Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρμπιτράζ στην αγορά προϊόντος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρμπιτράζ στην αγορά προϊόντος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρμπιτράζ στην αγορά προϊόντος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1

2  Έστω 2 χώρες, ΖΕ & ΑΓΛ, όπου οι ΑΠ λειτουργούν αντα/κά και δεν υπάρχουν ΚΣ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 2

3  Έστω ένα προϊόν… 1) p=€1000 … ZE 2) p*=£833,34..AΓΛ 3) £1 =€1,20. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 3

4  Στην περίπτωση αυτή… p=ep* 1000=1,20x833,34,… οπότε δεν υπάρχουν ευκαιρίες ΕΑ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 4

5  Έστω ότι p*=£900, … ep*= 1,20x900= €1080 > p=€1000.  Το προϊόν είναι φθηνότερο στη ΖΕ κατά €80 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 5

6 1) ΑΟ: £833,34  €1000 2) Eισάγει το προϊόν από τη ΖΕ 3) Πουλάει το προϊόν στην ΑΓΛ 4) Κέρδος=900-833,34= £67 ανά 1ΜΠ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 6

7  67/833=8%, … η απόδοση ανά 1ΜΠ © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 7

8   p,  p* &  e … p=ep*. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 8

9 9 p p ep* NMT A A B B Γ Γ Σημείο Α: NMT, οπότε δεν υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. Σημείο Β: Ο Ευρωπαίος εισαγωγέας αγοράζει το προϊόν στην ΑΓΛ και το πουλάει στην ΖΕ. Κέρδος=p-ep*. Σημείο Β: Ο Ευρωπαίος εισαγωγέας αγοράζει το προϊόν στην ΑΓΛ και το πουλάει στην ΖΕ. Κέρδος=p-ep*. Σημείο Γ: Ο Άγγλος εισαγωγέας αγοράζει το προϊόν στην ΖΕ και το πουλάει στην ΑΓΛ. Κέρδος=ep*-p. Σημείο Γ: Ο Άγγλος εισαγωγέας αγοράζει το προϊόν στην ΖΕ και το πουλάει στην ΑΓΛ. Κέρδος=ep*-p. 0 4.1 Αρμπιτράζ στην αγορά προϊόντος

10       © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική10

11  Αν ο ΝΜΤ ισχύει για το σύνολο των προϊόντων … ΑΙΑΔ … P=eP* … … e=ρ, (1) όπου ρ=P/P* © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 11

12  Με βάση την ΙΑΔ, συνάγουμε την ΠΣΙ … ε=e/ρ. (2) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 12

13  Αν ισχύει η ΑΙΑΔ … (1) +(2) … ε=1  Η ΑΙΑΔ ισχύει συνήθως στη ΜΠ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 13

14  Η ΑΙΑΔ δεν ισχύει στη ΒΠ … e=ε(P/P*) (3) όπου ε≠1, … σχετική ΙΑΔ. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 14

15  ε>1, … e>ρ … ΞΣ είναι υπερ- εκτιμημένο σε πραγματικούς όρους.  ε<1... e<ρ …΅ΞΣ είναι υπο-εκτιμημένο σε πραγματικούς όρους. © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 15

16  Ξεκινάμε από … e=ρ … (1) Ε(e)=E(ρ)… (2) (2)/(1) … Ε(e)/e=E(ρ)/ρ (3) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική16

17  Επειδή, E(ρ)= ρ(1+Π)/(1+Π*) … (3) … Ε(e)/e=  … (4) όπου  =1+Π/1+Π* © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική17

18  Αφαιρώντας -1 από (4) … Ε(e)-e/e = Π-Π*/1+Π* … © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική18

19  Ε(e)-e/e=Π-Π* … (5) © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική19

20  (4) … E(e)= e(1+Π)/(1+Π*).  e=€1,20 ανά £1 Π=2% & Π*=5% … Ε(e)=€1,164 ανά £1 © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική20


Κατέβασμα ppt "Αρμπιτράζ στην αγορά προϊόντος © Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, διεθνή χρηματοοικονομική 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google