματα ροής Αιτίας αποτελέσματος, ψαροκόκαλο Διαγράμματα Ροής Διαδικασιών Εργαλεία και τεχνικές Πειράματα Κόστος Ποιότητας Output Πλάνο Ποιότητας (Project Quality Plan - PQP) Λειτουργικοί ορισμοί, metrics Λίστες ελέγχου Άλλα δεδομένα

33 Εργαλεία για την διαχείριση της ποιότητας

34 Διαγράμματα αιτίας - αποτελέσματος

35 Άσκηση Φτιάξτε διάγραμμα για τις καθυστερήσεις που μπορεί να έχει ένα έργο λόγω προσωπικού, υλικών, εργαλείων, διαδικασιών ή άλλων λόγων

36 Άσκηση Αργοπορία στην έναρξη εργασίας Ασθένειες Έλλειψη εμπειρίας Προσωπικό Καιρός Πλημμύρα Άλλα Μικρά εργαλεία Ελαττωματικά εργαλεία Εργαλεία Υλικά Διαδικασίες Λανθασμένες αρχικές μετρήσεις Λάθος σχεδίου Καθυστερημένες παραγγελίες Καθυστέρηση Του έργου Μικρή ποσότητα Λάθος είδος υλικού Καθυστέρηση προμηθευτή Μικρό απόθεμα στην αποθήκη

37 Κόστος ποιότητας Κόστος αποφυγής – μείωση της πιθανότητας προβλημάτων ποιότητας Κόστος αξιολόγησης – αξιολόγηση προϊόντων Εσωτερική αποτυχία – κόστος για την επιχείρηση /project πριν το προϊόν φτάσει στον πελάτη Εξωτερικό κόστος – κόστος μετά την παράδοση του αποτελέσματος στον πελάτη

38 Costs of poor quality “are huge, but the amounts are not known with precision. In most companies, the accounting system provides only a minority of the information needed to quantify this cost of poor quality Juran on Quality by Design, The Free Press (1992), p. 119

39 Quality loss function Δείχνει το κόστος της απώλειας από την τιμή στόχο παραδοχή – Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν μια τιμή στόχο – Οι αποκλίσεις είναι ανεπιθύμητες L = D 2 C – L = Απώλεια (EURO); D = Απόκλιση ; C = Κόστος Συνάρτηση «Απώλειας Ποιότητας»

40

41 Under- standing Tangibles Reliability CommunicationCredibility Security Responsiveness Competence Courtesy Access © 1995 Corel Corp. Service Quality Attributes

42 Project Quality Plan, Organizational Planning Παράδειγμα

43 9.1 Οργανωτικός σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων Input Ανάγκες προσωπικού Σχέσεις (interfaces) του έργου Οργανωτικές Τεχνικές Διαπροσωπικές Περιορισμοί Εργαλεία και τεχνικές Οργανωτική θεωρία Πρακτικές χειρισμού ανθρωπίνων πόρων Output Ρόλοι και υπευθυνότητες Πλάνο διαχείρισης προσωπικού Οργανόγραμμα (OBS)

44 Πίνακας ανάθεσης υπευθυνότητας ΑΒCD Ανάλυση SRA Σχεδιασμός SAR Υλοποίηση PARP Έλεγχος ARS Φάση Άτομο S sign off P Participant A Accountable R Review

45 Τέλος ενότητας Επεξεργασία υλικού: Μέγας Χρήστος


Κατέβασμα ppt "Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Ενότητα 14: Διαχείριση Ποιότητας Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google