Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΥΕΣ ΤHΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ ΕΚΦΥΣΗ: ΕΚΦΥΣΗ: Έξω τριτημόριο κλείδας Έξω τριτημόριο κλείδας Ωμοπλατιαία άκανθα Ωμοπλατιαία άκανθα Ακρώμιο Ακρώμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΥΕΣ ΤHΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ ΕΚΦΥΣΗ: ΕΚΦΥΣΗ: Έξω τριτημόριο κλείδας Έξω τριτημόριο κλείδας Ωμοπλατιαία άκανθα Ωμοπλατιαία άκανθα Ακρώμιο Ακρώμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΥΕΣ ΤHΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ ΕΚΦΥΣΗ: ΕΚΦΥΣΗ: Έξω τριτημόριο κλείδας Έξω τριτημόριο κλείδας Ωμοπλατιαία άκανθα Ωμοπλατιαία άκανθα Ακρώμιο Ακρώμιο ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Δελτοειδές φύμα βραχιονίου Δελτοειδές φύμα βραχιονίου ΚΙΝΗΣΗ: ΚΙΝΗΣΗ: Απαγωγή του βραχίονα μέχρι το οριζόντιο επίπεδο Απαγωγή του βραχίονα μέχρι το οριζόντιο επίπεδο Έσω ή έξω στροφή του βραχίονα Έσω ή έξω στροφή του βραχίονα ΝΕΥΡΩΣΗ: Μασχαλιαίο ν. Βραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1) ΝΕΥΡΩΣΗ: Μασχαλιαίο ν. Βραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1) 2. ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΣ ΕΚΦΥΣΗ: Υπερακάνθιος βόθρος ωμοπλάτης ΕΚΦΥΣΗ: Υπερακάνθιος βόθρος ωμοπλάτης ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα ΚΙΝΗΣΗ: Απαγωγή του βραχίονα ΚΙΝΗΣΗ: Απαγωγή του βραχίονα ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος 3. ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ ΕΚΦΥΣΗ: Υπακάνθιος βόθρος ωμοπλάτης ΕΚΦΥΣΗ: Υπακάνθιος βόθρος ωμοπλάτης ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα ΚΙΝΗΣΗ: Έξω στροφή του βραχίονα ΚΙΝΗΣΗ: Έξω στροφή του βραχίονα ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος ΝΕΥΡΩΣΗ: Υπερπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος 4. ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΚΦΥΣΗ: Κάτω γωνία ωμοπλάτης ΕΚΦΥΣΗ: Κάτω γωνία ωμοπλάτης ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Έλασσον βραχιόνιο όγκωμα ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Έλασσον βραχιόνιο όγκωμα ΚΙΝΗΣΗ: Προσαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα ΚΙΝΗΣΗ: Προσαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα ΝΕΥΡΩΣΗ: Υποπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος ΝΕΥΡΩΣΗ: Υποπλάτιο ν. Βραχιονίου πλέγματος

2 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 5. ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ: Έξω ή μασχαλιαίο χείλος της ωμοπλάτης Έξω ή μασχαλιαίο χείλος της ωμοπλάτης ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ:  Στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα ΝΕΥΡΩΣΗ: ΝΕΥΡΩΣΗ: Μασχαλιαίο ν. του βραχιονίου πλέγματος πλέγματος Μασχαλιαίο ν. του βραχιονίου πλέγματος πλέγματος ΚΙΝΗΣΗ: ΚΙΝΗΣΗ: Έξω στροφή του βραχίονα Έξω στροφή του βραχίονα 6. ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ: Υποπλάτιος βόθρος ωμοπλάτης Υποπλάτιος βόθρος ωμοπλάτης ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ:  Στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα ΝΕΥΡΩΣΗ: ΝΕΥΡΩΣΗ: Υποπλάτιο ν. του βραχιονίου πλέγματος πλέγματος Υποπλάτιο ν. του βραχιονίου πλέγματος πλέγματος ΚΙΝΗΣΗ: ΚΙΝΗΣΗ: Έσω στροφή του βραχίονα Έσω στροφή του βραχίονα

3 ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Α. ΠΡΟΣΘΙΟΙ Ή ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ 1. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ Έχει 2 κεφαλές: Έχει 2 κεφαλές: MAΚΡΑ KΕΦΑΛΗ MAΚΡΑ KΕΦΑΛΗ Έ ΚΦΥΣΗ: Έ ΚΦΥΣΗ: Υπεργλήνιο φύμα ωμοπλάτης Υπεργλήνιο φύμα ωμοπλάτης ΒΡΑΧΕΙΑ KΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΕΙΑ KΕΦΑΛΗ Έ ΚΦΥΣΗ: Έ ΚΦΥΣΗ: Κορακοειδής απόφυση ωμοπλάτης Κορακοειδής απόφυση ωμοπλάτης ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Με τον κερκιδικό τένοντα (ισχυρός) στο δικεφαλικό ή κερκιδικό όγκωμα Με τον κερκιδικό τένοντα (ισχυρός) στο δικεφαλικό ή κερκιδικό όγκωμα Με τον ωλένιο τένοντα (ασθενής) στην περιτονία του πήχυ Με τον ωλένιο τένοντα (ασθενής) στην περιτονία του πήχυ 2. ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ: Κορακοειδής απόφυση ωμοπλάτης Κορακοειδής απόφυση ωμοπλάτης ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Μέσον πρόσθιας επιφάνειας βραχιονίου Μέσον πρόσθιας επιφάνειας βραχιονίου 3. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ: Πρόσθια επιφάνεια βραχιονίου (μέσον και κάτω τμήμα) Πρόσθια επιφάνεια βραχιονίου (μέσον και κάτω τμήμα) ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ωλένιο τράχυσμα Ωλένιο τράχυσμα ΝΕΥΡΩΣΗ: Όλοι οι καμπτήρες του βραχίονα νευρούνται από το μυοδερματικό ν. του βραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1) ΝΕΥΡΩΣΗ: Όλοι οι καμπτήρες του βραχίονα νευρούνται από το μυοδερματικό ν. του βραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1)

4 ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Β. ΟΠΙΣΘΙΟΙ Ή ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ 1. ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ Έχει 3 κεφαλές: Έχει 3 κεφαλές: MAΚΡΑ KΕΦΑΛΗ MAΚΡΑ KΕΦΑΛΗ Έ ΚΦΥΣΗ: Έ ΚΦΥΣΗ: Υποργλήνιο φύμα ωμοπλάτης Υποργλήνιο φύμα ωμοπλάτης ΈΞΩ KΕΦΑΛΗ ΈΞΩ KΕΦΑΛΗ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ: Άνωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος του κερκιδικού ν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου) Άνωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος του κερκιδικού ν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου) ΈΣΩ KΕΦΑΛΗ ΈΣΩ KΕΦΑΛΗ ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ: Κάτωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος του κερκιδικού ν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου) Κάτωθεν της σπειροειδούς αύλακος ή αύλακος του κερκιδικού ν. (οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου) ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Ωλέκρανο Ωλέκρανο 2. ΑΓΚΩΝΙΑΙΟΣ (τριγωνικός μ.) ΈΚΦΥΣΗ: ΈΚΦΥΣΗ: Παρακονδύλια απόφυση βραχιονίου Παρακονδύλια απόφυση βραχιονίου ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΚΑΤΑΦΥΣΗ: Άνω τμήμα οπίασθιας επιφάνειας ωλένης Άνω τμήμα οπίασθιας επιφάνειας ωλένης ΝΕΥΡΩΣΗ: ΝΕΥΡΩΣΗ: Όλοι οι εκτείνοντες του βραχίονα νευρούνται από το κερκιδικό ν. του βραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1) Όλοι οι εκτείνοντες του βραχίονα νευρούνται από το κερκιδικό ν. του βραχιονίου πλέγματος (Α5Α6Α7Α8Θ1)


Κατέβασμα ppt "ΜΥΕΣ ΤHΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ ΕΚΦΥΣΗ: ΕΚΦΥΣΗ: Έξω τριτημόριο κλείδας Έξω τριτημόριο κλείδας Ωμοπλατιαία άκανθα Ωμοπλατιαία άκανθα Ακρώμιο Ακρώμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google