Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων
Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος 49ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Χρήστος Π. Αναστόπουλος, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Αττικής, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Αττικής

2 Εισαγωγή Υπάρχει σήμερα ένας διαρκής προβληματισμός σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα σχετικά με το θέμα της φοίτησης των διδύμων μαθητών στο σχολείο, όπως προκύπτει από ένα πλήθος ερευνών και δημοσιευμάτων για το θέμα αυτό παγκοσμίως. Η μελέτη της ανάπτυξης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της εξέλιξης των διδύμων καθώς και των ιδιαίτερων ψυχολογικών χαρακτηριστικών που αναπτύσσουν οι οικογένειές τους, έχει αποτελέσει εδώ και πολλά χρόνια ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας τόσο για την ψυχολογία όσο και για άλλες συναφείς επιστήμες. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι δίδυμοι αποτελούν έναν ιδιαίτερο ευαίσθητο πληθυσμό που χρήζει ειδικής μεταχείρισης, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου υπάρχουν διακριτές εκπαιδευτικές πολιτικές τόσο για την υποδοχή όσο και για τη διαχείριση του μαθητικού πληθυσμού των διδύμων μαθητών γενικότερα στα σχολεία.

3 Παιδαγωγική αντινομία
Η αντίφαση που φαίνεται υπάρχει γύρω από το θέμα αυτό, είναι ότι ενώ η διαπαιδαγώγηση των παιδιών γενικότερα αποσκοπεί στο να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητες και αυτόνομες προσωπικότητες, οι δίδυμοι αντιμετωπίζονται πολλές φορές από το περιβάλλον τους με ενιαίο τρόπο ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Έτσι, στο σχολείο πάρα πολλές φορές οι δίδυμοι φοιτούν στο ίδιο τμήμα, γεγονός που αντικειμενικά δεν διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση της προσωπικότητάς τους και την αυτονόμησή τους γενικότερα.

4 Αντιμετώπιση του θέματος αυτού στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα φαίνεται κυρίως να ανησυχούν και να προβληματίζονται περισσότερο για το ζήτημα του διαχωρισμού ή όχι των διδύμων στο σχολείο κατ΄αποκλειστικότητα και μόνο οι γονείς τους, αφού στη χώρα μας δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, επίσημη εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με το ζήτημα αυτό, ούτε καν σε μορφή εγκυκλίων. Έτσι, όταν φτάνει η ώρα της εγγραφής των παιδιών τους στο σχολείο, οι γονείς των διδύμων αναζητούν ο καθένας με το δικό του τρόπο να βρουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ζητήματος αυτού, με γνώμονα όπως είναι φυσικό τη λειτουργία της οικογένειας σε προτεραιότητα και όχι πάντα την αυτόνομη ανάπτυξη των διδύμων. Σε περιοδικά και ιστολόγια για γονείς, δημοσιεύονται πάρα πολλές ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις γονέων διδύμων σχετικά με το θέμα του διαχωρισμού τους ή όχι στο σχολείο, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο.

5 Βασικό ερώτημα Το ερώτημα που κυριαρχεί σε όλες αυτές τις συζητήσεις που προαναφέραμε, είναι κατά πόσο η εξάρτηση και η προσκόλληση των διδύμων αδερφών μεταξύ τους είναι αποτέλεσμα της ιδιότητάς τους αυτής ή είναι απλά ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, αφού η ίδια η κοινωνία τους αντιμετωπίζει συχνά με ενιαίο τρόπο, ως άτομα δηλαδή με κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ταυτόσημες ανάγκες. Το βέβαιο πάντως είναι, ότι τόσο στο χώρο των οικογενειών όσο και στον επιστημονικό χώρο επίσης, κυριαρχούν αντικρουόμενες και συχνά διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους απόψεις, οι οποίες μάλιστα έχουν φανατικούς υποστηρικτές.

6 Μέθοδος Στην ανακοίνωσή μας αυτή, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε γονείς διδύμων μαθητών, τα οποία χορηγήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε σε σχολεία όλων των βαθμίδων στην Περιφέρεια της Αττικής.

7 Εντοπισμός πληθυσμού Διδύμων μαθητών στην Περιφέρεια Αττικής
Α’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εντοπισμός πληθυσμού Διδύμων μαθητών στην Περιφέρεια Αττικής

8 Το πρόβλημα της έλλειψης στοιχείων για το συνολικό πληθυσμό των διδύμων, μας οδήγησε στην αποστολή σχετικών απογραφικών δελτίων καταγραφής τους σε όλα τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Αττικής (Α’ φάση). Από τα 900 περίπου ενεργά Δημοτικά Σχολεία ανταποκρίθηκαν τα 255, δηλ. το 28% των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Αττικής δήλωσε ότι έχει διδύμους μαθητές που φοιτούν. Σε αυτά τα 255 Δημοτικά καταγράφηκαν μαθητές οι οποίοι είναι είτε δίδυμοι είτε τρίδυμοι, αριθμός ο οποίος ως ποσοστό του συνόλου των μαθητών στα 255 Δημοτικά, αντιστοιχεί στο 4% του συνόλου των μαθητών τους.

9 Ο πληθυσμός των διδύμων με βάση τον τύπο τους, σύμφωνα με τη δήλωση των σχολείων τους
Τύπος Διδύμων Συχνότητα % 317 27% 335 29% Α-Κ 466 40% 5 0% 2Α-Κ 15 1% Α-2Κ 13 3Α-Κ 1 Σύνολο 1157

10 Τύπος Διδύμων και Τμήμα (Δ - Ι)
Κατανομή των διδύμων με βάση τον τύπο τους και τα υπάρχοντα Τμήματα του σχολείου Τύπος Διδύμων και Τμήμα (Δ - Ι) με 1 τάξη με 2 τάξεις με 3 τάξεις Σύνολο % ΑΑ 34 280 3 317 Δ 99 2 101 31,8% Ι 181 1 216 68,2% ΚΚ 43 290 335 79 23,5% 211 256 76,5% ΑΚ 55 408 466 116 118 25,3% 292 348 74,7% 132 978 8 1.118

11 Ερευνητική εργασία στο δείγμα – Χορήγηση Ερωτηματολογίων
Β΄ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητική εργασία στο δείγμα – Χορήγηση Ερωτηματολογίων

12 Αποψεισ ΓΟΝΕΩΝ Μέθοδος - Περιγραφή του δείγματος των γονέων
Αποψεισ ΓΟΝΕΩΝ Μέθοδος - Περιγραφή του δείγματος των γονέων Ενδεικτικά ερωτήματα & απαντήσεις των γονέων στα ερωτηματολόγια της έρευνας

13 Κατανομή γονέων με βάση τον τύπο των Διδύμων
Τύπος Διδύμων ΑΑ 69 22% ΚΚ 94 31% ΑΚ 142 46% 2Α-Κ 1 0% Δεν απάντησαν 4  Σύνολο: 310 Σύνολο έγκυρων: 306

14 Κατανομή γονέων με βάση την τάξη φοίτησης των Διδύμων
Κατανομή κατά τάξη και τύπο ΑΑ ΚΚ ΑΚ 2Α-Κ Α = 63 16 31 Β = 33 6 9 17 1 Γ = 52 18 Δ = 49 24 Ε = 48 11 14 23 ΣΤ = 30 7 10 13  Σύνολο: 65 83 126  1 Δε συμπλήρωσαν 35

15 Κατανομή των Διδύμων με βάση το Σχήμα Οικογένειας
Σχήμα οικογένειας διδύμων Κατανομή των Διδύμων με βάση το Σχήμα Οικογένειας Πυρηνική 241 80% Εκτεταμένη 21 7% Διαζευγμένη 23 8% Εκτεταμένη + Διαζευγμένη 5 2% Χηρεία 7 Απουσία 1 γονέα 3 1% 300 Δε συμπλήρωσαν 10

16 Κατανομή των διδύμων ως προς το τμήμα εγγραφής στην Α' Δημοτικού
Ίδιο 240 77% Διαφορετικό 65 21% Δε συμπλήρωσαν 5  ΣΥΝΟΛΟ 310

17 Ποιος αποφάσισε για την εγγραφή των Διδύμων στην στο σχολείο στην Α΄ Δημοτικού
Πατέρας 17 8% Μητέρα 98 46% Πατέρας + Μητέρα 93 43% Μητέρα + Σχολείο 1 0% Σχολείο 2 1% Λόγω 1 τμήματος 3 Γνωστός Δε συμπλήρωσαν 95  ΣΥΝΟΛΟ 310

18 Η απόφαση για το αν οι δίδυμοι θα εγγραφούν στο ίδιο ή διαφορετικό τμήμα ήταν ομόφωνη / κοινή για τους δύο γονείς; ΝΑΙ 284 98% ΟΧΙ 7 2% Δε συμπλήρωσαν 19 ΣΥΝΟΛΟ:  310

19 Επιρροή στη λήψη της απόφασης για ίδιο ή διαφορετικό τμήμα εγγραφής στο σχολείο
Φίλος 7 3% Συγγενής 9 4% Δάσκαλος 40 20% Διευθυντής 26 13% Παιδιά 101 49% Κανείς 22 11% Δε συμπλήρωσαν 105  ΣΥΝΟΛΟ: 310

20 Συναισθηματικοί λόγοι 56 19% Συναισθηματικοί + Πρακτικοί 38 13%
Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή των διδύμων σε ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα Άποψη 106 35% Πρακτικοί λόγοι 78 26% Συναισθηματικοί λόγοι 56 19% Συναισθηματικοί + Πρακτικοί 38 13% Συναισθηματικοί + Άποψη 3 1% Πρακτικοί + Άποψη 10 3% Συναισθηματικοί + Πρακτικοί + Άποψη 9 Δε συμπλήρωσαν  ΣΥΝΟΛΟ: 310

21 Προκειμένου να αποφασίσουν οι γονείς για την εγγραφή σε ίδιο ή διαφορετικό τμήμα, συζήτησαν με τους διδύμους; ΝΑΙ 224 74% ΟΧΙ 77 26% Δε συμπλήρωσαν 9  ΣΥΝΟΛΟ: 310

22 Είχατε τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών σας;
Η απόφαση των γονέων για την εγγραφή των διδύμων στο ίδιο ή διαφορετικό τμήμα στηρίχθηκε στη σύμφωνη γνώμη των παιδιών; Είχατε τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών σας; ΝΑΙ 240 85% ΟΧΙ 42 15% Δε συμπλήρωσαν 28  ΣΥΝΟΛΟ: 310

23 Έχετε αλλάξει γνώμη για την αρχική σας απόφαση;
Μετάνιωσαν για την απόφαση που πήραν; Έχετε αλλάξει γνώμη για την αρχική σας απόφαση; ΝΑΙ 37 12% ΟΧΙ 260 88% Δε συμπλήρωσαν 13  ΣΥΝΟΛΟ 310

24 Θα κάνατε πάλι την ίδια επιλογή;
ΝΑΙ 252 84% ΟΧΙ 32 11% ΔΕΝ ΞΕΡΩ 16 5% Δε συμπλήρωσαν 10  ΣΥΝΟΛΟ 310

25 Συνεχίζουν τη φοίτηση όπως στην πρώτη εγγραφή;
Στην πορεία της φοίτησής τους στο Δημοτικό, χρειάσθηκε οι δίδυμοι να αλλάξουν την αρχική επιλογή τμήματος; Συνεχίζουν τη φοίτηση όπως στην πρώτη εγγραφή; ΝΑΙ 284 94% ΟΧΙ 19 6% Δε συμπλήρωσαν 7  ΣΥΝΟΛΟ 310

26 Τα παιδιά είναι ευχαριστημένα από την αρχική επιλογή;
ΝΑΙ 281 94% ΌΧΙ 18 6% Δε συμπλήρωσαν 11  ΣΥΝΟΛΟ 310

27 Το σκεπτικό της αρχικής επιλογής τμήματος θα ακολουθηθεί και στο Γυμνάσιο;
Στο Γυμνάσιο θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με την επιλογή Τμήματος; ΝΑΙ 164 54% ΟΧΙ 13 4% ΔΕΝ ΞΕΡΩ 127 42% Δε συμπλήρωσαν 6  ΣΥΝΟΛΟ 310

28 Θα το συζητήσετε μαζί τους ή θα αποφασίσετε εσείς για την κατάταξη σε ίδιο ή διαφορετικό τμήμα στο Γυμνάσιο: ΝΑΙ 256 85% ΟΧΙ 7 2% ΔΕΝ ΞΕΡΩ 37 12% Δε συμπλήρωσαν 10  ΣΥΝΟΛΟ: 310

29 Τι θα συνιστούσατε σε άλλο γονέα σε σχέση με την επιλογή Τμήματος για τα Δίδυμα;
Με 2Α Ι 116 52% Δ 107 48% Δε συμπλήρωσαν 87  ΣΥΝΟΛΟ: 310 Με 2Κ 123 55% 100 45% Με ΑΚ 147 62% 91 38% 72

30 Συμπεράσματα Πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε ήδη από την Α΄ φάση της έρευνάς μας και με δεδομένο ότι ανταποκρίθηκε το 28% του συνόλου των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής όπου διεξάγεται η έρευνα, είναι ότι ο πληθυσμός των διδύμων μαθητών αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό (μεταξύ 3,5 – 5 %) του γενικού μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Αττικής. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός των διδύμων σε σχέση με το φύλο είναι ένα αγόρι ένα κορίτσι, σε ποσοστό πάνω από 40%. Οι τρεις στους τέσσερις περίπου δίδυμοι μαθητές δημοτικών σχολείων στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΑ 68,2%, ΚΚ 74,7%, ΑΚ 76,5%), όπου τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν δύο τμήματα ανά τάξη, φοιτούν στο ίδιο τμήμα, ενώ οι δίδυμοι των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στην έρευνα βρίσκονται στο ίδιο τμήμα σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 77%. Σε ποσοστό 80% οι δίδυμοι μαθητές του δείγματος προέρχονται από πυρηνικές οικογένειες.

31 Συμπεράσματα ΙΙ Για ένα στα δύο ζευγάρια διδύμων (46%) αποφάσισε η μητέρα για τον τρόπο φοίτησης στο σχολείο και για το υπόλοιπο ποσοστό (43%) ο πατέρας και η μητέρα μαζί. Σημαντικό εδώ είναι ότι το σχολείο είχε αποφασιστικό ρόλο μόνο στο 1% του συνολικού πληθυσμού του δείγματος, ενώ σε άλλη ερώτηση φάνηκε ότι μόνο σε μία από τις τρεις περιπτώσεις διδύμων τη γνώμη της οικογένειας την επηρέασε το σχολείο, ο διευθυντής ή ο δάσκαλος της τάξης. Οι τρεις στους τέσσερις γονείς συζήτησαν με τα παιδιά τους για το θέμα αυτό. Οι γονείς δηλώνουν ότι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα από την αρχική τους επιλογή σε ποσοστό 94%, ωστόσο στην ερώτηση αν θα συνεχίσουν και στο γυμνάσιο με τον ίδιο τρόπο φοίτησης μόνο το 54% δηλώνει αποφασισμένο θετικά.

32 Συμπεράσματα ΙΙΙ Τέλος, στην ερώτηση τι θα συνιστούσαν σε άλλους γονείς διδύμων για το θέμα της φοίτησης σε ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα, περίπου ένας στους τρεις γονείς δεν απάντησε (ποσοστό 28,6%). Από τους υπόλοιπους γονείς του δείγματος, υπέρ της φοίτησης στο ίδιο τμήμα απάντησαν ο ένας στους δύο περίπου, σε ποσοστό που κυμάνθηκε από 52 – 62% (ΑΑ 52%, ΚΚ 55%, ΑΚ 62%).

33 Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων
Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας Ανδρέας Ζεργιώτης & Χρήστος Αναστόπουλος


Κατέβασμα ppt "Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google