Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράγωγοι, συμβολισμοί Αν Y=f(X) μια παραγωγίσιμη συνάρτηση του Χ οι συμβολισμοί είναι αποδεκτοί συμβολισμοί της παραγώγου της Υ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράγωγοι, συμβολισμοί Αν Y=f(X) μια παραγωγίσιμη συνάρτηση του Χ οι συμβολισμοί είναι αποδεκτοί συμβολισμοί της παραγώγου της Υ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Παράγωγοι, συμβολισμοί Αν Y=f(X) μια παραγωγίσιμη συνάρτηση του Χ οι συμβολισμοί είναι αποδεκτοί συμβολισμοί της παραγώγου της Υ.

3 Σχετικός ρυθμός μεταβολής= κατά κεφαλήν ρυθμός μεταβολής. Μέσος ρυθμός μεταβολής = Η ακρίβεια αυξάνει όσο μειώνεται το διάστημα Χ 2- Χ 1. Του διαστήματος αυτού τείνοντος στο μηδέν ο ρυθμός μεταβολής που υπολογίζουμε είναι ο Απόλυτος ρυθμός μεταβολής= Αν Υ=f(X) συνεχής συνάρτηση σε διάστημα που περιλαμβάνει το σημείο Χ 0, ο απόλυτος ρυθμός μεταβολής στο σημείο Χ 0 είναι η παράγωγος της f στο δεδομένο σημείο

4 Έστω ότι ο πληθυσμός Ν των μικροβίων σε μια καλλιέργεια διπλασιάζεται κάθε εβδομάδα. Ο μέσος ημερήσιος ρυθμός μεταβολής είναι Αν Για βήμα χρόνου μιας εβδομάδας Στην αρχή του χρόνου (t=0) ισχύει ότι

5 Αν c,a,k σταθερές, ισχύουν τα παρακάτω

6 Κανόνες παραγώγισης Αν a,b σταθερές και f(x),g(x) παραγωγίσημες συναρτήσεις ισχύουν οι παρακάτω κανόνες

7 Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης

8 Αν γνωρίζω το και θέλω να βρω το Ισχύει ότι άρα πρέπει να βρω το

9 Έστω ότι.

10 Χρήση παραγώγων στα προβλήματα μεγιστοποίησης- ελαχιστοποίησης Παράδειγμα: Περίφραξη ορθογωνίου τμήματος αγρού στο σύνορο ποταμού με περιορισμένου μήκους συρματόπλεγμα Ζητούμενο : Μέγιστο εμβαδόν Συνάρτηση κριτήριο: Ε=ΧΥ Περιορισμός: L=2X+Y άρα Υ=L-2Χ Ε=Χ(L-2Χ), Για πια τιμή του Χ το Ε μεγιστοποιείται; Ε’=L-4X E’=0 όταν Χ=L/4 (ακρότατο) Ε’’=-4 (μέγιστο)

11 Μεγιστοποίηση κέρδους από καλλιέργεια Συλλογιστική Το μεικτό κέρδος είναι ανάλογο του βάρους του εκτρεφόμενου ζώου τη στιγμή της πώλησης. Το βάρους των ζώων αυξάνει αρχικά αλλά στη συνέχεια σταθεροποιείται Το κόστος εκτροφής περιλαμβάνει ένα αρχικό κόστος αγοράς νεαρών ζώων και το ημερήσιο κόστος που είναι ανάλογο του χρόνου εκτροφής Καθαρό κέρδος = Μεικτό κέρδος –Συνολικό κόστος Αν σταματήσω την καλλιέργεια νωρίς τα ζώα δεν θα έχουν κερδίσει αρκετό βάρος Αν συνεχίσω την καλλιέργεια πέραν ενός σημείου τα ζώα θα κερδίζουν βάρους με μικρό ρυθμό ενώ τα έξοδα εκτροφής θα αυξάνουν συνεχώς

12 Μεγιστοποίηση κέρδους από καλλιέργεια Αρχικό κόστος αγοράς γόνου= Κα Ευρώ /άτομο Το αρχικό βάρος κάθε ατόμου είναι W 0 Μεταβολή βάρους με το χρόνο ημερήσιο κόστος εκτροφής ανά άτομο Κε Τιμή πώλησης Ε Ευρώ το κιλό Μεικτό κέρδος Συνολικά έξοδα Καθαρό κέρδος

13

14

15 Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

16

17 Χ=α =σταθερά, τότε παραβολή που έχει ελάχιστο στο σημείο Χ=α, Υ=0, Ζ= -α 2 Υ=α =σταθερά, τότε παραβολή που έχει μέγιστο στο σημείο Χ=0, Υ=α, Ζ= α 2

18 Αν Ζ =σταθερά Ζ=2

19

20 Ισοσταθμικές καμπύλες (contour lines)

21 Μερική παράγωγος Συμβολίζει την μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής Υ όταν μεταβάλλεται μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, των υπολοίπων θεωρουμένων σταθερών Αν Ζ=f(X,Y)

22 Μερικές παράγωγοι

23 Ασκήσεις Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους

24 Ταχύτητα μεταβίβασης σήματος από νευρώνες r R X=r/R 0<X<1 Ταχύτητα διάδοσης σήματος σε μονωμένους αγωγούς U=-aX 2 LnX a=σταθερά Σε ποια τιμή Χ μεγιστοποιείται η ταχύτητα ; Στους άξονες των νευρώνων Χ=0.6 περίπου

25 Αόριστο ολοκλήρωμα Η ολοκλήρωση είναι αντίστροφη διαδικασία της παραγώγισης

26 Κανόνες ολοκλήρωσης

27

28

29 Μέθοδος αλλαγής μεταβλητής

30 Ολοκλήρωση κατά παράγοντες


Κατέβασμα ppt "Παράγωγοι, συμβολισμοί Αν Y=f(X) μια παραγωγίσιμη συνάρτηση του Χ οι συμβολισμοί είναι αποδεκτοί συμβολισμοί της παραγώγου της Υ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google