Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού. Ιδιαιτερότητες στην γεωργία Μεγάλη παραλλακτικότητα σε: Εδαφικούς και κλιματικούς παράγοντες Είδος και έκταση καλλιεργειών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού. Ιδιαιτερότητες στην γεωργία Μεγάλη παραλλακτικότητα σε: Εδαφικούς και κλιματικούς παράγοντες Είδος και έκταση καλλιεργειών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού

2 Ιδιαιτερότητες στην γεωργία Μεγάλη παραλλακτικότητα σε: Εδαφικούς και κλιματικούς παράγοντες Είδος και έκταση καλλιεργειών Συνήθειες των παραγωγών 1 από 80

3 Ιδιαιτερότητες στην γεωργία Εποχικός χαρακτήρας των γεωργικών εργασιών Σπανίως τα μηχανήματα είναι αυτόνομα Ανομοιομορφία στην διαθέσιμη ανθρώπινη εργασία Ανάγκη για έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών 2 από 80

4 Ορθολογική επιλογή μηχανημάτων Κόστος παραγωγήςΚέρδος Προυποθέτει:  Γνώση των μηχανημάτων  Ενημέρωση εξελίξεων στην τεχνολογία  Γνώση αναγκών της καλλιέργειας  Κλιματικά δεδομένα & εδαφολογικά δεδομένα  Γνώση οικονομικών στοιχείων  Εμπειρία Αειφορία γεωργικής παραγωγής 3 από 80

5 επιλογή παρελκομένων μηχανημάτων 4 από 87

6 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται: 1. Υπολογισμός του μεγέθους με βάση τη διαθέσιμη ισχύ του ελκυστήρα 2. Υπολογισμός του μεγέθους με βάση το διαθέσιμο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών 3. Υπολογισμός του μεγέθους με τη μέθοδο του ελάχιστου κόστους (μέθοδος του ελάχιστου κόστους) 4. Υπολογισμός του μεγέθους με βάση την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών (μέθοδος του αρίστου κόστους) 5. Υπολογισμός του μεγέθους με βάση τις επιβαρύνσεις από περιορισμό του χρόνου και μη έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών 5 από 87

7 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται: Εκτός των παραπάνω μεθόδων, για πολύπλοκες εκμεταλλεύσεις και για την επιλογή του συνολικού μηχανικού εξοπλισμού, χρησιμοποιούνται προγράμματα που αξιοποιούν τεχνικές αριστοποίησης όπως Γραμμικός προγραμματισμός Μη γραμμικός προγραμματισμός Δυναμικός προγραμματισμός Παραμετρικός προγραμματισμός Μικτός παραμετρικός προγραμματισμός Μέθοδοι προσομοίωσης 6 από 87

8 1 η μέθοδος Υπολογισμός του μεγέθους με βάση τη διαθέσιμη ισχύ του ελκυστήρα

9 Βασικό κριτήριο Το μέγεθος του μηχανήματος θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η αντίσταση από την λειτουργία του να προκαλεί φόρτιση του ελκυστήρα περίπου στο 75-90% της ισχύος για λόγους αντιμετώπισης υπερφορτίσεων 8 από 87 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

10 Λαμβάνονται υπόψη, Το μέγεθος της αντίστασης ανά μονάδα πλάτους Η συνιστώμενη ταχύτητα στον αγρό Ο βαθμός απόδοσης ισχύος στην έλξη 9 από 87 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

11 Έστω γεωργική εκμετάλλευση με τις εξής καλλιέργειες ΚαλλιέργειαΈκταση (στρ)Έδαφος Σιτάρι50Μέσης μηχανικής σύστασης Βαμβάκι130Μέσης μηχανικής σύστασης Καλαμπόκι80Μέσης μηχανικής σύστασης 10 από 87 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Η γεωργική εκμετάλλευση διαθέτει ελκυστήρα μέγιστης ισχύος 90kWPTO. Έχει ανάγκη ενός νέου υναρότρου για άροση σε βάθος 25cm με ταχύτητα 7km/h. Ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθος αρότρου που πρέπει να επιλεγεί για το συγκεκριμένο ελκυστήρα?

12 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT A,B,C = παράμετροι μηχανήματος S = ταχύτητα εκτέλεσης εργασίας W = πλάτος εργασίας (m ή αριθμό σειρών ή εργαλείων) Τ = βάθος εργασίας: (cm) για μηχανήματα κατεργασίας, (1) για σπορά και άλλες ρηχές εργασίες (για επίπεδα εδάφη) D= ελκτική δύναμη (Ν) F i = παράμετροι εδάφους Η απαιτούμενη ελκτική δύναμη (ανά m πλάτους) υπολογίζεται από τα στοιχεία του πίνακα: 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

13 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT ⇒ D = 0,70×[6,52+5.1×(7) 2 ]×1×25 = 15.783Ν/m 12 από 87 Αντίσταση κατά την κίνηση Η απαιτούμενη από το άροτρο ισχύς στην έλξη είναι: S = η ταχύτητα (km/h) Η ισοδύναμη στο ΡΤΟ απαιτούμενη ισχύς είναι: Με φόρτιση του ελκυστήρα 85% γίνεται: ΤΕ = συντελεστής μετάδοσης στην έλξη, 0,96 συντ. μετ. από το ΡΤΟ στον άξονα των τροχών 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

14 13 από 87 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Απαιτούμενη στο ΡΤΟ ισχύς γ.ε. P = 60,7 kW Διαθέσιμη στο ΡΤΟ ισχύς γ.ε. = 90 kW Το πλάτος του αρότρου υπολογίζεται από το λόγο

15 Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την άροση των 260 στρ. της εκμετάλλευσης είναι Δίνονται τα εξής στοιχεία Κόστος αγοράς: q 0 = 1600€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0005 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 7km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,8 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) Να υπολογιστεί το ετήσιο κόστος χρήσης του αρότρου 14 από 87 Με την προσεγγιστική μέθοδο το κόστος χρήσης του αρότρου υπολογίζεται: Ανά ώρα 2.033 / 31 = 65,7 €/h Ανά στρέμμα 2.033 / 260 = 7,8 €/στρ 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

16 Δίνονται τα εξής στοιχεία Κόστος αγοράς: q 0 = 1600€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0005 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 7km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,8 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h ( για 200h ετησίως) Να υπολογιστεί το ετήσιο κόστος χρήσης του αρότρου 15 από 87 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

17 Πλεονεκτήματα της μεθόδου  Δίνει μεγέθη παρελκομένων που εκμεταλλεύονται πλήρως την ισχύ του ελκυστήρα  Δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα για παρελκόμενα που απαιτούν μεγάλη ισχύ για τη λειτουργία τους όπως άροτρα, εδαφοσχίστες καλλιεργητές κ.λ.π. Μειονεκτήματα της μεθόδου  Βασίζεται στην ισχύ του ελκυστήρα ανεξάρτητα αν η επιλογή του είναι ορθή 16 από 87 1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

18 2 η μέθοδος Υπολογισμός του μεγέθους με βάση τον διαθέσιμο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών

19 Βασικό κριτήριο Το μέγεθος των παρελκομένων υπολογίζεται με βάση τον διαθέσιμο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών και την πραγματική απόδοση των μηχανημάτων στον αγρό 18 από 87 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

20 Ο χρόνος (t) για την κατεργασία ενός στρέμματος υπολογίζεται από τη σχέση: Α = η συνολική έκταση που θα κατεργασθεί (στρέμματα) S = ταχύτητα (km/h) W = πλάτος εργασίας μηχανήματος (m) E f = βαθμός απόδοσης (δεκαδικός) Και επομένως το πλάτος (μέγεθος) του μηχανήματος μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: 19 από 87 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

21 Για την προηγούμενη γεωργική εκμετάλλευση να γίνει επιλογή αρότρου όταν ο διαθέσιμος χρόνος για οργώματα είναι 50 ώρες ετησίως Είναι: 20 από 87 W = ελάχιστο που απαιτείται για την έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας H διαθέσιμη ισχύ του γ.ε. επαρκεί? 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

22 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT A,B,C = παράμετροι μηχανήματος S = ταχύτητα εκτέλεσης εργασίας W = πλάτος εργασίας (m ή αριθμό σειρών ή εργαλείων) Τ = βάθος εργασίας: (cm) για μηχανήματα κατεργασίας, (1) για σπορά και άλλες ρηχές εργασίες (για επίπεδα εδάφη) D= ελκτική δύναμη (Ν) F i = παράμετροι εδάφους Η απαιτούμενη ελκτική δύναμη υπολογίζεται από τα στοιχεία του πίνακα: 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

23 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT ⇒ D = 0,70×[6,52+5.1×(7) 2 ]×0,9×25 = 14.205Ν Αντίσταση κατά την κίνηση Η απαιτούμενη από τη άροτρο ισχύς στην έλξη είναι: S = η ταχύτητα (km/h) Η ισοδύναμη στο ΡΤΟ ισχύς είναι: Με φόρτιση του ελκυστήρα 85% γίνεται: Ο ελκυστήρας είναι ισχύος 90kW PTO 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΤΕ = συντελεστής μετάδοσης στην έλξη, 0,96 συντ. μετ. από το ΡΤΟ στον άξονα των τροχών

24 Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την άροση των 260 στρ. της εκμετάλλευσης είναι Δίνονται τα εξής στοιχεία Κόστος αγοράς: q 0 = 1600€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0005 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 7km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,8 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) Να υπολογιστεί το ετήσιο κόστος χρήσης του αρότρου 23 από 87 Με την προσεγγιστική μέθοδο το κόστος χρήσης του αρότρου υπολογίζεται: Ανά ώρα 3.031 / 51,6 = 58,7 €/h Ανά στρέμμα 3.031 / 260 = 11,7 €/στρ 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

25 Δίνονται τα εξής στοιχεία Κόστος αγοράς: q 0 = 1600€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0005 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 7km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,8 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h ( για 200h ετησίως) Να υπολογιστεί το ετήσιο κόστος χρήσης του αρότρου 24 από 87 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

26 Πλεονεκτήματα της μεθόδου  Παρέχει την δυνατότητα περαίωσης των εργασιών σο διαθέσιμο χρονικό διάστημα (υπό την προυπόθεση επάρκειας ισχύος του γ.ε.) Μειονεκτήματα της μεθόδου  Δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος λειτουργίας  Δεν λαμβάνει υπόψη την απαιτούμενη ισχύ  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν στον γ.ε. τοποθετούνται ταυτόχρονα δύο η περισσότερα μηχανήματα για συνδυασμένη εκτέλεση εργασιών 25 από 87 2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ

27 3 η μέθοδος Υπολογισμός του μεγέθους με τη μέθοδο του ελάχιστου κόστους

28 Βασικό κριτήριο Το μέγεθος των παρελκομένων υπολογίζεται με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους του συστήματος ελκυστήρα - παρελκομένου 27 από 87 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

29 ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (δεκαδικό του Q o ) (D+T+Σ+Α) Q o = Αρχική αξία μηχανήματος (€) Α = επιφάνεια (στρέμματα) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) W = πλάτος εργασίας (m) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) ΕΣ = δαπάνες επισκευών και συντήρησης (ποσοστό Q 0 /h) Ε = ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) Τ = οι σταθερές, ωριαίες δαπάνες του ελκυστήρα (€/h) Σύμφωνα με τη προσεγγιστική μέθοδο (βλέπε οικείο κεφάλαιο) το ετήσιο κόστος (ΕΚ) χρήσης ενός μηχανήματος δίνεται από τη σχέση: 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Τ = Κ + Λ + Τ Σ Οι δαπάνες (Τ) του ελκυστήρα αναλύονται σε: Κ = ωριαίο κόστος καυσίμων (€/h) Λ = ωριαίο κόστος λιπαντικών (€/h) Τ Σ = οι σταθερές, ωριαίες δαπάνες του ελκυστήρα (€/h)

30 ΕΚ = ετήσιο κόστος χρήσης του μηχανήματος (€/h) ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (ως ποσοστό του Q o ) Q o = Αρχική αξία μηχανήματος (€) Α = επιφάνεια (στρέμματα) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) W = πλάτος εργασίας (m) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) ΕΣ = δαπάνες επισκευών και συντήρησης (ποσοστό Q 0 /h) Ε = ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) Κ = ωριαίο κόστος καυσίμων (€/h) Λ = ωριαίο κόστος λιπαντικών (€/h) Τ Σ = οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του ελκυστήρα (€/h) Οπότε η προσεγγιστική μέθοδος μπορεί να γραφεί ως εξής: 28 από 87 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

31 Η Q 0 μπορεί να εκφραστεί βάσει του πλάτους W του μηχανήματος Q 0 = q W όπου q η τιμή αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) Η δαπάνη των καυσίμων μπορεί εκφραστεί από τη σχέση K = κ W όπου κ το κόστος του καταναλισκόμενου καυσίμου ανά μονάδα πλάτους του μηχανήματος(€/m) ΣΔQ o (ΕΣQ o Κ Ομοίως, η δαπάνη των λιπαντικών εκφράζεται από τη σχέση Λ = λ W όπου λ (€/m) Λ 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε. Τ Σ είναι συνάρτηση του χρόνου εργασίας, ανεξάρτητες του μεγέθους του μηχανήματος Οπότε η προσεγγιστική μέθοδος μπορεί να γραφεί ως εξής:

32 Επομένως το ετήσιο κόστος (ΕΚ) ενός μηχανήματος συναρτήσει του πλάτους του δίνεται από τη σχέση: 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Η Q 0 μπορεί να εκφραστεί βάσει του πλάτους W του μηχανήματος Q 0 = q W όπου q η τιμή αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) Η δαπάνη των καυσίμων μπορεί εκφραστεί από τη σχέση K = κ W όπου κ το κόστος του καταναλισκόμενου καυσίμου ανά μονάδα πλάτους του μηχανήματος(€/m) Ομοίως, η δαπάνη των λιπαντικών εκφράζεται από τη σχέση Λ = λ W όπου λ (€/m) Οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε. Τ Σ είναι συνάρτηση του χρόνου εργασίας, ανεξάρτητες του μεγέθους του μηχανήματος

33 Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες των λιπαντικών κυμαίνονται στο 10% της δαπάνης των καυσίμων η σχέση γίνεται: 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το πλάτος που δίνει το ελάχιστο κόστος βρίσκεται όταν το μερικό διαφορικό της πιο πάνω εξίσωσης ως προς το πλάτος εξισωθεί με μηδέν: Απ’ όπου προκύπτει:

34 Πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το ελάχιστο κόστος 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

35 Όπου: W = το απαιτούμενο πλάτος (μέγεθος) του μηχανήματος (m) A = η έκταση στην οποία χρησιμοποιείται το μηχάνημα (m) Ε = το ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) T Σ = οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε (€/h) ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (ως ποσοστό της αρχικής τιμής Qo) q = κόστος αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το ελάχιστο κόστος

36 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Όπου: W = το απαιτούμενο πλάτος (μέγεθος) του μηχανήματος (m) A = η έκταση στην οποία χρησιμοποιείται το μηχάνημα (m) Ε = το ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) T Σ = οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε (€/h) ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (ως ποσοστό της αρχικής τιμής Qo) q = κόστος αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) Πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το ελάχιστο κόστος

37 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Όπου: W = το απαιτούμενο πλάτος (μέγεθος) του μηχανήματος (m) A = η έκταση στην οποία χρησιμοποιείται το μηχάνημα (m) Ε = το ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) T Σ = οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε (€/h) ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (ως ποσοστό της αρχικής τιμής Qo) q = κόστος αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) Πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το ελάχιστο κόστος

38 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Για την προηγούμενη γεωργική εκμετάλλευση να γίνει επιλογή αρότρου με τη μέθοδο του ελάχιστου κόστους. Δίνονται: σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε. 23,1€/h, σταθερές δαπάνες του αρότρου 13% της τιμής αγοράς, τιμή αγοράς του αρότρου 1.600€ ανά μέτρο πλάτους

39 H διαθέσιμη ισχύ του γ.ε. επαρκεί? 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το μέγεθος (πλάτος) του αρότρου υπολογίζεται από τη σχέση:

40 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT A,B,C = παράμετροι μηχανήματος S = ταχύτητα εκτέλεσης εργασίας W = πλάτος εργασίας (m ή αριθμό σειρών ή εργαλείων) Τ = βάθος εργασίας: (cm) για μηχανήματα κατεργασίας, (1) για σπορά και άλλες ρηχές εργασίες (για επίπεδα εδάφη) D= ελκτική δύναμη (Ν) F i = παράμετροι εδάφους Η απαιτούμενη ελκτική δύναμη υπολογίζεται από τα στοιχεία του πίνακα: 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

41 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT ⇒ D = 0,70×[652+5,1×7 2 ]×2,5×25 = 39.458Ν Αντίσταση κατά την κίνηση Η απαιτούμενη από το άροτρο ισχύς στην έλξη είναι: S = η ταχύτητα (km/h) Η ισοδύναμη στο ΡΤΟ ισχύς είναι: Με φόρτιση του ελκυστήρα 85% γίνεται: Ο ελκυστήρας είναι ισχύος 90kW PTO 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Επομένως η ισχύς του ελκυστήρα δεν επαρκεί

42 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Η μέθοδος έχει περιορισμένη εφαρμογή για παρελκόμενα που απαιτούν μεγάλη ισχύ. Αυτό συμβαίνει διότι για τον ελκυστήρα λαμβάνει υπόψη το Τ Σ αντί του Τ. Το Τ Σ δεν εμπεριέχει τις μεταβλητές δαπάνες του καυσίμου (Κ) και των λιπαντικών (Λ) που είναι βασικές παράμετροι του κόστους του ελκυστήρα Τ = Κ + Λ + Τ Σ

43 η ταχύτητα εργασίας είναι 9 km/h, ο βαθμός απόδοσης στο χωράφι 80%, η μέση φόρτιση του ελκυστήρα κατά την εργασία στο 75% το κόστος εργασίας ανέρχεται στα 4,5€/h. η εκμετάλλευση διαθέτει γεωργικό ελκυστήρα ισχύος 90 kW PTO, οι δαπάνες χρήσης του γ.ε. για χρήση 200h ετησίως ανέρχονται στα 49,9€/h (από αυτές, 23,1€/h αντιπροσωπεύουν τις σταθερές δαπάνες του γ.ε.) οι σταθερές δαπάνες του δισκοσβάρνας ανέρχονται στο 13% της τιμής αγοράς, Η τιμή αγοράς της δισκοσβάρνας ανά μέτρο πλάτους είναι 3.000€/m. Η προηγούμενη γεωργική εκμετάλλευση έχει ανάγκη μιας δισκοσβάρνας διπλής ενέργειας για δευτερεύουσα κατεργασία σε βάθος 10 cm με δύο περάσματα κατ’ έτος. Να υπολογιστεί το απαραίτητο μέγεθος του μηχανήματος όταν: 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

44 H διαθέσιμη ισχύ του γ.ε. επαρκεί? 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το μέγεθος (πλάτος) της δισκοσβάρνας υπολογίζεται από τη σχέση:

45 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT A,B,C = παράμετροι μηχανήματος S = ταχύτητα εκτέλεσης εργασίας W = πλάτος εργασίας (m ή αριθμό σειρών ή εργαλείων) Τ = βάθος εργασίας: (cm) για μηχανήματα κατεργασίας, (1) για σπορά και άλλες ρηχές εργασίες (για επίπεδα εδάφη) D= ελκτική δύναμη (Ν) F i = παράμετροι εδάφους Η απαιτούμενη ελκτική δύναμη υπολογίζεται από τα στοιχεία του πίνακα: 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

46 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT ⇒ D = 0,88×[216+11,9×9]×1,6×10 = 4.461Ν Αντίσταση κατά την κίνηση Η απαιτούμενη από τη δισκοσβάρνα ισχύς στην έλξη είναι: S = η ταχύτητα (km/h) Η ισοδύναμη στο ΡΤΟ ισχύς είναι: Με φόρτιση του ελκυστήρα 75% γίνεται: Ο ελκυστήρας είναι ισχύος 90kW PTO 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

47 Κόστος αγοράς: q 0 = 3.000€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0003 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 9km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,75 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) Με την προσεγγιστική μέθοδο το κόστος χρήσης υπολογίζεται: Ανά ώρα 1.884 / 22,6 = 83,5 € Ανά στρέμμα 1.884 / 520 = 7,2 € 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για κατεργασία των 260Χ2στρ. της εκμετάλλευσης είναι:

48 Κόστος αγοράς: q 0 = 3.000€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0003 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 9km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,75 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

49 Πλεονεκτήματα της μεθόδου  Υπολογίζει μέγεθος μηχανημάτων που δίνει πράγματι ελάχιστο κόστος  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες καλλιέργειες Μειονεκτήματα της μεθόδου  Δεν ενδιαφέρεται αν οι εργασίες πραγματοποιηθούν έγκαιρα  Δεν λαμβάνει υπόψη την απαιτούμενη ισχύ του ελκυστήρα  Προϋποθέτει να είναι γνωστό το ολικό ετήσιο κόστος του γ.ε. όσο και οι σταθερές του δαπάνες  Δεν δίνει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για παρελκόμενα με υψηλές απαιτήσεις σε ισχύ (άροτρα, βαρείς καλλιεργητές κ.λ.π) 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

50 4 η μέθοδος Υπολογισμός του μεγέθους με βάση την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών

51 Βασικό κριτήριο Το μέγεθος των παρελκομένων υπολογίζεται με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους του συστήματος ελκυστήρα – παρελκομένου λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

52 ΕΚ = ετήσιο κόστος χρήσης του μηχανήματος (€/h) ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (ως ποσοστό του Q o ) Q o = Αρχική αξία μηχανήματος (€) Α = επιφάνεια (στρέμματα) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) W = πλάτος εργασίας (m) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) ΕΣ = δαπάνες επισκευών και συντήρησης (ποσοστό Q 0 /h) Ε = ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) Κ = ωριαίο κόστος καυσίμων (€/h) Λ = ωριαίο κόστος λιπαντικών (€/h) Τ Σ = οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του ελκυστήρα (€/h) Μ Ε = ωριαία επιβάρυνση από την μη έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών (€/h) Στη 3 η μέθοδο βρέθηκε ότι η προσεγγιστική μέθοδος μπορεί να γραφεί ως εξής: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ +Μ Ε )

53 Η Q 0 μπορεί να εκφραστεί βάσει του πλάτους W του μηχανήματος Q 0 = q W όπου q η τιμή αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) Η δαπάνη των καυσίμων μπορεί εκφραστεί από τη σχέση K = κ W όπου κ το κόστος του καταναλισκόμενου καυσίμου ανά μονάδα πλάτους του μηχανήματος(€/m) ΣΔQ o (ΕΣQ o Κ Ομοίως, η δαπάνη των λιπαντικών εκφράζεται από τη σχέση Λ = λ W όπου λ (€/m) Λ 45 από 87 Οπότε η προσεγγιστική μέθοδος μπορεί να γραφεί ως εξής: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

54 Επομένως το ετήσιο κόστος (ΕΚ) ενός μηχανήματος συναρτήσει του πλάτους του δίνεται από τη σχέση: 45 από 87 Η Q 0 μπορεί να εκφραστεί βάσει του πλάτους W του μηχανήματος Q 0 = q W όπου q η τιμή αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) Η δαπάνη των καυσίμων μπορεί εκφραστεί από τη σχέση K = κ W όπου κ το κόστος του καταναλισκόμενου καυσίμου ανά μονάδα πλάτους του μηχανήματος(€/m) Ομοίως, η δαπάνη των λιπαντικών εκφράζεται από τη σχέση Λ = λ W όπου λ (€/m) 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

55 Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες των λιπαντικών κυμαίνονται στο 10% της δαπάνης των καυσίμων η σχέση γίνεται: Το πλάτος που δίνει το άριστο κόστος βρίσκεται όταν το μερικό διαφορικό της πιο πάνω εξίσωσης ως προς το πλάτος εξισωθεί με μηδέν: Απ’ όπου προκύπτει: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

56 Πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το άριστο κόστος μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση:

57 Όπου: W = το απαιτούμενο πλάτος (μέγεθος) του μηχανήματος (m) A = η έκταση στην οποία χρησιμοποιείται το μηχάνημα (m) Ε = το ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) T Σ = οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε (€/h) ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (ως ποσοστό της αρχικής τιμής Qo) q = κόστος αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) Μ Ε = ωριαία επιβάρυνση από την μη έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών (€/h) Πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το άριστο κόστος μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

58 Σε αυτή τη περίπτωση το πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το άριστο κόστος μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Η σημασία της συγκεκριμένης εξαρτάται από το σχήμα της καμπύλης μεταβολής των ετήσιων δαπανών συναρτήσει του μεγέθους του μηχανήματος Ο παραγωγός θα πρέπει να κρίνει πια είναι η ανεκτή μεταβολή στο κόστος λειτουργίας του μηχανήματος (π.χ. 10%) που δεν επηρεάζει σημαντικά το κόστος του τελικού προϊόντος Όπου d = η προεπιλεγμένη από τον παραγωγό ανεκτή μεταβολή του κόστους (€)

59 Βάθος κατεργασίας 10 cm η ταχύτητα εργασίας είναι 9 km/h, ο βαθμός απόδοσης στο χωράφι 80%, η μέση φόρτιση του ελκυστήρα κατά την εργασία στο 75% το κόστος εργασίας ανέρχεται στα 4,5€/h. η εκμετάλλευση διαθέτει γεωργικό ελκυστήρα ισχύος 90 kW PTO, οι δαπάνες χρήσης του γ.ε. για χρήση 200h ετησίως ανέρχονται στα 49,9€/h (από αυτές, 23,1€/h αντιπροσωπεύουν τις σταθερές δαπάνες του γ.ε.) οι σταθερές δαπάνες του δισκοσβάρνας ανέρχονται στο 13% της τιμής αγοράς, Η τιμή αγοράς της δισκοσβάρνας ανά μέτρο πλάτους είναι 3000€/m. Για τo προηγούμενο παράδειγμα να γίνει η επιλογή δισκοσβάρνας διπλής ενέργειας με τη μέθοδο του αρίστου κόστους. 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ επιστροφή

60 Δίνονται επιπλέον: ΚαλλιέργειαΠαραγωγή Y (kg/στρ) Τιμή προϊόντος V (€/kg) Σιτάρι5000,24 Βαμβάκι4000,80 Καλαμπόκι14000,25 Μέσος συντελεστής επιβάρυνσης Σ Ε = 0,0003 (ανά ώρα) 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

61 Οι ωριαίες επιβαρύνσεις (Μ Ε ) για ισορροπημένο σχεδιασμό εκτέλεσης εργασιών (Z=4) και για έκταση Α = 1 στρέμμα, υπολογίζονται: ΚαλλιέργειαΥπολογισμόςΩριαίες επιβαρύνσεις M E (€/h) Σιτάρι0,0003×1×500×0,24/40,45 Βαμβάκι0,0003×1×400×0,80/43,12 Καλαμπόκι0,0003×1×1400×0,25/42,12,1 ΣΥΝΟΛΟ5,67 Μέσος συντελεστής επιβάρυνσης Σ Ε = 0,0003 (ανά ώρα) Σημ: Για μεγαλύτερη ακρίβεια καλό είναι να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί συντελεστές επιβάρυσνσης (Σ Ε ) για κάθε εργασία και κάθε καλλιέργεια 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

62 H διαθέσιμη ισχύ του γ.ε. επαρκεί? Το μέγεθος (πλάτος) της δισκοσβάρνας υπολογίζεται από τη σχέση: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

63 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT A,B,C = παράμετροι μηχανήματος S = ταχύτητα εκτέλεσης εργασίας W = πλάτος εργασίας (m ή αριθμό σειρών ή εργαλείων) Τ = βάθος εργασίας: (cm) για μηχανήματα κατεργασίας, (1) για σπορά και άλλες ρηχές εργασίες (για επίπεδα εδάφη) D= ελκτική δύναμη (Ν) F i = παράμετροι εδάφους Η απαιτούμενη ελκτική δύναμη υπολογίζεται από τα στοιχεία του πίνακα: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

64 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT ⇒ D = 0,88×[216+11,2×9]×1,8×10 = 5.018Ν Αντίσταση κατά την κίνηση Η απαιτούμενη από τη δισκοσβάρνα ισχύς στην έλξη είναι: S = η ταχύτητα (km/h) Η ισοδύναμη στο ΡΤΟ ισχύς είναι: Με φόρτιση του ελκυστήρα 75% γίνεται: Ο ελκυστήρας είναι ισχύος 90kW PTO Επομένως η ισχύς του ελκυστήρα επαρκεί 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

65 Κόστος αγοράς: q 0 = 3.000€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0003 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 9km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,75 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) Με την προσεγγιστική μέθοδο το κόστος χρήσης υπολογίζεται: Ανά ώρα 1.826 / 20,1 = 91 € Ανά στρέμμα 1.826 / 520 = 7 € Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για κατεργασία των 260Χ2στρ. της εκμετάλλευσης είναι: 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

66 Κόστος αγοράς: q 0 = 3.000€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0003 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 9km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,75 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

67 Αν ο παραγωγός κρίνει ότι μια μεταβολή στο κόστος λειτουργίας του μηχανήματος κατά 10% δηλαδή, δεν επηρεάζει σημαντικά το κόστος του τελικού προϊόντος, το εύρος επιλογής βρίσκεται από τη σχέση: W min = 1.1m W max = 3,0m

68 Πλεονεκτήματα της μεθόδου  Υπολογίζει μέγεθος μηχανημάτων που δίνει το ελάχιστο κόστος με ταυτόχρονη έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες καλλιέργειες  Επιτρέπει πιο ελεύθερη επιλογή του εύρους των μηχανημάτων, με μεταβολή του κόστους σε ελεγχόμενα όρια Μειονεκτήματα της μεθόδου  Δεν λαμβάνει υπόψη την απαιτούμενη ισχύ του ελκυστήρα  Προϋποθέτει να είναι γνωστό το ολικό ετήσιο κόστος του γ.ε. όσο και οι σταθερές του δαπάνες  Δεν δίνει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για παρελκόμενα με υψηλές απαιτήσεις σε ισχύ (άροτρα, βαρείς καλλιεργητές κ.λ.π) 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

69 5 η μέθοδος Υπολογισμός της ισχύος με βάση τις επιβαρύνσεις από περιορισμό του χρόνου για έγκαιρη εκτέλεση εργασιών

70 Βασικό κριτήριο Το μέγεθος των παρελκομένων υπολογίζεται με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους του συστήματος ελκυστήρα – παρελκομένου λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών υπό καθεστώς περιορισμένης επάρκειας χρόνου 60 από 87 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

71 Όπου: W = το απαιτούμενο πλάτος (μέγεθος) του μηχανήματος (m) A = η έκταση στην οποία χρησιμοποιείται το μηχάνημα (m) Ε = το ωριαίο κόστος εργασίας (€/h) T Σ = οι σταθερές ωριαίες δαπάνες του γ.ε (€/h) ΣΔ = Σταθερές δαπάνες (ως ποσοστό της αρχικής τιμής Qo) q = κόστος αγοράς ανά μονάδα πλάτους (€/m) S = ταχύτητα εργασίας (km/h) Ε f = βαθμός απόδοσης στον αγρό (δεκαδικός) Μ ΕΚ = ωριαία επιβάρυνση από την μη έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών εκτιμώμενη σε καθεστώς περιορισμένου χρόνου (€/h) Το πλάτος (μέγεθος) μηχανήματος που δίνει το άριστο κόστος υπό περιορισμό χρόνου μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

72 Διαθέσιμες ημέρες για κατεργασία σε μέσα και βαριά εδάφη στη περιοχή της Θεσ/νίκης (στοιχεία από Τσατσαρέλη, 2006) 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ H ωριαία επιβάρυνση (M EΚ ) από την μη έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών εκτιμώμενη σε καθεστώς περιορισμένου χρόνου (€/h) υπολογίζεται από τη σχέση

73 Δίνονται τα εξής επιπλέον στοιχεία Ο αγρός βρίσκεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Η κατεργασία με δισκοσβάρνα στο σιτάρι γίνεται τον Οκτώβριο Η κατεργασία με δισκοσβάρνα στο βαμβάκι γίνεται τον Απρίλιο Η κατεργασία με δισκοσβάρνα στο καλαμπόκι γίνεται τον Μάρτιο Για τo προηγούμενο παράδειγμα να γίνει η επιλογή δισκοσβάρνας διπλής ενέργειας με βάση τις επιβαρύνσεις από περιορισμό του χρόνου για έγκαιρη εκτέλεση εργασιών 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

74 Οι ωριαίες επιβαρύνσεις (Μ ΕK ) για ισορροπημένο σχεδιασμό εκτέλεσης εργασιών (Z=4), για έκταση Α = 1 στρέμμα, υπολογίζονται: ΚαλλιέργειαΥπολογισμόςΩριαίες επιβαρύνσεις M EΚ (€/h) Σιτάρι0,0003×500×0,24/4×0,520,87 Βαμβάκι0,0003×400×0,80/4×0,506,24 Καλαμπόκι0,0003×1400×0,25/4×0,484,38 ΣΥΝΟΛΟ11,48 Μέσος συντελεστής επιβάρυνσης Σ Ε = 0,0003 (ανά ώρα) Σημ: Για μεγαλύτερη ακρίβεια καλό είναι να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί συντελεστές επιβάρυνσης (Σ Ε ) για κάθε εργασία και κάθε καλλιέργεια 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

75 H διαθέσιμη ισχύ του γ.ε. επαρκεί? Το μέγεθος (πλάτος) της δισκοσβάρνας υπολογίζεται από τη σχέση: 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

76 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT A,B,C = παράμετροι μηχανήματος S = ταχύτητα εκτέλεσης εργασίας W = πλάτος εργασίας (m ή αριθμό σειρών ή εργαλείων) Τ = βάθος εργασίας: (cm) για μηχανήματα κατεργασίας, (1) για σπορά και άλλες ρηχές εργασίες (για επίπεδα εδάφη) D= ελκτική δύναμη (Ν) F i = παράμετροι εδάφους Η απαιτούμενη ελκτική δύναμη υπολογίζεται από τα στοιχεία του πίνακα: 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

77 D =F i [A+B(S)+C(S) 2 ] WT ⇒ D = 0,88×[216+11,2×9]×1,9×10 = 5.297Ν Αντίσταση κατά την κίνηση Η απαιτούμενη από τη δισκοσβάρνα ισχύς στην έλξη είναι: S = η ταχύτητα (km/h) Η ισοδύναμη στο ΡΤΟ ισχύς είναι: Με φόρτιση του ελκυστήρα 75% γίνεται: Ο ελκυστήρας είναι ισχύος 90kW PTO Επομένως η ισχύς του ελκυστήρα επαρκεί 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

78 Κόστος αγοράς: q 0 = 3.000€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0003 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 9km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,75 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) Με την προσεγγιστική μέθοδο το κόστος χρήσης υπολογίζεται: Ανά ώρα 1.807 / 19 = 95,1 € Ανά στρέμμα 1.807 / 520 = 7 € Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για κατεργασία των 260Χ2στρ. της εκμετάλλευσης είναι: 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

79 Κόστος αγοράς: q 0 = 3.000€/m Κόστος επισκευών & συντήρ.: ΕΣ = 0,0003 Qo/h Σταθερές δαπ. ΣΔ = 0,13Q o Κόστος εργασίας Ε = 4,5€/h Ταχύτητα S = 9km/h Βαθμός απόδοσης στον αγρό E f =0,75 Κόστος χρήσης γ.ε. Τ = 49,9€/h (για 200h ετησίως) 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

80 Αν ο παραγωγός κρίνει ότι μια μεταβολή στο κόστος λειτουργίας του μηχανήματος κατά 10% δηλαδή, δεν επηρεάζει σημαντικά το κόστος του τελικού προϊόντος, το εύρος επιλογής βρίσκεται από τη σχέση: W min = 1.2m W max = 3,1m 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

81 Πλεονεκτήματα της μεθόδου  Υπολογίζει μέγεθος μηχανημάτων που δίνει το ελάχιστο κόστος με έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών για τις καιρικές συνθήκες σε μια περιοχή  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες καλλιέργειες  Επιτρέπει πιο ελεύθερη επιλογή του εύρους των μηχανημάτων, με μεταβολή του κόστους σε ελεγχόμενα όρια Μειονεκτήματα της μεθόδου  Δεν λαμβάνει υπόψη την απαιτούμενη ισχύ του ελκυστήρα  Προϋποθέτει να είναι γνωστό το ολικό ετήσιο κόστος του γ.ε. όσο και οι σταθερές του δαπάνες  Δεν δίνει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για παρελκόμενα με υψηλές απαιτήσεις σε ισχύ (άροτρα, βαρείς καλλιεργητές κ.λ.π) 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

82 Σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τις πέντε μεθόδους για τα δύο μηχανήματα

83 Επιλογή συνολικού γεωργικού εξοπλισμού εκμετάλλευσης Επιλογή συνολικού γεωργικού εξοπλισμού εκμετάλλευσης

84 Θεωρούμε την προηγούμενη γεωργική εκμετάλλευση με τις εξής καλλιέργειες ΚαλλιέργειαΈκταση (στρ) Παραγωγή Υ (kg/στρ) Τιμή προιόντος V (€/kg) Σιτάρι505000,24 Βαμβάκι1304000,80 Καλαμπόκι8014000,25 Η εκμετάλλευση βρίσκεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα χωράφια είναι μέσης συστάσεως και έχει ένα γεωργικό ελκυστήρα ισχύος 90 kW PTO ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

85 Κατάρτιση ημερολογίου εργασιών Ξεκινάμε με την αρχική υπόθεση πως ο γεωργικός ελκυστήρας εργάζεται 200h ετησίως που δίνει ωριαίο κόστος λειτουργίας 32,6€/h εκ των οποίων τα 18€/h είναι σταθερές δαπάνες (Τ Σ ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

86 Υπολογισμός της απορροφόμενης ισχύος ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

87 Υπολογισμός ισχύος (ανά m) στον ελκυστήρα ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

88 Υπολογισμός πλάτους και λοιπών στοιχείων ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο υπολογισμός του πλάτους έγινε με την μέθοδο του περιορισμού του χρόνου σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο σχετικό εδάφιο

89 Υπολογισμός διακύμανσης πλάτους ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τη διακύμανση του εύρους επιλέχθηκε όριο μεταβολής του κόστους 10%

90 Επιλογή πλάτους μηχανημάτων ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Διαθέσιμα μηχανήματα στην αγορά, ταίριασμα μηχανημάτων, αύξηση της αποδοτικότητας, αξιοποίηση ισχύος ελκυστήρα

91 Υπολογισμός ωρών και κόστους ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Όπως φαίνεται η ετήσια χρήση του γ.ε. υπερβαίνει τις 200h που επιλέχθηκαν αρχικά

92 Επανα-υπολογισμός του κόστους ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για ετήσια χρήση 300h του γ.ε. προκύπτει ωριαίο κόστος λειτουργίας 27€/h εκ των οποίων τα 12,4€/h είναι σταθερές δαπάνες (Τ Σ )

93 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ετήσια χρήση του γ.ε. επιδρά στο μέγεθος των παρελκομένων Στον προηγούμενο πίνακα τα μεγέθη των παρελκομένων διατηρήθηκαν σταθερά Θα έπρεπε με την καινούργια επιλογή για τον γ.ε. να γίνει επανεκτίμηση και των μεγεθών των παρελκομένων Με την βοήθεια Η/Υ είναι δυνατή η διενέργεια συνεχών επαναυπολογισμών με σκοπό την αριστοποίηση του αποτελέσματος Επανάληψη της διαδικασίας

94 Η επιλογή ελκυστήρων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού είναι ένα δυσχερές εγχείρημα Απαιτεί καλή γνώση και προσεκτική μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε εκμετάλλευσης Μια ορθολογική επιλογή του εξοπλισμού μπορεί να αποφέρει υψηλότερο καθαρό όφελος στην εκμετάλλευση

95 Απολύτως επιτυχή επιλογή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην πράξη διότι:  Το σχέδιο της εκμετάλλευσης δεν παραμένει σταθερό αλλά μεταβάλλεται ακόμη και από έτος σε έτος  Τα στοιχεία του κόστους όπως οι τιμές των μηχανημάτων και των προϊόντων μεταβάλλονται συνεχώς

96 Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάποια ευρύτητα σαν ένας γενικός οδηγός. Στην τελική επιλογή πρέπει να συνεκτιμώνται οι προτιμήσεις και οι συνήθειες του παραγωγού Τα στοιχεία αυτών των μελετών μπορούν να αξιοποιηθούν από αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου για την κατάρτιση στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης των αγροτών

97

98 Πηγές: Κ. Τσατσαρέλης, 2006. Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού. Εκδόσεις Γιαχούδη Hunt, D. (1995). Cost Determination. In: Farm Power and Machinery Management. Iowa State University Press ASABE 2008 Standard D497.4. Agricultural machinery management data. American Society of Agricultural Engineers. St. Joseph Michigan. ASAΒE 2008 Standard EP496.2. Agricultural machinery management American Society of Agricultural Engineers. St. Joseph Michigan. 87 από 87


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού. Ιδιαιτερότητες στην γεωργία Μεγάλη παραλλακτικότητα σε: Εδαφικούς και κλιματικούς παράγοντες Είδος και έκταση καλλιεργειών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google