Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κερδοσκοπία στην αγορά συναλλάγματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κερδοσκοπία στην αγορά συναλλάγματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κερδοσκοπία στην αγορά συναλλάγματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1

2  Υπάρχουν 2 είδη κερδοσκοπίας, … 1) ΑΟ … (ΑΑΕ) 2) ΑΠ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 2

3  Έστω Α & Β δύο ντίλερ, …  Α προβλέπει ότι … Ε(e)>f, (£1=€e)  B προβλέπει ότι … Ε(e)<f © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 3

4  Έστω ότι f=€1,10 ανά £1, … 1) Αν ο Α προβλέπει ότι σε 1Μ … E(e)=€1,20 ανά £1, … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 4

5 … αγοράζει σήμερα £1,000,000 με μηνιαίο διακανονισμό … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 5

6 … το προσδοκώμενο κέρδος του: Ε(e)-f=(1,20-1,10) *1,000,000 = €100,000. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 6

7 2) Αν ο Β προβλέπει ότι σε 1Μ … E(e)=€1,05 ανά £1, … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 7

8 … πουλάει σήμερα στην ΠΑ £1,000,000 με μηνιαίο διακανονισμό … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 8

9 … το προσδοκώμενο κέρδος του: Ε(e)-f=(1,10-1,05) *1,000,000 = €50,000. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 9

10  Στο τέλος του μήνα, η μία πρόβλεψη θα ’ναι σωστή, οπότε ο ένας ντίλερ θα κερδίσει και ο άλλος θα χάσει. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 10

11  Η κερδοσκοπία χρηματοδοτείται από την ΑΧ. … 1) Ο Α για να αγοράσει £1,000,000 από την ΑΠ θα πρέπει να … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 11

12 … δανειστεί €, ώστε να τα ανταλλάξει με £. Πόσα € δανείζεται; Εφόσον f=€1,10 … θα πρέπει © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 12

13 … εξασφαλίσει €1,100,000 σε 1Μ, οπότε δανείζεται σήμερα την Π_αξία… 1,100,000/(1+i(M)) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 13

14  Αν i=1,5% …i(M)=i/12=0,125%  Άρα, δανείζεται Π_αξία= €1,098,627. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 14

15  Κατόπιν, επενδύει τα € για 1Μ με i(M)=0,125%, εξασφαλίζοντας σε 1Μ €1,100,000. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 15

16  Στο τέλος του μήνα πουλάει στην ΠΑ €1,100,00 έναντι £1,000,00 … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 16

17 … τις οποίες πουλάει στην ΑΟ έναντι €1,200,000…  Αφού εξοφλήσει το δάνειο … €1,100,000 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 17

18 … το κέρδος του θα ισούται με €100,000. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 18

19 2) Ο Β για να αγοράσει €1,100,000 από την ΑΠ θα πρέπει να … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 19

20 … δανειστεί £, ώστε να τις ανταλλάξει με €. Πόσες £ δανείζεται; Εφόσον f=€1,10 … θα πρέπει © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 20

21 … εξασφαλίσει £1,000,000 σε 1Μ, οπότε δανείζεται σήμερα την Π_αξία… 1,000,000/(1+i(M)) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 21

22  Αν i=2% …i(M)=i/12=0,17%  Άρα, δανείζεται Π_αξία= £998,808. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 22

23  Κατόπιν, επενδύει τις £ για 1Μ με i(M)=0,17%, εξασφαλίζοντας σε 1Μ £1,000,000. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 23

24  Στο τέλος του μήνα πουλάει στην ΠΑ £1,000,00 έναντι €1,100,00 … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 24

25 … τα οποία πουλάει στην ΑΟ έναντι £1,047,619…  Αφού εξοφλήσει το δάνειο … £1,000,000 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 25

26 … το κέρδος του θα ισούται με £47,619 = €50,000 (€1,05 ανά £1). © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 26

27 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική27 Κέρδος= €0,05 Ε(e) A A f=1,10 B B Θέση αγοράς του Α Θέση πώλησης του Β 0 Κερδοσκοπικές Θέσεις με Προθεσμιακά Συμβόλαια Ζημία= €0,05 Γ Γ Δ Δ 1,201,05

28  Αν οι συμμετέχοντες στην ΑΟ … 1) ενδιαφέρονται για τις αποδόσεις … (ΟΚ) 2) έχουν ΟΠ για E(e) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 28

29 … τότε η αναμενόμενη ΥΑ του € … Ε(r)=i-(i*+x)=0… Η ΑΟ είναι αποτελεσματική. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 29

30  Αν οι συμμετέχοντες στην ΑΣ … 1) ενδιαφέρονται για αποδόσεις + ΣΚ … 2) έχουν ΟΠ για E(e) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 30

31 … τότε Ε(r)=δ…, οπότε σε μια ΑΑΣ … Ε(r)-δ=0. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 31

32  Αν οι συμμετέχοντες στην ΑΠ … 1) ενδιαφέρονται για τις αποδόσεις … (ΟΚ) 2) έχουν ΟΠ για E(e) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 32

33 … τότε η αναμενόμενη ΥΑ του € … Ε(r)=Ε(e)-f=0… Η ΑΠ είναι αποτελεσματική. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 33

34  Από την Ε(e)-f=0 … x=d, … x=(E(e)-e)/e d=(f-e)/e © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 34

35  Όταν … d>0 (€ σε ΠΠ) … x>0 (€ … ΔΙΟ) … Αμεροληψία ΠΠ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 35

36  Η εμπειρική ανάλυση της αμεροληψίας … d>0 (€ σε ΠΠ) … x<0 (€ … ΑΝΑΤ) … Μεροληψία ΠΠ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 36

37  Η Μεροληψία ΠΠ … διεξαγωγή Carry trade (CT). © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 37

38  Έστω… d>0 (f>e)  x<0.  d>0 σημαίνει ότι i>i*, οπότε … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 38

39 1) Δανειζόμαστε £1… κόστος=(1+i*) 2) £1  €e (ΑΟ) & δανείζουμε €e … απόδοση = €e(1+i) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 39

40 3) Πουλάμε €e(1+i) στην ΑΟ στην τιμή Ε(e) ανά £1, … £e(1+i)/E(e). © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 40

41 4) Εξοφλούμε το δάνειο, … κέρδος (£) = e(1+i)/E(e) – (1+i*) = … (i-i*)-x>0 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 41

42 1) i*=1% 2) i=2% 3) x=-1% … κέρδος= (2-1)-(-1) = 2% © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 42


Κατέβασμα ppt "Κερδοσκοπία στην αγορά συναλλάγματος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google