Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Central Processing Unit
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Central Processing Unit

4 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (CPU)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (CPU)

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Καταχωρητές (Registers) για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων (data), εντολών (commands), όπως και άλλων πληροφοριών (αποκλειστικής ή γενικής χρήσης). Αποκωδικοποιητή Εντολών (Command Decoder) για μετατροπή των εντολών προγράμματος σε σειρά λειτουργιών, μέσω των οποίων υλοποιείται η εντολή. Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Α / Λ Μ) (Arithmetic / Logic Unit – ALU) η οποία εκτελεί αριθμητικές (αθροιστής κλπ.) και λογικές πράξεις. Κυκλώματα Χρονισμού και Ελέγχου (Timing / Control ) με ψηφιακό ρολόι και ψηφιακούς απαριθμητές παράγουν δευτερεύοντα (περιοδικά και μη) σήματα, για έλεγχο σωστής ακολουθίας των λειτουργιών Εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας (Internal Bus) για την επικοινωνία όλων αυτών των μονάδων μεταξύ των, μέσα στην CPU. Διασύνδεση εσωτερικών διαύλων με εξωτερικούς διαύλους (Data / Address / Control Buses Interfaces) για την επικοινωνία της CPU με τα άλλα τμήματα του μικροϋπολογιστή όπως μνήμη και Ι/Ο μέσω των 3 διαύλων Δεδομένων / Διευθύνσεων / Ελέγχου.

6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Η υπολογιστική ισχύς γενικά καθορίζεται από τα εξής στοιχεία: Την ταχύτητα (το ρολόι) της CPU (πχ 700 MHz ή 2GHz). Όσο υψηλότερη τόσο ισχυρότερος Το εύρος του διαύλου δεδομένων (πχ 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit). Όσο περισσότερα bits τόσο ισχυρότερος Το εύρος του διαύλου διευθύνσεων (πχ 16-bit  64 kBytes, 32-bit  4 Gbytes). Όσο μεγαλύτερος τόσο περισσότερη μνήμη μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί και τόσο ισχυρότερο είναι το σύστημα Το πλήθος των εσωτερικών καταχωρητών της CPU. Όσο περισσότεροι τόσο ισχυρότερος Την παρουσία ειδικής μνήμης “cache” δίπλα στην CPU.Ι/Ο μέσω των 3 διαύλων Δεδομένων / Διευθύνσεων / Ελέγχου.

7 Ο ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 8085 ΤΗΣ INTEL (ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΙΔΩΝ του chip)

8 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085

9 ΤΟ ΚΙΤ 8085 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google